Dosyayı indirmek için tıklayınız

Download Report

Transcript Dosyayı indirmek için tıklayınız

Hazırlayan: Dr.Evrim Yanmaz
Danışman Öğretim üyesi:Yrd. Doç. Dr. Serhat Birengel

Son iki yüzyıl içinde gittikçe artan uluslar arası seyahatler sağlık
sorunlarını da beraberinde getirmiştir. Uluslar arası seyahatlere katılan
toplam kişi sayısı 1990 yılında 438 milyon iken 2008 rakamlarına göre 900
milyonun üzerine çıkmıştır. 2011 yılı için rakamın 1 milyarın üzerine
çıkacağı tahmin edilmektedir.

Gelişmekte olan ülkelere yapılan turistik ziyaretlerin oranı artmış; 90’lı
yıllarda %32 iken 2009 da %47’ye yükselmiştir.

Hastalıkların coğrafi dağılımındaki dinamizmiyle birlikte ekolojik, genetik
ve insan faktörlerine ek olarak seyahatler de yeni alan ve topluluklara
mikropların dağılımını sağlamaktadır.

Ziyaretlerin artışı gelişmekte olan ülkelerde endemik olan ve/veya salgınlar
şeklinde görülen malarya, şistozomiyazis, dang ateşi,tifoid ateş, SARS,
H1N1 gibi hastalıkların tüm dünyaya yayılma riskini doğurmuştur.

Tıp bilimi seyahat alanı ve sıklığındaki gelişmelere paralel olarak seyahat
ilişkili hastalıklara yaklaşımını geliştirip değiştirmektedir. Geçmiş
yüzyıllardaki karantina uygulamalarından kişisel özellikler, seyahat
edilecek yer, kalınacak süre, ulaşım şekli gibi faktörlerin seyahat
öncesinde, sırasında ve sonrasında irdelendiği yöntemlere doğru değişim
olmuştur.

Son 25 yıl içinde ‘’seyahat tıbbı’’ kavramı literatüre yerleşmiş, bazı
hekimler için de özel ilgi alanı haline gelmiştir.

Sağlık otoriteleri de ulusal sağlık politikaları çerçevesinde seyahat ilişkili
sağlık sorunlarına karşı önlemleri önemsemeye başlamıştır, hızla gelişen bu
alana daha iyi katkıda bulunmak için rehberler hazırlanıp kullanıma
sunulmuştur.

1991 yılında uluslararası seyahat tıbbı derneği (The International Society of Travel
Medicine (ISTM)) kurulmuş, halen 75 ülkede 2500 ün üzerinde üye ile
çalışmaktadır.

1994 ve 2003 yıllarında seyahat tıbbı ve ilişkili enfeksiyon hastalıkları adı altında
ilk rehberlerini yayınlamışlar.

Seyahat tıbbı yalnızca seyahat boyunca karşılaşılacak enfeksiyon risklerini değil;
aynı zamanda kişisel güvenliği sağlamayı ve seyahat edenleri çevresel risklerden
korumayı da hedefler.

Rehberlerin oluşturulmasında ilgili sağlık otoritesi; uzmanlık dernekleri veya
çalışma grupları olmaktadır. Burada uluslararası etkiye sahip yapılar olarak Dünya
Sağlık Örgütü (DSÖ), “Centers for Disease Control and Prevention (CDC)” ve
Avrupa CDC sayılabilir. Öncelikle bu sağlık otoriteleri kendi politikalarına uygun
risk, önlem ve tedaviler planlayarak rehber içeriğini belirlemektedir.

Bir turistin karşılaşacağı enfeksiyon riskini etkileyen çeşitli faktörler bulunmaktadır.
Bunlar; enfeksiyonun o bölgedeki endemisite oranı, turistin kaldığı süre ve mevsim,
kişisel davranışları, bağışıklık durumu ve seyahat öncesi aldığı koruyucu
önlemlerdir.

Turistler enfeksiyon riski açısından üç gruba ayrılabilirler;
1) Kısa süreli ve kentlerde iyi hijyenik koşullarda seyahat edenler (iş adamları
vb.)
2)Kent ya da kırsal bölgelere organize turlar ile seyahat edenler 3. kötü
koşullarda seyahat edenler (maceracı, sırt çantaları ya da bisikletle gezenler vb.).
1.
Grupta risk en az iken 3. grupta risk en fazla!!!!

Seyahat öncesi ilgili uzman visitinin seyahatten 3-4 hafta önce yapılması önerilir.
Seyahate çıkacak kişi için öncelikle bir risk değerlendirmesi yapılmalı,
karşılaşılabilecek riskler kişi ile paylaşılmalı, bu değerlendirme çerçevesinde
alınması gereken önlemler kişiye anlatılmalı, sağlık durumu ve seyahat planı
incelenmeli, yapılması gereken aşılar belirlenmeli ve korunma önerileriyle kendi
kendine tedavi konularında eğitim verilmelidir. Gidilecek bölgede yeni gelişen
salgınlardan haberdar olabilmesi için internetteki seyahat sağlığıyla ilgili çeşitli
siteler önerilebilir.

