Czytelnik w pi*amie, czyli nowa czasoprzestrze* biblioteki

Download Report

Transcript Czytelnik w pi*amie, czyli nowa czasoprzestrze* biblioteki

Biblioteka w czasie – czas w bibliotece
Lublin, 25-26 września 2014 r.
Kornelia Choryńska
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Swarzędzu
Katarzyna Zygmunt
Filia nr 2 Biblioteki Głównej i Informacji Naukowej Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu przy Wydziale Ogrodnictwa
i Architektury Krajobrazu
Plan prezentacji
 Wprowadzenie
 Czas i przestrzeń biblioteki pedagogicznej
 Czas i przestrzeń biblioteki naukowej
 Podsumowanie
Biblioteka dzisiaj
 Dostosowuje się do potrzeb współczesnego odbiorcy
usług bibliotecznych (e-odbiorca)
 Zapewnia dotarcie do źródła informacji, szybkość
uzyskania informacji, możliwość dotarcia do
światowych zasobów informacyjnych
 Biblioteka w sieci – internet stanowi uzupełnienie
oferty bibliotek, ułatwia ich funkcjonowanie, zwiększa
atrakcyjność i dostępność bibliotek
Bibliotekarz dzisiaj
 Redefinicja roli bibliotekarza
 Wyjście zza lady/biurka
 Inicjator procesu informacyjno-wyszukiwawczego
 Wysokie kompetencje współdziałania – menedżer,
doradca, przewodnik
Biblioteka dzisiaj
Nowa czasoprzestrzeń
 Nowy czas
 Całodobowy dostęp do źródeł informacji
 Nowa przestrzeń
 Katalogi on-line
 Czasopisma i książki elektroniczne
 Strona internetowa
 Profil na portalu społecznościowym
Czas i przestrzeń
biblioteki pedagogicznej
 Strona internetowa biblioteki
od 1999 r.
 8 tys. odsłon rocznie
 Treści na stronie:




podstawowe informacje o bibliotece
materiały dla użytkowników
informacje o działalności bibliotekarzy
informacje dodatkowe
Czas i przestrzeń
biblioteki pedagogicznej
 Katalogi on-line od 2004 r.
 Pełna informacja na temat księgozbioru
 Możliwość dokonania rezerwacji
Czas i przestrzeń
biblioteki pedagogicznej
 Profil na portalu społecznościowym Facebook od 2011 r.
 130 „polubień” strony
 190 osób – zasięg posta
Czas i przestrzeń
biblioteki pedagogicznej
 Wirtualny użytkownik biblioteki
 Sympatycy biblioteki – nowa grupa odbiorców
 Praca bibliotekarza zamieniona na współpracę
czytelnika z bibliotekarzem
 Nauczyciele bibliotekarze – koordynatorzy życia
tradycyjnej i wirtualnej biblioteki
 Nauczyciele bibliotekarze – specjaliści z zakresu
informatyki, zarządzania i komunikacji społecznej
Czas i przestrzeń biblioteki
naukowej
 Strona internetowa: http://bg.up.poznan.pl/
utworzona w 1999 roku
 Katalog on-line: http://up-hip.pfsl.poznan.pl/
działający od 2000 roku
 Baza AGRO:
http://bg.up.poznan.pl/bg/dzialy/agro/main.php
tworzona od 1993 roku
 System HAN dostępny od 2012 roku
 „Trzecie miejsce”
Czas i przestrzeń biblioteki
naukowej
 Wystawy
Czas i przestrzeń biblioteki
naukowej
 „Drzwi otwarte”
Czas i przestrzeń biblioteki
naukowej
 „Przeciw samotności”
Podsumowanie
 Obie filie są małymi częściami składowymi dwóch dużych
specjalistycznych bibliotek
 Cechą wspólną filii jest umiejscowienie ich i działanie w
specyficznych warunkach lokalnych społeczności – małego
miasteczka i wydziałowego kampusu
 Dzięki rozwojowi technologii informacyjnych i
komunikacyjnych placówki te mogły poszerzyć grona
swych użytkowników - do klasycznego czytelnika,
osobiście odwiedzającego bibliotekę, dołączyli
e-czytelnicy
 Działania informacyjno-kulturalne pozwoliły na integrację
z różnowiekowymi społecznościami i zaistniały w realnej
przestrzeni innej niż budynki bibliotek
Kornelia Choryńska
[email protected]
Katarzyna Zygmunt
[email protected]