Th* thu*t c*p cu*ng m*ch máu trong c*t gan

Download Report

Transcript Th* thu*t c*p cu*ng m*ch máu trong c*t gan

Thủ thuật cặp cuống mạch máu trong cắt gan

Giới thiệu

Kiểm soát chảy máu là bước căn bản trong quá trình cắt gan

Những nghiên cứu hồi cứu lớn : Belghiti 2000

Những nghiên cứu hồi cứu lớn : Janargin 2002

Những nghiên cứu hồi cứu lớn : Imamura 2003

Những nghiên cứu hồi cứu lớn : Poon 2004

Những nghiên cứu hồi cứu lớn : Kooby 2002

Làm thế nào để hạn chế chảy máu ?

• • • • •

Chuẩn bị, tư thế, đường mổ ngõ vào Áp lực tĩnh mạch trung ương Kĩ thuật cắt nhu mô gan Kĩ thuật cầm máu và cột Cặp cuống mạch máu

Định nghĩ thủ thuật cặp cuống mạch máu

Theo 4 tiêu chí

Vùng áp dụng

Có tính chọn lọc hay không

Thời gian kéo dài và tính chất liên tục hay ngắt quãng

Những biện pháp đi kèm

Lực chọn cặp cuống mạch

• • • • •

Khu trú thương tổn Đầu gần các mạch máu lớn Có hiện diện của bệnh gan tiềm ẩn không Tổng trạng của bệnh nhân (về tim mạch) Kinh nghiệm của PTV và bác sĩ gây mê

Cặp cuống mạch toàn bộ

Thủ thuật Pringle

Thường cặp gián đoạn hơn là liên tục (15 phút) Nếu là liên tục, không cặp quá 60 phút

Cặp bằng « dây thắt » hoặc dùng kẹp thít chặt từ trái qua phải

Chuẩn bị cuống mạch trước khi cặp

Không cặp cuống mạch Có cặp cuống mạch

Cặp chọn lọc bằng tiếp cận rốn gan hoặc trên rốn gan ở phía trong của bao Glisson Xung quanh của bao Glisson

Cặp chọn lọc bằng tiếp cận rốn gan hoặc trên rốn gan

• • • •

Bảo tồn nhu mô còn lại tránh thiếu máu Thời gian cặp lý thuyết không giới hạn : thực tế khoảng 30 phút Tiếp cận vùng rốn gan: cho phép cột những nhánh trong nhu mô (cẩn trọng hơn) Tiếp cận trên rốn gan : thích hợp để cắt phân thùy gan

Cặp cuống mạch trong gan Làm tắc nhánh cửa bằng một catheter có bơm bóng Cặp cuống động mạch trên rốn gan Tiêm xanh methylene vào khu vực cửa

Cặp cuống mạch trong gan

• • •

vùng thiếu máu sẽ rất rõ Thiếu máu không giới hạn Rất thích hợp khi phẫu thuật ung thư tế bào gan trên nền gan xơ.

Thắt mạch máu toàn bộ

Thắt mạch máu toàn bộ

• • • •

Giảm thiểu nguy cơ chảy máu Loại trừ nguy cơ thuyên tắc khí Không cho phép cặp cuống mạch gián đoạn Có thể dung nạp kém +++ Trên thực tế…ít dùng

Thắt mạch máu toàn bộ với bảo tồn dòng máu cửa

Tiếp cận ngả trước :TT « Hanging »