. İnternette Ulaşılabilecek Seyahat Sağlığı ile İlgili Bazı Siteler:
http://www.cdc.gov/travel ( CDC’nin seyahat danışma sayfası)
http://www.cdc.gov/mmwr/international/world.html
( Morbidity and Mortality Weekly Report uluslar arası bülteni)
http://www.who.int
( Dünya sağlık örgütü)
http://www.istm.org
( Uluslararası Seyahat Sağlığı Derneği )
www.astmh.org
Medicine and
( the American Society of Tropical
Hygiene)

Seyahat başlangıç tarihi (özellikle aşılama için gerekli olup yakın zamanda
gidilecekse aşı koruyuculuğunun tam olmayabileceği belirtilmeli)

Gidilen ülke yada bölge (şehir yada kırsal bölge)


İklim koşulları
O bölgede sık görülen enfeksiyonlar, salgın durumu, mevsimsel sık görülen
hastalıklar

Seyahatin amacı, şekli, süresi ve gidilen yerde kalınacak süre

Özel aktiviteler ve yüksek risk oluşturan özel durumlar (hayvanlarla yakın temas,
nehir-gölde yüzmek, yerel halkla yakın temas, sırt çantasıyla yapılan geziler, vb.)

Tıbbi özgeçmiş

Altta yatan hast. (immun yetmezlik, diyabet, vb.)
Kullanılan ilaçlar
Allerji (özellikle yumurta allerjisi)
Önceki seyahat yeri ve zamanı
Gebelik durumu
Kişisel bağışıklama geçmişi

Uygun bağışıklama ve sıtma profilaksisi






Korunma ve kendi kendine tedavi konularında eğitim:

Böceklerden korunma, sıtma kemoprofilaksisi ve tedavisi
Su ve gıda kaynaklı infeksiyonlardan korunma, kendi kendine ishal tedavisi
Hava yoluyla geçen infeksiyonlardan korunma


Seyahate çıkanlar için profilaksinin çoğu kez seyahatten önce yapılması,
bazen seyahat süresince uygulanması ve sonrasında da sürdürülmesi
önerilmektedir.
Seyahate çıkacakların profilaksisi 3 başlık altında toplanır:
1) Kişisel hijyen ve beslenme tedbirleri
2) İmmunoprofilaksi
3) Kemoprofilaksi




Seyahat enfeksiyonlarının birçoğu, insan dışkısı ile kontamine olmuş gıda ve suların
tüketimi ile ortaya çıkmaktadır.
Az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde, gıda ve sular genellikle güvenli kabul
edilmemektedir.
Açıkta satılan gıdalar, çiğ tüketilen, pişirilmemiş ya da az pişirilmiş gıdalar,
klorlanmamış musluk suları, bu tür sulardan elde edilmiş buz kalıpları güvenli
değildir.
Bira, şarap gibi alkollü içecekler, kaynar suyla hazırlanan çay-kahve gibi içecekler,
kapağı açılmamış pet şise suları, kutu içinde satılan özellikle karbonatlı içecekler
içmek için güvenlidir.

El değmeyecek derecede sıcak musluk suları, diş fırçalama için
güvenli sayılırken, içmek için yeterince güvenilir değildir; buz
katmadan ya da soğuk su katmadan soğutularak kullanılabilir.

İçilecek suyun 650C ısıtılması ile tüm enterik patojenler ekarte
edilebilir; 15-20dk. 1000C’de kaynatılmasıyla dezenfeksiyonu
sağlanabilir.

Klor ve iyot içeren dezenfektan damlalar (örn. %2’lik solusyon,
berrak su için 5 damla/litre, bulanık su için 10 damla/litre) ve
potasyum permanganat tabletleri (örn. 5 litreye 1-2 tab.) su
dezenfeksiyonunda kullanılabilir; etkinlik için en az 30 dk.
beklenmelidir.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) güvenli gıda tüketimi için önerileri:
İyi pişmiş ve sıcak servis yapılan yiyecekleri seçin (çorba, pilav, makarna),
Meyve, fındık ve kalın kabuklu sebzeleri yiyin, kendiniz soyun,
Konserve yiyecekleri tercih edin,
Her fırsatta ellerinizi yıkayın,
Eğer öneriliyorsa proflaktik ilaç kullanın,
Lifli, çiğ sebze ve salatalardan kaçının,
İnce kabuklu meyvelerden kaçının,
Pişmemiş-çiğ, az pişmiş et ve et ürünlerinden, krema, mayonezli salatalardan kaçının,
Kirletilmiş bölgelerde yakalanan ve az pişmiş deniz ürünlerinden kaçının,
Pastörize edilmemiş süt ürünleri kullanmayın, yumuşak peynirleri yemeyin,
Rus salatası gibi çiğ materyal içeren ve elle hazırlanan yiyeceklerden kaçının,
Sokakta satılan yiyecekleri kullanmayın.
“Kaynat, kabuğunu soy,
bunları yapamıyorsan
yeme-içme,
unut gitsin”

Seyahat edenler, yanlarında en azından küçük bir sağlık çantası bulundurmalıdır;
içinde antiseptik veya bakterisidal sabun solüsyonu, aspirin, termometre, elastik
bandaj, gazlı bez, flaster, tek kullanımlık enjektör, serum fizyolojik burun damlası,
su temizleme damla veya tabletleri, sinek-böcek kovucular, hekimin tavsiye ettiği
profilakside kullanılacak antibiyotikler olmalıdır.

Seyahat öncesinde diş problemleri dahil mevcut hastalıklar için uzman kontrolünden
geçilmesi önerilmektedir.

Seyahate çıkanları aşılamanın 3 amacı vardır:
turisti gezi boyunca karşılaşabileceği enfeksiyonlardan korumak
dönüşte taşıyabileceği yeni bir enfeksiyonu ülkeye sokmamak.
turistin gideceği bölgeye yeni bir enfeksiyon taşımasını engellemek

Bağışıklama endikasyonu i turistin enfeksiyonla karşılaşma riski ile aşının etkinliği
ve yan etkileri arasındaki kar/zarar oranına göre verilmelidir.

