NUKLEINSKE KISELINE DNK i RNK

download report

Transcript NUKLEINSKE KISELINE DNK i RNK

NUKLEINSKE KISELINE DNK I RNK
NUKLEUNSKE KISELINE SU MAKTOMOLEKULI –
NAJKRUPNIJI MOLEKULI U PRIRODI.OSNOVNE JEDINICE
GRADJE SU NUKLEOTI.
NUKLEOTIDI SE SASTOJE OD ŠEĆERA [PENTOZA],
AZOTNEIH BAZEA[MOGU DA BUDU PURINSKE-DUZE:
ADENIN I GUANIN ILI PIRIMIDINSKE-KRACE: CITOZIN
,TIMIN I URACIL] I FOSFORNE KISELINE. U SVIM
NUKLEOTIDIMA SU ŠEĆER I FOSFORNA KISELINA ISTI, A
NUKLEOTIDI SE MEĐUSOBNO RAZLIKUJU PO BAZI KOJU
IMAJU.
NUKLEOTIDI DNK I RNK SE RAZLIKUJU PO ŠEĆERU [U DNK
JE TO DEZOKSIRIBOZA,A U RNK JE RIBOZA] I JEDNOJ
PIRIMIDINSKOJ BAZI [UMESTO TIMINA KOD DNK ,RNK
IMA URACIL].
NUKLEOTIDI U DNK RASPOREDJENI SU U DVA
POLINUKLEOTIDNA LANCA.DUZ LANACA NUKLEOTIDI SU
POVEZANI FOSFODIESTARSKOM VEZOM ,KOJA JE STABILNA I
CVRSTA,TESKO SE RASKIDA DELOVANJEM FERMENATA.LANCI SU
MEDJU SOBOM POVEZANI SLABIM VODONICNIM VEZAMA,KOJE SE
OSTVARUJU IZMEDJU AZOTNIH BAZA,I TO JEDNE DUZE I JEDNE
KRACE.
NAJBOLJE SE UKALUPLJAVAJU TJ. KOMPLEMENTARNE SU A-T I
G-C
•
DNK IMA SPOSOBNOST DA SE SAMOREPRODUKUJE TJ.KOPIRA.
•
NOSI SIFRU O SINTEZI PROTEINA I RAZVOJU OSOBINA
•
NA OSNOVU JEDNOG POLINUKLEOTDINOG LANCA
DNK SINTETISE SE RNK
RNK –RIBONUKLEINSKA KISELINA, IZGRADJENA JE OD
JEDNOG POLINUKLEOTIDNOG LANCA.MNOGU SU MANJI
MOLEKULI,NAJVECI JE VELICINE JEDNOG GENA.POSTOJE TRI
TIPA RNK:
• RRNK-RIBOZOMNI-SA PROTEINIMA GRADI RIBOZOME
• IRNK-INFORMACIONI-PREPISUJE INFORMACIJU SA DNK
• TRNK-TRANSPORTNI-PREVODI INFORMACIJU SA IRNK NA
AMINO KISELINE I TRANSPORTUJE AMINO KISELINE
REPLIKACIJA DNA
Pre deobe ćelije dolazi prvo do procesa replikacije DNA.
Prilikom replikacije DNA dolazi do raskidanja vodoničnih
veza i odvajanja komplementarnih lanaca. Svaki pojedinačni
lanac onda služi kao kalup za sintezu dvolančane DNA u
kojoj se opet nasuprot guanina ugradjuje citozin, a nasuprot
adenina timin (proces replikacije DNA) i vrši povezivanje
vodoničnim vezama.
Na taj način nastaju dva identična molekula DNA, koji nose
identične genetske informacije, od kojih svaki odlazi u
drugu ćerku ćeliju. U jedru svake ljudske ćelije nalazi se
molekul DNA gusto zbijen i podeljen u 23 para hromozoma,
od kojih jedna polovina potiče od oca a druga od majke,
čineći zajedno ljudski genom