تجارت الکترونیک - فروشگاه جدید نیکا

Download Report

Transcript تجارت الکترونیک - فروشگاه جدید نیکا

‫روندهای پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک‬
‫دوران جدید که در عصر اطالعات و دانایی معروف شده است‪ ،‬نویدبخش جهانی نو با شیوه های‬
‫نوین به کارگیری اطالعات و دانش است‪ .‬حرف اول را در این دوران نوین فناوری اطالعات می زند‬
‫به این معنی که اقتدار اقتصادی‪ ،‬سیاس ی‪ ،‬فرهنگی و علمی هر کشور متناسب با میزان تسلط و بهره‬
‫گیری آن کشور از این فناوری خواهد بود‪.‬‬
‫فناوری اطالعات عبارت است از گردآوری‪ ،‬سازماندهی‪ ،‬ذخیره و نشر اطالعات اعم از صوت‪،‬‬
‫تصویر‪ ،‬متن یا اعداد که با استفاده از ابزارهای رایانه ای و مخابراتی صورت می پذیرد‪ .‬در اکثر مواد‬
‫تجارت الکترونیکی به خرید و فروش ساده کال و خدمات از طریق اینترنت تعبیر می شود‪ .‬شامل‬
‫خرید و فروش های عمده و یا خرده کالهای فیزیکی و غیر فیزیکی‪ ،‬ارائه خدمات مختلف به مشتریان‬
‫و یا سایر موارد تجاری‪.‬‬
‫ارتباط بین تجارت و تکنولوژی دیر زمانی است که وجود داشته و ادامه دارد‪ .‬در واقع‪ ,‬یک‬
‫پیشرفت تکنیکی باعث رونق تجارت شد و آن هم ساخت کشتی بود‪.‬در حدود ‪ ٢٠٠ ٠‬سال قبل از‬
‫میالد‪ ,‬فینیقیان تکنیک ساخت کشتی را بکار بردند تا از دریا بگذرند و به سرزمین های دور دست‬
‫یابند‪ .‬با این پیشرفت‪ ,‬برای اولین بار مرزهای جغرافیایی برای تجارت باز شد و تجارت با سرزمین‬
‫های دیگر آغاز گردید‪.‬‬
‫یک عقیده این است که اولین داد و ستدی که توسط تلفن و یا فاکس انجام گرفت‪ ،‬اولین داد و ستد‬
‫به شکل تجارت الکترونیک است‪ .‬اما تجارت الکترونیک به شیوه امروزی در دهه ‪ 1960‬میالدی و بر‬
‫مبنای «مبادله الکترونیک داده ها» یعنی تبادل الکترونیک اسناد استاندارد شده از یک رایانه به رایانه‬
‫دیگر شکل گرفت‪ .‬مبادله الکترونیک اطالعات زمینه انتقال الکترونیکی اسناد تجاری را برای شرکت‬
‫فراهم نمود به گونه ای که نیاز به دخالت انسان در این فرایند به حداقل رسید‪ .‬مبادله الکترونیک‬
‫داده ها را می توان پدر تجارت الکترونیک امروزی به حساب آورد‪.‬‬
‫طی بیست سال گذشته یکی از روندهای عمده در گسترش تجارت الکترونیک‪ ،‬کاهش چشمگیر قیمت‬
‫سخت افزارهای کامپیوتری و مهمتر از آن ایجاد استانداردهای جهانی برای توسعه سخت افزارها بوده‬
‫است چنین فرایندی را «استاندارد سازی یکپارچه سیستم های باز» می نامند‪.‬‬
‫مبنای اصلی و بنیادی تجارت الکترونیک به بیان ساده نیز همین دسترس ی سریع‪ ،‬ارزان و آسان به‬
‫اطالعات برای انجام داد و ستد از طریق اینترنت است‪.‬‬
‫روندهای پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک‬
‫روند پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک شامل پنج مرحله است‪:‬‬
‫مرحله اول‪ :‬پیدایش شبکه های خصوص ی‪ :‬اولین گام ها در پیدایش تجارت الکترونیک در دهه ‪ 70‬و‬