Seyahat öncesi bağışıklamada genel kural olarak gezi tarihinden en az 10-14 gün
önce aşıların tamamlanmış olması önerilmektedir. Bu süre hem yeterli bağışıklığın
ortaya çıkabilmesi hem de gelişebilecek yan etkilerin gözlenebilmesi açısından
önemlidir.




İmmunglobulin verilmiş bir kişiye aldığı doza göre 3-6 ay (11 aya kadar uzayabilir)
canlı aşı yapılmamalıdır, ancak sarı humma ve oral tifo (Ty21a) aşısı için bu zaman
aralığına uyulması gerekmez.
Canlı aşı uygulandığında ise immunglobulin için beklenmesi gereken süre en az 2
haftadır.
Canlı aşılar aynı anda yada en az 4 hafta arayla yapılmalıdır. Canlı ile inaktive ya
da iki inaktive aşı arasında zaman sınırlaması yoktur.
Kızamık aşısı ile PPD aynı anda uygulanabilir, ya da aşıdan en az 4 hafta sonra
PPD uygulanmalıdır.

Aşılama şemasındaki düzensizlikler şemanın yeniden başlanmasını
gerektirmemektedir.

Aynı günde yapılan aşı sayısı bilimsel olarak sınırlandırılamamakla birlikte
teknik olarak üç adetten fazlası önerilmemektedir.

Gebelere canlı aşı uygulanmamalıdır.

Uluslar arası seyehatlerde DSÖ tarafından zorunlu tutulan tek aşı sarı
humma aşısı olmakla birlikte; ülkelerin kendi belirlediği aşılama şemasına
uyulması gerekmektedir.

Az gelişmiş ülkelere seyahat edeceklere yönelik bültenler DSÖ tarafından
yayınlanmakta ve resmi internet sitesinden ulaşılabilmektedir.

Aşı ile önlenebilen Hastalıklar

Şarbon
Difteri
Hepatitis A ve B
Haemophilus influenza tip b (Hib)
H1N1 (Swine Flu)
Influenza (mevsimsel)
Japon Ensefaliti
Kızamık, Kızamıkçık,Kabakulak
Meningokokkal menenjit
Boğmaca
Pnömokokkal hastalıklar
Poliomyelit(Polio)
Kuduz
Rotavirus
Su çiçeği
Çiçek
Tetanoz
Tuberküloz
Tifoid ateş
Sarı humma
Vaccines & Preventable
Diseases
CDC
Sarı Humma
Tropikal Afrika Amazon’da endemik, Nijerya ve Peru’da görülme sıklığı giderek
artmaktadır. Bu bölgelere seyahat 9 aydan büyük herkese zorunlu olarak yapılması
gereklidir.
Canlı, atenüe 17D (YF-Vax, sanofi-aventis) suşu kullanılan aşı tek doz yapılır, ömür
boyu bağışıklık sağlar.(bağışıklık 10 gün sonra başlar, 30. günde olguların %99
unda bağoşıklık oluşur)
endemik olduğu bölgelere sık sehat gibi endike olduğu durumda 10 yılda 1 rapel
önerilir.
Hastalığın vektörü Aades ve Haemagogus cinsi sivrisineklerdir.
Özellikle gündüzleri ısıran bu cins sivrisineklerin tek bir ısırıkları hastalığın
bulaşması için yeterlidir.
Orman ve kent sarı humması olmak üzere iki formu bulunan hastalığın orman
formunda sivrisinekler aracılığıyla maymunlardan bulaş olurken kent formunda aynı
tür sivrisinekler insandan insana hastalığı nakletmektedir.
Bu iki formun kliniği aynıdır.
Sarı Humma
Hastalık %5-20 olguda sarılık ve ateş ile başlamaktadır.
kısmi bir iyileşme halinden sonra ateş ve sarılık tekrar ortaya çıkar ve genel
durum giderek kötüleşir. Kanamalar, böbrek yetmezliği, delirium ve koma
gelişir.
7-10 gün içinde olguların %20-50’si kaybedilmektedir.
Hastalığın özgül tedavisi yoktur.
Aşının yapılmaması gereken durumlar; yumurta allerjisi, gebelik ya da laktasyondaki
kadınlar, altı aydan küçük bebekler ve immün yetmezliktir.
, Bu durumların varlığında hekimin aşı sertifikasına belirtmesi şarttır.
Aşının ısı ile kolayca inaktive olması nedeniyle soğuk zincire kesinlikle uyulması
gerekmektedir..
Ülkemizde aşı hava ve deniz limanlarındaki sağlık merkezlerinde bulundurulmaktadır.
234 000 kez büyütülmüş
sarı humma (yellow fever)
Kolera

1988 yılında zorunlu aşı şemasından çıkartılmış ancak Hindistan-Pakistan, KenyaTanzanya gibi hala endemik olan bölgelere veya epideemi sırasında seyahat
planlanan durumlarda önerilmektedir.

parenteral fenolle inaktive edilmiş parenteral
 koruyuculuk %50 , süre 3-6 ay
oral canlı öldürülmüş tüm hücre rekombinant B subunit (WC-rBS)
2 hafta ara ile 2 doz
koruyuculuk 8. günde başlar, %80 -100
oral canlı attenüe CVD103-HgR aşısı bulunmaktadır.
tek doz, 6. ayda rapel
koruyuculuk 8. günde başlar, %62 -100



Seyahat sırasında içilen suların temizliğine dikkat edilmesi, çiğ gıda yenmemeye
çalışılması, meyvelerin kabuklarının soyularak yenmesi, sokak satıcılarından alışveriş yapılmaması gerek kolera gerekse diğer gıda kaynaklı enfeksiyonlardan
korunmak için alınacak en faydalı kişisel önlemlerdir.
Kuduz

Kuduz bağışıklanma ile önlenebilen ölümcül hastalıkların başında gelmektedir.

