Teaduse areng ja muutused olmes 19. ja 20. sajandil

download report

Transcript Teaduse areng ja muutused olmes 19. ja 20. sajandil

Teaduse areng ja muutused olmes
19. ja 20. sajandil
Siim Jürise 8a
HWG
Ajastu meeleolud
 19. ja 20. saj oli inimkonna
ajaloos suurte muutuste
aeg
 Kujunesid teadusteooriad
 Ühiskondlikud vastuolud
olid jätkuvalt teravad
 Laienesid naiste
võimalused (valmisõigus,
haridus õigus)
Tähtsamad teadlased ja leiutajad
 G.Darwin - evolutsiooniteooria
 W.Röntgen - röntgenkiired
 E.Rutherford - aatomituum
 D.Mendelejev - perioodilisusesüsteem
 G.Bell – telefon
 G. Marconi – raadio
 H. Maxim – kuulipilduja leiutaja
 C.Benz, G. Daimler, R.Diesel – autoarengule
kaasaaitajad
 O. ja W. Wright – lennuki leiutajad
Albert Einstein (1879-1955)
 Rahvuselt juut, kuigi tal oli
paljude teiste riikide
kodakondsusi
 Üks 20. sajandi suurimaid
teadlasi ja kõigiaegade
targemaid inimesi
 Relatiivsusteooria
 Vähe on inimesi kes on ära
teeninud tiitli geenius, kuid
Einstein oli üks neist
 Autasud :
Nobeli füüsikaauhind
Copley medal
Max Plancki medal
Ajakiri Time: Sajandi persoon
Louis Pasteur (1822-1895)
 Prantsuse bioloog ja keemik,
üks mikrobioloogia rajajatest
 Aitas jõuliselt kaasa vaktsiini
tekkimisele
 Tänu tema avastusele,
suurenes inimeste keskmine
eluiga
 Leiutas pastöriseerimise ehk
kuidas peatada piima-ja
veinihaigusi
Marie Curie (1867-1934)
 Rahvuselt poolakas
 Ainuke naisterahvas, kellele
on kahel korral antud Nobeli
preemia ( 1903 ja 1911)
 Uuris koos abikaasa Pierre
Curiega radioaktiivseid
aineid
 Aitas kaasa keemia arengule
 Tema poolt avastatud ained:
uraan, poloonium ja raadium
Thomas Alva Edison (1847-1931)
 Oli Ameerika leiutaja ja ärimees
 Teda loetakse 20.sajandi
viljakamaks leiutajaks
 Edison oli mitmete ülikoolide
audoktor
 Ta täiustas telefoni, telegraafi
ja kirjutusmasinat
 Tähtsamad leiutised:
fonograaf, elektrihõõglamp,
süsimikrofon
Foto-ja kinotehnika areng
 Kinorajajates loetakse prantslastest vendi Auguste ja Louis
Lumière
 Õmblusmasinast eeskuju võttes konstrueeris Louis
seadeldise, mis hoidis iga pilti valgusvihu ees vaid hetke
ning andis seejärel koha järgmisele
 Nende esimeseks filmiks oli „Väljumine tehasest“
 Tolleaegsed inimesed olid enneolematust tehnika imest
vaimustuses
 Lumière’id asutasid Pariisis esimese kino
Auto areng
 Auto sündis 19.sajandi lõpul.
 Liiklus vahendi sünnile
aitasid kaasa paljud
teadlased, näiteks : C.Benz,
G.Daimler, R.Diesel
 Paljude varjukülgede (müra,
õhusaaste ja õnnetuste)
kõrval on auto teinud
inimeste elu lihtsamaks
Linnad
 Kiire rahvaarvu tõusu
tõttu hakkasid linnad
elanike poolest kasvama
 Inimeste elu üritati muuta
paremaks, kiiremaks ja
odavamaks.
 Maa kesklinnas oli kallis
hakati rajama
pilvelõhkujaid
Liiklusvahendite areng
 Suurlinnade ilmet ja olusi
muutis transpordi areng,
mis võimaldas suurtel
rahvahulkadel kiiresti liikuda
 1863. aastal avati Londonis
tänapäevase metroo
eelkäija.
 Esimene elektritrammiliin
läks käiku 1881. aastal
Saksamaal ja trolliliin 9
aastat hiljem USA’s
Mood
 Arenes lihtsuse, otstarbekuse ja tervislikkuse suunas
 19.sajandil kandsid naised veel korsette ja seelikuosa
oli rõhutatult kohevil
 20. sajandi naistemood oli sirgema lõikega, keldi
asemel kanti puusi ja seelikut. Tagasi hoidlikumaks
muutus kübara kandmine
 Rõivaid hakati täna manufaktuuride arengule tootma
tööstuslikult
 Maailma moekeskuseks sain Prantsusmaa pealinn
Pariis
Naistemood 20.sajandi algul
Kasutatud allikad
 „Uusaeg“ õpik 8. klassile
 Aitäh kuulamas 