ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Δρ.

Download Report

Transcript ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Δρ.

Slide 1

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΤΙΣ
ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ:
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δρ. ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΙΤΟΣΚΑ
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας –
Τμήμα Χρηματοικονομικών Εφαρμογών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (1)
• Γεωγραφικά απομονωμένος – μεγάλη απόσταση από αστικά κέντρα
• Δύσκολο οδικό δίκτυο σύνδεσης – μεγάλη απόσταση από κέντρα
λήψης αποφάσεων
• Σταθερά στις τελευταίες θέσεις πανελλαδικά σε όλους τους τομείς
• Σταθερά στις τελευταίες θέσεις σύμφωνα με τους οικονομικούς και
αναπτυξιακούς δείκτες
• Οικονομική υστέρηση - Επενδυτική τοπική διστακτικότητα
• Συγκριτικό μειονέκτημα/ πλεονέκτημα: η διασυνοριακή θέση
• Περιορισμένη δυνατότητα ενημέρωσης και πληροφόρησης σε τοπικό
επίπεδο
• Αποσπασματικότητα εφαρμογής κοινοτικών πρωτοβουλιών
ευαισθητοποίησης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (2)
• Έλλειψη κατάρτισης τοπικού δυναμικού
• Αγκυλώσεις και ανασφάλειες δεκαετιών
• Η οικονομία του Νομού στηρίζεται κατά κύριο λόγο στον
πρωτογενή τομέα
• Η Ανεργία (2002) ανέρχεται στο 16,01%
• Αυξημένο κόστος διαβίωσης (αυξημένο κόστος μεταφοράς)
• Οι κατά καιρούς ισχύοντες αναπτυξιακοί νόμοι δεν έχουν
προσφέρει ουσιαστικά κίνητρα (η περιοχή εντάσσεται στην ίδια
κατηγορία με το Κιλκίς).
• Το Interreg σχεδιάζεται και υλοποιείται από κεντρικές και
περιφερειακές υπηρεσίες και η υλοποίησή του καθυστερεί
• Η πληροφόρηση για αναπτυξιακά επενδυτικά κίνητρα γίνεται από
υπηρεσίες εκτός Νομού (Κοζάνη, Θεσσαλονίκη, κ.λ.π.)

Η ΦΛΩΡΙΝΑ: ΕΝΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΣΥΝΟΡΟ
Σε όλη την διάρκεια της οθωμανικής αυτοκρατορίας, ακολουθεί
αθόρυβη πορεία.
1913: Βόρειο ελληνικό σύνορο – αποκόβεται από την ενδοχώρα της
Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος: Γραμμή των χαρακωμάτων του
«Μακεδονικού Μετώπου»
Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος: Τρεις κατοχικές ζώνες
Εμφύλιος: Ακριβότερο τίμημα
Δεκαετία ’50: Το 52% του νομού μεταναστεύει
Δεκαετία ’90: Εμπάργκο προς την ΠΓΔΜ

Από το 1912 μέχρι και το 2005, πλήρωσαν πολύ ακριβά τις διαδοχικές
μορφές «του συνόρου».
2005: Χάνει την ιδιότητα του συνόρου, αποκτά την ενδοχώρα της και
κατακτά την ευρωπαϊκή της ταυτότητα.

Η ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
(1)
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΝΗ

90,00%
80,00%
70,00%
60,00%

Υφιστάμενες με ΠΓΔΜ
Υφ. Με Αλβανία

50,00%

Πρόθεση με ΠΓΔΜ
πρόθεση με Αλβανία

40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
1

2

Η ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (3)
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ

94,00%
92,00%
90,00%

Υφιστάμενες με ελληνική
ζώνη, υφιστάμενες με
πλευρά ΠΓΔΜ

88,00%

Πρόθεση προς την
ελληνική ζώνη, πρόθεση
προς την ΠΓΔΜ

86,00%
84,00%
82,00%
80,00%
1

2

Η ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (2)
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΠΓΔΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

100,00%
90,00%
80,00%
Υφιστάμενη με Ελλάδα
Υφιστάμενη με Αλβανία

70,00%
60,00%
50,00%

Πρόθεση με ελληνική
πλευρά Πρόθεση με
Αλβανική

40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
1

2

Η ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (4)
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
ΠΓΔΜ, ΑΛΒΑΝΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ, ΑΛΒΑΝΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ, ΠΓΔΜ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (5)