Avustralya, Yeni Zelanda, İngiltere, İspanya, Portekiz, İskandinavya, Japonya gibi
bir kaç ülke dışında dünyada yaygın bir sağlık sorunu oluşturmaktadır.

Güney Amerika, Afrika ve Güney Doğu Asya’da endemiktir.

Hindistan, Nepal, Tayland ve Filipinler dünyadaki en riskli bölgelerdir.

Dünyadaki olguların çoğu köpek ısırığı sonucu olmaktadır.
Batı Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nde ise rakun, tilki, yarasa gibi vahşi
hayvan ısırıkları önemli yer tutmaktadır.


Enfeksiyon riski özellikle bir yaşından büyük çocuklar, bisiklet ya da sırt çantası ile
gezen serüvenciler ve mağara gezginlerinde ve riskli bölgede bir aydan uzun
kalacaklarda fazla olmaktadır.
Kuduz

Önerilen aşı insan diploid hücrelerinde hazırlanan (HDCV) kuduz aşısıdır.

Cilt içine 0,1 ml ya da kas içine 1,0 ml uygulanabilmektedir.

Temas öncesi korunmada 0,7,21-28. günlerde
temas sonrası korunmada kuduz immünglobulini ile birlikte 0,3,7,14 ve 28. günlerde
aşılama yapılmalıdır.


Önceden bağışıklanmış kişide 0 ve 3. günlerde 2 doz yapmak yeterlidir
(immunglobüline gerek yok).

klorokin ve benzeri kimyasal yapıdaki ilaçlar (örn; meflokin) cilt içine yapılan
kuduz aşısının etkinliğini azaltmaktadır.
 klorokine başlamadan en az üç hafta önce üç dozu tamamlamamış turistlere
üç doz kas içi enjeksiyon uygulanmalıdır.
Meningokoksik Menenjit

Neisseria meningitidis nazofarenkste kolonizasyon
 damlacık yoluyla diğer insanlara bulaş
taşıyıcılık haftalar ve aylarca sürebilmekte
yakın temasın olduğu topluluklarda taşıyıcılık
yüksek ( %60)

Afrika’da Sahra çölünün altında kalan, batıda Moritanya doğuda Etyopya’ya kadar
uzanan bölge dünyanın menenjit kuşağı olarak adlandırılmaktadır.

Asya’da Nepal, Hindistan, Pakistan ve Güney Amerika’da Arjantin, Brezilya
salgınların görüldüğü başlıca ülkelerdir.

Salgınlar özellikle kış ve bahar başlangıcında görülmektedir.

Genel olarak turistler arasında nadir görülmekle birlikte riskli bölgelere özellikle
salgın zamanında gideceklerin bağışıklanması önerilmektedir.(HAC!!!)
Meningokoksik Menenjit





İnanlarda invaziv hastalık yapan beş serogrup (A,B,C,Y,W135) mevcut.
Avrupa’da en sık B, sahra altı Afriaka’da A ve W-135 Suudi Arabistan’da ve
ABD’de B,C ve Y en yaygın türlerdir.
B serotipi bağışıklık sistemini zayıf uyardığından polisakkarit aşısı
geliştirilememiştir.
H.influenza ve S.pneumoniae’da olduğu gibi B dışındaki serotiplere karşı
geliştirilmiş konjuge aşılar T hücre bağımlı yanıtı da artırdığından kolonizasyona da
etkili olup çocuklarda daha etkilidir.
Menengokok aşısı dört serogrubu içeren (A,C,Y,W135) içeren polisakkarid bir aşı
◦ Tek doz 0.5 mL sc




Bağışıklık 7-10 gün içinde gelişmekte, 2 yıl sürmektedir.
Aşı taşıyıcılığı önlememekle birlikte klinik hastalığı %80-90 engellemektedir.
Asplenik ya da kompleman bozukluğu olanlarda kuvvetle önerilmektedir.
Gebelerde kontrendike değil ancak yüksek risk dışında rutin kullanılması
önerilmez.
Poliomyelit







Enterovirus ailesinden olan poliovirus fekal-oral yolla bulaşarak paralizi ve
ölümlere neden olabilmektedir.
Enfeksiyon erişkin dönemde daha ağır seyretmektedir.
Günümüzde dünya çapında aşılama programlarının geliştirilerek uygulanmaya
konulmasıyla gelişmiş ülkelerin hepsinde polio eradike edilmiş, gelişmekte olan
ülkelerde de hastalık oldukça sınırlandırılmıştır.
Amerika kıtası 1994’te polio eradikasyon belgesini almıştır.
Batı Avrupa’da da hastalık eradike edildikten sonra günümüzde hastalığın halen
görüldüğü üç büyük bölge kalmıştır:
Güney Asya’da Afganistan, Pakistan, Hindistan,
Batı Afrika’da Nijerya
Orta Afrika’da Kongo Cumhuriyetidir.
Türkiye’de ise özellikle Güney Doğu Anadolu bölgesinden hala olgu rapor
edilmektedir.
yeryüzündeki artan turizm nedeniyle gelişmiş olan ülkeler de hala tehlike altında
olduklarından kendi vatandaşlarına 10 yılda bir rapel doz yapılmasını gündeme
getirmişlerdir.
Poliomyelit

Polio aşısının 3 serotipi de içeren iki formu bulunmaktadır:
canlı oral (OPV, Sabin)
inaktive parenteral (IPV, Salk) aşı






Çocukluğunda temel aşılamayı (üç doz) tamamlamış turistlere endemik bölgelere
gitmeden önce tek doz OPV ya da IPV yapılması yeterlidir.
Daha önce aşılanmamışların IPV ile temel aşılamayı tamamlamaları önerilmektedir.
Yeterli bağışıklığın oluşması için en az iki dozun yapılmış olması akılda
tutulmalıdır.
Daha önceden polio geçirenlerin bile aşılanmaları (diğer serotiplerle infeksiyonu
önlemek için) gerekmektedir.
OPV, bağışıklığı baskılanmışlar ve onlarla yakın temasta olanlarda kontrendike
olmakla birlikte salgın sırasında gebelerde kullanılabilmektedir.
Opv alanların %30’unda aşı suşu çevreye yayılır ve aşılanmamışlarda salgınlara
neden olabilir.
Şarbon

Bacillus antracis’in etken olduğu hastalık, özellikle gelişmekte olan ülkelerde,
uygun dezenfeksiyon yapılmayan infekte et, hayvan postu ve yün ürünleriyle
bulaşmaktadır.

