előadás anyaga

Download Report

Transcript előadás anyaga

Kakusziné Körtvélyesi Anikó
MKIK képzési referens
2013. április 03.
Miskolc
Előzmények
150/2012. (VII.6.) Kormány rendelet
ÚJ OKJ formai, tartalmi változásai:
 Struktúraváltozás (nincs elágazás, ABC sorrend)
 Új szintezések (FSZ képzés kikerült az OKJ-ból)
 Mellékletek:
•
szakmairányok,
•
szakközépiskolai ágazatok és betölthető munkakörök
•
agrárágazatba tartozó szakképesítések
•
bekapcsolódási lehetőség az érettségire épülő szakképzésbe
mesterképzéssel + 5 év szakmai gyakorlattal
 Felnőttképzési óraszámok fixálása
 Felelős minisztérium kijelölése (csak 1 minisztérium szakképesítésenként)
Előzmények
1. Modulrendelet
217/2012 (VIII.9.) Kormányrendelet
NGM 77 szakképesítés
Módosítja: 84/2013 (III.21. ) Kormányrendelet
2. SZVK
27/2012 (VIII.27.) NGM rendelet
NGM 77 alap-szakképesítés
Módosítja: 12/2013 (III.28.) NGM rendelet
http://www.magyarkozlony.hu/melleklet/mellekletMK13052.ht
3. Közismereti kerettanterv
51/2012 (XII.21.) EMMI rendelet
Módosítja: 23/2013 (III.29.) EMMI rendelet
http://www.magyarkozlony.hu/melleklet/mellekletMK13053a.html
Változások
84/2013. (III.21. ) Kormányrendelet
Módosítja:
1. 150/2012. (VII.6.) Korm.rend. (OKJ)
2. 217/2012. (VIII.9.) Korm.rend.(modulrendelet)
3. 280/2011. (XII.20.) Korm. rend. (szakképzési
hozzájárulás)
4. 331/2012. (XI.28.) Korm.rend. (szakiskolai ösztöndíj)
http://www.magyarkozlony.hu/melleklet/melleklet
MK13047.html
Változások
12/2013 (III.29.) NFM rendelet
- Közlekedés
- Informatika
- Posta
23/2013. (III.29.) EMMI rendelet mellékletei:
1. Szakiskolai kerettanterv
2. HÍD 1, HÍD2
3.
Nemzetiségi
4. SNI
5.
6.
Felnőttoktatásra
Egyes iskolatípusra
7. Szakközépiskola
8.
Speciális matematika
Szakmai kerettanterv projekt :
Az új Széchenyi Terv (ÚSZT) Társadalmi Megújulás
Operatív Program (TÁMOP) 2.2.1.-12/1-2012-0001
keretében „ A szakképzés és a felnőttképzés
minőségének és tartalmának fejlesztése” című kiemelt
projekt „3. Kerettantervek kidolgozása” alprojekt
Fejlesztés célja:
• Új szakképzési kerettantervek készítése
• Lektorálás utáni tartalomfejlesztő szakértői tevékenység
• Új szakképzési kerettantervek esetében a nem
rendszerszintű módosítások átvezetésének biztosítása a
projekt szakmai zárásáig folyamatosan
A fejlesztés tartalma:
292 db kerettanterv:
 Szakiskola 2/3 éves
 Szakiskola ráépülés (1 év)
 Ágazati szakközépiskola 9-12 vagy 1/13 évfolyam (közös
50%)
 Ágazati szakközépiskola 5/13 vagy 2/14 évfolyam
(szakmaspecifikus 50%)
 Ágazati ráépülés (0,5 év)
 Ágazati ráépülés (1 év)
 Szakmairány
 Sportág
Szakiskolai kerettanterv
http://kerettanterv.ofi.hu/kiegeszites/08_szakiskola/index_szi.html
Területek
Közismeret
Kötött órák
Szabadon
felhasználható
órakeret
Összesen
Szakmai elmélet Kötött órák
és gyakorlat
Szabadon
felhasználható
órakeret
Összesen
Heti összes óraszám
9. évfolyam
10. évfolyam
11. évfolyam
17 óra
11 óra
8 óra
1 óra
-
1,5 óra
18 óra
14,5 óra
11 óra
23 óra
9,5 óra
23 óra
2,5 óra
2 óra
2,5 óra
17 óra
25 óra
25,5 óra
35 óra
36 óra
35 óra
Szakközépiskolai kerettanterv
http://kerettanterv.ofi.hu/6_melleklet_9-12_szki/index_szakkozep.html
Óraterv a kerettantervekhez – szakközépiskola
Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelvek
Matematika
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
Etika
Biológia – egészségtan
Fizika
Kémia
Földrajz
Művészetek*
Informatika
Testnevelés és sport
Osztályfőnöki
9. évf.
10. évf.
11. évf.
12. évf.
4
3
3
4
3
3
4
3
3
4
3
3
2
2
3
3
1
2
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
5
1
5
1
5
1
5
1
Szakmai tárgyak órakerete, amelyből 1óra
(szakmai irányú képzésre) szabadon
tervezhető**
6
7
8
11
Szabadon tervezhető órakeret
Rendelkezésre álló órakeret
4
35
4
36
4
35
4
35
KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ
FIGYELMET!
[email protected]
20/469-2835