Πολλαπλές προσπάθειες συνεργασιών
Έντονη κινητικότητα
Ισχυρή τάση συνεργασίας και δικτύωσης
Προοπτική βιωσιμότητας και ανάπτυξη των επιχειρήσεων
Από κοινού προσπάθεια και στόχευση για βελτίωση
ανταγωνιστικότητας
• Υψηλή εκτίμηση ωφελειών από την διασυνοριακή
συνεργασία
• Η εξωτερική δικτύωση παλαιό φαινόμενο στη Νότια
Βαλκανική

Η ΤΟΠΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
• Οι εθνικές πολιτικές επηρρέασαν αρνητικά (84%) τις
τοπικές οικονομικές σχέσεις με τη περιοχή Bitola –
FYROM
• Το ελληνικό εμπάργκο προς τη FYROM είχε τοπικά
μόνο αρνητικές συνέπειες (100%)
• Η εθνική περιφερειακή πολιτική έχει μέτρια συμβολή
στην βελτίωση των οικονομικών διασυνοριακών
συναλλαγών
• Η περιφερειακή πολιτική της Ε.Ε. δεν έφερε σημαντική
αναβάθμιση στην τοπική οικονομία.

ΣΥΝΟΨΗ
• Οι παραμεθόριες διασυνοριακές περιοχές από «νεκρά
άκρα» αποκτούν στρατηγική θέση
• Ενισχύεται η περιφερειακή ταυτότητα
• Η περιοχή της Φλώρινας από το 1913 έως το 2005
πλήρωσε πολύ ακριβά την ιδιότητα του συνόρου
• Σήμερα, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές εξελίξεις, μπορεί να
γίνει «νέο όργανο γειτονίας»
• Το μέχρι σήμερα μειονέκτημα της διασυνοριακής θέσης
μπορεί να γίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα


Slide 2

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΤΙΣ
ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ:
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δρ. ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΙΤΟΣΚΑ
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας –
Τμήμα Χρηματοικονομικών Εφαρμογών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (1)
• Γεωγραφικά απομονωμένος – μεγάλη απόσταση από αστικά κέντρα
• Δύσκολο οδικό δίκτυο σύνδεσης – μεγάλη απόσταση από κέντρα
λήψης αποφάσεων
• Σταθερά στις τελευταίες θέσεις πανελλαδικά σε όλους τους τομείς
• Σταθερά στις τελευταίες θέσεις σύμφωνα με τους οικονομικούς και
αναπτυξιακούς δείκτες
• Οικονομική υστέρηση - Επενδυτική τοπική διστακτικότητα
• Συγκριτικό μειονέκτημα/ πλεονέκτημα: η διασυνοριακή θέση
• Περιορισμένη δυνατότητα ενημέρωσης και πληροφόρησης σε τοπικό
επίπεδο
• Αποσπασματικότητα εφαρμογής κοινοτικών πρωτοβουλιών
ευαισθητοποίησης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (2)
• Έλλειψη κατάρτισης τοπικού δυναμικού
• Αγκυλώσεις και ανασφάλειες δεκαετιών
• Η οικονομία του Νομού στηρίζεται κατά κύριο λόγο στον
πρωτογενή τομέα
• Η Ανεργία (2002) ανέρχεται στο 16,01%
• Αυξημένο κόστος διαβίωσης (αυξημένο κόστος μεταφοράς)
• Οι κατά καιρούς ισχύοντες αναπτυξιακοί νόμοι δεν έχουν
προσφέρει ουσιαστικά κίνητρα (η περιοχή εντάσσεται στην ίδια
κατηγορία με το Κιλκίς).
• Το Interreg σχεδιάζεται και υλοποιείται από κεντρικές και
περιφερειακές υπηρεσίες και η υλοποίησή του καθυστερεί
• Η πληροφόρηση για αναπτυξιακά επενδυτικά κίνητρα γίνεται από
υπηρεσίες εκτός Νομού (Κοζάνη, Θεσσαλονίκη, κ.λ.π.)

