Λήψη / Αποθήκευση αντικειμένου

Download Report

Transcript Λήψη / Αποθήκευση αντικειμένου

ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Β΄ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΜΕ ANIMATIONS
ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
Παν. Πάλλα - ΕΚΦΕ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
1
ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ – ΧΙΛΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ
Η παρουσίαση ακολουθεί τη σειρά των περιεχομένων του βιβλίου
Βιολογίας γενικής παιδείας της Β΄ τάξης του ενιαίου λυκείου. Οι εικόνες
τα διαγράμματα και τα animations που περιέχει μπορούν να φανούν
χρήσιμα στην υποστήριξη της διδασκαλίας του μαθήματος της Βιολογίας,
να βοηθήσουν τον καθηγητή στην επίλυση πρακτικών προβλημάτων και
να προκαλέσουν το ενδιαφέρων των μαθητών.
Παν. Πάλλα - ΕΚΦΕ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
2
Σε όποια διαφάνεια υπάρχει η λάμπα
που αναβοσβήνει περιμένετε να
αρχίσει το animation
Παν. Πάλλα - ΕΚΦΕ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
3
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΚΥΤΤΑΡΟ: Η ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

2.2 Πλασματική μεμβράνη
Παν. Πάλλα - ΕΚΦΕ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
4
2.2 ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ
ΜΕΜΒΡΑΝΗ: ΤΟ ΛΕΠΤΟ
ΣΥΝΟΡΟ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ
ΑΒΙΑ ΥΛΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΖΩΗ
Παν. Πάλλα - ΕΚΦΕ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
5
ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ
Παν. Πάλλα - ΕΚΦΕ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
6
Πλασματικές μεμβράνες
δύο κυττάρων
Εικόνα
ηλεκτρονικού
μικροσκοπίου
Παν. Πάλλα - ΕΚΦΕ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
7
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΥΣΙΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ
ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Διάχυση
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Μεταφορά ιόντων
(αντλία K+-Na+)
Ώσμωση
Μεταφορά ουσιών
μεγάλου Μ.Β.
(ενδοκύττωση – εξωκύττωση)
Παν. Πάλλα - ΕΚΦΕ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
8
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Διάχυση
Ώσμωση
(μια ειδική
περίπτωση διάχυσης)
Παν. Πάλλα - ΕΚΦΕ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
9
ΠΛΑΣΜΟΛΥΣΗ
Παν. Πάλλα - ΕΚΦΕ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
10
Πλασμόλυση ερυθρών
αιμοσφαιρίων
Παν. Πάλλα - ΕΚΦΕ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
11
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Ενδοκύττωση (πινοκύττωση)
Ενδοκύττωση (φαγοκύττωση)
Παν. Πάλλα - ΕΚΦΕ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
12
ΕΝΔΟΣΥΜΒΙΩΣΗ
Παν. Πάλλα - ΕΚΦΕ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
13
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
1. Ψευδοπόδια
2. Φαγόσωμα που
κινείται προς
λυσόσωμα
3. Συγχώνευση
λυσοσώματος και
φαγοσώματος
4. Πέψη
5. Αποβολή των
προϊόντων της πέψης
από το κύτταρο.
Ενδοκύττωση (φαγοκύττωση) – Εξωκύττωση (σε 5 βήματα)
Παν. Πάλλα - ΕΚΦΕ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
14
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Αντλία Na+/K+
Παν. Πάλλα - ΕΚΦΕ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
15
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Τα αρνητικά φορτισμένα μόρια
πρωτεΐνης (A-) δεν μπορούν να
περάσουν δια μέσου της
μεμβράνης
Δυναμικό δράσης
Παν. Πάλλα - ΕΚΦΕ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
16
Η ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ
ΩΣ ΔΕΚΤΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ
Ένα τυπικό κύτταρο έχει ένα αριθμό από μόρια εκτεθειμένα στο περιβάλλον και σε
επικοινωνία με αυτό. Τα μόρια αυτά λειτουργούν σαν τα μάτια, τα αυτιά και τη μύτη
του κυττάρου. Τα μόρια αυτά έχουν ειδικά τμήματα που ονομάζονται υποδοχείς
(RECEPTORS). Άλλα μόρια στο περιβάλλον έχουν ειδικά συστατικά που ονομάζονται
LIGANDS. Τα Ligands έχουν περιοχές που συνδέονται επιλεκτικά με τους receptors
του κυττάρου. Δια μέσου μιας τέτοιας σύνδεσης ένα μήνυμα μπορεί να περνάει προς
ή από το κύτταρο.
Παν. Πάλλα - ΕΚΦΕ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
17
ΟΜΑΔΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
ομάδα
αίματος
Πιθανοί γονότυποι
A
AA
AO
B
BB
BO
AB
AB
O
OO
Παν. Πάλλα - ΕΚΦΕ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ
ΡΕΖΟΥΣ (RHESUS)
Rh
Πιθανοί
γονότυποι
Rh+
Rh+/Rh+
Rh+/Rh-
Rh-
Rh-/Rh-
18
Πληροφορία ρέει μέσω της πλασματικής μεμβράνης
με τη βοήθεια ενός μεμβρανικού υποδοχέα
(receptor)
Παν. Πάλλα - ΕΚΦΕ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
19
Λειτουργία υποδοχέα
(σχηματικά)
Παν. Πάλλα - ΕΚΦΕ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
20