Predavanje 8

download report

Transcript Predavanje 8

11
Vrednovanje i kompenzacija
Dr Jovan Zubović
Mapa procesa ljudskih resursa
Poslovno
planiranje
PerformanseVrednovanje
Informacioni
sistemi
HR
Politika
Nagrađivanje
Odnosi sa
zaposlenima
Planiranje
HR
Staffing
Upravljanje
talentima
Obuka i
razvoj karijere
Zdravlje i
bezbednost
Kompenzacije

Kompenzacije su sredstvo za





Ostvarivanje ciljeva kompanije
Privlačenje kvalitetnih radnika
Nagrađivanje
Kontrolu cena
Pridržavanje zakona
Upravljanje kompenzacijama

Faze

1. Analiza posla


2. Vrednovanje posla



Opis, standardi
Rangiranje, klasifikovanje….
3. Vrednovanje rada
4. Cena rada
2. Vrednovanje posla
Klase
poslova
Metod
rangiranja
Vrednovanje
posla
Bodovanje
Poređenje
faktora
3. Vrednovanje rezultata

Ciljevi vrednovanja:





Obezbeđenje informacija o radu zaposlenih
Povratna sprega
Potrebe za obukom
Dijagnoza problema
Dva sistema vrednovanja


Pristup baziran na pojedincu - kvalitativno
Pristup baziran na procesu rada - kvantitativno
Metodi vrednovanja rezultata

1. MBO – management by objectives



2. 360 fedback







Svi učesnici u procesu: uprava, kupci, kolege, …..
3. Normativi rada – radna norma


Vrednovanje ostvarenih ciljeva
Za rukovodeći deo firme
Kvantitativni pristup
4. Sistem pismenog izveštaja (beli papir)
5. Metod kritičnih događaja
6. Grafička skala
7. Ček lista
8. Usidravanje
9. Rangiranje
Greške u vrednovanju










Blagost vs strogost
Halo efekat
Sličnost
Centralna tendencija
Inflatorni pritisak
Nepravilno vrednovanje performansi
Nemotivisan ocenjivač
Loše poređenje
Atribuciona teorija
Utisak na ocenjivača
Sistemi zarada

Ciljevi

Zaposlenih


Kupovna moć, pravičnost, prava, relativnost, priznanja,
kompozicija
Poslodavca

Prestiž, konkurencija, kontrola, motivacija, troškovi, upravljanje
promenama
Sistemi zarada

Vrste





Seniorstvo
Kriva satnica i zarada
Platni razred i bodovni opseg
Uticaj eksternih faktora
Alternativni



Po osnovu sposobnosti
Kompetencioni model
Grupisanje platnih razreda - broadbending
Sistemi zarada





Sistemi provere
Struktura zarade
Elementi zarade
Faktori koji utiču na strukturu i iznos
Pravičnost
Stimulacije


Sposobnost – zalaganje – učinak – nagrada
Stimulacija pojedinca







Stimulacija trgovaca – Provizija
Stimulacija na nivou firme





Plaćanje na normu
Ušteda vremena
Dnevni učinak
Bonusi
Inventivnost
Podela profita
Scanlon
Akcije
Podela ciljeva
Stimulacija menadžera
Beneficije





Za vreme nerada
Osiguranja
Penziono
Usluge zaposlenima
Fleksibilni pristup