Η ΦΛΩΡΙΝΑ: ΕΝΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΣΥΝΟΡΟ
Σε όλη την διάρκεια της οθωμανικής αυτοκρατορίας, ακολουθεί
αθόρυβη πορεία.
1913: Βόρειο ελληνικό σύνορο – αποκόβεται από την ενδοχώρα της
Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος: Γραμμή των χαρακωμάτων του
«Μακεδονικού Μετώπου»
Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος: Τρεις κατοχικές ζώνες
Εμφύλιος: Ακριβότερο τίμημα
Δεκαετία ’50: Το 52% του νομού μεταναστεύει
Δεκαετία ’90: Εμπάργκο προς την ΠΓΔΜ

Από το 1912 μέχρι και το 2005, πλήρωσαν πολύ ακριβά τις διαδοχικές
μορφές «του συνόρου».
2005: Χάνει την ιδιότητα του συνόρου, αποκτά την ενδοχώρα της και
κατακτά την ευρωπαϊκή της ταυτότητα.

Η ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
(1)
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΝΗ

90,00%
80,00%
70,00%
60,00%

Υφιστάμενες με ΠΓΔΜ
Υφ. Με Αλβανία

50,00%

Πρόθεση με ΠΓΔΜ
πρόθεση με Αλβανία

40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
1

2

Η ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (3)
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ

94,00%
92,00%
90,00%

Υφιστάμενες με ελληνική
ζώνη, υφιστάμενες με
πλευρά ΠΓΔΜ

88,00%

Πρόθεση προς την
ελληνική ζώνη, πρόθεση
προς την ΠΓΔΜ

86,00%
84,00%
82,00%
80,00%
1

2

Η ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (2)
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΠΓΔΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

100,00%
90,00%
80,00%
Υφιστάμενη με Ελλάδα
Υφιστάμενη με Αλβανία

70,00%
60,00%
50,00%

Πρόθεση με ελληνική
πλευρά Πρόθεση με
Αλβανική

40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
1

2

Η ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (4)
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
ΠΓΔΜ, ΑΛΒΑΝΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ, ΑΛΒΑΝΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ, ΠΓΔΜ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (5)


Πολλαπλές προσπάθειες συνεργασιών
Έντονη κινητικότητα
Ισχυρή τάση συνεργασίας και δικτύωσης
Προοπτική βιωσιμότητας και ανάπτυξη των επιχειρήσεων
Από κοινού προσπάθεια και στόχευση για βελτίωση
ανταγωνιστικότητας
• Υψηλή εκτίμηση ωφελειών από την διασυνοριακή
συνεργασία
• Η εξωτερική δικτύωση παλαιό φαινόμενο στη Νότια
Βαλκανική

Η ΤΟΠΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
• Οι εθνικές πολιτικές επηρρέασαν αρνητικά (84%) τις
τοπικές οικονομικές σχέσεις με τη περιοχή Bitola –
FYROM
• Το ελληνικό εμπάργκο προς τη FYROM είχε τοπικά
μόνο αρνητικές συνέπειες (100%)
• Η εθνική περιφερειακή πολιτική έχει μέτρια συμβολή
στην βελτίωση των οικονομικών διασυνοριακών
συναλλαγών
• Η περιφερειακή πολιτική της Ε.Ε. δεν έφερε σημαντική
αναβάθμιση στην τοπική οικονομία.

ΣΥΝΟΨΗ
• Οι παραμεθόριες διασυνοριακές περιοχές από «νεκρά
άκρα» αποκτούν στρατηγική θέση
• Ενισχύεται η περιφερειακή ταυτότητα
• Η περιοχή της Φλώρινας από το 1913 έως το 2005
πλήρωσε πολύ ακριβά την ιδιότητα του συνόρου
• Σήμερα, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές εξελίξεις, μπορεί να
γίνει «νέο όργανο γειτονίας»
• Το μέχρι σήμερα μειονέκτημα της διασυνοριακής θέσης
μπορεί να γίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα


