PowerPoint-præsentation - Danmarks Lungeforening

Download Report

Transcript PowerPoint-præsentation - Danmarks Lungeforening

• En deskriptiv undersøgelse af KOL patienters sygdomsforløb og palliative behov

Velkommen til

Temadag om lindrende og rehabiliterende indsats til KOL-patienter

Det nyfødte barns første selvstændige handling er at trække vejret. Og når vi en dag holder op, markerer dét livets afslutning. Derfor skal vi passe på de lunger, der sætter os i stand til at trække vejret. Vi skal forebygge, at lungerne bliver syge. Vi skal hjælpe alle dem, hvis lunger alligevel er blevet det. Og vi skal forbedre mulighederne for, at de kan blive helbredt igen.

Danmarks Lungeforenings vision er et samfund, hvor flere har sundere lunger – livet igennem.

Danmarks Lungeforenings vision 2015

Formålet med dagen

:: Bygge bro mellem KOL- og palliative specialister :: Muligheder og barrierer i det eksisterende behandlingssystem for at tilrettelægge den lindrende/rehabiliterende indsats til KOL-patienter :: Muligheder og barrierer i anvendelsen af erfaringerne fra den palliative indsats til kræftpatienter i indsatsen til KOL-patienter

PROGRAM

13.00 – 13.05: 13.05 – 13.15: 13.15 – 13.35: 13.35 – 13.50: 13.50 – 14.05: 14.05 – 15.40: 15.40 – 16.00:

Velkomst

v/ Nicolai Kirkegaard, senior projektleder, Danmarks Lungeforening Palliation og lungesygdom v/centerchef Helle Timm, Palliativt Videncenter og professor Peter Lange, Københavns Universitet

Præsentation af resultater fra Projekt Palliativ indsats til KOL-

patienter v/Marie Gade Husted, projektmedarbejder Danmarks Lungeforening KOL-kompetencepladser – ét muligt scenarie for den fremtidige

indsats til KOL-patienter

v/Helle Tingrupp, Hospicechef, Diakonissestiftelsen Pause

Workshop diskussion af den fremtidige

indsats til KOL-patienter

Opsamling

KOL i Danmark

Ca. 3500 dødsfald Ca 2200 relaterede dødsfald Ca. 10% af alle dødsfald Ca. 25 000 indlæggelser Ca 50 000 ambulatoriebesøg Ca. .. besøg hos egen læge Ca. 400 000 danskere Mange år med dårlig livskvalitet

Det progredierende forløb som ses hos en del patienter

Hansel et al.: New drugs for exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Lancet 2009; 374:744-55 Slide 6

Klinisk forløb af KOL

KOL Exacerbationer Luftvejsobstruktion Air trapping Hyperinflation Åndenød Dekonditionering Inaktivitet Reduceret funktionsniveau Dårlig livskvalitet Handicap Sygdomsprogresion Død

Hovedtyper af interventioner

Medicin Rehab Nogle gange er der brug for mere

Hovedtyper af interventioner

Medicin Rehab Nogle gange er der brug for mere

Palliation?

Barierer

Hos behandleren

Hvad er palliation?

• Ulyst til at tale om livets afslutning – Tager vi håbet fra patienten? • Skepsis – Kan man lindre åndenød?

• Hvornår skal det starte – Kun ved terminal KOL?

Hos patienten

Er det ikke kun for de døende mennesker?

• Skyld og skam • Mistro: Jeg har nok kræft – de siger det bare ikke • Angst for at snakke om det?

Nye ideer og tanker er der

Hvordan kommer vi videre?

Viden Uddannelse Ressourcer

Diskussion Projekter Forskning

Palliativ indsats til mennesker ramt af KOL

Workshop, Danmarks Lungeforening Diakonissestiftelsen 18. Maj 2013 Helle Timm Centerchef Palliativt Videncenter

Palliativ indsats

”Den palliative indsats er en tilgang, der fremmer livskvaliteten hos patienter og deres familier, når de står overfor de problemer, der er forbundet med livstruende sygdom, ved at forebygge og lindre lidelse… Gennem tidlig diagnosticering og umiddelbar vurdering og behandling af smerter og andre problemer af fysisk, psyko-social og eksistentiel åndelig art.”

