4.Sınıf Türkçe A`dan Başlar Aydınlık Metni Sunusu

download report

Transcript 4.Sınıf Türkçe A`dan Başlar Aydınlık Metni Sunusu

«A’DAN BAŞLAR
AYDINLIK» METNİ
İŞLENİŞ SUNUSU
Hazırlayan: Eray DÖNMEZ
ilkdersabc.com
ÖĞRETMEN KONULU ÖZLÜ SÖZLER
 Öğretmen
bir kandile benzer, kendini
tüketerek başkalarına ışık verir.
(Atatürk)
 Heykeltıraş mermere ne ise; öğretmen de
çocuğa odur.
(Addison)
Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum.
(Hz. Ali)
Yeryüzünde öğretmenlikten daha şerefli bir meslek
tanımıyorum.
(Diyojen)
Dünyada her şeye değer biçilebilir, ama öğretmenin eserine
değer biçilemez. Çünkü, onun eseri her şeydir ve hem de hiçbir
şeydir.
(Socrates)
ÖN BİLGİLERİ HAREKETE GEÇİRME
 Öğretmenler
ve okul olmasaydı yaşamınızda ne
gibi zorluklarla karşılaşırdınız?
 Okula ilk başladığınızda hangi duygular
içindeydiniz?
 İlk duygularınızla şu anki duygularınız arasında
bir fark var mı? Duygularınız ve yaşantınızdaki
değişikliklerde öğretmeninizin ne gibi etkileri
olduğunu düşünüyorsunuz?
-Öğrencilerinizi 1. erkinliğe yönlendiriniz…
AŞAĞIDAKİ KELİMELER SİZE NELER ÇAĞRIŞTIRIYOR
YAĞMUR
TOHUM
AYDINLIK
YÜREK
KARDEŞLİK
Okul kelimesi size neler çağrıştırıyor?
__Öğrencilerinizi, verdikleri cevapları da kullanarak
öğretmen konulu bir şiir yazmak üzere 2. etkinliğe
yönlendiriniz…
Metin türü: Şiir
 Şiirle ilgili kavramlar:
Mısra(Dize): Bir şiiri oluşturan dizelerden her biri.
Dörtlük: Halk yazımında, dört dizeden oluşan en küçük
koşuk birimi.
Koşuk :Hece ve durak bakımından denk ve kendi başına
bir bütün olan uyaklı söz dizisi.
A’DAN BAŞLAR AYDINLIK
A’ dan başlar aydınlık demiş
büyüklerim
Şimdi bunu çok iyi biliyorum.
Sen olmasan öğretmenim,
Karanlıklar ülkesinde kaybolurdu
yolumuz.
Beynimize bilgi, yüreğimize sevgi,
Kardeşlik, doğruluk ve iyilik...
Tohumlarını ekiyorsun, ekeceksin
öğretmenim.
Metnin ses kaydına
http://www.ilkdersabc.com/4sinif-turkce-dersi-dinlememetinleri.html linkinden
ulaşabilirsiniz.
Köylerde Ayşe, Fatma, Ali
Kentlerde daha niceleri,
Yağmura hasret tarlalar gibi
Bekler, özler yürekten seni.
Ulaşamazsın onlara,
Kurur, çatlar kimileri.
Bu tarlalar senin emeğinle,
Ürün verir yeşerir.
Bu ülkeler
Senin ektiklerinle yükselir,
Sevgili, canım, değerli,
Benim melek ÖĞRETMENİM
Aslıhan HANCI
Anlamı Bilinmeyen Kelimeler
 Kent:
Şehir, tarım dışı etkinliklere, özellikle sanayi ve hizmet
etkinliklerine dayalı, 10.000 den daha kalabalık nüfuslu
yerleşme yeri.
 Hasret: Özlem
 Nice: 1. Kaç, ne kadar. 2. Birçok
 Emek: 1.Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü 2.
Uzun ve yorucu, özenli çalışma 3. top. b. İnsanın bilinçli olarak
belli bir amaca ulaşmak için giriştiği hem doğal ve toplumsal
çerçevesini hem de kendisini değiştiren çalışma süreci.
Şiiri daha iyi anlayabilmek için aşağıdaki soruları
cevaplandırınız (Şiire göre)
1.Büyüklerimiz A’ dan başlar aydınlık derken neyi anlatmaya
çalışmışlardır?
2. «Karanlıklar ülkesinde» kavramı ile anlatılmak istenen nedir?
3. «Tohum» kavramının şiirdeki anlamı nedir?