Slide 3

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΤΙΣ
ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ:
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δρ. ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΙΤΟΣΚΑ
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας –
Τμήμα Χρηματοικονομικών Εφαρμογών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (1)
• Γεωγραφικά απομονωμένος – μεγάλη απόσταση από αστικά κέντρα
• Δύσκολο οδικό δίκτυο σύνδεσης – μεγάλη απόσταση από κέντρα
λήψης αποφάσεων
• Σταθερά στις τελευταίες θέσεις πανελλαδικά σε όλους τους τομείς
• Σταθερά στις τελευταίες θέσεις σύμφωνα με τους οικονομικούς και
αναπτυξιακούς δείκτες
• Οικονομική υστέρηση - Επενδυτική τοπική διστακτικότητα
• Συγκριτικό μειονέκτημα/ πλεονέκτημα: η διασυνοριακή θέση
• Περιορισμένη δυνατότητα ενημέρωσης και πληροφόρησης σε τοπικό
επίπεδο
• Αποσπασματικότητα εφαρμογής κοινοτικών πρωτοβουλιών
ευαισθητοποίησης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (2)
• Έλλειψη κατάρτισης τοπικού δυναμικού
• Αγκυλώσεις και ανασφάλειες δεκαετιών
• Η οικονομία του Νομού στηρίζεται κατά κύριο λόγο στον
πρωτογενή τομέα
• Η Ανεργία (2002) ανέρχεται στο 16,01%
• Αυξημένο κόστος διαβίωσης (αυξημένο κόστος μεταφοράς)
• Οι κατά καιρούς ισχύοντες αναπτυξιακοί νόμοι δεν έχουν
προσφέρει ουσιαστικά κίνητρα (η περιοχή εντάσσεται στην ίδια
κατηγορία με το Κιλκίς).
• Το Interreg σχεδιάζεται και υλοποιείται από κεντρικές και
περιφερειακές υπηρεσίες και η υλοποίησή του καθυστερεί
• Η πληροφόρηση για αναπτυξιακά επενδυτικά κίνητρα γίνεται από
υπηρεσίες εκτός Νομού (Κοζάνη, Θεσσαλονίκη, κ.λ.π.)

Η ΦΛΩΡΙΝΑ: ΕΝΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΣΥΝΟΡΟ
Σε όλη την διάρκεια της οθωμανικής αυτοκρατορίας, ακολουθεί
αθόρυβη πορεία.
1913: Βόρειο ελληνικό σύνορο – αποκόβεται από την ενδοχώρα της
Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος: Γραμμή των χαρακωμάτων του
«Μακεδονικού Μετώπου»
Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος: Τρεις κατοχικές ζώνες
Εμφύλιος: Ακριβότερο τίμημα
Δεκαετία ’50: Το 52% του νομού μεταναστεύει
Δεκαετία ’90: Εμπάργκο προς την ΠΓΔΜ

Από το 1912 μέχρι και το 2005, πλήρωσαν πολύ ακριβά τις διαδοχικές
μορφές «του συνόρου».
2005: Χάνει την ιδιότητα του συνόρου, αποκτά την ενδοχώρα της και
κατακτά την ευρωπαϊκή της ταυτότητα.

Η ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
(1)
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΝΗ

90,00%
80,00%
70,00%
60,00%

Υφιστάμενες με ΠΓΔΜ
Υφ. Με Αλβανία

50,00%

Πρόθεση με ΠΓΔΜ
πρόθεση με Αλβανία

40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
1

2

Η ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (3)
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ

94,00%
92,00%
90,00%

Υφιστάμενες με ελληνική
ζώνη, υφιστάμενες με
πλευρά ΠΓΔΜ

88,00%

Πρόθεση προς την
ελληνική ζώνη, πρόθεση
προς την ΠΓΔΜ

86,00%
84,00%
82,00%
80,00%
1

2

Η ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (2)
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΠΓΔΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

100,00%
90,00%
80,00%
Υφιστάμενη με Ελλάδα
Υφιστάμενη με Αλβανία

70,00%
60,00%
50,00%

Πρόθεση με ελληνική
πλευρά Πρόθεση με
Αλβανική

40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
1

2

Η ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (4)
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
ΠΓΔΜ, ΑΛΒΑΝΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ, ΑΛΒΑΝΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ, ΠΓΔΜ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (5)


Πολλαπλές προσπάθειες συνεργασιών
Έντονη κινητικότητα
Ισχυρή τάση συνεργασίας και δικτύωσης
Προοπτική βιωσιμότητας και ανάπτυξη των επιχειρήσεων
Από κοινού προσπάθεια και στόχευση για βελτίωση
ανταγωνιστικότητας
• Υψηλή εκτίμηση ωφελειών από την διασυνοριακή
συνεργασία
• Η εξωτερική δικτύωση παλαιό φαινόμενο στη Νότια
Βαλκανική

Η ΤΟΠΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
• Οι εθνικές πολιτικές επηρρέασαν αρνητικά (84%) τις
τοπικές οικονομικές σχέσεις με τη περιοχή Bitola –
FYROM
• Το ελληνικό εμπάργκο προς τη FYROM είχε τοπικά
μόνο αρνητικές συνέπειες (100%)
• Η εθνική περιφερειακή πολιτική έχει μέτρια συμβολή
στην βελτίωση των οικονομικών διασυνοριακών
συναλλαγών
• Η περιφερειακή πολιτική της Ε.Ε. δεν έφερε σημαντική
αναβάθμιση στην τοπική οικονομία.

