File - Heli Maaslieb

download report

Transcript File - Heli Maaslieb

Lapse areng ja arenguperioodid

Perekonnaõpetus Heli Maaslieb

Endogeensed

arengutegurid Kõik mis tulenevad pärilikkusest  Eksogeensed arengutegurid Kõik mis tulevad välistingimustest Need on miljöö ja kasvatus

Elukaar …

 Inimese elutee sünnist surmani  Jaotatud erinevateks etappideks  Arenguperioodideks jaotamine

Imikuiga (0-1 eluaasta)

 Lõhnataju, tunneb ära ema lõhna, katse  Sotsiaalne taju, naeratab, nutmine  Häälitsemine kui keele õppimine  Imik näeb, katse  Kiindumussuhe, oluline suhete loomisel edaspidises elus, katse

Kodune ülesanne

 Sinu esimesed sõnad, mis vanuses  Esimesed sammud, vanus  Roomamine/ kõndimine  Üks näide/ sündmus oma lapsepõlvest klassis edasirääkimiseks

Maimikuiga (1-3)

 Kiire areng eneseteenindamise õppimine  Sõnavara- 1,5 a.-50sõna, 2,5 a.-500sõna  Reeglid olulised

Koolieelikuiga (3-7)

 Mäng oluline lapse arengus  Eakohane mäng, õiged mänguasjad  Lugemise olulisus keele arengus

Kuidas käituksid …

 Lk.147 ülesanded

Kainikuiga (7-12)

 Iga lapse areng on erinev, kuid on ikkagi paika pandud üldised nõudmised  Algab kool, kus kujundatakse töökust kohusetundlikust vastutustunnet Oluline, et töö tulemus teeks rõõmu

Murdeiga (11-16)

 Tungi ja tormide periood-reeglid, riskiperiood  Probleemid madala enesehinnanguga, ärevusega  Identiteedi leidmise periood, kehataju     Muutuvad suhted vanematega Füüsilise arenguga rahulolu poistel suurem kui tüdrukutel Halvim liiga vara küpsevatel tüdrukutel ja liiga hilja küpsevatel poistel Igaühe areng erinev ja see on normaalne!

Noorukiiga (16-22)

 Selginevad elueesmärgid tulevikuks  Reeglid selginevad  Inimsuhete arenemine- kaaslase otsimine, vanemate mõistmine/ eemaldumine, sõbrad olulised

 Kui ma olin 16 a. vana oli mu isa täielik idioot.

Kui ma sain aga 25 aastaseks oli temagi arenenud ja targemaks saanud.

Milline areng oli toimunud mu isaga?

Kas nii juhtub me kõigiga ………………

Ülesanded, rühmatöö, kodune ül.

   Milline vanemluse mudel on lapse arengule kõige parem.

Milline võiks olla psühholoogilise vanemluse eri osade roll lapse erinevail arenguperioodidel. Selgitage.

(vaata joonis lk.127, peatükk 9.1)

Kodus

Võta järgmiseks tunniks kaasa üks/mitu foto (t) endast, mis iseloomustab ühte perioodi sinu elus. Ole valmis teistele jutustama oma pildi lugu.

Kirjandus

 Kagadze, M., Kraav, I., Kullasepp, K. (2007).

Perekonnaõpetus. Inimeseõpetuse õpik gümnaasiumile

. Tallinn: Koolibri.