BIG PPG PERINGKAT 2

Download Report

Transcript BIG PPG PERINGKAT 2

BIG PPG PERINGKAT 2
WAJ 3114
( Ceramah / Aktiviti Kemasyarakatan)
Pro Forma SEM 2 (10 Jam )
1. Aktiviti Di IPG (3 jam)
•
•
•
Taklimat Umum BIG (1 jam)
Taklimat Ceramah (1jam)
Taklimat Kemasyarakatan (1 jam)
BIG PPG PERINGKAT 2
2. Aktiviti Ceramah (2 jam)
ARAHAN : Pilih SATU Tajuk A, B atau C
A.
Pembinaan Insan Guru Yang Seimbang
- dilaksanakan di sekolah
(kumpulan sasaran - rakan sejawat )
i.
Guru sebagai insan mulia
ii. Kualiti peribadi dan profesionalisma seorang
guru
iii. Pembelajaran berterusan dan seluas hayat
BIG PPG PERINGKAT 2
ATAU
B. Guru dan Hubungan Komuniti
- dilaksanakan di sekolah
(kumpulan sasaran - masyarakat setempat)
i.
Cabaran guru merealisasikan
pendemokrasian pendidikan
ii.
Guru sebagai agen perubahan
masyarakat
iii. Hubungan sekolah dan komuniti ke arah
pembangunan pendidikan
BIG PPG PERINGKAT 2
ATAU
C. Guru dan Akauntabiliti Profesionalisme
- dilaksanakan di sekolah
( kumpulan sasaran - rakan sejawat )
i
Pembinaan semula sikap ke arah perkhidmatan
pendidikan bertaraf dunia
ii Guru reflektif menjana keberkesanan tugas
iii Etika dan moral profesional
iv Dasar dan wawasan pendidikan dan implikasinya
kepada peranan dan tanggungjawab guru
BIG PPG PERINGKAT 2
3. Aktiviti Kemasyarakatan (3 jam)
Khidmat sosial
- dilaksanakan di sekolah
(sasaran – murid sekolah)
Arahan : Pilih SATU sahaja.
1.
Khidmat dan kebajikan ( rumah kebajikan, hospital. Rumah
anak yatim, pusat penjagaan warga emas
dll.
2.
Bantuan bencana (banjir. Kebakaran, bencana alam)
3.
Gotong-royong( membersihkan tanah perkuburan , rumah
ibadat, pusat-pusatkomuniti,khidmat kebajikan dll.)
BIG PPG PERINGKAT 2
4.
Refleksi dan pelaporan untuk
aktiviti 2 dan 3 (2 jam)
- Laporan Reflektif (30%)
- Pelaporan :
- Penulisan kendiri (Portfolio)
(30%)
- Rakaman (30%)
- Penilaian pihak sekolah (10%)
BIG PPG PERINGKAT 2
RUMUSAN BIG SEM 2
JAM INTERAKSI 10 jam:
1.
2.
3.
4.
Taklimat Umum di IPG (pelajar PPG) 3 jam
Aktiviti Ceramah (rakan sejawat) 2 jam
Khidmat Masyarakat (murid) 3 jam
Pelaporan (pelajar PPG) 2 jam
( 3 jam di IPG + 7 jam di sekolah)
BIG PPG PERINGKAT 2
TAMAT
SEKIAN
TERIMA KASIH