ΣΥΝΟΨΗ
• Οι παραμεθόριες διασυνοριακές περιοχές από «νεκρά
άκρα» αποκτούν στρατηγική θέση
• Ενισχύεται η περιφερειακή ταυτότητα
• Η περιοχή της Φλώρινας από το 1913 έως το 2005
πλήρωσε πολύ ακριβά την ιδιότητα του συνόρου
• Σήμερα, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές εξελίξεις, μπορεί να
γίνει «νέο όργανο γειτονίας»
• Το μέχρι σήμερα μειονέκτημα της διασυνοριακής θέσης
μπορεί να γίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα


Slide 4

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΤΙΣ
ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ:
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δρ. ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΙΤΟΣΚΑ
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας –
Τμήμα Χρηματοικονομικών Εφαρμογών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (1)
• Γεωγραφικά απομονωμένος – μεγάλη απόσταση από αστικά κέντρα
• Δύσκολο οδικό δίκτυο σύνδεσης – μεγάλη απόσταση από κέντρα
λήψης αποφάσεων
• Σταθερά στις τελευταίες θέσεις πανελλαδικά σε όλους τους τομείς
• Σταθερά στις τελευταίες θέσεις σύμφωνα με τους οικονομικούς και
αναπτυξιακούς δείκτες
• Οικονομική υστέρηση - Επενδυτική τοπική διστακτικότητα
• Συγκριτικό μειονέκτημα/ πλεονέκτημα: η διασυνοριακή θέση
• Περιορισμένη δυνατότητα ενημέρωσης και πληροφόρησης σε τοπικό
επίπεδο
• Αποσπασματικότητα εφαρμογής κοινοτικών πρωτοβουλιών
ευαισθητοποίησης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (2)
• Έλλειψη κατάρτισης τοπικού δυναμικού
• Αγκυλώσεις και ανασφάλειες δεκαετιών
• Η οικονομία του Νομού στηρίζεται κατά κύριο λόγο στον
πρωτογενή τομέα
• Η Ανεργία (2002) ανέρχεται στο 16,01%
• Αυξημένο κόστος διαβίωσης (αυξημένο κόστος μεταφοράς)
• Οι κατά καιρούς ισχύοντες αναπτυξιακοί νόμοι δεν έχουν
προσφέρει ουσιαστικά κίνητρα (η περιοχή εντάσσεται στην ίδια
κατηγορία με το Κιλκίς).
• Το Interreg σχεδιάζεται και υλοποιείται από κεντρικές και
περιφερειακές υπηρεσίες και η υλοποίησή του καθυστερεί
• Η πληροφόρηση για αναπτυξιακά επενδυτικά κίνητρα γίνεται από
υπηρεσίες εκτός Νομού (Κοζάνη, Θεσσαλονίκη, κ.λ.π.)

Η ΦΛΩΡΙΝΑ: ΕΝΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΣΥΝΟΡΟ
Σε όλη την διάρκεια της οθωμανικής αυτοκρατορίας, ακολουθεί
αθόρυβη πορεία.
1913: Βόρειο ελληνικό σύνορο – αποκόβεται από την ενδοχώρα της
Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος: Γραμμή των χαρακωμάτων του
«Μακεδονικού Μετώπου»
Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος: Τρεις κατοχικές ζώνες
Εμφύλιος: Ακριβότερο τίμημα
Δεκαετία ’50: Το 52% του νομού μεταναστεύει
Δεκαετία ’90: Εμπάργκο προς την ΠΓΔΜ

Από το 1912 μέχρι και το 2005, πλήρωσαν πολύ ακριβά τις διαδοχικές
μορφές «του συνόρου».
2005: Χάνει την ιδιότητα του συνόρου, αποκτά την ενδοχώρα της και
κατακτά την ευρωπαϊκή της ταυτότητα.