Turistlerin ilk başta kuşkulu hayvan ürünlerinden uzak durmaları gerekmektedir.

Veteriner ve kasaplara önerilen ölü bakteri aşısı iki hafta arayla üç doz, altı ay
aralarla üç doz ve son olarak yılda bir olmak üzere uygulanır.

Şarbon aşısı yaygın olarak kullanılmamakta ve rutinde turistlere
önerilmemektedir.
Difteri ve Tetanoz

Uluslar arası seyahat edeceklerin hepsinde tetanoz ve difteri aşılarının yapılmış
olması gerekmektedir.

Serolojik çalışmalar özellikle 40 yaş üstünde tetanoz-difteriye karşı bağışıklığın
giderek azaldığını göstermiştir.

Tetanoz ve difterinin ayrı aşı preparatları olsa da çocukluğunda temel aşılamayı
almış erişkinlere, difteri dozu 1/8-1/10 oranında azaltılmış Td aşısının 10 yılda bir
yapılması önerilmektedir.

Seyahat rapel doz için iyi bir fırsat yaratmaktadır.

Yüksek riskli bir bölgeye gidilecekse aşılama aralığı beş yıla düşürülebilmektedir.

Difteri aşısının erişkin formulasyonu her yerde bulunmamakla birlikte difteri
salgınlarının bulunduğu bölgelere gidenlerin o ülkeye ulaştıklarında aşıyı aramaları
önerilmektedir.
Tifo

Salmonella typhi’nin neden olduğu sistemik hastalık fekal-oral yolla bulaşmaktadır.

Benzer tabloya diğer salmonella türleri de yol açabilmekte ancak bunlara karşı
geliştirilmiş bir aşı yoktur.

Kötü hijyenik koşullar ve özellikle temiz olmayan gıda ve içecekler hastalığın
bulaşmasındaki ana kaynaklardır.

Hindistan, Mısır, Fas, Batı Afrika ve Peru hastalığın en çok görüldüğü ülkelerdir.

Endemik bölgede bir ay kalınması durumunda yakalanma şansı 1/30 bin olarak
bulunmuştur.

Meksika, Haiti, Kuzey Afrika ve İran orta riskli bölgelerin başlıcalarıdır.

Turist ishali gibi başka nedenlerle antibiyotik kullanımı hastalığın olduğundan az
görünmesine neden olabilmektedir.
Tifo

Oral canlı, tam hücre inaktive parenteral ve Vi kapsüler polisakkaridinden
hazırlanan parenteral olmak üzere üç farklı formda aşı bulunmaktadır.

Pseudomonas aeruginosa’nın rekombninan teknolojiyle elde edilmiş ekzotoksinini
Vi kapsüler polisakkaride konjuge edilerek geliştirilmiş olan parenteral aşı
(Vi-rEPA) T hücre bağımlı yanıtı da artırır.
Tek doz, 0.5 ml, İM(2-3 yılda 1 rapel) (>2 yaş)
koruyuculuğu %91




Oral aşı (Ty21a) 0-2-4-6. günler olmak üzere dört doz yapıldıktan
sonra gerekirse 5 yılda bir rapel şeklinde uygulanır. (3 yıl koruyucu)
Oral aşı antibiyotikler, OPV ya da meflokinle birlikte verilmemeli, en
az üç gün beklenmelidir.
Üç aydan küçük bebekler, gebe ve emziren kadınlar, akut ya da
kronik sindirim sistemi hastalığı olanlar ve immün yetmezlikliği
olanlarda oral aşı kullanılmamalı.
Tam hücre inaktive parenteral aşı 2 yaş altında kullanılabilir. Koruyuculuk 14 gün
sonra başlamaktadır. ARTIK KULLANILMIYOR!!!!!!
Veba

Kemiriciler tarafından taşınan ve insanlara pireler aracılığıyla geçen Yersinia
pestis’in neden olduğu hastalık 1992 DSÖ kayıtlarında Brezilya, Çin, Madagaskar,
Moğolistan, Peru, Mynamar, Vietnam ve Zaire’den bildirilmiştir. En son 1994
yılında Hindistan’da ortaya çıkan bir salgın bildirilmiştir.

Veba aşısı yalnız vebanın endemik olduğu kırsal kesimlerde alan çalışması yapacak
biyologlar gibi sınırlı sayıdaki kişilere önerilmektedir.

Parenteral uygulanan aşının etkisi sınırlıdır ve üç doz yapıldıktan sonra gerekli
durumlarda altı ayda bir tekrarlanması gerekmektedir.
Çiçek

En son endemik çicek hastalığı olgusu 1977’de bildirilmiştir.

DSÖ 1982’den beri çicek aşısını uluslararası sertifikadan çıkarmıştır.

