BIG PPG PERINGKAT 2

Download Report

Transcript BIG PPG PERINGKAT 2

BIG PPG PERINGKAT 2

WAJ 3114 ( Bengkel / Aktiviti Kemasyarakatan) Pro Forma SEM 3 (10 Jam ) 1. Aktiviti Di IPG (3 jam)

• • •

Taklimat Umum BIG (1 jam) Taklimat Ceramah (1jam) Taklimat Kemasyarakatan (1 jam)

BIG PPG PERINGKAT 2

2. Bengkel (3 jam) (

kumpulan asaran – pelajar PPG)

Bengkel Etiket dan Sosial

- dilaksanakan di sekolah

Pilih SATU tajuk berikut:

a. Pengucapan awam b. Kesantunan berbahasa c. Tertib/adab di meja makan d. Pengendalian Majlis e. Etika berpakaian

BIG PPG PERINGKAT 2

3. Aktiviti Kemasyarakatan (3 jam) ( kumpulan sasaran – murid ) Khidmat kepada komuniti - dilaksanakan di sekolah

Pilih SATU sahaja tajuk berikut:

i. Kelas tambahan ii. Klinik subjek bimbingan / pembelajaran iii. Kempen kesedaran (AADK, ASNB dan sebagainya)

BIG PPG PERINGKAT 2

4. Membuat refleksi dan pelaporan aktiviti 2 dan 3 (1 jam)

- Laporan Reflektif (30%) - Pelaporan : - Penulisan kendiri (Portfolio) (30%) - Rakaman (30%) - Penilaian pihak sekolah (10%)

BIG PPG PERINGKAT 2

RUMUSAN BIG SEM 3

JAM INTERAKSI 10 jam: 1. Taklimat Umum di IPG (pelajar PPG) 3 jam 2. Bengkel Etiket & Sosial (sasaran pelajar) 3 jam 3. Khidmat Komuniti (murid) 3 jam 4. Pelaporan (pelajar PPG) 1 jam

( 3 jam di IPG + 7 jam di sekolah)

BIG PPG PERINGKAT 2

TAMAT

SEKIAN TERIMA KASIH