Αντιμετώπιση ενός περιστατικού μέσα από τις πρόσφατες οδηγίες της

Download Report

Transcript Αντιμετώπιση ενός περιστατικού μέσα από τις πρόσφατες οδηγίες της

Αντιμετώπιση ενός περιστατικού PCa μέσα από τις πρόσφατες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας

Καμπάνταης Σπυρίδων MD Ειδικευόμενος Α’ Ουρολογικής κλινικής Α.Π.Θ Διευθυντής Καθ. Κατσίκας Βασίλειος

• Άνδρας 62 ετών, ασυμπτωματικός, χωρίς συνοδά προβλήματα υγείας, με αρνητική DRE και PSA 11,3ng/ml. Τι προτείνουμε; 1. Επανάληψη του PSA μετά από θεραπεία με κινολόνη για 4 εβδομάδες 2. Επανάληψη του PSA μετά από 6 εβδομάδες 3. Βιοψία προστάτη

• Νέο PSA 13,2ng/ml. Τι από τα παρακάτω χρειαζόμαστε πριν από προχωρήσουμε σε βιοψία; 1. PSAV 2. Free/total PSA 3. PSADT 4. PCA3 5. Τίποτα από τα παραπάνω

• Ο ασθενής υποβάλλεται σε βιοψία (Prostate Volume = 54cc). Τι είδους πρότυπο βιοψίας θεωρείται καλύτερο; 1. Sextant 2. Octant 3. 10-core 4. >12-core

• O ουρολόγος που την πραγματοποιεί κατά την δακτυλική εντοπίζει σκληρία και στους δυο λοβούς (cT2c? cT3?). Βιοψία από τις σπερματοδόχους κύστεις πρέπει να γίνει; Από την μεταβατική ζώνη; 1. ΝΑΙ από τις σπερμ. κύστεις – ΝΑΙ από μεταβατική ζώνη 2. ΟΧΙ από τις σπερμ. κύστεις – ΝΑΙ από μεταβατική ζώνη 3. ΟΧΙ από τις σπερμ. κύστεις – ΟΧΙ από μεταβατική ζώνη 4. ΝΑΙ από τις σπερμ. κύστεις – ΟΧΙ από μεταβατική ζώνη

• Με τι μέσα θα γίνει η καλύτερη τοπική σταδιοποίηση του όγκου (T stage); 1. CT scan 2. Color Doppler TRUS with contrast enhancement 3. e-MRI or MRSI 4. DRE + TRUS

• Αποτέλεσμα βιοψίας: Αδενοκαρκίνωμα 6/6 ιστοτεμάχια ΔΕ και 2/6 ΑΡ με Gleason Score 7 (4 + 3). Πριν τη θεραπεία σε ποιές άλλες απεικονιστικές εξετάσεις πρέπει να υποβάλλουμε τον ασθενή μας; 1. Abdominal CT 2. Bone Scan 3. Abdominal CT + Bone scan 4. Τίποτα από τα παραπάνω

• Ο ασθενής μας είναι ένας ασθενής (MRI ευρήματα = cT2c): 1. Χαμηλού κινδύνου 2. Ενδιάμεσου κινδύνου 3. Υψηλού κινδύνου 4. Πολύ υψηλού κινδύνου

• Ποια θεωρείται ιδανική θεραπεία για τον ασθενή μας; 1. Ριζική προστατεκτομή 2. Βραχυθεραπεία 3. Ακτινοθεραπεία 4. Πλήρης ανδρογονικός αποκλεισμός

• Κατά την ριζική προστατεκτομή, θα υποβάλουμε τον ασθενή μας σε λεμφαδενεκτομή; 1. Όχι 2. Ναι, περιορισμένη 3. Ναι, εκτεταμένη, με αφαίρεση τουλάχιστον 15 λεμφαδένων 4. Ναι, εκτεταμένη, με αφαίρεση τουλάχιστον 20 λεμφαδένων

• Ο ασθενής μας είναι κατάλληλος για nerve sparing RP; 1. ΝΑΙ 2. ΟΧΙ

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΗΤΑΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΜΑΣ ΕΛΕΓΧΟ pT2c, pNo, Mo

• Τί από τα παρακάτω θεωρείται σωστό για το follow-up του ασθενή μας; 1.

2.

3.

4.

Ως βιοχημική υποτροπή ορίζεται τιμή PSA > 0.4ng/ml Ως βιοχημική υποτροπή ορίζεται τιμή PSA > 0.2ng/ml Ως βιοχημική υποτροπή ορίζεται τιμή PSA > 0.2ng/ml (2 συνεχόμενες μετρήσεις) Ως βιοχημική υποτροπή ορίζεται τιμή PSA > 0,2ng/ml από το nadir

• Ο ασθενής μας για 3 χρόνια έχει μηδενικό PSA. Έκτοτε, παραμένοντας ασυμπτωματικός, το PSA αρχίζει αργά αν αυξάνει (PSADT 13,4 μήνες). Πιθανόν πρόκειται για: 1. Τοπική υποτροπή 2. Συστηματική υποτροπή

• H κατάλληλη πλέον θεραπεία για τον ασθενή μας είναι: 1. Ακτινοθεραπεία διάσωσης (salvage RT) όταν το PSA > 2ng/ml 2. Ακτινοθεραπεία διάσωσης (salvage RT) πριν το PSA > 0,5ng/ml 3. Ορμονική θεραπεία 4. Συνδυασμός ορμονικής θεραπείας και ακτινοθεραπείας

Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΑΣ ΠΛΕΟΝ ΕΙΝΑΙ 67 ΕΤΩΝ, ΜΕ PSA < 0.1 ΑΛΛΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΚΑΙ ΑΡΚΕΤΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ.

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ…