Otkrijte rizike kojima ste izloženi u turističkoj djelatnosti i prebacite ih

Download Report

Transcript Otkrijte rizike kojima ste izloženi u turističkoj djelatnosti i prebacite ih

Otkrijte rizike kojima ste izloženi u turističkoj djelatnosti i prebacite ih na partnera u poslu - osiguratelja

Kvarner Vienna Insurance Group d.d.

Martina Tokić Direktor sektora neživotnih osiguranja

 Profitabilnost i stabilnost poslovanja trebali bi biti osnov poslovanja svakog gospodarskog subjekta, a što je moguće postići pravilnim upravljanjem rizicima (Risk Management).

Svaki subjekt mora si postaviti pitanja: - Kojim rizicima i u kolikoj mjeri je izloženo moje poslovanje? - Koliki su mogući financijski gubitci kod nastanka pojedinih rizika? - Da li te gubitke može subjekt podnjeti samostalno ili bi isti ugrozili daljnje poslovanje? - Kako determinirane rizike maksimalno umanjiti i/ili spriječiti? - Kako se adekvatno zaštititi?

Rizike svakog poslovanja možemo podijeliti u 3 osnovne skupine:

- osnovni (prirodne katastrofe / elementarne nepogode), - čisti (imovinski rizici, financijski rizici, odgovornost i nezgoda) i - katastrofalni rizici (npr. rat, terorizam).

Elementarne nepogode

“Elementarna nepogoda smatra se iznenadna velika nesreća koja prekida normalno odvijanje života, uzrokuje žrtve, štetu većeg opsega na imovini i/ili njen gubitak, te štetu na infrastrukturi i/ili okolišu, u mjeri koja prelazi normalnu sposobnost zajednice da ih sama otkloni bez pomoći. Elementarnu nepogodu uzrokuju prirodni, tehnički, tehnološki ili biološki događaji.” Svakodnevno poslovanje teško možemo zaštititi od osnovnih rizika ukoliko poprime obime elementarne nepogode ; potres, olujni i orkanski vjetar, požar, poplava, tuča, snijeg, sniježni nanos, lavina, odron zemljišta, zagađenost zemljišta, vode i zraka...

Elementarne nepogode

Svaki poslovni subjekat morao bi se zaštiti od: - elementarnih nepogoda koje mogu oštetiti ili uništiti njegovu imovinu (imovinska osiguranja) - elementarnih nepogoda koje mogu dovesti do prekida poslovanja (financijski gubitci) - elementarnih nepogoda koje sam može prouzročiti (osiguranja od odgovornosti)

Elementarne nepogode koje mogu oštetiti ili uništiti imovinu poslovnog subjekta (imovinska osiguranja) i dovesti do prekida poslovanja (financijski gubitci)

Elementarne nepogode koje poslovni subjekat (hotel/restoran) sam može prouzročiti (osiguranja od odgovornosti) Osiguranje za ekološke štete (Pollution) nadoknađuje materijalne i nematerijalne štete uzrokovane zagađenjem tla, vode i zraka (narušavanje zdravlja), uključujući i štete na tlu i vodi, odnosno sanacija zagađenja. Temeljem EU Direktive 2004/35/CE osiguranje će postati obvezno ulaskom RH u EU

Iz hotela u središtu Mljeta iscurilo lož ulje?

Mljet, 06.06.2012., 16:14 U noći s 2. na 3. svibnja u Pomeni u središtu Nacionalnog parka Mljet dogodio se ekološki incident. Iz spremnika jednog hotela u more je navodno iscurila veća količina lož ulja.

09.06.2012. u 12:50

EKOLOŠKI INCIDENT Hotelu Odisej optužni prijedlog zbog izlijevanja lož ulja unutar NP Mljet

Iz Uprave vodnog gospodarstva Ministarstva poljoprivrede RH izvijestili su kako će Državna vodopravna inspekcija nakon sanacije terena podnijeti optužni prijedlog protiv mljetskog hotela "Odisej" iz čije je kotlovnice prošlog vikenda iscurilo 6000 litara lož ulja i onečistilo okoliš u obuhvatu Nacionalnog parka Mljet NAKON EKOOLOŠKOG INCIDENTA U NP MLJET

Inspekcije utvrdile zagađenje - Lukšićev ALH snosit će sankcije

11.06.2012.

Poplave u Republici Hrvatskoj Procjene materijalne štete?

-100-ak privatnih kuća -10-ak gospodarskih objekata -3 crkve -poljoprivredne površine, životinje -motorna vozila

SVE EKSTREMNIJA KLIMA Poplave u Hrvatskoj bit će sve češće i jače 06.11.2012.

