Transcript هُم

‫بسم هللا الرحمن الرحیم‬
‫کننده ‪ :‬نازنین تجلی فر‬
‫مربوطه ‪ :‬خانم ساتر‬
‫ربی ‪ :‬تمرینات دوره ای‬
‫نمونه سواالت‬
‫جمالت زیر را ترجمه‬
‫کنید‪.‬‬
‫ُ‬
‫ُ‬
‫ُ‬
‫انا اعرف ماذا اعمل ‪ ،‬هو یفرح بزیار ِة بن ِته فاطمة (س)‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ناحیة و هو اخبرنا بالنتیجة ‪.‬‬
‫قسم ِمن اللحم فی‬
‫ٍ‬
‫نحن علقنا کل ٍ‬
‫ّ‬
‫یقتر ُب ِمن االمام (ع) و هو یرت ِع ُد ‪.‬‬
‫ر‬
‫الح‬
‫ِ‬
‫پاسخ‬
‫من می دانم چه کار کنم ‪ ،‬او با دیدار دخترش فاطمه (س) خوشحال‬
‫می شود‪.‬‬
‫ما هر قسمت از گوشت را در محله ای آویختیم او ما را از نتیجه‬
‫باخبرساخت‪.‬‬
‫حر به امام ( ع )نزدیک می شود در حالی که او می لرزد ‪.‬‬
‫‪ -2‬عین الصحیح‬
‫َ َ ُ ُّ‬
‫سلم ِللظلم‪ :‬مقابل ظلم‪.........‬‬
‫ال نست ِ‬
‫تسلیم نمی شوند‬
‫تسلیم نشدند‬
‫تسلیم نمی شویم‬
‫ّ‬
‫َ‬
‫َّ‬
‫خیر فقیر‪.‬‬
‫انی ِِلا انزلت ِالی ِمن ٍ‬
‫همانا من به انچه از نیکی به سویم فرستادی نیازمندم‪.‬‬
‫همانا من به آنچه نفرستادی از خوبی ها نیازمند‪.‬‬
‫پاسخ‬
‫‪ -2‬الف تسلیم نمی شویم‬
‫‪-2‬ب همانا من به آنچه از نیکی به سویم فرستادی نیازمندم ‪.‬‬
‫کلمات زیر را ترجمه کنید‪.‬‬
‫عاد ‪:‬‬
‫َفتانا ‪:‬‬
‫َر َّو َع ‪:‬‬
‫ِشعار ‪:‬‬
‫صا ِمتون ‪:‬‬
‫المطر ‪:‬‬
‫َسبَّ ‪:‬‬
‫َوراء ‪:‬‬
‫متضاد و مترادف کلمات زیر را بنویسید ‪.‬‬
‫متضاد ( بشیر ) ‪:‬‬
‫متضاد ( لنا ) ‪:‬‬
‫مترادف ( عارف) ‪:‬‬
‫پاسخ‬
‫بازگشت‬
‫جوانمرد‬
‫ِکسوت‬
‫ترساند‬
‫ساکت‬
‫دنبال‬
‫پاسخ‬
‫‪ -‬نذیر‬
‫‪-‬علینا‬
‫‪ -‬صالحین‬
‫دشنام داد‬
‫باران‬
‫به‬
‫با توجه به کلمات جاهای خالی را پر کنید ‪.‬‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ُ‬
‫قدرو َن ) ‪.‬‬
‫‪....‬‬
‫قد ُر – الی ِ‬
‫قد ُر ‪ -‬ال ت ِ‬
‫الطباء ُمعالجة هو الء اِلرض ی ‪ ( .‬ال ی ِ‬
‫َ َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫الت ُ‬
