Integrimi gjinor ne kurrikul

Download Report

Transcript Integrimi gjinor ne kurrikul

OBJEKTIVA TE TRAJNIMIT MBI INTEGRIMIN E PERSPEKTIVES GJINORE NE KURRIKUL ASPEKTI POLITIK I EDUKIMIT GJINOR ASPEKTI SOCIAL VLEFSHMERIA E KURRIKULES PER PERGATITJEN PER JETEN ASPEKTI SJELLOR ASPEKTI KULTUROR ASPEKTI SHENDETSOR

: PRITSHMERI NGA TRAJNIMI

NDERTIMI ME KUJDES I NJE KONSENSUSI RACIONAL MBI DIMENSIONIN GJINOR TE KURIKULES PERSHTATSHMERIA E KURRIKULES ME TENDENCAT GLOBALE IDENTIFIKIMI I HAPESIRAVE PER INTEGRIMIN E DIMENSIONIT GJINOR NE KURRIKUL

Dimensioni politik i edukimit gjinor ne kurrikul

• Njohje e te drejtave politike, • Njohje dhe sprove me legjislacionin vendas • Shprehi te pjesemarrjes ne vendimmarrje /qeverisje, • Edukimi ligjor, qytetar, demokratik, • Edukimi vleror: te drejtat e individit, e mira e perbashket, drejtesia, barazia, diversiteti, e verteta.

• Analize e fakteve nga jeta dhe qeverisja

Dimensioni social iedukimit gjinor ne kurrikul

• Lidhje e kurrikules me rrethanat shoqerore te femijes • Edukimi vleror: te drejtat e individit, e mira e perbashket, drejtesia, barazia, diversiteti, e verteta.

• Dija ne funskion te permiresimit te jetes • Shprehi te komunikimit ne grup, familje, shoqeri

Dimensioni shendetsor i kurrikules

• Liria dhe respekti per veten, • Edukimi me shprehi per jeten • Shrehite e ruajtjes se shendetit, • Shprehite e te menduarit kritik • Njohuri mbi shendetin riprodhues,

Edukim ligjor

Nderveprime te kurrikules

Edukim demokratik Edukim qytetar Inteligjence emocionale Kognicion Edukim mjedisor Edukim globalt Zhvillim psikomotor Integrimi europian Shprehite per jeten Sjellje Edukim gjinor Edukim me dhe per te drejtat

KURRIKULA NIVELI POLITIK NIVELI PROFESIONAL E PERDITSHMJA DOC GLOBALE DOC LOKALE STANDARD ET KORNIZAT KURRIKUL ARTE INPUTE… KURIKULA 1 2 3 MESUESI 4 5 1 3

4

2

MISIONI I ARSIMIT

ZHVILLIM KOGNITIV ZHVILLIM SOCIAL ZHVILLIM EMOCIONAL ZHVILLIM MORAL ZHVILLIM FIZIK QELLIME TE EDUKIMIT: maksimalizim i potencialit te femijes EDUKIMI GJINOR

PERVOJA SHQIPTARE

MEDIKALIZIMI I TE DREJTAVE GJINORE POLITIZIMI I TE DREJTAVE GJINORE SOCIALIZIMI I TE DREJTAVE GJNORE

REALITETI GJINOR NE MENDJEN E FEMIJES BARAZIA SOCIALE ROLET SOCIALE ANDROGJINIA PERVOJA DHE KURRIKULA PARAGJYKIMI STEREOTIPET APRIORISTIKA DISKRIMINIMI

VITET E SHKOLLIMIT

Age

Dy shkolla te ndertimit te mjedisit formal edukativ:

• Parashtrimi sistematik i informacionit: përshkrimi i drejtpërdrejt i tij • Parashtrimi problemor: nxënësit e ndërtojnë vetë dijen/rolin

IDENTITETI GJINOR

Faktoret e rrezikut Shkak Faktoret vetjak LOKUSI PERVOJA Integritet Paaftesia Aftesia Paaftesia Nderveprimi Zakonet Jetesore DILEMAT GJINORE Faktoret mjedisore KURRIKULA GRUPI

INTEGRIMI I DIMENSIONIT GJINOR

NEPER PROGRAMET E NJE VITI Kurrikul e integruar Horizontalisht RENDITJA KONSEKUITIVE E KONCEPTEVE GJINORE

LE TE BEJME ATE QE KEMI BERE PERHERE!

• • • • •

• THERRASIM BLOOM!

TAKSONOMIA E OBJEKTIVAVE KOGNITIVE TAKSONOMIA E OBJEKTIVAVE EMOCIONALE TAKSONOMIA E OBJEKTIVAVE PSIKOMOTORIKE

Totalitarizmi i fshehte

• • • •

Vrasja e personit juridik tek femija Vrasja e personit moral Prenotimi i dështimit ne jete: i teperti Gelimi i totalitarizmit

Deformimet emocionale

Aktivizimi i mekanizmave

negative mbrojtes Panopticizmi i te rriturve: e drejta e privatesise

• •

dhe krijimtaria Kultivimi i vetmisw dhe izolimit feminor

OBJEKTIVA SPECIFIKE TE EDUKIMIT GJINOR

ROBERT MAGER:

• • • •

CILI ESHTE DESTINACIONI I NDERHYRJES?

