Peterslunds förskola med ny utemiljö

download report

Transcript Peterslunds förskola med ny utemiljö

Peterslunds förskola med ny
utemiljö
Hur vår nya utemiljö skulle kunna bli en pedagogiskt
spännande miljö för små barn
Av Anja Korpi Kardell, 2014-05-28
Utemiljön idag
Utemiljön imorgon?
Om Peterslund vinner tävlingen vill vi att utemiljön blir
som följer…
Med sandlandskap
Ett större område med sand där kanten är varierad och samtidigt kan utgöra
en hinderbana… Ett område av gården som ligger i skugga mellan 11-15
sommartid. Närhet till vatten utökar möjligheter för utforskande och kreativ
lek!
…eller så här?
Idag…
Kanske så här imorgon?
Med miljöer för motoriska
utmaningar
Istället för den oinspirerande miljön idag vill vi att gården ska ge barnen möjlighet till flera
motoriska aktiviteter. Ett kuperat område där de lockas att gå, springa, rulla och åka ned.
En utemiljö där den motoriska svårighetsgraden varierar och där barn i åldern 1-5 år utmanas i
att klättra, krypa, hoppa, åla, gå, springa, balansera och klänga. Men även en plan, öppen yta
är viktig där de kan springa runt, leka lekar och sparka boll.
Kanske så här…?
Eller så här..?
Med skapande kreativa miljöer
Ett rum för skapande aktiviteter med plats för utomhusateljé under
tak. Tillgång till vatten måste finnas. Markytan bör vara jämn och hård
så att stafflier och bord lätt kan ställas dit. Ytan bör vara lokaliserad i
närheten av förskolebyggnaden för att barn och pedagoger ska
kunna kliva ut med färg, pensel eller lera.
Med rum för kunskapssökande och
utforskande aktiviteter
Miljöer där barn utmanas i naturvetenskapliga ämnen
men även i sin tekniska och matematiska utveckling.
Där ska barnen få möjlighet att odla, hälla, ösa, bygga,
konstruera, experimentera, samla, sortera och stapla.
Område i sol för odling. Område i skugga för barns
konstruerande aktiviteter. Markytan ska vara jämn och
hård med bra möjligheter till förvaring av olika sorters
material såsom t.ex. virke, träklotsar, rör, burkar,
slangar, trattar mm. Möjlighet att hänga upp block och
talja blir en tillgång. Lekvänlig och funktionell
vattenavrinning likaså!
Med små och stora mötesplatser
Små och stora mötesplatser där möten mellan barn och pedagoger, barn och
barn samt föräldrar och pedagoger kan äga rum dagligen. Utformade på olika
sätt och på ett par olika ställen på gården, både i sol och skugga samt i öppna
respektive mer slutna rum... En kubblabyrint kan vara ett exempel på en
mötesplats, en samlingstrappa eller en koja ett annat.
Med naturlika miljöer
Lektåliga buskar som barnen kan gömma
sig, gärna med en lockande stig som leder
in till ett litet öppet utrymme i buskaget
där barnen kan ha en koja. Där de kan få
känna sig osynliga och träda in i sin
fanstasivärld…
Slutligen med välkomnande entréer
…som får barn, föräldrar, personal och besökare att
känna sig välkomna till förskolan!
Någonting roligare än dagens
skylt kanske?
Karaktärsdrag som ska utmärka vår
nya gård
De här fem karaktärsdragen vill vi ska prägla gården:





Öppen
Naturlik
Kuperad
Rumslighet
Entrékänsla