beroert - Kennisnetwerk CVA NL

download report

Transcript beroert - Kennisnetwerk CVA NL

Psychologische behandeling
van depressie na een beroerte
Dr. S. Rasquin
Cognitieve Gedrags Therapie
• Cognities:
– GGGG-schema
– Opsporen blokkerende gedachten
– Opbuigen naar realistische gedachten
• Gedrag:
– Activatie
• Is dit mogelijk bij mensen met cognitieve
en fysieke beperkingen na een beroerte?
Pilot 5 N=1 studies
• In de put, uit de put → herschreven voor
CVA
• 8 weken: 1 uur:
–
–
–
–
–
1: kennismaking + registratie gemoed
2-3:Registratie gemoed + betekenis hiervan
2-4: ontspanning
4-6: GGGG-schema
6-8: Leuke activiteiten
• Huiswerkopdrachten: herkennen negatieve gevoelens,
ontspanning, leuke activiteiten
Onderzoek
• Design: AB single case design met follwo-up
• Resultaten:
– Patiënten gaan klinisch significant vooruit op de BDI
(variërend van 7 tot 17 punten vooruitgang)
– 1 Patiënt gaat vooruit (20 punten) op de SCL-90
– 2 Patiënten gaan vooruit op de SA-SIP (5 punten)
– Daarna stabiliteit
Restore4Stroke: Vergroten kwaliteit van
leven na CVA voor patiënt en partner
Landelijk consortium met 4 Studies:
Een prospectieve cohort studie
RCT: Cognitieve Gedrags therapie
RCT : Self Management Intervention
Economische evaluatie van de RCT’s
Stemmingsklachten na CVA
• Chronische fase >3mnd
‘leven is niet meer zoals het was;
verschil toen en nu’
• Depressieve klachten
• Angstklachten
Depressie & Angst (HADS subschaal depressie >7)
Initiatiefloosheid, somberheid,
passiviteit
Door middel van nieuwe behandeling
Activering van CVA patiënt
‘BEROERT’
Omgaan met stemmingsklachten na CVA
Behandelprotocol
Individueel
aangepast op CVA patiënten (CRASS)
- Duidelijkheid
- Toegankelijkheid
- Structuur
- Veel herhaling
- Tempo aanpassingen
Multicenter Randomized Controlled Trial:
In elk deelnemend centrum:
Experimentele groep:
Behandelprotocol ‘BEROERT’
Vs.
Controle groep:
CogniPlus
cognitieve training op de computer
Beatrixoord
Reade
Het Roessingh
Sophia revalidatie
St Maartenskliniek
Tolbrug
RC Leijpark
Viecuri
Adelante
Projectteam:
Prof. dr. A.C.H. Geurts
Prof. dr. L. Fasotti
dr. S. Rasquin
dr. C.M. van Heugten
J.A. Kootker, MSc