CNS toksiskie bojājumi

Download Report

Transcript CNS toksiskie bojājumi

CNS toksiskie bojājumi

Alkohola un narkotisko vielu iedarbība uz galvas smadzenēm

Gaida Krūmiņa RSU Radioloģijas katedra

 Statistika  Neiroradioloģijas metodes  Alkohols  Cannabis  Marihuāna Organiskie šķīdinātāji Toluols  Amfetamīni un to atvasinājumi Kokaīns  Opioīdi un to atvasinājumi Heroīns  Atkarība, smadzeņu plasticitāte

WHO. Global status report on alcohol and health 2011

Lielākā Eiropas daļa, t.sk., Latvija, 12,5 l uz cilvēku – augstākais rādītājs pasaulē

Alkohola atkarīgie Latvijā Latvijas Narkoloģijas centra un Latvijas Ekonomikas centra dati

Gads Vīrieši Sievietes Kopā 2009 2010 23814 24 988 6289 5244 30 103 30 232

UNODC. World Drug Report 2011 Pasaulē

142 - 272 milj . ir lietojuši narkotikas pēdējā gada laikā Problemātisko narkotiku lietotāju skaits pasaulē ir 15 - 39 milj .

Psihoaktīvo vielu atkarīgie Latvijā

Latvijas Narkoloģijas centra un Latvijas Ekonomikas centra dati

Gads Vīrieši Sievietes Kopā 2009 2010 2745 2810 723 728 3468 3538 Rīgas Psihiatrijas un Narkoloģijas centra Kohortas pētījuma dati 2010.

g. iespējamais problemātisko narkotisko vielu lietotāju skaits valstī ir

18 000

, no kuriem 10 000 dzīvo Rīgā un tās apkārtnē

Gads 2007 2008 2009 2010

Intoksikāciju biežums

Valsts Ekonomikas centra dati

Gadījumu skaits/100 000 iedzīv.

65 40 51 60 Latvijas populācijā gadā

1000-1300

Pacientu vecums RAKUS “Gaiļezers” Toksikoloģijas nodaļas 2011.g. dati

Alkohola un narkotiku ietekme uz galvas smadzenēm

MR Radionuklīdās metodes

StrukturālāFunkcionālāSpektroskopijaPETSPECT

CT

Alkohols Galvas smadzenes

Biežāk lietotā atkarību izraisošā viela

Primāra

Neirotoksiska - kortikāla un

cerebellāra atrofija

Var būt atgriezeniska

Sekundāra

Hepatiskā encefalopātijaKoagulopātijas

→ insulti, vaskulīti Specifiski hroniska alkoholisma sindromi

Osmotiskā mielinolīzeMarchiafava-Bignami slimībaWernicke encefalopātija

Primāra toksiska iedarbība- atrofijas

Sekundāra hepātiska encefalopātija Aknu ciroze, portāla hipertensija Pastiprināta mangāna uzkrāšanās globus pallidus

Marchiafava-Bignami slimība Corpus callosum demielinizācija un nekroze

Wernicke encefalopātija Carl Wernicke (1881): acu simptomi, apziņas traucējumi, ataksija Akūta B1 Vit nepietiekamība (Campbell, 1940)

Osmotiskā mielinolīze V, 50, reibonis, nestabilitāte, runas un rīšanas traucējumi mentālas izmaiņas, dezorientācija, nistagms Tiešs alkohola efekts vai asins elektrolītu disbalanses sekas

Cannabis -

Marihuāna

• Pasaulē visplašāk sastopamā nelegālā narkotika • Galvenais psihoaktīvais komponents – δ-9-tetrahydrocannabinols - taukos šķīstoša, CB receptorus aktivizējoša viela • CB receptori - substantia nigra, globus pallidus, gyrus dentatus, hippocampus, limbiskā garozā, smadzenītēs

Cannabis -

Ievadīšana – smēķēšana

Marihuāna

Akūtais efekts- kognitīvi traucējumi, atmiņas un laika izjūtas izmaiņas, motora diskoordinācija, pavājinātas izpildfunkcijas, sedatīvs efekts • Hroniskais efekts- uzvedības izmaiņas, paaugstināts šizofrēnijas attīstības risks