Hastalığın görülebileceği bölgeye giden askerlere uygulanabilmektedir.
Hepatit A









Turistler arasında da en sık rastlanan hastalıklardan birisidir.
Özellikle kötü koşullarda hazırlanmış gıdalar, sokaklarda satılan ev yapımı yiyecek
ve içecekler belli başlı enfeksiyon kaynaklarıdır.
Sırt çantası ile gezen ve kötü hijyenik koşullarda yaşayan turistlerde görülme oranı
daha fazladır.
Enfeksiyon oranı Güney Doğu Asya ya da Afrika’ya gidenlerde 1/150 ye kadar
yükselmektedir.
Parenteral uygulanan inaktive hepatit A aşısı etkili, güvenli ve iyi tolere
edilmektedir.
Kuzey amerika, Batı Avrupa, Japonya, Avustralya ve yeni zelanda dışındaki yerlere
gidecek olanlara önerilmektedir.
Bir ay önce yapılması önerilmekle birlikte 14 gün sonra da %90 üzerinde
koruyuculuk sağladığı gösterilmiştir.
İlk dozdan 6-12 ay sonra rapel gerekir.
Koruyuculuk en az 10 yıl.
Hepatit A




2 haftadan az zamanda seyahate çıkacaklara tek doz aşıyla birlikte farklı bir vücut
bölgesinden 0.02-0.06 mL/kg Ig uygulanabilir.
(İG uygulamasının immun yanıtı azaltttığına dair çeşitli görüşler mevcut)
Ig aşıya allerjisi olanlara, <2 yaş çocuklara yada gebelere yapılabilir.
Ig 3-5 ay korur.
Aşı uygulanmadan önce sarılık hikayesi olanlarda ya da endemik bölgede en az bir
yıl kalanlarda anti-HAV IgG bakılması önerilmektedir.
Hepatit B









Coğrafik olarak enfeksiyonun en yaygın olduğu bölgeler güneydoğu asya, güney
amerika ve Afrikadır.
Orta endemisite alanı içine Türkiye ile birlikte Orta Doğu, eski Sovyetler Birliği,
Kuzey Afrika girmektedir.
Semptomatik HBV enfeksiyonu, yüksek riskli bölgelere giden turistlerde 1/2500
oranında saptanmıştır.
Rekombinan teknolojiyle üretilen Hepatit B aşısı altı aydan kısa süren gezilerde
zorunlu olmamakla birlikte yüksek riskli bölgelerin yerel halkıyla yakın temas
kuracak olan öğretmen, sağlık çalışanı gibi kişilere özellikle önerilmektedir.
DSÖ 1989’dan beri tropikal ülkelere gidecek tüm turistlere önermektedir.
Gelişmekte olan ülkelerde yaşayan, homoseksüel, sağlık personeli gibi riskli
gruplarda bağışıklamadan önce anti-HBs bakılması önerilir.
20 yaşınadan büyüklere 0,1 ve 6. aylarda 3 doz uygulanır.
Seyahat öncesi klasik aşı çizelgesinin tamamlanmasına yeterli zaman yoksa 0,7,21.
gün ve 12. ay gibi hızlandırılmış şemalar önerilir.
Temas sonrası profilakside HBV İg etkinliği kanıtlanmıştır(0.07 ml/kg).

Kronik akciğer, kalp ya da metabolik hastalığı olanlarda ve 65 yaş üzerinde önerilen
bu aşıların bir arada verilmesinde sakınca yoktur.

İnfluenza aşısının içerdiği suşlar her yıl DSÖ verilerine göre yenilenmektedir. Bu
nedenle bağışıklanacak turistlerin o yılın aşısını kullanmaları gerekmektedir.

İnfluenza sezonu kasım-aralık aylarında başlayıp kış mevsimi boyunca devam
etmektedir.

Bağışıklanmanın influenza sezonu başlamadan yapılması önerilmekte ve güney
yarım küreye gideceklerin yaz aylarının orada kış mevsimine denk geldiğini
akıllarında tutmaları gerekmektedir.

Tropikal bölgelerde her ay influenza mevsimi olarak kabul edilmektedir.

İnfluenza aşısı olarak seyahat edenlere rutin olarak önerilmemekle birlikte salgın
durumlarında salgın olan bölgeye seyahat edecekler için yapılması önerilmektedir.
Japon Ensefaliti









Etkeni Culex cinsi sivrisineklerle geçen bir flavivirusdur.
Hastalık 1/300 olguda semptomatik seyretmektedir.
Semptomatik olgularda 6-16 gün içinde genel enfeksiyon tablosunu izleyen ateş,
meningismus, konvulziyon ve daha sonra kranial sinir felçleri, üst motor nöron
paralizileri ve komaya kadar giden bilinç değişiklikleri ortaya çıkmaktadır
Nörolojik sekel kalma oranı %70-80 olarak saptanmıştır.
Özgün tedavisi yoktur.
Japon ensefaliti Asya’daki (Çin, Kore, Japonya, Güney Doğu Asya ve Hindistan’ın
bazı bölgeleri) viral ensefalitlerin çoğundan sorumlu bulunmuştur.
Enfeksiyon riski pirinç tarlaları gibi tarımsal kesimlerde artmaktadır.
Hastalık Çin, Japonya ve Kore’de özelikle muson mevsiminde (Mayıs- Ekim arası)
sık görülürken Güney Doğu Asya, Hindistan, Nepal gibi tropikal Asya ülkelerinde
yıl boyunca insidansı çok değişmemektedir.
Turistlerin enfekte olma riski düşük bulunmuştur. (1981-1993 yılları arasında 24 turistte
hastalık bildirilmiş)

Turistlerin bağışıklanması genelde önerilmez.
Japon Ensefaliti

Kırsal kesime gidecek turistler seyahatin endemik mevsimde olması ve endemik
alanda iki haftadan uzun kalış durumlarında bağışıklanmalıdır.

