TAKLIMAT PROMOSI PPG

Download Report

Transcript TAKLIMAT PROMOSI PPG

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU
(PPG) DI BAWAH RMKe-10
(AMBILAN TAHUN 2012)
BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
TAKLIMAT
PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU
(AMBILAN 2012)
OLEH :
PN ANEY MARINDA BT MUHAMMAD AMIN
BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
LATAR BELAKANG
WAWASAN
2020
HIGH INCOME
NATION
Strategi 1: Merombak Sistem Pendidikan untuk Meningkatkan
Prestasi Pelajar dengan Signifikan
(terkandung dalam Bab 5 : RMKe-10)
Tawaran Baru untuk Semua Guru bagi Meningkatkan
Kualiti Perkhidmatan
PPG
Menjadikan profesion keguruan lebih
menarik serta meningkatkan profil dan
profesionalisme kerjaya guru
ACHIEVING THE STATUS OF HIGH INCOME NATION:
1ST CHALLENGE
2018
2015
2014
2016
2017
2019
VISION
2020
2013
WE HAVE ONLY :
9 YEARS..1 MONTH…29 DAYS
(3,345 DAYS)
2012
2011
4
CETUSAN MINDA
WAWASAN
2020
RAKYAT
BERPENDAPATAN
TINGGI
PENINGKATAN
AKADEMIK
PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU
(PENINGKATAN AKADEMIK)
PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU
(PERANAN BPG)
VISI :
Guru Berkualiti Penjana Modal
Insan Cemerlang
Peneraju Utama Latihan Perguruan di
Malaysia. - KDP
SGM
BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Aras 2- 6, Blok E 13, Kompleks Kerajaan Parcel E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62604 Putrajaya
1. Nilai profesionalisme
keguruan,
2. Pengetahuan dan
kefahaman,
3. Kemahiran pengajaran
dan pembelajaran.
SASARAN PPG 2015
PERANCANGAN PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU
RMKE-10
60% SR
90% SM
RMKE-9
28% SR
89.4% SM
RMKE-11
100% SR
100% SM
2015
2010
2020
100% GURU
SISWAZAH
PELAN TINDAKAN PPG AMBILAN 2012
BIL
TARIKH
AKTIVITI
1
3 Okt. 2011
Surat Siaran tentang PPG Ambilan 2012 diedarkan kepada
semua Bahagian di KPM, JPN, PPD dan sekolah seluruh
Malaysia.
2
17 Okt. – 27 Nov. 2011
Permohonan secara dalam talian dibuka
3
1 – 6 Disember 2011
Sokongan permohonan oleh Guru Besar/Pengetua/Ketua
Jabatan (dalam talian)
4
7 – 13 Disember 2011
Pengesahan/Semakan permohonan oleh JPN (dalam talian)
5
14 – 16 Disember 2011
Penyelarasan data permohonan
6
17 – 29 Disember 2011
Proses pemilihan serta penempatan calon PPG 2012
7
30 Disember 2011
Keputusan tawaran mengikuti PPG 2012 (dalam talian)
8
Januari 2012
Pendaftaran calon PPG Ambilan 2012
* Sebarang perubahan tertakluk kepada pindaan dan kalendar akademik Institusi
KONSEP DAN MATLAMAT PPG
AKADEMIK
KUALITI
• PENINGKATAN
• TAHAP TINGGI
• PENGAJARAN
• PENGURUSAN BILIK
DARJAH
MAKLUMAT AM PPG
PILIHAN BIDANG PPG
MENERUSKAN OPSYEN ASAL
MATA PELAJARAN UTAMA DIAJAR
SUBJEK YANG DITAWARKAN DI SEKOLAH
SYARAT & KELAYAKAN PPG
UMUR
(47 TAHUN KE BAWAH PADA 2012
& OPSYEN BERSARA 58 TAHUN)
WARGA
NEGARA
MALAYSIA
SOKONGAN
SAH
(DISOKONG KETUA JABATAN)
(TELAH SAH JAWATAN)
DATA PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU
DATA PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU
AMBILAN 2011
AMBILAN 2012
SASARAN
42,384
SASARAN
35,180
CAPAI
31,182
JANGKAAN
46,382
CABARAN PELAKSANAAN PPG
PEDALAMAN
INTERNET
TIADA ACCESS
KURANGNYA
CALON YANG
MEMOHON
PROMOSI
MAKLUMAT
TIDAK SAMPAI
ISU KEBAJIKAN PPG
TUKAR
BIDANG
TANGGUH
BELAJAR
KEBAJIKAN
CALON
TARIK
DIRI
TUKAR
PUSAT
PENGAJIAN
PENGUATKUASAAN PPG
TEMPOH PERKHIDMATAN : 4 TAHUN
PECAH KONTRAK : RM50,000.00
TARIK DIRI : MASALAH KESIHATAN
(PERAKUAN DOKTOR KERAJAAN)
MOTIVASI
KELUARGA
KEWANGAN
MOTIVASI
SEKOLAH
STRESS
KESIHATAN
Q & A : PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU
Soalan : Apabila tamat pengajian PPG, adakah guru ditempatkan di sekolah
yang sama atau terpaksa bertukar ke sekolah lain kerana kenaikan gred
DG41?
Jawapan : Guru akan dikekalkan di sekolah yang sama selepas tamat
pengajian PPG
Soalan : Apakah kemudahan cuti yang diperolehi guru-guru mengikuti
PPG?
Jawapan : Cuti Kursus Sambilan (CKS) selama 30 hari setahun yang boleh
dipohon kepada Ketua Jabatan dengan dilampirkan salinan Surat
Kelulusan Belajar daripada BPG
Soalan : Bolehkah seorang guru yang sedang mengikuti PJJ di IPTS secara
pembiayaan sendiri ingin memohon PPG kerana PPG dibiayai oleh
kerajaan?
Jawapan : Guru itu boleh memohon PPG dengan syarat beliau berhenti
dengan rasmi daripada IPTS tersebut dan sebarang pindahan kredit boleh
dibincang dengan Institusi di bawah PPG (bagi kes berkenaan sahaja)
MAKLUMAT LANJUT….
Sebarang pertanyaan, emailkan/telefon ke:
Pn Halida binti Yunus
[email protected]
Cik Aida binti Mohd Anip
[email protected]
En Hasmidi bin Jusoh
[email protected]
Pn Aney Marinda binti Muhamad Amin
[email protected]
Tel : 03-8884 1091/1269/1270/1399
Sekian, terima kasih