Aklat ng mga Patay

download report

Transcript Aklat ng mga Patay

Aklat ng mga Patay

CHARLEMAGNE ROCA EIRE TAGABAN FRANCE TURDA TAGA-ULAT

Sanggunian http://www.sacred-texts.com/egy/ebod/index.htm

http://www.thenazareneway.com/index_egyptain_book_dea d.htm

Tauhan

Panahon

Pinaniniwalaang una itong isinulat noong 16 th Century Bago si Kristo.

Buod

Ang aklat ng patay ay mula sa tradisyon ng paglilibing ng mga ehipto noong ika-anim na dinastiya. Matatagpuan ito sa mga peramides ng mga pharaoh. Heiroglyphics ang uri ng pagkakasulat nito. Ang layunin ng aklat ay upang tulungan ang mga hari na makiisa sa kanilang Diyos na si Ra. Sa panahong ito, ang kabilang buhay ay nasa kalawakan at hindi sa ilalim ng lupa.

Buod

Hindi naglaon ang aklat ay matatagpuan na rin sa libingan ng mga gobernador at sa libingan ng mga taong matataas ang mga tungkulin sa lipunan.

Ang aklat ay mayroong 192 na teksto subalit walang iisang aklat na naglalaman ng lahat na ito.

Ang pinakatanyag na teksto sa aklat na ito ay ang “Weighing * siya ba ay makakabalik sa kanyang katawan o kakainin na lamang siya ng tagahatol.

Aklat ng mga Patay

isang koleksyon ng mga dasal at orasyon para magbigay ng kaalaman at kapangyarihan sa namatay. Ito ay upang magtagumpay sa kanyang paglalakbay sa kabilang buhay

Ang aklat ng patay ay nagpapakita ng tradisyon ng mga ehipto tungkol sa pagkamatay ng isang tao. Karaniwang nakikita ang aklat ng patay sa piramides na nakasulat sa hieroglyphics ng lumaon. Ito ay makikita sa lahat ng mga patay ng mga ehipto sapagkat naniniwala sila na ang mga patay, mayaman man o mahirap ay daraan sa paglalakbay upang muling makiisa sa kanilang katawan.

Inilalarawan ng aklat ng patay ang mga iba’t ibang pagsubok na pagdaraanan ng isang patay na karamihan dito ay nakalarawan at nakasulat sa pamamagitan ng heiroglyphics

Pinaniniwalaan ng mga Ehipto na ang patay na tao ay aalis na sa mundo patungo sa kabilang buhay sa araw ng libing. Makikita rin sa aklat ang iba’t ibang seremonya na nagaganap o ginaganap kapag ang namatay ay isang mayaman o may katungkulan sa lipunan.

Isang seremonya sa aklat ng patay na si “ANI”

Pinakatanyag na bahagi ng aklat – “Weighing of the Heart” o “Pagtitimbang ng Puso”

Suliranin Panlipunan Tinalakay

Kahalagahan ng Aklat ng mga Patay sa Panitikan ng mga Pilipino

    Maihahambing ang ang ating sariling kalinangan at kasaysayan sa mga ibang lahi Makikita natin ang ating sariling kalakasan at kahinaan ng ating paniniwala at pag uugali Sa pamamagitan ng aklat na ito maipagmamalaki rin natin ang mga bagay na mayroon tayo at magiging matibay at matatag ang ating pagkilala sa ating lahi Malalaman ang kahalagahan ng sariling wika sa paglalarawan ng makabagong karanasan, pangarap, paniniwala at gawaing pang-araw–araw

Bakit ito itinuturing na isa sa mga impluwensya sa Panitikan sa buong mundo?

Aral o Mensahe mula dito