‫‪ 80‬میالدی توسط برخی از دولت ها و تاجران بزرگ بین املللی که می کوشیدند تا تبادل اطالعات و‬
‫امنیت مربوط به آن را توسعه بخشند‪ ،‬برداشته شد‪.‬‬
‫مرحله دوم‪ :‬پیدایش پست الکترونیک و چت‪ :‬این مرحله مربوط به اواخر دهه ‪ 80‬و اوایل دهه ‪90‬‬
‫میالدی است که طی آن نسل اول مخابره اخبار هم چون پست الکترونیک و چت کردن به وجود‬
‫آمد‪.‬‬
‫مرحله سوم‪ :‬ظهور مرورگرها‪ :‬سال ‪ 1995‬میالدی که ظهور مرورگرها در وب براساس پروتکل انتقال‬
‫فوق متن به وقوع پیوست و ایجاد صفحات میزبان با عنوان یکی از ضروری ترین بخش های سایت‬
‫های وب در این سال انجام گرفت‪.‬‬
‫مرحله چهارم‪ :‬شروع فعالیت سایت های خرده فروش ی‪ :‬این مرحله از اواسط دهه ‪ 1990‬آغاز شد و‬
‫در طی آن اولین سایت های خرده فروش ی در تجارت الکترونیک به نام سایت های دات کام فعالیت‬
‫خود را برای انجام معامالت اقتصادی کوچک شروع می کردند‪ .‬این مرحله اولین قدم برای توسعه‬
‫واقعی تجارت الکترونیک قلمداد می گردند‪.‬‬
‫مرحله پنجم‪ :‬تعریف مدل های تجارت الکترونیک‪ :‬اواخر دهه ‪ 1990‬میالدی زمان آغاز این‬
‫مرحله می باشد که طی آن تجار بزرگ و سازمان ها دریافتند که تجارت الکترونیک به‬
‫صورت مدل تجارت همانند مدل تجارت مصرف کننده می توان فعال شده و مورد‬
‫استفاده قرار گیرد‪.‬‬
‫تعریف تجارت الکترونیک‬
‫تجارت الکترونیک به معنای مبادله محصوالت و خدمات در مقابل پول و با استفاده‬
‫از توانایی های اینترنت است‪.‬‬
‫مدل های تجارت الکترونیک‬
‫تجارت الکترونیک زمینه بالقوه ای را برای کمک‬
‫به ایجاد روابط ساده‪ ،‬روان‪ ،‬مولد‪ ،‬شفاف و‬
‫موثر بین بخش های تجاری و مصرف کنندگان‪،‬‬
‫مصرف کنندگان با بخش های تجاری‪ ،‬مصرف‬
‫کنندگان با یکدیگر و بخش های تجاری با یکدیگر‬
‫فراهم می کند‪.‬‬
‫‪Business to business‬‬
‫‪B2B‬‬
‫مدل تجارت با تجارت‬
‫‪B2C‬‬
‫‪Business to Consumer‬‬
‫مدل تجارت با مصرف کننده‬
‫مدل مصرف کننده با‬
‫مصرف کننده‬
‫‪C2 C‬‬
‫‪C2B‬‬
‫‪Consumer to Business‬‬
‫مدل مصرف کننده با تجارت‬
‫مدل های تجارت الکترونیک‬
‫‪ -1‬مدل مصرف کننده‪ -‬مصرف کننده‪ :‬طرفین معامله افراد هستند و منبع درآمد پولی‬
‫است که برای برقراری ارتباط بین خریدار و فروشنده از آنها دریافت می گردد‪.‬‬
‫‪ -2‬مدل تجارت‪ -‬مصرف کننده‪ :‬در این مدل شرکت ها با مشتریان در ارتباط هستند و‬
‫به مشتریان امکان می دهد تا از هر گوشه ای از جهان و در هر زمانی از روز و شب کار‬
‫خرید و فروش کالی مورد نیاز خود را انجام دهند‪.‬‬
‫د‪ -3‬مدل تجارت‪ -‬تجارت‪ :‬در این مدل طرفین معامله شرکت ها هستند‪.‬‬
‫‪ -4‬مدل مصرف کننده‪ -‬تجارت‪ :‬مدل های فوق گستردگی چندانی ندارند اما آنها سبب‬
‫پدیدار شدن تفاوت های مابین تجارت مبتنی بر اینترنت و شکل های ابتدایی تجارت‬
‫شده اند‪ .‬از نظر و تداوم تجارت های موجود نیاز به استفاده از اینترنت برای ایجاد‬
‫مدل های کسب کار رایج دارند‪ ،‬در حالیکه در آن لحظه در حال آزمایش بکارگیری مدل‬
