Transcript Slayt 1

(Acele ve Mühimdir) Konya: 19.2.1931
Başvekâlete
Konya ‘da, asırlarca devam etmiş ihmaller sebebiyle büyük bir
harabe içinde bulunmalarına rağmen sekiz asır evvelki Türk
medeniyetinin hakiki şaheserleri sayılacak kıymette bazı eserler
vardır. Bunlardan bilhassa Karatay Medresesi, Alâeddin Camii,
Sahip-Ata medrese, cami ve türbesi, Sırçalı Mescit ve ince Minare,
derhal ve müstacelen tamire muhtaç bir haldedirler. Bu tamirin
gecikmesi, bu abidelerin kamilen inkırazını mucip olacağından
evvelâ asker işgalinde bulunanların tahliyesinin ve kâffesinin
mütehassıs zevat nezareti ile tamirinin temin buyrulmasını rica
ederim.
“Gazi M. Kemal”
Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan tarihi
Selçuklu Mezarlığı'nda bulunan binlerce
mezar taşı üzerindeki bezemelerin tarihe
ışık tuttuğunu belirtilmektedir. Ayrıca
burası Orta Çağ’da kültür ve ticaretin
merkezi olan ve ‘mimarlar kenti’ olarak da
tarihe ışık tutmuştur.
Ahlat Müzesi 1970 yılında teşhire
açılmıştır. Müzede daha çok 1965-1991
yılları arasında Çifte Hamam, Zaviye ve
Ulu Cami'de yapılmış kazılarda çıkarılan
eserler, Selçuklu Dönemine ait figürlerle
bezeli seramik buluntuları
sergilenmektedir.
Ahlat, kümbetleriyle de dikkat çeken
bir beldedir. Dönemin büyükleri ve
yöneticileri için yapılmış anıt mezar
diyebileceğimiz kümbetler, mimarisi ve
süslemeleri ile ilgi çeken yapılar. Ahlat'ta
Selçuklu, İlhanlı, Karakoyunlu ve Ak
koyunlu dönemlerine ait 15 kümbet
bulunuyor.
Sizce bu mezarlardaki
yazılarda ne yazmakta
ve ne gibi bilgiler elde
edilmektedir?
Burada şu tür bir etkinlik
yapardım ben olsam.Söyle ki
öğrencilerime (3-4 kişi) bir
mezarlık seçtirip orda ünlü Selçuklu
hükümdarlarının yattığını farz edin
der ve mezarların üzerinde sizce ne
yazardı, kafanızda kurgulayarak
yazın derdim. Veya o işinin bir
Selçuklu mezar taşlarının
üzerlerinde barındırdıkları kitabeler,
bezemeler, yazılar, şiirler burayı daha
da önemli kılıyor. Çünkü bunlar inkar
edilemez Türklük belgeleri
niteliğindedir. Diğer taraftan mezar
taşlarından buradaki halkın kimya,
astronomi, matematik gibi ilimlerde
de son derecede ileri olduğu
anlaşılıyor.
Bir diğer etkinliğim de söyle
olurdu. Öğrencilerime müzede ve
mezarlık alanda fotoğraflar
çektirip ,tabi bunlar hakkında
gezerken bilgi sahibi olacaklar,
dönüşte okulun panosuna astırıp
diğer arkadaşlarının da bilgi sahibi
olmasını ister veya da bir broşür
yapmalarını söylerdim.
Selçuklu sikkeleri
Mezar Taşı
Bayındır bey kümbeti
Ahlat Kale Surları
KARATAY KERVANSARAYI
Selçuklu devrinde ticari yol ağı üzerinde kervanların
akşamları güvenli bir şekilde konaklamaları için
kervansaraylar yapılmıştır
Kayseri-Malatya Karayolu üzerinde bulunan Karatay
Hanı, klasik Selçuklu kervansaraylarından birtanesidir.
Oldukça etkileyici ve abidevi bir görünüme sahip olan
Karatay Kervansarayı, 1240 yılında, ünlü Selçuklu Veziri
Celaleddin Karatay tarafından yaptırılmıştır. Kayseri-Sivas
karayolu üzerinde ve Kayseri'ye 45 km. uzaklıktaki Sultan
Hanı ile büyük benzerlik gösteren Karatay Kervansarayı'nın
içinde bir mescit, bir hamam ve türbe yer almaktadır.
.
Kervansaray girişinde
içeriye germeden önce
bilgi veririm.
Girişte havlu taç kapısında
bir arapça yazı vardır
burada ne yazdığını
öğrencilerime sorabilirim.
Fikirlerini söylemelerini
isterdim.
"O Allah’tır. Mülk, daim ve baki
olan Allah’ındır. Büyük sultan,
hanların hanı, ümmetlerin
efendisi ve hak sahibi,
alemdeki sultanların efendisi,
dünya ve dinin yücesi, fetih
babası Keyhüsrev oğlu
Keykubad zamanında yapıldı."
Karatay han kervansarayında
ise öğrencilerime bir drama
çalışması yaptırırdım:
Öğrencilerime farklı görevler
vererek kervansaraydaki bir
günlük hayatı canlandırmalarını
isterdim. Örneğin bir kişi
kervanları ile gelmiş bir kişi,
orada çalışan işçiler, develer, vb.
kişiliklere bürünerek ortaya bir
günün akışı size göre nasıl olur
yapın derdim.