Sexuální dysfunkce při/po léčbě karcinomu

download report

Transcript Sexuální dysfunkce při/po léčbě karcinomu

Ivan Anděl
Urologické oddělení
Krajská nemocnice T.Bati, a.s.
Zlín
 Sexuální dysfunkce se projevuje ve dvou
kvalitách:
1. ejakulatorní dysfunkce
2. erektilní dysfunkce (ED)
 ED = neschopnost dosáhnout a udržet
dostatečnou erekci k uskutečnění
pohlavního styku (Moreland et al., 2001)
 Erekce
je považována za symbol:
• mužnosti
• přirozené mužské síly a vitality (Breza, 1994)
Z
fyziologického hlediska jde o
• nervově-cévní děj, jehož klíčovým momentem je relaxace
hladkého svalstva topořivých těles (Breza, 1994; Zvěřina, 1994)
 Erekci ovlivňují:
• faktory biologické (zahrnující dobře fungující cévní,
nervový a hormonální systém)
• faktory psychické a sociální
Erektilní dysfunkce (ED) je obecně
považována za problém „stárnoucích“ mužů
CAVE:
1.
2.
Erektilní dysfunkce může být prvním
příznakem (vážného) organického
onemocnění !
Nejde jen o problém medicínský, ale ED
má vliv na kvalitu života a partnerský
vztah
 Ve
světě: 100 miliónů mužů
 V ČR: 500-800 tisíc mužů
• 54 % českých mužů ve věku 35–65 let trpí
určitým stupněm ED (výzkum agentury STEM/MARK,
2001)
 Přitom
k lékaři přijde hledat pomoc
pouze přibližně 1/10 z nich !
Etiologicky
dominují
příčiny
organické !
(ateroskleróza,
diabetes mellitus,
sclerosis multiplex ad.)
nad příčinami
psychogenními

ED organické iatrogenního původu:
1.
způsobené medikamentózní léčbou (betablokátory,
antidepresiva, thiazidová diuretika, hypolipidemika,
antiandrogeny ad.)
2. následek nutné operační radikality (při onkologických
onemocněních) po radikální cystektomii a radikální
prostatektomii
Jiné operační zákroky na dolních močových cestách‚ (po
odeznění pooperačních bolestí) k ED nevedou, pouze po
operaci prostaty (otevřenou cestou anebo transuretrální resekcí)
pro její benigní zbytnění se objevuje retrográdní ejakulace
semene do měchýře.
Je doporučeníhodné provést před operací u muže vyšetření
symptomového skóre IIEF (International Index of Erectile
Function)
 Vyšetření symptomového skóre IIEF
(International Index of Erectile
Function)
Provést ještě před operací , protože erektilní poruchy
se hojně vyskytují v běžné populaci a mohou být
přítomny ještě před operačním zákrokem.
29-100% pacientů má erektilní dysfunkci po
provedení radikální prostatektomie (RP) pro
karcinom prostaty
Sexuální dysfunkce po RP závisí na:
1.
2.
Stadiu, ve kterém je CaP zachycen a operován
Druhu operačního výkonu : „nerve sparing surgery“
Časnější stadia nádoru umožňují provést zákrok s oboustranným
zachováním nervově cévního svazku („nerve sparing
surgery“), jenž je zodpovědný za proces erekce (Walsh 1994,
Gontero 2005) U pokročilejších forem však nelze nervově cévní
svazek šetřit na úkor onkologické radikality (KI: cT3 a cT2 Gl. >
7)
 Partinovy tabulky = statické předoperační
hodnocení
Kurativní radioterapie karcinomu
prostaty má nižší výskyt ED
Zachování sexuálních funkcí po jednom
roce sledování (po dvou letech): (metaanalýza
Ataman 2004)
1. Brachyterapie – 76 % pacientů (60 % po dvou
letech)
2. Zevní ozáření – 55 % pacientů (52 %)
3. RP se šetřením nervově cévních svazků - 34 %
pacientů (25 %)
 Ve snaze zvýšit počty mužů schopných erekce po
radikální (kurativní) léčbě karcinomu prostaty jsou
prováděny studie s pooperační rehabilitací
sexuálních funkcí :
1. Blokátory fosfodiesterázy 5:
tadalafil
(Stefaniak, 2005; Mombet, 2006; Mombet, 2009), sildenafil
(Padma-Nathan, 2008) a vardenafil (Montorsi, 2008)
2. Intrakavernózní autoinjekce
prostaglandinu (Albersen, 2008)
Zařazeni pacienti po provedení RP s oboustranným
šetřením nervově cévních svazků a léčbu užívali buď „on
demand“ anebo pravidelně v rehabilitačním režimu
(Moreland et al., 2001)
 Zatím není konsensus v této indikaci
 Pacienti s lokálně pokročilým CaP
s metastázami vyžadují hormonální
léčbu
1. LHRH analoga či blokátory + (antiandrogeny)
2. operační oboustranná subkapsulární
orchiektomie + (antiandrogeny)
1. = reverzibilní stav
2. = ireversibilní stav
 Hormonální léčba vede ke ztrátě libida
a tím ED
 U pacientů
s pokročilými formami
onemocnění a
metastázami na
hormonální léčbě, kteří
byli dříve sexuálně
aktivní, je na místě
zvolit intermitentní
androgenní blokádu
= po dočasném vysazení
léku (LHRH) je pacient
schopen sexuálně žít



Aktivní přístup:
má-li mít muž po prodělání radikální (kurativní) léčby
karcinomu prostaty naději na obnovení sexuálního života, musí
být tato léčba provedena v časném stadiu onemocnění. Význam
preventivních prohlídek a aktivní přístup mužů je v této oblasti
zásadní.
Možnosti léčby:
podání blokátorů fosfodiesterázy 5 a intrakavernózní injekce
prostaglandinu dovedou léčebně ovlivnit ED u pacientů s nižšími
stadii karcinomu. U pacientů s pokročilými formami
onemocnění a metastázami je zapotřebí hormonální léčba. Jde-li
o pacienty dříve sexuálně aktivní, je na místě zvolit
intermitentní androgenní blokádu, kdy po dočasném vysazení
léku je pacient schopen sexuálně žít
Časná rehabilitace:
bylo provedeno několik studií zkoumajících možnost podávání
blokátorů fosfodiesterázy 5 a intrakavernózních injekcí
prostaglandinu pro časnou restituci sexuálních funkcí po radikální
léčbě. Dosavadní výsledky nevedly ke konsenzuálnímu stanovisku.