Tekstong Informativ

download report

Transcript Tekstong Informativ

 Ito ay nagbibigay ng mga impormasyong




nakapagpapalawak ng kaalaman ay nagbibigay liwanag sa
mga paksang inilalahad upang mapawi nang lubos ang
pag-aalinlangan.
Ito ay nagbibigay kaalaman o nagbabahagi ng
mahahalagang impormasyon tungkol sa paksang tinalakay.
Paglalahad ng mga impormasyon o datos na nakatutulong
sa paglilinaw ng mga konsepto upang mapawai ang pagaagam-agam tungkol sa isang bagay
Nagbibigay-impormasyon at tiyak na detalye para sa
kabatiran ng mga mambabasa.
Ito ay nagtataglay ng mahahalaga at tiyak ng impormasyon
tungkol sa mga tao,bagay,lugar,at pangyayari.Kalimitan
itong tumutugon sa mga tanong na Ano,Sino, at Paano.
Bahagi
 Pamagat
 Panimula (Panimulang Pangungusap)
 Katawan (Kabuuang nilalaman ng teksto)
 Pangwakas
Halimbawa:
( Ang mga Produkto ng Pilipinas)
Mapalad ang bansang Pilipinas sapagka’t
pinagkalooban ito ng Manlilikha ng mayama’t masaganang
lupain.
Isang bansang agrikultural ang Pilipinas.
Nangangahulugang walumpung bahagdan ng mga Pilipino
ay nabubuhay at umaasa sa pagsasaka. Bigas ang
pangunahing pagkain ng mga tao subali’t mayroon ding
mais na ipinanghalili bilang kanilang pangunahing pagkain.
Gitnang Bisaya,Mindanao at Lambak ng Cagayan ang
pangunahing tagaprodyus ng mais. Itinuturing namang
Kaban ng Bigas ng Pilipinas ang Gitnang Kapatagan
sapagka’t dito nagmumula ang pinakamarami’t
pinakamalaking ani ng bigas sa buong bansa.
Maliban sa bigas at mais,marami ring tanim na
puno ng niyog sa bansa. Ito ang dahilan kung bakit
nangunguna ang Pilipinas sa pagluluwas ng kopra at
langis.Kabilang din sa mga iniluluwas ang produktong
abaka,tabajo,asukal at iba’t ibang prutas gaya ng
pinya,mangga,saging,at marami pang iba.
Hindi ba’t dapat ipagpasalamat ang mga biyayang
ito na handog ng Diyos?
Tanong:
1.Anong uri ang tekstong binasa?Patunayan sa
pamamagitan ng halimbawang pangungusap.
2.Paano sinimulan,winakasan at inilahad ang mga
impormasyon sa teksto?
Ang Lalawigan ng Iloilo
Ang Lalawigan ng Iloilo ay matatagpuan sa timog-silangang bahagi ng Islang Panay. Ito
ay kabilang sa rehiyon ng Kanlurang Kabisayaan. Napaliligiran ito ng mga lalawigan ng Capiz
sa hilaga, ng Antique sa kanluran, ng Dagat Kabisayaan at Kipot Guimaras sa silangan, at Golpo
ng Panay at Kipot ng Iloilo sa timog.
Pinaniniwalaang binili ng 10 datu mula sa Borneo ang isla ng Panay sa pinuno ng mga
Negrito na si Marikudo noong 1212. Isang gintong salakot at gintong kwintas ang ipinambayad
ng mga datu.
Napunta kay Datu Paiburong ang teritoryo ng Irong-irong. Nang dumating ang mga
Espanyol, nagtayo sila ng pamayanan sa Ogtong (Oton ngayon). Itinatag ng mga mananakop na
Espanyol ang Fuerza San Pedro sa Irong-Irong. Ang mga Espanyol rin ang nagbigay ng
pangalang Iloilo sa lungsod. Ito na rin ang ipinangalan sa buong lalawigan. Itinatag noong
Marso 10, 1917 ang Lalawigan ng Iloilo.
Ang Iloilo ay isa sa mga pangunahing pinagmumulan ng bigas sa Pilipinas. Bukod sa
bigas, ang ilan pa sa mga pangunahing produkto na nagmumula rito ay tubo, niyog, mais, saging,
mangga, kape, at iba pang lamang-ugat na halaman.
Ang pangisngisda ay isa ring mahalagang pinagkakakitaan ng mga taga-Iloilo. Ang mga
bangus at hipon ay pinagmumulan ng malaking kitang dolyar ng lalawihan.
Kilala naman ang abayan ng La Paz dahil sa masarap na batsoy.
Tanong:
1.Anu-anong impormasyon ang laman ng tekstong iyong
binasa?
2.Saan matatagpuan ang Lalawigan ng Iloilo?
3.Anu-ano ang mga paniniwala ukol sa Lalawigan ng
Iloilo?
4.Ano ang ipinambabayad ng mga datu?
5.Kailan itinatag ang Lalawigan ng Iloilo?
6.Ibigay ang mga produktong nagmumula sa Iloilo?
7.Ano ang pangunahing pinagkakakitaan ng mga tagailoilo?