‫های تجاری جدید می باشند‬
‫تعریف مدل های کسب و کار تجارت‬
‫الکترونیک‬
‫لنگلی و شین یک مدل کسب و کار را چنین‬
‫تعریف می کنند «یک معماری برای‬
‫محصولت‪ ،‬خدمات و جریان های اطالعاتی‬
‫است که شامل توصیفی از عاملین تجاری و‬
‫نقش هایشان‪ ،‬توصیفی از مزایای بالقوه برای‬
‫آنان و همچنین توصیفی از منابع درآمدیشان‬
‫می باشد‪.‬‬
‫انواع مدل های کسب و کار تجارت الکترونیک‬
‫ارل بیش از یازده مدل کسب و کار تجارت الکترونیک مختلف را شناسایی کرده که امکان دستیابی به این مدل ها‬
‫از طریق وب سایت ها فراهم می شود‪.‬‬
‫‪ -1‬فروشگاه الکترونیک‪ :‬بازاریابی یک بنگاه یا فروشگاه از طریق وب سایت را می گویند‪.‬‬
‫‪ -2‬تدارک الکترونیک‪ :‬تهیه و پرداخت الکترونیک کالها را خدمات مورد نیاز سازمان ها و موسسات کسب و کار‬
‫تدارک الکترونیک نام دارند‪.‬‬
‫‪ -3‬مراکز خرید (بازارچه) الکترونیک‪ :‬بازارچه الکترونیک مجموعه ای از فروشگاه های الکترونیک است که به‬
‫نحوی به یکدیگر متصل شده و یکپارچه گردیده اند‪)www.indigosguare.com( .‬‬
‫‪ -4‬حراج الکترونیک‬
‫حراج های الکترونیک بسترهای تجاری مناسبی برای خرید و فروش کالهای ویژه ای همچون مازاد و مصرف‬
‫سازمان ها‪ ،‬تجهیزات دست دوم‪ ،‬کالهای نیمه ساخته و محصولت فاسد شدنی و نظایر آن می باشند‪ .‬این حراج‬
‫های می توانند هم برای مدل های ‪ B2B‬برای مثال ‪ (www.ebay.com) ebay‬و هم برای مدل های ‪B2C‬‬
‫هم چون (‪ )www.qxl.com‬به کار گرفته شود‪.‬‬
‫‪ -5‬جوامع مجازی‪ :‬جوامع مجازی به خاطر توان بالقوه شان در امر خرید و فروش الکترونیک مهم هستند‪.‬‬
‫الف) جوامع مجازی ‪ B2C‬مانند (‪)www.xoom.com‬‬
‫ب) جوامع مجازی ‪ B2B‬مثال (‪)www.vertical.net‬‬
‫انواع مدل های کسب و کار تجارت الکترونیک‬
‫‪ -6‬سکوهای همکاری‪ :‬این مدل های تجاری تشریک مساعی و همکاری بین کسب و کارها و افراد را ممکن می سازند‪.‬‬
‫‪ -7‬یکپارچه کننده های زنجیره ارزش‪ :‬دامنه ای از انواع مختلف خدمات را در تمام مراحل زنجیره ارزش معرفی می کنند‪.‬‬
‫‪ -8‬بازارهای بخش سوم‪ :‬این بازارها برای تمرکز روی بازارهای الکترونیک مدل ‪ B2B‬به کار می روند‪.‬‬
‫‪ -9‬فراهم کننده های خدمات زنجیره ارزش‪ :‬متخصص در فراهم آوردن کارکردهایی برای قسمت هایی خاص از زنجیره ارزش‬
‫مانند بنگاه تدارکات و پشتیبانی ‪)www,ups.com( UPS‬‬
‫‪ -10‬دللی اطالعات‪ :‬اطالعات را برای مشتریان و کسب و کارها‪ ،‬اغلب برای کمک به تصمیم گیری جهت خرید و فروش یا‬
‫اقدامات تجاری و یا در اوقات فراغت در بیکاری فراهم می کنند‪.‬‬
‫‪ -11‬تراست و سایر خدمات‪ :‬هزینه هایی از خدمات تراست شامل ‪(www.truste.org( truste‬است که کیفیت‬
‫خدمات فراهم شده به وسیله بنگاه هایی که بر روی شبکه وب بازرگانی می کنند مورد تأیید قرار می دهند‬
‫مروری بر چند مدل عمده تجارت الکترونیک‬
‫‪ -1‬بازارهای دیجیتال‪ :‬جدیدترین نوع از مدل های تجارت الکترونیک می‬