Iako obilne kiše, visoki vodostaji i poplave nisu rijetkost za ovo doba godine, mnogi znanstvenici koji se bave klimatskim promjenama smatraju da će vremenske nepogode s globalnim zagrijavanjem postajati sve intenzivnije kako u svijetu, tako i u našoj zemlji, upozorila je pročelnica geofizičkog odsjeka PMF-a u Zagrebu, prof. dr. sc. Zvjezdana Bencetić Klaić

08.11.2012.

Olujno nevrijeme nanijelo štete u Puli

Sinoćnje olujno nevrijeme nanijelo je štete i na području Pule. More je dizalo velike valove koje je potopilo manje brodice. Na dijelu rive na kojem su u tijeku radovi na obalnom kolektoru kiša je do vrha napunila kanale.

Na Danteovom trgu u noći je snažno jugo odlomilo ogromnu granu sa stabla koja je pala na parkirani Renault i oštetila ga. Iz pulske Javne vatrogasne postrojbe doznajemo da su na Danteovom trgu intervenirali oko 3.45 sati.

Snažan vjetar i veliki valovi tijekom noći su na Verudeli, posebno kod havajske plaže napravili cijeli dar mar...

Pijavice i olujni vjetrovi čupali stabla, valovi potapali brodove U nedjelju navečer orkansko nevrijeme pogodilo je Novigrad, Umag i Buje. Tuča veličine oraha padala je u Umagu. U Zadru su veliki valovi nanosili kamenje po cesti

Ponedjeljak,

27. 8. 2012.

Nevrijeme koje je u nedjelju nešto prije podneva zahvatilo Istru prouzročilo je stanovnicima probleme. Zbog udara groma izbilo je nekoliko manjih požara. Zabilježeno je nekoliko manjih požara na Učki, zatim u selu Šverki kod Umaga gdje su se zapalile bale sijena i u Rogovićima kod Poreča gdje je grom udario u stablo. Zbog iskrenja električnog stupa, na potezu od Vodnjana prema Šalveli, izgorjelo je oko 500 četvornih metara trave. Udar groma izazvao je manji požar u selu Glavica kod Sv. Petra, a u Lindaru je izgorjelo oko 10 hektara raslinja.

Osiguranje ostalih (čistih) rizika

Kod čistih rizika svaki subjekt mora poduzeti osnovne mjere zaštite u duhu dobrog gospodarstvenika, kao npr. provođenje protupožarnih i protuprovalnih mjera, redovno održavanje građevinskog objekta, postrojenja i posebno elektro i plinskih instalacija i sl.

Pitanje je da li su te mjere dovoljne? Kojim je to rizicima izložena turistička djelatnost?

Obvezna osiguranja u turističkoj djelatnosti u Republici Hrvatskoj?

Što nam donosi Europska Unija?

Osiguranjem imovine štiti se imovina (nekretnine i pokretnine) od rizika: - elementarnih nepogoda, - udara groma (direktnog i indirektnog) - manifestacija, demonstracija, štrajkova - loma strojeva i postrojenja (kao sastavni dio objekata ili kao zasebne jedinice) - loma stakala, staklo-keramike, reklamnih panoa - provalne krađe i razbojstva, vandalizma - izljevanja vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi (puknuće cijevi) - lekaže tekućina iz cjevovoda i spremnika

Osiguranje imovine (Property Damage)

Osiguravaju se kao predmet osiguranja: - građevinski objekti, - oprema i strojevi, - zalihe, - stakla, staklo-keramika, reklamni panoi, - gotov novac i ostala sredstva plaćanja, - umjetnine, plemeniti metali i dr. - hortikultura - stvari gostiju

Osiguranje prekida poslovanja / šomaž (Business

Interruption)

Osiguravaju se fiksni troškovi (bruto plaće zaposlenika, amortizacija, obveze po kreditnim i leasing ugovorima, ugovorima o najmu ili zakupu i dr.) kod prekida poslovanja osiguranika uslijed nastanka materijalne štete uzrokovane nekim od ugovorenih rizika osiguranja imovine. Najčešće se ugovara za prekid poslovanja uslijed rizika požara, poplave, potresa ili loma stroja.

Iznimno je moguće ugovoriti i pokriće za izgubljenu bruto dobit.