SPECIFIKO REPERTORIN E SJELLJES SE DESHIRUAR! ( OBJEKTIVAT E ARRITJES) SPECIFIKO MASEN E SUKSESIT! SPECIFIKO KOHEN/RRETHANAT E KRYERJES SE SJELLJES!

Inhibitore te te nxenit

• • • •

Objektifikimi i nxenesit dhe pasojat e bërjes objekt Rolet e femijes Cungimi i interesave Prioritetet e te rriturve

OBJEKTIVA SPECIFIKE TE EDUKIMIT GJINOR

NORMAN GRONLUND:

IDENTIFIKO ELEMENTE TE SJELLJES SE DESHIRUAR!

PROGRAMOJI ATO SI SEKUENCA TE NDERHYRJES!

Mola e edukimit gjinor te femijes Mohimi Kundershtimi Kanalizimi drejt te menduarit te stereotipizuar Tradicionalizmi

Instrumenti i mbledhjes së fakteve gjinore në tekste e programe

Vendi Mohimi i gruas Kundër shtimi i gruas Gruaja në role tradiciona le Kanalizimi drejt të menduarit të deformuar gjinor

1

Përmbajtja e programit a. Stereotipat gjinorë b. Rolet gjinore c. Profesionet

2

Aparati pedagogjik a. Stereotipat gjinorë b. Rolet gjinore c. Profesionet

3

Ilustrimet a. Stereotipat gjinorë b. Rolet gjinore c. Profesionet

Djale a vajze?

• • • • • • • • • • •

Disleksia dhe miopia hasen tre herë më shpesh tek djemtë Vajza n uk vuajnë shpesh nga disleksia dhe miopia E përqendrojnë vëmendjen për një kohë mw të shkurtër E përqendrojnë vëmendjen për një kohë më të gjatë Hemisferat e trurit i kanë më të diferencuara në funksione Hemisferat e trurit nuk j anë qartazi të specializuara Hemisferën e djathtë e kanë më të zhvilluar Hemisferën e majtw e kanë më të zhvilluar I zgjidhin ushtrimet në heshtje Preferojnë të flasin kur zgjidhin problema Janë më të interesuar për objektet; luajnë më shpesh me to Janë më të interesuara për njerëzit dhe fytyrat dhe jo aq pwr objektet

Inputi dhe fiziologjia

• • • • • • • • • •

Nuk i dallojnë mirë aromat

I dallojnë shumë mirë aromat, sidomos para ovulimit Ndodh më shpesh të jenë mëngjarashë Nuk ndodh shpesh të jenë mëngjarashe Ndërhyjnë për të prezantuar çështje të reja Ndërhyjnë për të bërë sqarime dhe mbështetur dikë në bisedë Nuk e kanë të zhvilluar kontaktin me sy

E kanë të zhvilluar kontaktin me sy Preferojnë distanca më të mëdha më bashkëmoshatarët meshkuj Ndjehen mirë kur nuk ka distancë me bashkëmoshataret femra Preferojnë të kripurat Preferojnë ëmbëlsirat,

Ne dhomat e tyre

• • • • • • • • Dwgjojnë mirw me veshin e djathtë – Dëgjojnë mirë me të dy veshët Reagojnë ndaj dhimbjes mw ngadalë – Reagojnë ndaj dhimbjes më shpejt, por e durojnë më gjatë Shikojnë më mirë drejt përpara – Shikojnë mirë edhe anash Shikojnë më mirë kur ka shumë dritë, nuk shikojnë mirë natën – Shikojnë mirë edhe natën Shkrimin e dorës e realizojnë me hemisferën e majtë – Shkrimin e dorës e realizojnë me të dyja hemisferat duke siguruar një paraqitje më estetike U pëlqen shahu – U pëlqejnë gjuhët e huaja U vjen goja më vonë (arrijnë të flasin mirë rreth moshës 4 vjeç) – U vjen goja më shpejt (arrijnë të flasin mirë rreth moshës 3 vjeç) Zemërohen më lehtë. – Zemërimi u vjen më ngadalë, por i fortë.

Pritshmerite e stereotipizuara

• • • • • • • • • P ranojnë të tjerët nëse kanë interes – I pranojnë të tjerët nëse janë të bukur Identifikohen mw shpesh me të fortët – Identifikohen më shpesh me viktimat Janë indiferent ndaj mysafirëve – U pëlqen të përshëndesin dhe sajdisin mysafirët Janë më të mirë në përdorimin e shqisës së të parit dhe orientimit në hapësirë – Janë dëgjuese të mira Kukullat i përdorin si silurë, gjuajnë me to, por nuk kujdesen – Kukullat i përdorin për të ndërtuar mjedise familjare, për t’u kujdesur për to Kur luajnë, ndërtojnë objekte të larta – Kur luajnë, preferojnë të rrafshtat Luajnë lojra konkurruese, ku qëllimi është fitorja – Luajnë lojra kooperuese, ku qëllimi është mirësia dhe ndihma Parapëlqejnë të luajnë me lodra, sa mw të shtrenjta më të mira – Parapëlqejnë të luajnë më shokët e shoqet e tyre, t’i ndihmojnë në lojë a veprimtari Preferojnë histori/aktivitete më aventura, ngjarje të ndodhura jashtë shtëpisë – Preferojnë histori/aktivitete me ndjenja, brenda ose afër shtëpisë

EDUKIMI GJINOR SI FAKTOR UNIFIKUES Komunitete te paintegruara ????

Komunitete te integruara Komunitete pjeserisht te integruara