Quy trình chuẩn bị nhóm máu Rh

Download Report

Transcript Quy trình chuẩn bị nhóm máu Rh

QUY TRÌNH CHUẨN BỊ MÁU Rh(-)

KTV Trần Thị Thu Tư 1

ĐỐI VỚI THAI PHỤ KHÁM THAI TẠI BỆNH VIỆN

2

TRƯỚC KHI SANH

• • •

Tại khoa Khám thai

100% thai phụ được xét nghiệm Rh. Nếu Rh (-) – Xét nghiệm máu cho chồng: • • Nhóm máu ABO Rhesus Tiêm bắp

Rhophylac 200mcg/2ml,

lúc thai được 28 – 32 tuần mũi thứ I, 3

TRƯỚC KHI SANH

• • • Tuần 37 trước sanh, khoa Khám thai hướng dẫn thai phụ đến khoa Xét nghiệm để được tư vấn Ghi sẵn toa

Rhophylac mũi 2,

bấm vào phía trước sổ khám thai (mặt trong). Mũi 2 được tiêm trong vòng 72 giờ sau sanh.

Đối với người sanh con rạ, nếu không sanh nữa chỉ cần dùng 1 mũi trong thai kỳ •

Ghi chú

: nếu chồng có nhóm máu Rh (-), tùy trường hợp cụ thể sẽ tư vấn thích hợp 4

TRƯỚC KHI SANH

• • •

Khoa Xét nghiệm

Tư vấn cho thai phu về nhóm máu hiếm, đề nghị mua máu dự phòng trước ngày dự sanh 2 tuần (cho biết 2 đv máu dự phòng này có khả năng không được hoàn tiền lại trong trường hợp không sử dụng) Làm thủ tục và hướng dẫn thai phụ đóng tiền mua 2 đơn vị máu Tiến hành mua 2 đơn vị máu Rh(-) đồng nhóm và lưu số điện thoại của thai phụ để liên lạc.

5

TRONG KHI SANH

Tại khoa Sanh:

• Báo cho khoa Xét nghiệm biết sản phụ đã vào khoa Sanh.

• Liên hệ Xét nghiệm để xác định 2 đơn vị máu dự phòng.

• Làm thủ tục lãnh máu khi có chỉ định truyền máu.

6

TRONG KHI SANH

• •

Tại khoa Xét nghiệm:

Dự trù sẵn 2 đơn vị máu Rh(-) đồng nhóm.

Cấp phát máu khi có yêu cầu.

7

QUY TRÌNH CHUẨN BỊ MÁU Rh(-)

Đối với thai phụ đến khám thai tại bệnh viện

8

Khoa Xét nghiệm

• • • • • Thông báo cho Bác sĩ lâm sàng để chỉ định mua máu dự phòng.

Tư vấn cho sản phụ và người nhà

chánh trong giờ hành

Tìm nguồn máu: Viện Truyền Máu, Bệnh viện Chợ Rẫy, Hội Chữ Thập Đỏ… Cho người nhà sản phụ đóng tiền nếu đã tìm được nguồn cung cấp máu. Nếu sản phụ hay người nhà không có sẵn tiền,

khoa Xét nghiệm sẽ tạm ứng tiền mua máu

.

Báo bác sĩ trưởng khoa Sanh (giờ hành chánh), bác sĩ trực cột 1 (giờ trực) nếu không tìm được máu.

9

Tại khoa sanh

• • • Bác sĩ lâm sàng tư vấn cho sản phụ và người nhà trong giờ trực và chỉ định mua 2 đơn vị máu dự phòng.

Chỉ định truyền máu, nếu cần Nếu sản phụ không cần truyền máu: được giải quyết theo mục III.

10

KHI XUẤT VIỆN

• • •

Nếu BN có truyền máu: K

hông tính viện phí số đơn vị máu Rh(-) đã đóng tiền.

Nếu BN không truyền máu

Khoa Xét nghiệm thực hiện các biện pháp sau

thể

– – –

nếu có

Nhượng lại cho sản phụ khác có cùng nhóm máu Rh(-) đăng ký mua.

Đổi lấy máu Rh(+) tại Viện Truyền máu.

Khoa Xét nghiệm mời sản phụ hoặc người nhà vào hướng dẫn làm thủ tục và đến Phòng tài vụ

nhận lại tiền

.

– Khoa Xét nghiệm lưu biên bản ký nhận lại tiền.

11

KHI XUẤT ViỆN

• •

Phế thải máu

Máu đến hạn dùng, khoa Xét nghiệm không bán được.

Sản phụ

không được hoàn tiền

12

Ghi chú

• • Thai phụ đóng tiền mua 2 đv máu tại Phòng tài vụ. Trong trường hợp sản phụ đã đóng tiền mua máu dự phòng sau khi đã được tư vấn; nếu có chỉ định truyền máu, khoa Sanh liên hệ khoa Xét nghiệm để lĩnh máu. Trên phiếu phát máu tại khoa Xét nghiệm phải ghi rõ

“BN đã đóng tiền”

và khoa

không

tính tiền viện phí 2 đơn vị máu này.

Trường hợp khoa Xét nghiệm ứng tiền mua máu, trên phiếu lãnh máu ghi rõ “

BN chưa đóng tiền

” và khoa tính tiền viện phí khi ra viện.

13