Osiguranje od odgovornosti

Osiguranje od opće odgovornosti iz djelatnosti prema trećim osobama pokriva sve materijalne i/ili nematerijalne štete trećih osoba, a nastale na površinama osiguranika ili kao posljedica djelatnosti ili iz vlasništva osiguranika (npr. pad crijepa s krova objekta vlasnika na motorno vozilo slučajnog prolaznika, lom noge u poslovnom prostoru osiguranika radi mokrog poda i sl.) - Osiguranje od odgovornosti prema vlastitim djelatnicima pokriva ozljede vlastitih djelatnika za vrijeme rada (npr. pad djelatnika sa skele, ozljeda na stroju i sl.), a za što postoji odgovornost poslodavca

- Osiguranje od odgovornosti iz uporabe proizvoda za štete koje proizvod može prouzročiti krajnjem korisniku (npr. narušavanje zdravlja gosta hotela/restorana).

- Osiguranje od odgovornosti menadžera (D&O policy) za štete koje fizička osoba u smislu člana uprave i zamjenika, člana upravnog odbora i izvršnog direktora ili člana nadzornog odbora može nanjeti Tvtki zbog svog skrivljenog ponašanja (svaki propust, greška, nemar ili kršenje dužnosti menadžera nastao uslijed neurednog i nesavjesnog ponašanja gospodarstvenika, ili unatoč primijenjene pozornosti urednog i savjesnog gospodarstvenika)

Osiguranje od profesionalnih odgovornosti kojim se pruža zaštita od profesionalnih propusta u određenoj, specifičnoj djelatnosti.

Zakon o pružanju usluga u turizmu, NN 66/07, 88/10

Članak 14.

(1) Turistička agencija koja organizira putovanja (paket-aranžman i izlet) ili pruža uslugu prijevoza putnika dužna je koristiti prijevozna sredstva u kojima su putnici osigurani od posljedica nesretnog slučaja i prtljaga od gubitka i oštećenja, kao i ugostiteljske objekte u kojima su korisnici usluga osigurani od posljedica nesretnog slučaja.

(2) Smatra se da turistička agencija ispunjava obvezu iz stavka 1. ovoga članka ukoliko ima sklopljen ugovor s osiguravateljem o osiguranju od odgovornosti koji obuhvaća rizike navedene u stavku 1. ovoga članka. Primjenjuje se na turističke agencije i seoski turizam (čl.49.)

Obvezno osiguranje

od profesionalne odgovornosti u turizmu je

odgovornost touroperatora

za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket-aranžman. (Zakon o pružanju usluga u turizmu, NN 66/07, 88/10; čl. 19.) Turistička agencija koja organizira putovanje dužna je za svaki paket-aranžman osigurati i

jamčevinu kod banke ili osiguravajućeg društva

radi naknade putniku: - plaćene cijene putovanja, ako zbog platne nemogućnosti ili stečaja turističke agencije izostanu usluge putovanja - troškova, koji su nastali zbog platne nemogućnosti ili stečaja putničke agencije za povratak putnika u mjesto polaska. (Zakon o pružanju usluga u turizmu, NN 66/07, 88/10; čl. 18.) Novčana kazna za subjekte koji nemaju sklopljenu policu/police osiguranja prema djelatnostima iznosi od 8.000 do 100.000 kn! (Zakon o pružanju usluga u turizmu, NN 66/07, 88/10; čl. 62.)

 Ostali dobrovoljni oblici profesionalnih odgovornosti preporučljivi za ugovaranje uz poslovanje / pružanje usluga: - wellness, kozmetičkih i frizerskih - instrukcija/škola ronjenja, jedrenja, skijanja i dr.

- športski animatori za pokrića narušavanja zdravlja ili smrti korisnika usluga

Obvezno osiguranje nezode gostiju hotela i apartmana

(Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti)

Ostali dobrovoljni oblici osiguranja od nezgode preporučljivi za ugovaranje uz turističku djelatnost i izvan:

Osiguranje turista i izletnika od posljedica nezgode s uključenjem odgovornosti ugovaratelja osiguranja (organizatora)

koji čine grupne izlete u pojedina m jesta i to posredstvom ugovaratelja koji je utvrđen u polici.

Osiguranje obuhvaća nesretne slučajeve koji se dogode izletniku za vrijeme čekanja na izlet na za to određenom zbornom mjestu, kao i neposredno po dolasku s izleta dok se izletnik ne udalji s mjesta određenog za raspuštanje grupe izletnika ili turista.

Uz osiguranje turista i izletnika može se uključiti i osiguranje odgovornosti ugovaratelja (organizatora) prema osiguranim izletnicima i turistima zbog tjelesnih ozljeda i oštećenja, odnosno nestanka njihovih stvari do iznosa utvrđenog u polici.

