پردازش تصویر

Download Report

Transcript پردازش تصویر

‫مجموعه عملیات و روش هایی که به منظور کاهش‬
‫عیوب و افزایش کیفیت ظاهری تصویر مورد استفاده‬
‫قرار میگیرد پردازش تصویر نامیده میشود‬
‫•بهبود کیفیت ظاهری‬
‫•بازسازی تصاویر مختل شده‬
‫•فشردگی و رمز گذاری تصویر‬
‫•درک تصویر توسط ماشین‬
‫•صنعت‬
‫•هواشناسی‬
‫•شهرسازی‬
‫•کشاورزی‬
‫•علوم نظامی و امنیتی‬
‫•نجوم وفضانوردی‬
‫•پزشکی‬
‫•فناوری های علمی‬
‫•باستان شناسی‬
‫•تبلیغات‬
‫•سینما‬
‫•اقتصاد‬
‫•روانشناسی‬
‫•زمین شناسی‬
‫خطای بسیار کم‬
‫سرعت زیاد‬
‫هزینه نگهداری بسیار پایین‬
‫عدم نیاز به حضور اپراتور ‪ 24‬ساعته‬
‫•تشخیص و پیشبینی آب و هوا‬
‫•تشخیص و پیشبینی طوفان‬
‫•جبهه های پرفشار و کم فشار‬
‫•گردباد ها‬
‫با پردازش تصویر میتوان کانی های مختلف را از روی رنگ و اندازه‬
‫آن ها شناسایی و دسته بندی کرد‪.‬‬
‫همچنین در زمین شناسی برای پی بردن به مواد تشکیل دهنده‬
‫کانی ها از روش پرتو نگاری استفاده میکنند که باعث باال بردن‬
‫سرعت و دقت این روش میشود‪.‬‬
‫•با مقایسه عکس های مختلف از سال های مختلف یک‬
‫شهر میتوان میزان گسترش و پیشرفت آن رامشاهده کرد‪.‬‬
‫•کاربرد دیگر در کنترل ترافیک میباشد‪.‬‬
‫•قبل از ساختن یک شهر میتوان آن را توسط کامپیوتر شبیه‬
‫سازی کرد‪.‬‬
‫•پردازش تصویر بخصوص بینایی هوشمند کاربرد های بسیاری‬
‫در علوم نظامی و امنیتی دارند و این کاربرد برای دولت اکثر‬
‫کشورها بسیار مهم است‪.‬‬
‫•سیستم تشخیص اثر انگشت اتوماتیک (لپ تاب های جدید)‪.‬‬
‫•مردمک چشم انسان (برای هرکس منحصر به فرد است)‪.‬‬
‫•ساخت دستگاه های اتوماتیک رصد آسمان و ثبت وقایع آسمانی‬
‫•تهیه نقشه سه بعدی از کل کاینات‬
‫•فیلتر کردن عکس هایی که توسط تلسکوب های فضایی گرفته‬
‫میشود‪.‬‬
‫•حذف گرد و خاک و جو سیاره ها از تصویر برداری‬
‫•دیدن تمام عکس ها با نهایت وضوح و شفافیت‬
‫در علم باستان شناسی تنها مدارک باقی مانده از دوران‬
‫باستان و دست نوشته ها و غارنگاری های قدیمی است‪.‬‬
‫با استفاده از پردازش تصویر در این علم می توان آنها را‬
‫مورد پردازش دقیق تر قرار داد‪.‬‬
‫•اولین علمی که پردازش تصویر در آن مورد استفاده قرار گرفت‪.‬‬
‫•یکی از تکنولوژی های برتر دنیا ‪ motion capture‬است که قادر‬
‫است حرکات دست انسان را تقلید کند و در ساخت فیلم ها و‬
‫بازی های کامپیوتری مورد استفاده قرار میگیرد‪.‬‬
‫•از دیگر قابلیت های پردازش تصویر ‪ histogram‬است‪.‬‬
‫وجود شعبه های بانک بدون کارمند‪.‬‬
‫این شعبه ها قادرند به صورت خودکار سریال چک ها و قبوض‬
‫پرداختی را بخوانند و نوع اسکناس ها را تشخیص بدهند و تا‬
‫حدی کارهای یک بانک عادی را انجام دهند‪.‬‬
‫تاثیر رنگ در روحیه انسان که به نام روانشناسی رنگ میباشد‪.‬‬
‫در این علم در مورد رنگ ها و تاثیر هریک بر روی روح و جسم‬
‫انسان صحبت می شود‪.‬‬
‫رنگ قرمز بیشتر تاثیرش روی چشم انسان است‪.‬‬
‫رنگ سبز در مغز اثر گدار است‪.‬‬
‫رنگ آبی باعث ایجاد حس آرامش و اطمینان در انسان میشود ‪.‬‬
‫‪Point process .1‬‬
‫پردازش نقطه ای (پیکسل به پیکسل) ارزش واقعی پیکسل هارا تغییر میدهد‪.‬‬
‫‪Area process .2‬‬
‫پردازش سطحی ارزش پایه و واقعی پیکسل و پیکسل های کنار آن پیکسل را‬
‫تغییر میدهد‪.‬‬
‫‪Geometric process .3‬‬
‫پردازش هندسی مکان ها ترتیب پیکسل ها را تغییر می دهد که تصویر پردازش‬
‫شده به حالت کروی در می آید‪.‬‬
‫‪Frame process .4‬‬
‫این روش پرددازش تصویر با مخلوط کردن دو یا جند تصویر با یکدیگر تصویر جدیدی‬
‫به وجود می آورد‪.‬‬
‫جمع دو تصویر بدین مفهوم است که در دو‬
‫تصویر شدت روشنایی پیکسل های متناظر دو‬
‫تصویر را با هم جمع کنیم‪.‬‬
‫کاربرد آن افزودن پشت زمینه به تصویر است‪.‬‬
‫بدین مفهوم است که شدت روشنایی پیکسل های‬
‫متناظر دو تصویر را از هم کم کنیم‪.‬‬
‫برای مثال مغز افرادی که دچار آلزایمر هستند را‬
‫بررسی میکنیم‪.‬‬
‫در بیشتر تصاویر که توسط ماهواره ها یا رادارها ثبت می گردند‬
‫اختالالتی در تصویر به وجود می آید که به دلیل خش میباشد‪.‬‬
‫دو اختالل مهم در تصاویر چند باندی نواری شدن و خطوط از جا‬
‫افتاده می باشد‪.‬‬
‫نواری شدن ‪ :‬اشتباهی که توسط سنجنده در ثبت و انتقال داده‬
‫ها روی میدهدو یا تغییر پیکسل در بین ردیف ها می تواند باعث‬
‫ایجاد چنین اشتباهی شود‪.‬‬
‫خطوط از جا افتاده ‪ :‬باعث از بین رفتن یک ردیف پیکسل در‬
‫عکس میشود‪.‬‬
Prozhe.com
Fa.Wikipedia.org