‫واضع ‪َ ..........‬‬
‫قیمة االنسان ‪َ ( .‬یرفع – َیرفعون – ترفعان )‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫‪َ ......‬‬
‫ن‬
‫حات ف ُلهم اجرعظیم ‪ ( .‬الذین ‪ -‬الذی – الالتی )‬
‫الصال‬
‫علمو‬
‫ی‬
‫ِ ِ‬
‫پاسخ‬
‫َ‬
‫قد ُر‬
‫الف‪ -‬ال ی ِ‬
‫ج‪ّ -‬الذینَ‬
‫َ َ‬
‫رفعُ‬
‫ب‪ -‬ی‬
‫وقت نماز رسیده االن نماز می خوانیم ‪.‬‬
‫پزشکان می گویند ‪ :‬میوه برای سالمتی مفید‬
‫جمالت زیر را به عربی بازگردانید‬
‫‪.‬‬
‫است ‪.‬‬
‫پاسخ‬
‫قولون ‪ :‬الفکِهة مفیدَة لِسالم ِة الجسم ‪.‬‬
‫‪.‬االطبّاء َی‬
‫َ‬
‫َح َ‬
‫ان ُ‬
‫الصالة نحن‬
‫وقت‬
‫ِ‬
‫ُ ّ‬
‫َ‬
‫نصلی االن ‪.‬‬
‫ضمیر مناسب قرار دهید‬
‫َّ‬
‫اِلدینة و ‪ .....‬ساخبرُ‬
‫َّ‬
‫ناحیة ِمن‬
‫سم ِفی‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫‪ ......‬علقوا کل ِق ٍ‬
‫ِ‬
‫‪.....‬‬
‫بالنتیجة ‪.‬‬
‫پاسخ‬
‫‪-‬انتم‬
‫‪-‬‬
‫در جمالت زیر مبتدا و خبر را مشخص کنید ‪.‬‬
‫ُ ّ‬
‫ّ‬
‫اِلعلمون انبیاء االم ِة ‪.‬‬
‫اِلسلم فی الخیر‬
‫اِلسلمون‬
‫‪.‬‬
‫شجاعون ‪.‬‬
‫‬‫کم‬
‫انا‬
‫پاسخ‬
‫ُ‬
‫انبیاء ‪ :‬خبر‬
‫اِلعلمون ‪ :‬مبتدا ‪،‬‬
‫اِلسلمون ‪:‬مبتدا ‪ ،‬شجاعون ‪ :‬خبرمفرد‬
‫اِلسلم ‪ :‬مبتدا مرفوع ‪ ،‬شجاع ‪ :‬خبر مفرد مرفوع‬‫‪ .‬جمالت اسمیه زیر را به فعلیه تبدیل کنید‬
‫یعطفان علینا ‪.‬‬
‫الوالدان‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫‪.‬‬
‫اِلُ َم ّر ُ‬
‫فن علی َ‬
‫ضات َیعط َ‬
‫اِلرض ی‬
‫ِ‬
‫پاسخ‬
‫ُ‬
‫َ‬
‫عطف الوالدان علینا ‪.‬‬
‫ی‬
‫ِ‬
‫َ‬
‫ُ‬
‫ف اِلُ َم ّر ُ‬
‫ضات َع َل َ‬
‫اِلرض ی‪.‬‬
‫عط‬
‫ت‬
‫ِ‬
‫در عبارات زیر فاعل و نوع خبر ومفعول را مشخص کنید ‪.‬‬
‫َ‬
‫کذب‬
‫ال ت ِ‬
‫هاج ُمها‪.‬‬
‫اُ ِ‬
‫َ ُ‬
‫اِلکان باِلکین‪.‬‬
‫شرف‬
‫ِ‬
‫پاسخ‬
‫ً‬
‫طریقة ‪ :‬معرب –ه ِذ ِه‪ :‬مبنی – المشکل ِة‪ :‬معرب‬
‫هم ‪ :‬مبنی‪-‬‬