- osiguranje od posljedica nezgode za djelatnike

 Osiguranje odgovornosti iz djelatnosti operatora luka

nautičkog turizma (marine, suhe marine, privezišta, sidrišta)

 za štete na plovilu tijekom čuvanja i izvođenja bilo kakvih radova na području LNT  za štete na trećim osobama (smrt, ozljeda tijela, narušavanje zdravlja)   za oštećenje ili za uništenje stvari treće osobe za onečišćenje okoliša  za štete vezane uz uporabu i manipulacije sa gorivom  za parkiralište za motorna vozila 

Odgovornost iz djelatnosti čarter agencija

( čarter posrednika, organizatora putovanja i škole jedrenja)

 

Obvezno osiguranje putnika na brodicama/jahtama od opasnosti nesretnog slučaja

Obvezno osiguranje odgovornosti brodica

Dodatna dobrovoljna osiguranja od odgovornosti  Kasko osiguranje brodica/jahti  rada)  Proširenje za slučaj sjenica (troškovi dezinfekcije, prekid Proširenje za pogonske štete  Osiguranja skipera

 Ugovaranjem police osiguranja svi navedeni rizici transferiraju se s gospodarskog subjekta na osiguratelja te je stoga od iznimne važnosti dobro procjeniti sve rizike poslovanja kako bi osigurateljna zaštita bila adekvatna kada do štete dođe.

 većina poduzetnika (kao i fizičkih osoba) i dalje zadržava cjelokupan rizik neizvjesnih budućih događaja s najčešćim promatranjem istog na način “tako nešto se meni ne može dogoditi” polica osiguranja ugovara se najčešće kao posljedica neophodnog dokumenta prilikom podizanja kredita ili leasinga (osnovna imovinska pokrića), ostvarivanja izvoznog plasmana na tržišta EU i Svijeta (produktna odgovornost), stranim investicijama ili kupovinom udjela poslovanja (kompletna osiguranja)

PROSJEČAN BROJ POLICA IMOVINE PO JEDNOM OSIGURANIKU: 10 PROSJEČAN BROJ POLICA ODGOVORNOSTI PO JEDNOM OSIGURANIKU: 1,5 OKVIRAN POSTOTAK OBRTNIKA I PRAVNIH OSOBA S UGOVORENIM IMOVINSKIM OSIGURANJEM OD ČEGA OKVIRAN % OBRNIKA I SME POSTOTAK OBRTNIKA I PRAVNIH OSOBA S UGOVORENIM OSIGURANJEM FINANCIJSKIH RIZIKA / PREKIDA RADA OD ČEGA OKVIRAN % DOMAĆIH PRAVNIH OSOBA POSTOTAK OBRTNIKA I PRAVNIH OSOBA S UGOVORENIM OSIGURANJEM OD ODGOVORNOSTI OD ČEGA OKVIRAN % DOMAĆIH PRAVNIH OSOBA

KAKVA JE SITUACIJA U EU?

60% - 95% svih obrtnika i pravnih osoba osigurano je od imovinskih rizika 40% - 90% ima osiguranje od prekida poslovanja 90% 100% ima osiguranje od odgovornosti (često obvezno osiguranje) < 20% < 10% 13,0% <5% 27,79% <15%

 posljedice navedenih načina i razloga ugovaranja polica osiguranja su neadekvatna osigurateljna pokrića za materijalne i financijske gubitke poduzetnika, a koja kod velikih šteta koje uzrokuju prestanak poslovanja/proizvodnje u konačnici dovode do nelikvidnosti i nerijetko do stečaja ukoliko poduzetnik nije u mogućnosti financijski pokriti gubitke i istovremeno tekuće fiksne troškove poslovanja (obveze po kreditnim linijama, plaće radnika i ostale)

 Primjer obračuna premije; * građevinski objekat vrijednosti 10.000.000 kn * oprema vrijednosti 1.000.000 kn - osiguranje od opasnoti poplave: 4.900 – 8.500 kn - osiguranje od opasnosti požara, oluje, tuče i ostalih opasnosti požara (za masivni objekt): 1.970 – 3.700 kn

 da li je isplativije trošak osiguranja planirati i rezervirati kao dio fiksnog troška poslovanja ili riskirati s neizvjesnim događajima budućnosti i samostalno nositi rizik/e koji u konačnici može dovesti do gubitka cjelokupne imovine, stečaja i novih radnika na burzi rada ?

Da li je osiguranje stvarno trošak ili ipak ulaganje u sigurnu poslovnu budućnost?

„Kad preuzimamo rizik na sebe, u stvari se kladimo na iznos koji će rezultirati iz odluke koju smo donjeli, a da u stvari nismo sigurni kakav će to iznos biti“

Bernstain Petar L., Against the gods, Remarkable story of risk, New York: John Wiley & son, Inc., 1996. str.11.

ZAHVALJUJEM NA POZORNOSTI