rokoko sunum

download report

Transcript rokoko sunum

‘Hiçbir yüzeyi olduğu gibi bırakmamak, bir
duvarın ya da tavanın her yanını
süslemelerle doldurmak, bunu yaparken de
irili ufaklı yuvarlak çizgilere yer vermek,
yaprak, çiçek gibi motiflerle süslemek
gereklidir.’
• Barok mimarinin göz yanıltmaya dayanan üslubunun
dinsel gizemin ifadesi olarak Roma’da başlamasına
rağmen, Rokoko mimarisi tamamıyla dindışı bir üslup
olarak Paris’te gelişti.
• Aynı zamanda asıl olarak konut iç dekorasyonuna
yönelmiş, belki de ilk mimari üslup denemesiydi.
CEPHE ÖZELLİKLERİ
Rokoko bir dekorasyon stili olduğundan dış cephelerde çok
az etkili olmuştur. Çatı kenarlarındaki insan figürleriyle bir
arada kullanılan korkuluklar, pencerelerde abartılmış kilit
taşlı yarım daire kemerler, süslü giriş kapıları, sayıca
azaltılmış kolonlar, dış mimarideki dekorasyondan çok
oranlara ve elemanların düzenlenmesine önem verildiğini
gösterir.
PLAN ÖZELLİKLERİ
Rokoko akımının planlama özellikleri Barok mimarinin
devamı niteliğindedir. Odalarda eğri duvarlarla çevrili
hacimlerin gerisindeki boşlukları dolduran dolaplar, ön
odalar, küçük servis avluları gibi sürprizli mekanlar, saray,
konak, otel yapıları gibi sivil mimari ve dini mimari
örneklerinde görülmektedir
Vierzehnheiligen (Ondört Azizler) Kilisesi
Batı Almanya (1743-1772)
Mimari: Johann Balthasar Neumann
• Beyaz payeleri ve tonozları, tonoz resimlerini çevreleyen
yaldızlı sarmaşıklarla kaplıdır.
• Renk renk gösterişli damarlı mermer sütunlar aslında taştan
değil, scagliola denilen boyanmış sıvadandır.
• Mekanda, strüktürel gerçekliği ifade etme isteğine yer yoktur.
Tersine birbirine bağlı mekanları tanımlayan ve çevreleyen
payelerin iç tarafından yansıyarak içerisini ışıkla dolduran
ışığı yöneten çevresel bir kabuktur.
Türkiye’de Barok ve Rokoko
• 18. yüzyılın ilk çeyreğinde klasik Osmanlı mimarisinde meydana gelen değişimler batıya
açılmayla oluşmuştur.
Dışa Açılma Politikası:
• Fransa’dan getirilen gravürler,
• Dışa açılma politikasıyla yabancı ülkelere gönderilen elçiler ve onların yazdığı
seyahatnameler,
• Ülkedeki yabancı uzmanlar ve beraberinde getirdikleri mimar ve ustaların eserleri, Hassa
Mimarları Ocağı
• 1740 yılında Fransızlara tanınan kapitülasyonlarla imparatorluk içine giren yabancı
malların bolluğu ve bu malların zengin çevrelerde rağbet görmesi
gibi çeşitli nedenlerle mimaride önceleri dekorasyonda başlayan değişim, cepheler ve
planlamaya da sıçrayarak Lale Devrinden itibaren tüm yapısal elemanlarda Barok ve
Rokoko oluşumlar yaratmıştır.
• Barok ve Rokoko süsleme örnekleri, çeşme, sebil, köşk, kasır,
saray yapıları gibi sivil mimari örnekleri ile cami ve türbe gibi
dini yapıların cephelerinde ve iç dekorasyonlarında
uygulanarak klasik dekorasyon elemanlarının kademeli
olarak uzaklaşmasına neden olmuştur.
Türk Evi’ndeki Değişimler
• Mahremiyetin azalması
(pencere kafesleri)
• Türk evindeki orta sofaların
köşeleri pahlandırılarak oval
forma ulaşmıştır.
• İç mekanlarda ağır işlemeler ve
altın yaldızlı bezemeler
kullanılmıştır.
• Dekorasyon elemanlarında
natüralist meyve ve çiçek
düzenlemelerinin yerini, Barok
akımın gerçekçi olmayan,
soyutlanmış çiçek dalları
almıştır.
Sadullah Paşa Yalısı
Çeşmeler
• Rokoko akımın tüm yapısal
elemanlarda kullanılması Mehmet
Emin sebiliyle başlar. Yarım daire
sebilde fistolu kemerler, kompozit
başlıklı sütunlar, konik çatı,
s ve c kıvrımlı motifler geleneksel
Türk mimarisine yabancı
öğelerdir.
Camiler
• Planda ve genel şemada küçük değişimler olmuştur.
• Ana elemanların biçimleri bozulmamıştır.
• Yapısal elemanlar (malzemeler), bezemeler ve cephelerde
barok ve rokoko dönemine uygun süsleme örnekleri
görülmektedir.
Nusretiye Camii, İstanbul
Türk Bahçeleri
• Önce yapı sonra bahçe düzeni değişmiştir.
• Teraslı ve geometrik düzenli bahçelerde su
yapılarında kullanılan nesneler kıvrımlı,
hareketli ve dairesel biçimlere
dönüşmüştür.
• Çeşmelerde istiridye kabuğu motifi artmış,
fiskiyeler üst üste yerleştirilerek kenarları
dilimli, dairevi planlı mermerden küçük
tekne biçimini almıştır.