HIV grūtnieču aprūpes vadīšanas aktualitātes

Download Report

Transcript HIV grūtnieču aprūpes vadīšanas aktualitātes

Asoc.profesore Gunta Stūre

HIV izplatība Latvijā

HIV grūtnieču raksturojums

Vertikālā ceļa profilakse






Pasaulē 34 miljoni HIV pozitīvu pacientu- 48%
sievietes
Latvijā 6117 HIV pozitīvu pacienti – 31%
sievietes
63 HIV pozitīvi bērni /19-AIDS ( miruši 5)
71 bērni – dinamiskā novērošanā
Vidējais sieviešu vecums 20-29 gadi-66.6%
45% ir kaitīgi faktori – alkohola, narkotiku
lietošana





HIV diagnoze un grūtniecība:
60.5% zināja par HIV pirms grūtniecības( vid.
5g)
32.5% HIV diagnozi uzzināja grūtniecības
laikā
7% HIV diagnozi uzzināja dzemdību laikā
54.8% pirmā vai otrā grūtniecība, 1gad. –
21grūtniecība






Pirmā vizīte pie infektologa:
Stājās LIC uzskaitē pēc dzemdībām- 7%
Pirmā vizīte LIC – 25.-37. gr. ned.-16%
Pirmā vizīte LIC – 15.-24. gr. ned.- 24%
Pirmā vizīte LIC < 14. gr. ned. –43%
Bija LIC uzskaitē , bet grūtniecības laikā pie
infektologa negriezās- 10%

Grūtniecības laikā – 13-25%

Dzemdību laikā – 15-35%

Krūts barošanas laikā- 10%

Antiretrovirāla terapija mātei un
jaundzimušajam

Plānveida ķeizargrieziens

Aizliegta krūts barošana

Risku var samazināt līdz 1-2%







Augsta HIV slodze mātei
Zems CD4 šūnu skaits
Ilgstošas vaginālas dzemdības ar apvalku
plīsumu
Horioamnionīts
Amniocentēze
Priekšlaicīgas dzemdības
Krūts barošana, jaukta barošana
Grūtniecei – no 13/14 gr. ned. līdz
dzemdībām – 38. ned.
 Ja HIV slodze zem 1000 kop/ml terapija ar
AZT 300mgx2
 Ja HIV slodze virs 1000 kop/ml trīskārša
terapijaLPV/r 200/50 mg-2x2+AZT/3TC -150/300
mgx2

Nerekomendē- EFV, ddI, d4T, TDF




Uzsāk maksimāli ātri- pirmo 4 stundu laikā
AZT 4 mg/kgx2, ja māte lietoja ART un HIV
slodze pirms dzemdībām nenosakāma
LPV/r+AZT/3TC, ja māte ART nav lietojusi vai
HIV slodze pirms dzemdībām nosakāma
Terapijas ilgums 4 nedēļas


38. gr. ned.- ķeizargrieziens, kura laikā AZT
I/V - 2 mg/kg 1. stundā, tad 1 mg/kg līdz
dzemdību atrisinājumam
Vaginālas dzemdības varētu būt pieļaujamas,
ja sieviete ir saņēmusi pilnu ART shēmu un
pirms dzemdībām HIV slodze nenosakāma

Ja ir indikācijas māte turpina ART, izvēloties
režīmu bez EFV

Kontrole LIC pie infektologa pēc
nepieciešamības

Bērna dinamiska novērošana pie ģimenes
ārsta/pediatra un pediatra- infektologa LIC

Bērna novērošana pie infektologa 15-18
mēnešus


Ja māte lietojusi ART un HIV slodze pirms
dzemdībām nenosakāma, tad HIV testu veic
1-2 un 4-6 mēnešus pēc dzimšanas HIV RNS
– PĶR
Ja māte nav lietojusi ART vai HIV slodze
nosakāma pirms dzemdībām HIV testu veic
“uzreiz”- HIV RNS PĶR


HIV tests “visām ” grūtniecēm
Motivēt grūtnieces pēc iespējas ātrāk griezties
LIC ambulatorā nodaļā darba dienās no 9.0018.00 – iepriekš pierakstoties- grūtniece!!!!

Neskaidrību gadījumos sazināties ar LICambulatorās/stacionāro nodaļu speciālistiem

PEP jautājumus risināt 2-48 stundu laikā LIC
uzņemšanas nodaļā visu diennakti

Ambulatorās nodaļās reģistratūra- 67014532

Ambulatorās nodaļas virsmāsas- 67014754

Ambulatorās nodaļas vadītāja – 67014759

Stacionārās nodaļas vadītāja - 67014599