Att referera

download report

Transcript Att referera

ATT REFERERA OCH ANGE KÄLLA!
ATT REFERERA
Att återberätta och sammanfatta!

Exempel på situationer: återberätta en film, eller en
match. När du skriver en text och behöver återge
vad någon annan skrivit och spara tid åt läsaren.
Du måste alltid ange källa, alltså berätta vem som
skrivit vad, var och när! (Du berättar aldrig om en
film utan att säga vad filmen heter…)
 När man refererar brukar man oftast inte behöva
skriva en lista med källor efter texten!

NÄR DU REFERERAR…
 Välj
ut det viktigaste!
 Berätta med egna ord.
(Om du inte gör om till egna ord plagierar du:
stjäl…)
 Var
neutral!
(Vad du själv tycker och tänker ska inte märkas i
referatet)
 Ange
källa tidigt i referatet!
ATT ANGE KÄLLA
I artikeln ”Xxxxxx xx” (Tidningsnamn, XX
januari 2014) skriver Kalle Karlsson om hur
viktigt det är att motionera.
 Hälsoboken (Sanoma förlag, 2010) handlar om
hur hälsan påverkar dig. Kalle Olsson berättar
där om hur…
 Varför är en bra kost viktigt för hälsan? På
Hälsofrämjandets hemsida (www.xxx.se, 201410-13) finns flera texter om kost. I en av dessa,
”Kost och hälsan”, understryks detta… (namn på
författare om detta nämns)

REFERATMARKÖRER
 Referatmarkörerna
påminner läsarna om
att texten är ett referat och att
informationen kommer från en annan
källa. Exempel på användbara
referatmarkörer:
(författaren, journalisten, skribenten, namn på
författaren…) Skriver, säger, menar, berättar,
beskriver, förklarar, visar
OM REFERAT I SVENSKA IMPULSER 1

Sidorna 150 – 154. Att citera: sidan 151
Din tur! Skriv i grupper/par/enskilt två referat av
artiklarna (se länkarna) på min lärarsida! Ange
källa i början av texten (vem, var, när)! Välj ut det
viktigaste och sammanfatta med egna ord! (Se
sidan 151 och 152 i Svenska Impulser!)
Förklara sedan med någon enstaka mening
om källan är trovärdig eller inte och i sådana fall
varför. Ge alltså något argument till vad som gör
dem tillförlitliga. (s 77 Svenska impulser). Visa
texten för mig eller skicka den till mig!