Sundhedsstyrelsen, 2011 WHO, 2002

I forlængelse af SSTs anbefalinger 2011

Forløb, koordinering, ansvar, samarbejde og redskaber • • • Palliativ indsats kan være relevant for alle ramt af livstruende sygdom, dvs. både patient og pårørende, alle livstruende sygdomme, inkl. komorbiditet Palliativ indsats kan være relevant allerede tidligt i et forløb (fra diagnose til omsorgen for efterladte), dvs. både tidlig, sen og terminal indsats og tænkes sammen med behandling og rehabilitering Palliativ indsats er både en tilgang/en opmærksomhed, basal lindrende indsats og specialiseret indsats, dvs skal tænkes ind i al basal praksis og relevante specialer .

Status, specialiserede palliative tilbud

• 52 tilbud i alt: 19 hospicer, 28 palliative teams og 5 palliative afdelinger • Ulighed i udbredelse og tilgængelighed, variation i indsats • 96,2 % af patienterne er ramt af kræft, henvises sent Palliativguiden, www.pavi.dk

Palliativ Database, årsrapport 2011, www.dmcgpal.dk

Status det basale niveau

• De fleste hospitalsafdelinger tager sig også af mennesker ramt af livstruende sygdom, herunder døende patienter. Et mindretal af afdelingerne har særlige ressourcer, herunder kompetencer og rum, til palliativ indsats (48% dør på et hospital) • Alle hjemmesygepleje- og plejeenheder i kommunerne tager sig også af mennesker ramt af livstruende sygdom, herunder døende patienter. Det generelle uddannelsesniveau er lavt og der er stor variation i kompetencer og rum til palliativ indsats (43% dør i eget hjem, 61% af disse på plejehjem/39% i privat hjem) Kilde: PAVIs kortlægninger og pavi.dk

Udfordringer

Specialister i lungesygdomme og palliation i samarbejde med generalisterne Organisation

Arbejdsdeling og samarbejde, videndeling og ansvar

Kompetencer

Viden, erfaring og ansvar

Forløb

Generiske behandlings- og rehabiliterings- og palliationsforløb - som ramme for individuelle forløb

• En deskriptiv undersøgelse af KOL patienters sygdomsforløb og palliative behov

Palliativ indsats til KOL-patienter

- en deskriptiv undersøgelse af danske KOL-patienters sygdomsforløb og behov for palliativ indsats

Om undersøgelsen

Litteraturstudie af dansk og international forskning i palliation til KOL-patienter

Registerstudie af forbrug af sundhedsydelser i de sidste tre leveår

Kvalitative interviews med 10 patienter med KOL i meget svær grad om deres erfaringer med sygdomsforløbet

Danmarks Lungeforening :: Palliativt Videncenter :: TrygFonden

Rapporten kan downloades på www.lunge.dk

Hvem er KOL-patienterne?

KOL 77,3 (SD 9,4) Alder Køn Mænd Kvinder

1197 (44,3 %)

1507 (55,7 %) Bruttoindkomst 87.194 (SD=58.639) Andel enlige 66,5 % Lungekræft

70,7 (SD 10,3) 1770 (52,1 %) 1627 (47,9 %) 109.628 (SD=153.456) 47,0 %

Flere indlæggelser over længere tid

3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 2½ til 3 år før død 2 til 2½ år før død 1½ til 2 år før død 1 til 1½ år før død ½ til 1 år før død0 til ½ år før død KOL Lungekræft Lungekræft med KOL

Højere gennemsnitligt antal indlæggelsesdage - Større variation i forløb

KOL Lungekræft Lungekræft + KOL Antal indlæggelsesdage Gennemsnit (SD)

42,0 (41,9) 34,7 (28,7) 44,4 (33,9)

Mange kontakter til egen læge – særligt i det sidste ½ år

½-års interval indtil død Personlig Telefon 3-2½

3,4 5,8

2½-2

3,5 6,0

2-1½

3,5 6,6

1½-1

3,5 6,9

1-½

3,5 7,3

½-0

4,0 9,7

Begrænset hjemmehjælp i forhold til vurderet behov

½-års interval indtil død Praktisk hjælp Personlig pleje 2-1½

49,38 % (27,9) ≈4,0m/d 36,73 % (88,5) ≈12,6m/d

1½-1

52,20 % (28,9) ≈4,1m/d 43,94 % (104,9) ≈14,9m/d

1-½

55,71 % (26,6) ≈3,8m/d 48,68 % (124) ≈17,7m/d

½-0

56,59 % (27,3) ≈3,9m/d 58,00 % (145,3) ≈20m/d

N

1317 1317

Terminaltilskud

KOL Lungekræft KOL+ lungekræft

Total

4,05 55,36 54,24

Markant vendepunkt eller en glidende overgang Andre helbredsproblemer som fx kræft eller blodpropper Personlige begivenheder, fx skilsmisse Hyppige indlæggelser Gradvise forværringer Stor forskel på hverdagen som den er og som den burde være Førtidspension Ilt

