Varauusaegne riik

Download Report

Transcript Varauusaegne riik

VARAUUSAEGNE RIIK
ABSOLUTISM
EUROOPA POLIITILINE KAART
Märgi kontuurkaardile õpiku kaardi lk 13 põhjal
1. Atlandi ookean, Vahemeri, Põhjameri,
Läänemeri, Must meri
2. Iseseisvate riikide nimed, nende piirid,
pealinnad, suuremad linnad
3. Eri värviga Austria ja Hispaania
Habsburgide valdused ning Saksa-Rooma
keisririigi piir
ABSOLUTISMIAJASTU
Paljudes Euroopa
riikides valitses 17.18. sajandil
absoluutne monarhia,
riigikord, kus kuningal
oli riigis piiramatu
võim.
Selgita absolutismi
olemust lk 15 joonise
põhjal.
RIIGIKORD VARAUUSAJA EUROOPA
RIIKIDES
Monarhia on riigivorm ....
Absolutism on
riigivorm ...
Vabariik on riigivorm....
Parlamentaarne
monarhia on
riigivorm ....
ABSOLUTISM EUROOPAS
Vaata kaarti lk 15.
Absolutism valitses Euroopas varauusajal järgmistes
riikides: ....
Miks kehtestati paljudes Euroopa riikides varauusajal
absolutism? Tooge näiteid.
1....
2....
3....
ABSOLUTISMI ÕIGUSTUS
Millised olid peamised põhjendused absolutismile? ( vt lk 14-15)
1....
2....
3....
4....
Jne
Millised olid absolutistliku varlitsemise peamised puudused?