Aşı; inaktive tüm hücre, saflaştırılmış fare beyninden hazırlanmaktadır.

Cilt altına 0, 7, 14-30. günlerde üç doz şeklinde uygulanır.

Koruyuculuk üçüncü dozdan sonra %91 olarak saptanmıştır ve üç yıl kadar
sürmektedir.

Aşının seyahat tarihinden 10 gun önce yapılması önerilmektedir.
Kenelerle Bulaşan
Ensefalit










Ixodes cinsi kenelerin insanlardan kan emerken bulaştırdıkları viral bir hastalıktır.
Hastalık ateş, başağrısı, kusma ile aniden başlamakta kısa zamanda meninks
irritasyon belirtileri, konvülziyonlar tabloya eklenmektedir.
Asemptomatik seyredebildiği gibi %1-2 oranında ölümle sonuçlanabilmektedir.
Orta ve Doğu Avrupa’nın (İskandinavya, eski Sovyetler Birliği, Avusturya vb.)
ormanlık alanlarında endemiktir.
En riskli dönem Nisan-Ağustos ayları.
Aşı, özellikle kene temasının sık görüldüğü Nisan-Ekim aylarında endemik
bölgelerin kırsal kesiminde bulunacaklara (dağcı, kampçı, tarım işçileri vb.)
önerilmektedir.
Aşı 1-3 ay arayla iki doz ve ikinci dozdan 9-12 ay sonra üçüncü doz olmak üzere üç
kez uygulanmaktadır. (0,7,21. günlerde uygulanan hızlı şema)
Aşıdan iki hafta sonra %95 serokonversiyon sağlanmakta ve koruyuculuk en az 1 yıl
sürmektedir.
Bir yaşın altına kontrendike
Kene ısırığını izleyen 96 saat içinde özgül immünglobulinin ısırık yerine
uygulanması da koruyuculuk sağlar.
Kızamık-KızamıkçıkKabakulak
Su Çiçeği

Tüm dünyada özellikle çocukluk çağında görülen bu enfeksiyonlarla erişkin
dönemde karşılaşıldığında hastalık daha ağır seyretmektedir.

Riskli bölgelere (sağlık, yardım organizasyonları, göçmen kampları vb) gidecek
olan seronegatif olguların bağışıklanması önerilmektedir.

Aşıların canlı aşı olduğu akılda tutulmalı ve kontrendikasyonları göz önünde
bulundurulmalıdır.





Rutin aşılarMMR , DBT, Polio
Hepatit A aşısı veya İg
Hepatit B
Tifo
Kuduz
Turkey
Yellow Fever
Requirements: None
Recommendations: None
Malaria
Areas with malaria: Present in southeastern part of the country. None on the
Incerlik US Air Force Base or on typical cruise itineraries.
Estimated relative risk of malaria for US travelers: Very low
Drug resistancec: None
Malaria species: P. vivax predominantly, P. falciparum sporadically
Recommended chemoprophylaxis: Atovaquone-proguanil, chloroquine,
doxycycline, mefloquine, or primaquine.e










Turist diyaresi : gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere yapılan seyahatlerde
en sık karşılaşılan seyahat ilişkili enfeksiyondur.
En sık nedenleri ETEC(1. sırada), EHEC, Campylobacter jejuni, Salmonella spp.ve
shigella spp.
Kolera seyrek olarak turist diyaresine sebep olur.
Son yıllarda artan oranlarda Aeromonas spp. ve Plesiomonas spp.’ye bağlı TD
olguları bildirilmiştir.
Viral etkenler arasında Rotavirus,ve Norwalk virus başta gelir.
Protozoal etkenler içinde Giardia lamblia ve Cryptosporidium hominis sayılabilir,
ancak parazitik TD nadir görülür ve uzun süreli seyahatlerde ortaya çıkar.
TD sıklıkla ilk 2 haftada gözlenir ve sulardan çok kontamine gıdalarla bulaşır.
Ateş, abdominal ağrı(tenesmle birlikte) ve/veya kusma ile karakterize 24 saatte 3 ve
daha fazla bol sulu ve kanlı dışkılama görülür.
Birçok vaka 3-5 günde kendi kendini sınırlar (viral TD’de 2-3 gün).
Protozoal etkenlere bağlı TD tedavi edilmediği takdirde birkaç haftadan birkaç aya
kadar uzayabilir.

Dünya ;TD gözlenme riski açısından 3 bölgeye ayrılarak ele alınır:

Düşük riskli bölgelerABD, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, japonya, Kuzey ve
Batı Avrupa ülkeleri

Orta riskli bölgelerDoğu Avrupa, Güney Afrika, Karayip adaları

Yüksek riskli bölgelerAsya kıtasının büyük bir kısmı, Orta Doğu, Afrika,
Meksika, Orta ve Güney Amerika

Kadın ve rekekte eşit oranda, gençlerde yaşlılara göre daha sık ortaya çıkar.

Bakteriyel ve viral etkenlerle oluşan TD’de inkübasyon periyodu ortalama 6-48 saat,
protozoal ajanlarda inkübasyon periyodu 1-2 hafta kadar uzundur.

Nadir olmakla birlikte rekaktif artrit ve Guillain-Barre sendromuna sebep
olabileceği unutulmamalıdır.