‫فعل های زیر هر کدام از چه بابی هستند‬
‫‪.‬‬
‫ا َ‬
‫ست َ‬
‫کبر (‬
‫ِ‬
‫)‬
‫ََ َ‬
‫ِانصرف (‬
‫)‬
‫َی َنتصرون (‬
‫)‬
‫َت َّ‬
‫بسم َ (‬
‫)‬
‫پاسخ‬
‫ضمیر مستتر انت‬
‫ُ‬
‫اهاج ‪ :‬فعل‬
‫ها ‪ :‬ضمیر بارز منصوبی‬
‫‪-‬شرف‪ :‬مبتدا مرفوع ‪،‬‬
‫باِلکین ‪ :‬شبه جمله‬
‫در جمله ی زیر معرب و مبنی را مشخص کنید‪.‬‬
‫ً‬
‫طریقة ل َ‬
‫ّ‬
‫اِلشکلة‬
‫ه‬
‫هذ‬
‫ل‬
‫ح‬
‫ُهم وجدوا‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِِ‬
‫ُم ‪ :‬ضمیر مستترانا‬
‫پاسخ‬
‫استفعال‬
‫‪-‬افتعال‬
‫ ّ‬‫تفعل‬
‫‬‫ِا ِنفعال‬
‫در جمله ی زیرمشخص کنید کلمات معرب و مبنی بر چه هستند‬
‫‪.‬‬
‫َ‬
‫ُ‬
‫الذین ال یدرسو َن‬
‫ینجح‬
‫هل‬
‫‪.‬‬
‫پاسخ‬
‫هل ‪ :‬مبنی بر سکون ‪ -‬ینجح ‪ :‬معرب مرفوع ‪ -‬الذین ‪ :‬مبنی بر فتح –‬
‫ال ‪ :‬مبنی بر سکون‬
‫یدرسون ‪ :‬معرب‬
‫منصوب‬
‫تحلیل صرفی زیر را تصیح کنید‬
‫ُ‬
‫َت َبتع ُ‬
‫عن‬
‫اِلسلمة‬
‫د‬
‫ِ‬
‫ّ ِ‬
‫الذنوب‬
‫‪.‬‬
‫تبت ِع ُد‪ :‬فعل مضارع‪-‬للغائب –مجرد ثالثی – الزم معرب ‪ُ /‬‬
‫فعل مرفوع‬
‫ُ ّ‬
‫و فاعله الذنوب والجملة اسمیه ‪.‬‬
‫اِلسلمة ‪ :‬اسم‪ -‬جمع – مذکر – مشتق –( ُ‬
‫اسم مفعو ٍل) معرب ‪/‬فاعل و‬
‫منصوب‬
‫پاسخ‬
‫فعل مضارع – للغائبة – مزید ثالثی الز ُم – معرب ‪ُ /‬‬
‫تبت ِع ُد ‪ُ :‬‬
‫فعل مرفوع و فاعل ُه‬
‫اِلسلمة والجمله فعلیة‬
‫ُ‬
‫اِلسلمة ‪ :‬اسم – مفرد –مونث – مشتق – اسم فاعل معرب ‪ /‬فاعل و‬
‫مرفوع‬
‫در جمالت زیر فاعل مفعولون به وجارومجرور را مشخص کنید‪.‬‬
‫َ‬
‫َ‬
‫کثیرة‬
‫الف) سافر شخص الی ٍ‬
‫بالد ٍ‬
‫‪.‬‬
‫َ‬
‫ُ‬
‫ب) لقد رایت ُ‬
‫العالم ‪.‬‬
‫ن‬
‫د‬
‫م‬
‫ِ‬
‫ُّ‬
‫ّ‬
‫َ‬
‫ج) اخرج َ‬
‫مات الی النور‬
‫قومک ِمن الظل ِ‬
‫ِ‬
‫المفعولون‬
‫به‬
‫الجار و‬
‫المجرور‬
‫فعل‬
‫‪-‬‬
‫الی‬
‫بال ٍد‬
‫َ‬
‫رایت‬
‫تَ‬
‫ُم ُدن‬
‫‪-‬‬
‫اخرج‬
‫ِ‬
‫ضمیر مستتر‬
‫قو َم‬
‫ِمن الظّلّمات ‪ -‬الی‬
‫سافر‬
‫الفاعل‬
‫شخص‬
‫پایان‬