‫باشند که در قالب مدل های تجارت‪ -‬تجارت جای می گیرند‪ .‬این مدل ها‬
‫حدود ‪ 75‬درصد از کل مجموعه تجارت جهانی آنالین را به خود‬
‫اختصاص می دهند‪ .‬بازارهای دیجیتالی بازار را برای کالهایی فراهم می‬
‫کنند که از قیمت بالیی برخوردارند مزیت مهم این بازار ها این است که‬
‫قیمت اجناس و کالها در هر لحظه برای مشتریان و ارباب رجوع آن‬
‫نشان می دهند‪.‬‬
‫مروری بر چند مدل عمده تجارت الکترونیک‬
‫‪ -2‬کاتالوگ های ‪ :on-line‬کاتالوگ های ‪ on-line‬بنیانی ترین و قابل فهم ترین حالت داد و ستد تجارت‪ -‬تجارت از مدل های‬
‫تجارت الکترونیک می باشند‪ .‬کاربرد اصلی آنها انباشتن فهرست های مختلف از تولید کنندگان و دریافت تقاضا از خریداران‬
‫برای آنها است‪.‬‬
‫‪ -3‬انجمن های تجاری یا مجمع بازرگانان‪ :‬یکی از مضامین و جلوه های جدید تجارت الکترونیک هستند که متخصصین رشته‬
‫های مختلف دور یکدیگر گرد می آورند هدف از این انجمن ها جذب و جلب کسانی است که به طور بالقوه می توانند‬
‫خریداران اطالعات مختلف باشند‪.‬‬
‫مزایای تجارت الکترونیک‬
‫طرف تجارت (فروش) تجارت الکترونیک‬
‫طرف مصرف کننده (خرید) تجارت الکترونیک‬
‫ امکااان انجااام خریاادهای کوچااک تااا بسااتن قراردادهااای ‪ -‬هزینا ااه بسا اایار پا ااایین راه انا اادازی فروشا ااگاه ه ا اای‬‫الکترونیک نسبت به فروشگاه های فیزیکی‬
‫کالن و کشوری‬
‫ مط اار ش اادن محص ااولت ی ااک کش ااور در س ااط‬‫ ارزیابی کالها و خدمات توسط خریداران‬‫ اطاالع از نظارات بقیااه خریاداران در مااورد کاالی مااورد جهانی و در نهایت بال رفتن کیفیت محصولت‬‫ کاااهش مااوثرتر هزین ااه هااای عملیاااتی ب ااین عواماال‬‫نظر توسط خریداران جدید‬
‫بازرگانی مشتریان کانال های آن‬
‫ خرید ‪ 24‬ساعته و در تمام روزهای هفته‬‫ دریافا اات در زما ااان خریا ااد محصا ااولتی ها اام چا ااون نا اارم ‪ -‬افازایش درآمااد از طریااق مشااتریان جدیااد و کاناال‬‫های جدید همراه با محصولت جدید‬
‫افزار‪ ،‬کتاب های الکترونیکی‪ ،‬موسیقی و‪...‬‬
‫ مقایسه انواع گوناگون یک کالی خاص در فروشگاه‬‫های مختلف تنها به اندازه زمان یک ‪Click‬‬
‫ جسا ااتجوی کلیا ااه فروشا ااگاه ها ااا ب ا ارای یا ااافتن مناس ا اب‬‫ترین قیمت پیشنهادی‬
‫حمدودیت های جتارت الکرتونیک‬
‫‪ ‬محدودیت های تجارت الکترونیک هم برای فروشندگان ئهم برای‬
‫مشتریان مشکالتی را بوجود می آورد پایین بودن سرعت اینترنت می‬
‫تواند سبب مشکالت زیادی برای فروشنده شود وهمچنین به خریداران‬
‫امکان لمس کردن بوکردن –چشیدن – وبه طور کلی دیدن کاال از نزدیک‬
‫راقبل از خرید نمی دهد‬
‫نتیجه‬
‫‪ ‬تجارت الکترونیکی را می توان انجام هر گونه امور تجاری بصورت‬
‫آنالین واز طریق اینترنت بیان کرد این تکنیک در سالهای اخیر رشد‬
‫بسیاری داشته است وپیش بینی می شود بیش از این رشد کند‪.‬‬
‫با تشکر از همراهی شما‪.‬‬
‫‪‬‬
‫تنفس شروع زندگیست ‪.‬عشق قسمتی از زندگیست ‪.‬اما دوست خوب قلب‬
‫زندگیست‪.‬‬