Korunmada; özellikle yeni ve değişik yemekler tatmak isteyen turistler gıda ve
suyun temizliğinden emin olamazlar.
Korunma ve gerekirse kendi kendine tedavi yöntemlerini bilmeleri gerekir.
Açık sular ve buzlardan sakının
Alınan şişe suyunun kapağının kapalı olduğuna bakın
Çiğ deniz ürünleri tüketmekten kaçının
Kaynamış su ya da karbonatlı su için
Paketli gıdalar tüketin
Meyveleri kendiniz soyun
Suya iyot ve klor eklenebilir ancak tüm enterik patojenlere etkili değildir ve iyot gebelerde
kontrendikedir.
Laktobasil tabletlerinin etkisi azdır. Antibiyotiklerle alınmamalıdır. Mayalar (sacchoromyces) de
benzer etkinliktedir. Yoğurt etkisizdir.
Tuvalet sonrası ve yemek öncesi ellerinizi yıkayın

Su ve gıda güvenliği tedbirleri ve kişisel hijyen kurallarına uyulması TD korunmada
başlıca öneriler olmakla birlikte restoranların hijyen kurallarının denetlenememesi
gibi elde olmayan sebeplerle hişisel önlemler korunmada yetersiz kalmaktadır.



Antimikrobiyal profilaksi
Kontrollü çalışmalar antibiyotik kullanımı ile diyare ataklarının anlamlı ölçüde
azaltılabildiğini göstermiştir(%40 --- %4).
Son yıllarda profilaktik antibiyotik seçimi, etkenlerin direnç paternlerindeki
değişime paralel olarak değişmiştir.
Trimetoprim-Sulfometaksazol ve doksisisklin artık önerilmiyor.
profilaksi ve tedavide en etkin ajanlar; florokinolonlar……
özellikle Compylobacter spp. de olmak üzere etkenlerde artan
direnç sorunu nedeniyle kullanımları sınırlandırılmış.
rifaximin ile yapılan çalışmalar umut vadetmektedir ancak FDA tarafından
henüz bu alandaki kullanımı açısından onaylanmamıştır.
(TD riskini %77 azalttığına dair çalışmalar mevcut)

Yüksek riskli (immunsupresyon vb.) kişiler hariç rutin antibiyotik profilaksisi
önerilmemektedir.

Antimikrobiyal-dışı profilaksi

bizmut bileşiklerinin (subsalisilat) (4x2 tablet/gün) TD insidansını azalttığı
gösterilmiştir(%40 --- %14).
 böbrek yetmezliği, saililat allerjisi, antikoagülan kullanımı, probenesid,
metotreksat kullanımı durumlarında kontrendike.
3 yaşın altındaki çocuklarda kontrendike
3 haftadan uzun süreli kullanımı ile ilgili yeterli çalışma yok.

Saccharomyces boulardii ve Lactobacillus GG gibi probiyotiklerin kullanımları denenmiş ve
etkin olduklarına dair çeşitli yayınlar mevcuttur ancak, kısıtlı bilgi ve standardize
prepraratların temini mümkün olamadığından kullanımları önerilmez.

Sığır kolostrumunun kullanıldığı sınırlı sayıda çalışma mevcut ancak kontrollü yeterli sayıda
çalışma olmadığından öneriler içerisinde yer almaz.

TD ampirik tedavisinde en sık etkenler göz önüne alındığında ilk sırayı
florokinolonlar ; özellikle Ciprofloksasin ve Levofloksasin almaktadır.

Tayland gibi Compylobacter jejuni’nin sık karşılaşıldığı bölgelere seyahat
durumunda; florokinolon direnci kinolon kullanımını etkisiz kılmaktadır. Bu
durumda Azitromisin iyi bir seçenek olarak önerilir.

Non-invazif E. Coli suşlarının neden olduğu TD’de rifaximin etkili ve önerilen bir
ajandır(ancak hastanın kendisi invazif-non invazif ayrımını yapamaz).
tek doz florokinolon!
500 mg/gün 1-3 gün Azitromisin!

Anti-motilite ajanlar

Antimotilite ajanlar semptomatik rahatlama sağlaması ve antibiyotik tedavisi ile
birlikte kullanım rahatlığı nedeniyle önerilirler.
loperamid ve difenoksilat gibi sentetik opiyatlar barsak motilitesini,
dışkılama sıklığını azaltırlar.
antibiyotik etkinliği beklenmeden semptomatik rahatlama
pratikte nadiren çocuklara verilmekle birlikte çocuklarda kullanımları
güvenli.
Oral Rehidratasyon Sıvısı(ORS)




Çocuklar ve kronik hastalığı olan erişkinler dışında TD’de sıvı ve elektrolit kaybı
ciddi boyutlarda değildir. Ancak kayıpların yerine konması bütün hasta gruplarında
hastanın kendini daha iyi hissetmesini sağlayacaktır.
Seyahat öncesinde temin edilip yanında bulundurmaları turistlere önceden önerilir.
Sıcak- kaynamış suya karıştırılmalıdır.

Hazır ORS bulunamıyorsa ;

Protozoal kaynaklı TD:
Sodyum klorid
2.6 gr/L
Potasyum klorid 1.5 gr/L
Glukoz
 23.5 gr/L
(Trisodyum sitrat 2.9 gr/L)
Su
1 L
metronidazol, tinidazol, nitazoksanid!!!!

Seyahat-bağışıklama turist diyaresi tedavi
şeması!!!!!!

Veba:

Vebanın endemik veya epizodik olduğu Hindistan ve sporadik vakaların görüldüğü
Asya, Güney Amerika ve Afrika’daki bölgelere gidenlere tetrasiklin 500 mg günde 4
kez veya doksisiklin 100 mg günde iki kez verilebilir.

Malarya:

Seyahat edenlerin ilaçla korunması için endikasyon yaratan ve gelişmekte olan
ülkelerin bir çoğunda en önemli risklerden biri olan infeksiyon hastalığı malaryadır.
TEŞEKKÜR
EDERİM…..