Cannabis -

Marihuāna

• •

Vazospazms, vaskulīti, išēmiski insulti, garozas hipoperfūzija

Atrofijas

Organiskie šķīdinātāji Toluols

• • Taukos šķīstošs, aromātisks ogļūdeņradis, lieto kā šķīdinātāju, viegli pieejama, lēta inhalācijas narkotika Plaušas strauji absorbē asinīs, uzkrājas smadzenēs • Akūta intoksikācija - atgriezeniskas uzvedības izmaiņas, eiforija, galvas sāpes, ataksija • Hroniska intoksikācija - cerebellāra disfunkcija, spasticitāte, parkinsonisms, uzmanības deficīts, atmiņas, redzes un dzirdes traucējumi

Organiskie šķīdinātāji -

Toluols

Toksiska encefalopātija pēc 4-7 gadus ilgas inhalēšanas

Amfetamīni un to atvasinājumi -

Kokaīns

• • • • Izteikti atkarību izraisoša viela ar stimulējošu iedarbību Lokāla anestēzija, aktivizē parasimpātisko nervu sistēmu, bloķējot kateholamīnu un dopamīna izlietošanu → īslaicīga spēcīga eiforija ar pacilātību, paaugstinātu enerģiju un modrību Neirotoksiskie efekti - uzbudinājums un krampju lēkmes Ievada caur gļotādām vai smēķējot

Amfetamīni un to atvasinājumi -

Kokaīns

• • • • • • • Biežākās komplikācijas vaskulāras: hemorāģisks vai išēmisks insults Hemorāģijas:išēmijas=2:1 Hemorāģijas - parenhimālas vai subarahnoidālas 40%–50% - vaskulāras patoloģijas: AVM vai aneirismas( ↑TA, ↑ sirdsdarbība, simpatomimētisks efekts) Ja nav morfoloģisku asinsvadu izmaiņu, asins izplūdumi bazālos kodolos un thalamus Reperfūzijas hemorāģijas pēc išēmiska insulta Hemorāģiju risks pieaug, kokaīnu kombinējot ar alkoholu

Amfetamīni un to atvasinājumi -

Kokaīns

S, 19, galvassāpes, alkohols+kokaīns

Amfetamīni un to atvasinājumi -

Kokaīns

S, 23, hemipleģija, kokaīns, išēmija, vaskulīts

Amfetamīni un to atvasinājumi -

Kokaīns

V, 32, kokaīns, vazospazms, išēmija, tromboze →ex letalis

Opioīdi un to atvasinājumi Heroīns

• • • • • • • Heroīns, morfīns, hidrokodons, oksikodons, hidromorfīns, kodeīns Aktivē 3 opioīdu receptoru veidus: μ, k un δ μ receptoru stimulācija → nomākums, mioze analgēzija, elpošanas κ un δ receptoru stimulācija → psihomimētisks efekts analgēzija, disforija, Akūta toksiska iedarbība - neirovaskulāra Hroniska - leikoencefalopātija un atrofija Sekundāras komplikācijas - lipofīlie, kristāliskie piemaisījumi → infekcijas, epilepsija

Opioīdi un to atvasinājumi Heroīns

• Biežākā intravenozās ievadīšanas komplikācija – išēmija Mehānismi:  Vazospazms - asinsvadu sieniņas gludās muskulatūras stimulācija  Vaskulīts - imunoloģiska reakcija uz heroīnu  Embolizācija ar kristāla piemaisījumiem

Opioīdi un to atvasinājumi Pēc 2 ned S,20, dziļa koma 2ned., morfīns

Opioīdi un to atvasinājumi -

Heroīns

V, 32, dziļa koma, heroīns, hipoperfūzija, dziļs anoksisks bojājums →ex letalis

Heroīns + infekcija

S, 22, heroīns, HIV infekcija, suicīds, toksisks hipoksisks bojājums →ex letalis

Heroīns + infekcija

S, 30, dziļa koma, heroīns, alkohols, pozitīvi HIV; HCV, memingoencefalīts →ex letalis