Ændringer i hverdagens tempo og rutiner Uvished om fremtiden og angst for døden

Hverdagen som svært syg

Ensomhed og begrænsninger i socialt liv Uoverskuelighed og begrænset mobilitet Uforudsigelighed og manglende kontrol

Ingen samtale om fremtiden og døden Ændringer i hverdagens tempo og rutiner Uvished om fremtiden og angst for døden Uoverskuelighed og begrænset mobilitet Utryghed om hjælpen er kvalificeret

Hverdagen som svært syg

Uforudsigelighed og manglende kontrol Utryghed om hjælpen er der Ensomhed og begrænsninger i socialt liv Oplevelse af manglende omsorg

Konklusioner

1. Det palliative forløb/faser i den palliative indsats i forhold til sygdomsforløbet 2. Organiseringen af den palliative indsats 3. Specialiseret viden om KOL i den palliative indsats 4. Individuel tilpasning af den palliative indsats

Palliative behov over en længere tid

Palliativ indsats fra diagnose

Koordineres med den øvrige indsats

Fx kobling af rehabiliteringen og udgående teams

Palliativ viden til KOL professionelle

I alle sektorer

Indsatsen tager højde for variation i sygdomsforløbene

Juni 2013

Diakonissestiftelsen Strategi 2020

Diakonissestiftelsen delegertmøde 2010

Diakonissestiftelsen før og nu

• • • • • • • •

Det rummer Diakonissestiftelsen i dag:

Uddannelsescenter (1400 studerende) – – sygeplejerskeuddannelse SOSU-uddannelser – – – – – professionsbachelor i Kristendom, Kommunikation og Kultur HF med fokus på sundhed, velfærd og innovation diakoniårselever Efteruddannelse/kompetenceudvikling PhD forløb

Hospice (10 pladser) og udgående hospiceteam

Plejeboliger (23 + 45 boliger) Diakonissestiftelsens hjemmepleje og hjemmesygepleje (godt 200 borgere) Boliger for ældre (40 boliger) Studieboliger (30 boliger) Psykiatriske bofællesskaber (12 + 13 boliger) + dagcenter Tre børneinstitutioner 0-6 år (ca. 330 børn)

Kursus- og konferencevirksomhed Frivillighed (260 frivillige):

• Café Kram, Loppeshoppen, mentorordninger, besøgsvenner • Emmauskirken Erhvervslejemål: • Speciallæger, Privatpraktiserende psykologer, Offentlige og private organisationer og foreninger med almennyttigt, kirkeligt eller socialt formå • • • • • • • •

Det vil vi tilføje med Udviklingsplan 2020:

• Fremtidens seniorboliger med plads til fællesskab (min. 110 boliger) • Sundhedshus - udbygget med teknologi og skill labs • Nyt plejecenter (60 boliger) (ny kapacitet: 105 boliger) • Flere psykiatriske botilbud (24 boliger) (ny kapacitet:37 boliger + dagcenter) • Flere hospicepladser (ny kapacitet 16 pladser)

Et særligt tilbud til KOL-patienter (12 pladser)

Uddannelsescenter med moderne undervisningsfaciliteter og studieboliger og campus miljø (1600 studerende) Ny, velindrettet børneinstitution med gode friarealer (erstatter to institutioner i nedslidte bygninger) (200 børn) (ny kapacitet: 300 børn) Tværfaglige tilbud inden for sundhed, forebyggelse og livsmestring Livsmestring, hverdagsrehabilitering og social recovery Nye mødesteder ude og inde – for brugere, beboere og byens borgere Flere og bedre faciliteter til motion, kurser, møder, sociale og kulturelle aktiviteter Velfærdsteknologisk laboratorium

Et særligt tilbud til KOL-patienter Hvorfor?

KOL udgør et stort menneskeligt problem og en stigende samfundsmæssig udfordring. Kronikerområdet er på én gang et naturligt supplement til Diakonissestiftelsens tradition for fokus på ældre og døende, men er også et område, hvor store dele af Diakonissestiftelsens ekspertise vil kunne bringes direkte i spil

Projektgruppe

Arne Kolsum,

Fagcenter for Psykiatri og Ældre

Helle Tingrupp,

Fagcenter for Palliation og Rehabilitering

Hanne Moe,

Ejendomme (ad hoc)

Maja Topsøe-Jensen,

projektsekretær

Peter Lange,

har været tilknyttet som ekstern fagkonsulent

Anne Mette Fugleholm,

Styregruppeformand

Rehabilitering

”Rehabilitering af mennesker med nedsat funktionsevne er en række af indsatser, som har til formål at sætte de enkelte i stand til at opnå og vedligeholde den bedst mulige fysiske, sansemæssige, intellektuelle, psykologiske og sociale funktionsevne. Rehabilitering giver mennesker med nedsat funktionsevne de redskaber, der er nødvendige for at opnå uafhængighed og selvbestemmelse.”

