Βιβλιογραφική αναφορά στα κυριότερα άρθρα του 2012

Download Report

Transcript Βιβλιογραφική αναφορά στα κυριότερα άρθρα του 2012

Καλοήθης Υπερπλασία Προστάτη

Βιβλιογραφική αναφορά 2012-2013 Γκαγκαλίδης Κωνσταντίνος Ειδικευόμενος Ιατρός Α’ Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.

Γ.Ν. “ Γ.Γεννηματάς’’

Καλοήθης Υπερπλασία Προστάτη

• Φλεγμονώδης διήθηση 43-98% • In vitro αναστολή με μη-στεροειδή αντιφλεγμονώδη • IPSS – Qmax – Ανεπιθύμητες ενέργειες

 Φλεγμονώδης διεργασία έχει ρόλο στην έναρξη και την ανάπτυξη της ΚΥΠ  Θετική επίδραση των ΜΣΑΦ στη βελτίωση των συμπτωμάτων της ΚΥΠ  Περαιτέρω μελέτη για ασφάλεια, διάρκεια χορήγησης, ανεπιθύμητες ενέργειες

• Βιβλιογραφική ανασκόπηση 10ετίας • In vitro, προκλινικές και κλινικές μελέτες • Μηχανισμός δράσης αναστολέων PDE5 • Εντοπισμός των ισοενζύμων στο κατώτερο ουροποιητικό

PDE5 στο κατώτερο ουροποιητικό

Η αναστολή των ισοενζύμων PDE5 έχει ως αποτέλεσμα τη χάλαση των λείων μυϊκών ινών, αύξηση της αιμάτωσης των ιστούς και πιθανόν επίδραση στη νευρωνική δραστηριότητα.

Η βελτίωση των συμπτωμάτων παρατηρείται 1-2 εβδομάδες μετά τη χορήγηση ταδαλαφίλης, μέσω της χάλασης των λείων μυϊκών ινών του κυστικού αυχένα, του προστάτη, της ουρήθρας. Η διατήρηση του αποτελέσματος ενδεχομένως να οφείλεται στην αύξηση της αιμάτωσης και της οξυγόνωσης της περιοχής.

Δεν παρατηρείται σημαντική διαφορά στις μεταβολές των ουροδυναμικών παραμέτρων μετά τη χορήγηση ταδαλαφίλης σε σύγκριση με εικονικό φάρμακο

 Η θεραπεία με ταδαλαφίλη σχετίζεται με βελτίωση των συμπτωμάτων, βάσει του IPSS score. Παρουσιάζει σημαντική κλινική βελτίωση σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο  Το φάρμακο είναι καλά ανεκτό με προφίλ ανεπιθύμητων ενεργειών παρόμοιο με αυτό των ασθενών που τη χρησιμοποίησαν για στυτική δυσλειτουργία

• Σύγχρονη μέθοδος χειρουργικής αντιμετώπισης της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη • Μελέτη 1065 διουρηθρικών προστατεκτομών με Holmium Laser • Ασθενείς με συμπτωματική ΚΥΠ με προστάτη οποιουδήποτε μεγέθους

HoLEP -

(Holmium Laser Enucleation of the Prostate) • • • • • Ασφάλεια και αποτελεσματικότητα σε μικρούς και μεγάλου μεγέθους προστάτες Ασθενείς με αιμορραγική διάθεση ή αντιπηκτική αγωγή Αποτελεσματικότητα όπως η οπισθοηβική ή η διουρηθρική προστατεκτομή Χαμηλή νοσηρότητα Αφαίρεση ουροκαθετήρα σε 24 ώρες

Αποτελέσματα…

B P H I A U A S y m p t o m s Q m a x

Συμπερασματικά….

• • • • • 99.7% των ασθενών είχαν ικανοποιητική ούρηση μετά το χειρουργείο Άμεσα και μακροπρόθεσμα οι επιπλοκές ήταν σπάνιες Βελτίωση των score στα ερωτηματολόγια ούρησης που χρησιμοποιήθηκαν Συνεχής βελτίωση του Q max Κίνδυνος στενώματος ουρήθρας και ακράτειας ούρων είναι πολύ μικρός

• Φυτοθεραπεία για την καλοήθη υπερπλασία προστάτη • Χρήση >30 χρόνια σε ΗΠΑ και Ευρώπη • 1/3 των ανδρών υπό συντηρητική θεραπεία της ΚΥΠ χρησιμοποιούν φυτοθεραπεία

 Η θεραπεία με Serenoa repens δεν βελτιώνει τα συμπτώματα κατώτερου ουροποιητικού σε άνδρες με ΚΥΠ, σε σύγκριση με εικονικό φάρμακο, ακόμη και σε 2πλάσια ή 3πλάσια δόση από τη συνήθη  Οι ανεπιθύμητες ενέργειες γενικά είναι ήπιες, σε σύγκριση με το placebo

• Βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με παχυσαρκία, προστάτη και συμπτωμάτων από το κατώτερο ουροποιητικό καλοήθη υπερτροφία του • Αξιολογήθηκαν αποτελέσματα ουροδυναμικού ελέγχου, κλινικών εξετάσεων του προστάτη, ερωτηματολογίων σχετικά με συμπτώματα από το κατώτερο ουροποιητικό

Παχυσαρκία

 Αύξηση του όγκου του προστάτη  Κίνδυνος ανάπτυξης ΚΥΠ  Συμπτώματα από το κατώτερο ουροποιητικό Βάρος σώματος-περίμετρος μέσης-BMI

Συμπερασματικά…

• • Η παχυσαρκία αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη, ενώ η σωματική άσκηση συμβάλλει στη μείωση αυτού του κινδύνου.

Η απώλεια βάρους, η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και η αλλαγή του τρόπου ζωής θα πρέπει να αποτελέσουν τις νέες στρατηγικές πρόληψης της ΚΥΠ

• • • • • • Αξιολόγηση ασθενών με καλοήθη υπερπλασία προστάτη από γενικούς ιατρούς στην Ευρώπη Συμπτωματολογία Διαγνωστική προσέγγιση Θεραπεία Ανεπιθύμητες ενέργειες Παρακολούθηση

Νυκτουρία - Επιτακτικότητα – Ατελής κένωση

Διαγνωστική προσέγγιση PSA Δακτυλική εξέταση Περιγραφή συμπτωμάτων Γενική ανάλυση ούρων

Ανάγκη για θεραπεία…

 Η κυριότερη ανησυχία των γενικών ιατρών φαίνεται να είναι ο κίνδυνος εμφάνισης υπότασης, κυρίως λόγω της χρήσης των α-αδρενεργικών αποκλειστών  Η διαταραχή εκσπερμάτισης αν και είναι συχνή, δεν αναφέρεται , επειδή δεν προκαλεί ιδιαίτερη ενόχληση  Τα συμπτώματα από το κατώτερο ουροποιητικό σχετίζονται με ελάττωση της ποιότητας ζωής και έχουν αυξημένο οικονομικό κόστος θεραπείας.

Ευχαριστίες