Heroīna

toksiskā leikoencefalopātija Heroīna inhalācijas- “Chasing the dragon” Vielu karsē uz staniola, inhalē tvaikus Aktivizējas līdz šim nezināma viela → akūta vai hroniska leikoencefalopātija Akūta - ģeneralizēta smadzeņu tūska Hroniska - baltās vielas spongiforma deģenerācija

Heroīna

toksiska leikoencefalopātija Akūtā fāze Sekas

Heroīna hroniska toksiska leikoencefalopātija S, 42, psihoze 20 gadus pēc heroīna inhalāciju pārtraukšanas

Atkarības centri smadzenēs

  Atkarība no zālēm un narkotikām - hroniska galvas smadzeņu slimība (Leshner, 1997) Pierādījumi – smadzeņu attēli narkotiku lietošanas laikā un pēc tās

Atkarīga cilvēka smadzeņu attēldiagnostika Pašreizējie pētījumi un perspektīva • • • 5 metožu kombinācija un kopējā informācija: strukturālā MR, funkcionālā MR, MRS, PET, SPECT Smadzeņu anatomija, bioķīmija, fizioloģija, funkcija Neurotransmiteru aktivitāte, enerģijas izmantošana, asins plūsma, zāļu un narkotiku sadalījums un to kinētika

Narkotiku atkarība – strukturālā MR

• • • •

↓ pieres daivu apjomu

→ kognitīvas un lēmumu pieņemšanas grūtības

bazālo kodolu apjomu - stimulē dopamīna receptoru darbību

gyrus cinguli, limbiskās un paralimbiskās sistēmas, hippocampus apjomu (atmiņas glabāšana) Struktūru apjoms var atjaunoties pēc noteikta atturēšanās perioda

Narkotiku atkarība – funkcionālā MR

• • • • Kokaīna eiforija →

aktivitāte nucleus caudatus, gyrus cinguli un laterālā prefrontālā garozā Alkas pēc narkotikas saglabājas pēc pārtraukšanas tik ilgi, kamēr dotās zonas ir

aktivitātes stāvoklī Process ir zemapziņā Stimulējošās vielas ↓ orbitofrontālās garozas aktivitāti, kas nosaka spriešanas spējas un ir atbildīga par kortikālo kontroli un stratēģisku lēmumu pieņemšanu

Narkotiku atkarība –

MRS • • • Narkotikas ietekmē neironālos marķierus, kas ir saistīti ar iekaisumu enerģijas metabolismu neironu dzīvotspēju

Narkotiku atkarība –

PET • Kokaīns, metamfitamīns

→↑ dopamīna līmeni

striāros kodolos • Hroniskiem lietotājiem

dopamīna transports ↓

, jo dopamīna šūnas iet bojā → vājāka atmiņa, pazemināta motorā funkcija

Narkotiku atkarība – PET

Dopamīna receptoru līmenis raksturo potenciālo atkarības risku-

cilvēkiem ar

dopamīnu receptoru līmeni ir lielāks atkarības izveidošanās risks, jo šie indivīdi saņem mazāk baudas no tām ikdienas aktivitātēm, ko mediē dopamīns, tāpēc tiem ir lielāka tieksme pēc eiforijas

Atkarība un smadzeņu plasticitāte – SPECT Normālā smadzeņu perfūzija atjaunojas viena gada laikā pēc alkohola un narkotisko vielu abstinences un detoksikācijas

Secinājumi

1. Galvenās narkotisko vielu izraisītās patoloģijas smadzenēs ir išēmija, hemorāģija un leikoencefalopātija 2. Daļa attēlu atradnes ir specifiska noteiktām narkotikām, daļa – kopīga 3. Klīniskā atradne, it sevišķi akūtā stadijā, ir nespecifiska, tāpēc išēmisku, hemorāģisku insultu un leikoencefalopātiju gadījumos, īpaši jauniem pacientiem, ir nepieciešams diferenciāldiagnostikā iekļaut iespējamu narkotisko vielu bojājumu 4. Atkarība ir hroniska galvas smadzeņu slimība, kuras multidimensionālajā izpētē un izpratnē svarīga loma ir neiroradioloģiskām metodēm