Η ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
(1)
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΝΗ

90,00%
80,00%
70,00%
60,00%

Υφιστάμενες με ΠΓΔΜ
Υφ. Με Αλβανία

50,00%

Πρόθεση με ΠΓΔΜ
πρόθεση με Αλβανία

40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
1

2

Η ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (3)
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ

94,00%
92,00%
90,00%

Υφιστάμενες με ελληνική
ζώνη, υφιστάμενες με
πλευρά ΠΓΔΜ

88,00%

Πρόθεση προς την
ελληνική ζώνη, πρόθεση
προς την ΠΓΔΜ

86,00%
84,00%
82,00%
80,00%
1

2

Η ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (2)
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΠΓΔΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

100,00%
90,00%
80,00%
Υφιστάμενη με Ελλάδα
Υφιστάμενη με Αλβανία

70,00%
60,00%
50,00%

Πρόθεση με ελληνική
πλευρά Πρόθεση με
Αλβανική

40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
1

2

Η ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (4)
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
ΠΓΔΜ, ΑΛΒΑΝΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ, ΑΛΒΑΝΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ, ΠΓΔΜ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (5)


Πολλαπλές προσπάθειες συνεργασιών
Έντονη κινητικότητα
Ισχυρή τάση συνεργασίας και δικτύωσης
Προοπτική βιωσιμότητας και ανάπτυξη των επιχειρήσεων
Από κοινού προσπάθεια και στόχευση για βελτίωση
ανταγωνιστικότητας
• Υψηλή εκτίμηση ωφελειών από την διασυνοριακή
συνεργασία
• Η εξωτερική δικτύωση παλαιό φαινόμενο στη Νότια
Βαλκανική

Η ΤΟΠΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
• Οι εθνικές πολιτικές επηρρέασαν αρνητικά (84%) τις
τοπικές οικονομικές σχέσεις με τη περιοχή Bitola –
FYROM
• Το ελληνικό εμπάργκο προς τη FYROM είχε τοπικά
μόνο αρνητικές συνέπειες (100%)
• Η εθνική περιφερειακή πολιτική έχει μέτρια συμβολή
στην βελτίωση των οικονομικών διασυνοριακών
συναλλαγών
• Η περιφερειακή πολιτική της Ε.Ε. δεν έφερε σημαντική
αναβάθμιση στην τοπική οικονομία.

ΣΥΝΟΨΗ
• Οι παραμεθόριες διασυνοριακές περιοχές από «νεκρά
άκρα» αποκτούν στρατηγική θέση
• Ενισχύεται η περιφερειακή ταυτότητα
• Η περιοχή της Φλώρινας από το 1913 έως το 2005
πλήρωσε πολύ ακριβά την ιδιότητα του συνόρου
• Σήμερα, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές εξελίξεις, μπορεί να
γίνει «νέο όργανο γειτονίας»
• Το μέχρι σήμερα μειονέκτημα της διασυνοριακής θέσης
μπορεί να γίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα


Slide 5

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΤΙΣ
ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ:
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δρ. ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΙΤΟΣΚΑ
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας –
Τμήμα Χρηματοικονομικών Εφαρμογών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (1)
• Γεωγραφικά απομονωμένος – μεγάλη απόσταση από αστικά κέντρα
• Δύσκολο οδικό δίκτυο σύνδεσης – μεγάλη απόσταση από κέντρα
λήψης αποφάσεων
• Σταθερά στις τελευταίες θέσεις πανελλαδικά σε όλους τους τομείς
• Σταθερά στις τελευταίες θέσεις σύμφωνα με τους οικονομικούς και
αναπτυξιακούς δείκτες
• Οικονομική υστέρηση - Επενδυτική τοπική διστακτικότητα
• Συγκριτικό μειονέκτημα/ πλεονέκτημα: η διασυνοριακή θέση
• Περιορισμένη δυνατότητα ενημέρωσης και πληροφόρησης σε τοπικό
επίπεδο
• Αποσπασματικότητα εφαρμογής κοινοτικών πρωτοβουλιών
ευαισθητοποίησης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (2)
• Έλλειψη κατάρτισης τοπικού δυναμικού
• Αγκυλώσεις και ανασφάλειες δεκαετιών
• Η οικονομία του Νομού στηρίζεται κατά κύριο λόγο στον
πρωτογενή τομέα
• Η Ανεργία (2002) ανέρχεται στο 16,01%
• Αυξημένο κόστος διαβίωσης (αυξημένο κόστος μεταφοράς)
• Οι κατά καιρούς ισχύοντες αναπτυξιακοί νόμοι δεν έχουν
προσφέρει ουσιαστικά κίνητρα (η περιοχή εντάσσεται στην ίδια
κατηγορία με το Κιλκίς).
• Το Interreg σχεδιάζεται και υλοποιείται από κεντρικές και
περιφερειακές υπηρεσίες και η υλοποίησή του καθυστερεί
• