PanduanLaksana _BIG_PPG

Download Report

Transcript PanduanLaksana _BIG_PPG

PANDUAN PELAKSANAAN
PROGRAM BIG
WAJ 3114
(10 JAM)
pro Forma Fasa 2
STRUKTUR PELAKSANAAN
PERINGKAT – PK2
TAHUN PELAKSANAAN – 2013
JAM INTERAKSI – 10 JAM
AGIHAN TAJUK & BIDANG
1. Aktiviti di IPGK (3 jam)
2. Ceramah Profesionalisme (2j)
3. Aktiviti Kemasyarakatan (3j)
4. Penulisan Refleksi &
Pelaporan (2j)
1. Aktiviti di IPGK (IPGK
Based) Penerangan Tugasan:
(3j)
1.1. Taklimat Umum
1.2. Taklimat Ceramah
1.3. Taklimat Kemasyarakatan
1.1. Taklimat Umum
Tempoh Pelaksanaan:
04 MAC – 05 APRIL 2013
(1 bulan)
Laporan sampai kepada mentor
masing2:
06 APRIL – 15 APRIL 2013
(2 minggu)
kosong
Pelajar PPG:
Menjadi teraju utama dalam
aktiviti :
@ PENGERUSI
@ TIMBALAN PENGERUSI
@ SETIAUSAHA
Kaedah Pelaksanaan:
* Aktiviti boleh yang telah
dirancang dalam kalendar
sekolah 2013 (jika berkaitan)
@ Usaha sendiri, tetapi “bukan
memaksa” pihak sekolah
mengadakannya (masukkan
dalam kalendar atau
sebagainya …) yang melibatkan
perbelanjaan, persetujuan GB /
Pengetua / PIBG / Guru.
(sebab program BIG bukan
program sekolah, sebaliknya
program “peribadi” pelajar
PPG)
@ Jika merupakan aktiviti
tambahan sekolah dengan
mendapat restu GB /
Pengetua / PIBG . . .
Gunakanlah pepatah
Melayu;
“Kecil tapak tangan nyiru
saya tadahkan”.
*Boleh berkolaborasi dengan
rakan-rakan “se-PPG” dalam
sekolah yang sama (tetapi
perlu menjadi teraju utama)
@ Boleh berkolaborasi
dengan pelajar PPG
daripada IPGK lain (perlu
menjadi teraju utama)
@ Boleh berkolaborasi
dengan pelajar PPG
daripada sekolah lain
(perlu menjadi teraju
utama)
Pemantauan Pelaksanaan:
- Oleh pensyarah Unit Kokurikulum
- Sila maklumkan seminggu
sebelum aktiviti dilaksanakan
- Pensyarah berkenaan akan
menghubungi pelajar PPG untuk
maklumat selanjutnya
Hubungi Nombor :
EN. DZULKAPLI BIN WAGINI
016 9772264
03-91318160 (Kokurikulum)
email: [email protected]
Portal IPG KIK
Sekian,
Selamat belajar,
Selamat bertugas,
Terima kasih.
2. Ceramah:
(Pilih A, B atau C): (2j)
A. Pembinaan Insan Guru
Yang Seimbang (sasaran:
rakan sejawat)
i. Guru Insan Mulia
ii. Kualiti Peribadi dan
profesionalisme guru
iii. Pembelajaran berterusan
dan seluas hayat
B. Guru dan Hubungan
Komuniti (sasaran :
masyarakat setempat)
i. Cabaran guru m’realisasi’n
Pendemokrasian pend.
ii. Guru sebagai agen p’ubahan
masy.
iii. Hubungan sekolah &
komuniti ke arah
pembangunan pendidikan.
C. Guru & Akauntabiliti
Profesionalisme (sasaran:
rakan sejawat)
i. Pbinaan semula sikap ke arah
perkhd. pend. bertaraf dunia
ii. Guru reflektif m’jana
k’berkesan’n tugas
iii. Etika & moral profesionalisme
iv. Dasar & wawasan pend. dan
implikasi’ya kpd peranan dan
t.jawab guru
3. Aktiviti Kemasyarakatan
(Pilih i, ii atau iii) (3j):
A. Khid. Sosial (sasaran: murid)
i. Khid. Sosial dan kebajikan
(hospital / rumah kebajikan…)
ii. Bantuan banjir / k’bakaran/
bencana alam…
iii. G-royong (rumah ibadat /
pusat komuniti, tanah
perkuburan, khidmat
kebajikan …
4. Refleksi & Laporan:(2j)
- Kertas kerja
- Refleksi
- Laporan video
- Laporan gambar pegun
Hubungi:
ENCIK AMIR HAMZAH BIN AMAN
03 91318160 (Kokurikulum)
HP: 012 3890441
email: [email protected]