Betydningen af comorbiditeter for udredning, vurdering og

Download Report

Transcript Betydningen af comorbiditeter for udredning, vurdering og

Komorbiditet ved KOL
Peter Lange
Hjerte-Lungemedicinsk Afdeling
Hvidovre Hospital
Komorbiditet ved KOL
• Fakta
– Prævalens i forskellige studier
• Hypoteser
– Mulige mekanismer
• Konsekvenser
• Er der fokus på komorbiditet?
• Rekommandationer
Fakta
• De fleste KOL patienter er ældre
• De fleste KOL patienter har været rygere
• I Danmark udgør kvinder en stigende
andel af KOL patienterne
All promote imortant comorbidities!
Fakta
• De fleste KOL patienter er ældre
• De fleste KOL patienter har været rygere
• I Danmark udgør kvinder en stigende
andel af KOL patienterne
Alt dette øger risiko for komorbiditet!
Prævalens af komorbiditet
• Afhænger af sværhedsgraden af KOL
• Forskellig i forskellige sammenhænge
–
–
–
–
–
Epidemiologiske studier
Kliniske studier
Patienter i almen praksis
Patienter i hospitalernes ambulatorier
Indlagte patienter
Komorbiditet i en stor klinisk
undersøgelse (UPLIFT)
Total andel med komorbiditet: 87%
• Kar - sygdomme (incl. hypertension)
• Bevægeapparat
• Gastrointestinelle sygdomme
• Metaboliske
• Hjertesygdomme
• + mange flere
45%
30%
28%
26%
25%
Osteoporose ved KOL
Decramer et al.COPD 2008;5:235-56
Mulige mekanismer
• Fælles risikofaktorer
• Systemisk inflammation
• Inaktivitet
• Bivirkninger til behandling
• Forstyrrelser i
–
–
–
–
blodgaser
hormoner
elektrolytter
…………….
Den ”kedelige” hypotese
Rygning
Hjerte-kar sygdomme
Kræft
Osteoporose
Høj alder
Problemer med at komme rundt
Arthrose / Arthtitis
Svækket syn
Demens
Hjerte-kar sygdomme
Osteoporose
……….
Den ”spændende”
inflammations hypotese
Konstant eller intermitterende
systemisk inflammation
Den “farlige” inaktivitet
Svage muskler
Depression
Reducet insulin
følsomhed
Osteoporose
Hjerte –kar
sygdomme
Det mest sandsynlige er en
interaktion mellem flere mekanismer
Komorbiditet
Komorbiditeter med vigtige kliniske
konsekvenser
Lettere at behandle
•
•
•
•
•
Osteoporose
Depression
Hjerte-Kar sygdomme
Svage muskler
Gigt
Svære at behandle
•
•
•
•
•
Angst
Kognitive problemer
Demens
Kakeksi
Fedme
Alle relateret til dårlig prognose og kan
vanskeliggøre behandling!
Er vi gode til at fokusere på
komorbiditet ?
Kvalitetssikringsstudie fra danske
KOL ambulatorier: KOLIBRI
•
Audit af journaler for
nyhenviste med KOL til
22 danske ambulatorier
Dokumenteret i journalen
1 audit
N=163
Iskæmisk
hjertesygdom
44%
Osteoporose
20%
Depression
20%
Bevægeapparat
problemer
39%
Bronkieektasier
12%
Respiratory Medicine 2009;103:1657-62.
Kvalitetssikringsstudie fra danske
KOL ambulatorier: KOLIBRI
•
•
Audit af journaler for
nyhenviste med KOL til
22 danske ambulatorier
Andet audit 1 år senere
efter deltagelse i et
uddannelses-program
om KOL
Dokumenteret i journalen
1. audit
N=163
2. audit
N=156
Iskæmisk
hjertesygdom
44%
56%
Osteoporose
20%
36%
Depression
20%
23%
Bevægeapparat
problemer
39%
50%
Bronkieektasier
12%
20%
Respiratory Medicine 2009;103:1657-62.
Vi skal være meget bedre til at
fokusere på komorbiditeter
Komorbiditet
Konklusioner
• Komorbiditet er meget hyppig ved
KOL, specielt ved svær KOL
• Har stor konsekvens for
– Prognose
– Optimal valg af behandling
– Effekt af behandling
Conclusions
• Comorbidities are very common,
especially in severe COPD
• Have
consequences
with regard
to
Vi major
skal fokusere
meget
mere
– Prognosis
på
komorbiditet!
– the optimal choice of treatment
– the effect of treatment
• May also cause underestimation of true
impact of COPD on the society