4. Beynimize bilgi, yüreğimize sevgi, kardeşlik, doğruluk ve iyilik...
tohumlarını eken kimdir?
5. «Yağmura hasret tarlalar» cümlesi size ne anlatıyor?
6. Öğretmeni bekleyen kimlerdir?
7. Öğretmenlerin bekleyenlere ulaşamamasının zararlar neler olabilir?
***Anlamı bilinmeyen kelimeler ve anlama çalışması tamamlanınca
öğrencilerinizi 4. etkinliğe ( Yeni öğrenilen kelimelerle ilgili bir resim…)
ve ardından 5 etkinliğe yönlendiriniz.
***Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
Cevaplarını 6. etkinliğe yazınız…
1.Öğretmen olmasaydı nasıl bir duruma
düşerdik?
2.Öğretmen öğrencilere hangi duyguları
aşılar?
3.Çocuklar, öğretmenlerini beklerken neye
benzetiliyor?
***Şiirin en beğenilen bölümünü belirleyip
7. etkinliğe yazınız…
ZİHİNDE YAPILANDIRMA
Metinden öğrendiklerinizi günlük hayatla
ilişkilendirmek için aşağıdaki soruları cevaplandırınız:
1.Siz öğretmenlerinizi nasıl değerlendiriyorsunuz?
2. Okula gelirken neler hayal ediyorsunuz?
3.Okula geldiğiniz ilk gününüzle bu gününüzü
karşılaştırınız. Sizde neler değişti?
Atatürk’ün öğretmeni hakkında söylediği sözler…
• Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve
saygıdeğer unsurlarıdır. ( 01. 03. 1923.)
• Yeni kuşak, en büyük cumhuriyetçilik dersini bu günkü öğretmenler
topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden
alacaktır.(1924)
• Öğretmenler!... Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli
ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette
yetiştirmek sizin elinizdedir. (25.08.1924, Öğretmenler Birliği Kongresi
Üyelerine.)
• Öğretmenler; Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve
eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz
olacaktır…( 25.08.1924, Öğretmenler Birliği Kongresi Üyelerine. )
• Öğretmenler! Erkek ve kız çocuklarımızın, aynı suretle bütün tahsil
derecelerindeki talim ve terbiyelerinin pratik olması mühimdir.
Memleket evlâdı, her öğrenim aşamasında ekonomik hayatta verimli,
etkili ve başarılı olacak surette donatılmalıdır. ( 25.08.1924, Öğretmenler
Birliği Kongresi Üyelerine.)
KENDİNİ İFADE ETME
Öğrencilerinizin kendilerini konuşma yazma ve görsel sunu
etkinlikleri ile ifade etmeleri için aşağıdaki konulardan
istediklerini seçtiriniz. Bu konulardan seçtikleri üzerinde
onları konuşturunuz. Üzerinde konuştukları konu ile ilgili
defterlerine hikaye, masal şiir… türlerinde bir yazı
yazmalarını sağlayınız.
Örnek Konular
 Öğretmenin toplumdaki yeri
 Öğretmen konulu özlü sözleri açıklama
 Teşekkür kartı yazma
 Öğretmeninizi canlandırma
Öğrencilerinizi 8 ve 9. etkinliğe yönlendiriniz…
GÖRSEL SUNU
Öğrencilerinizin öğretmenlerini canlandırmalarını isteyebilirsiniz
ZAMİR
Zamir: İsim olmadıkları halde ismin yerine kullanılan
kelimelerdir. Aşağıdaki örnek cümleleri inceleyiniz…
İlkay futbolu çok seviyor. O büyüyünce futbolcu olmak
istiyor.
Okul müdürü Ceren’e ödül verdi. O, bu ödülü çok okuduğu
için aldı.
Kürşat’ın kardeşi İkbal okula gelmedi. Kürşat onun hasta
olduğunu söyledi.
Zamirleri hatırlatmak amacıyla öğrencilerinizi 10. etkinliğe
yönlendiriniz…