SST´s oversættelse (maj 2010) af WHO definition

KOL-kompetencepladser

  Der oprettes et intensivt KOL-rehabiliteringsforløb Målgruppe: patienter med svær/ meget svær KOL, som efter hospital skønnes at have potentiale for rehabilitering, men har svært ved at indgå i ambulant forløb   4-6 ugers døgnophold 12 sengepladser (evt. flere på længere sigt)   Placeres fysisk og organisatorisk i tilknytning til plejecenter Personale: sygeplejersker + 1-3 speciallæger på konsulentbasis + fx fysioterapeuter og musikterapeuter og andre private  Der tilknyttes et frivilligkorps efter forbillede fra hospice • • • • Synergi: UC, plejecenter, hjemmepleje, hospice, Fagcenter Kirke og Kultur, frivillige DST + patientforeninger DST + private sundhedsudbydere DST + forsknings- og vidensinstitutioner

atriumgård udgang til have sundheds hus plejecenter KOL pladser indgang sundheds hus indgang uddannelsescenter seniorboliger børneinstitution

mild KOL Hospital KOL-patientforløb Hj.pleje

Prakt. læge Hospital moderat KOL svær KOL Hj.pleje

Prakt. læge Hospital meget svær KOL KOL-definitioner fra ”Forløbsprogram For KOL” godk. af Sundhedskoordi nationsudvalget d. 23.3.2009, s. 12 DST KOL kompetencepladser DST Sundhedshus DST Hospice

Gevinster

• • • • • • • For patienten: Øget livskvalitet og selvvurderet helbred Bedre vejrtrækning og forbedret muskelstyrke (musik- og fysioterapi) Netværksdannelse for ellers socialt isolerede patienter Øget udbytte af træningsindsatsen – som ikke kan gennemføres ambulant Videndeling patienterne imellem (hvordan overkommes dagligdagens udfordringer) Menneske frem for patient – styrken i den, de var før, de blev syge (musikterapi og erindringsstimulation) Mulighed for at bliver længere i eget hjem (direktør i eget liv).

• • • Via sygeplejeklinikken i Diakonissestiftelsens kommende sundhedshus: Styrket efterværn/opfølgning via sygeplejeklinik og opfølgende træningsaktiviteter Netværksdannelse, via frivillige besøgsvenner, der også kan hjælpe med daglige småting.

Understøttelse af genvindingen af tabt(e) fysisk form/funktioner og bedre fysisk form.

• • Økonomiske gevinster – kommunale perspektiver: Færre udgifter til hjemmehjælp, kommunale sygepleje, hjælpemidler og overførselsudgifter.

Besparelse i den aktivitetsbaserede medfinansiering i form af mindskede udgifter til indlæggelse, genindlæggelse, skadestuebesøg, vagtlæge.

Barrierer??

• • •

Myter

Palliation er forbeholdt kræftpatienter!

Palliation er forbeholdt døende!

Kan palliation være rehabiliterende?

Manglende viden

Sundhedspersonalet henviser ikke patienterne til palliativ indsats • •

Traditioner

Helhedssyn Den sidste tid og døden

Workshop - scenariebeskrivelser :: Scenarie 1:

Palliativt udgående team forankret i hospitalsregi (Peter Lange, 8 + Dorthe Overgaard, 3)

:: Scenarie 2:

Lungehospital med integreret rehabilitering og palliation (Kristoffer Marsaa, 6 + Helle Timm, 4)

:: Scenarie 3:

Plejeteams i primær sektor (Dorte Steenberg, 2 + Kirsten Lomborg, 5)

:: Scenarie 4:

Kontaktsygeplejerske i almen praksis (Marie Lavesen, 7 + Anne Brandt, 1)

Workshop :: HVOR

i behandlingssystemet skal der sættes ind?

::

HVILKE OMRÅDER

mangler vi faglig viden og udvikling?

:: HVEM

i sektorerne skal bidrage med

HVAD

?

Næste skridt :: Udvikle indsatsen til KOL-patienter :: Engagere flere – sprede budskabet :: Forpligtelse til ændring Tak for i dag - Vi ses 29. august!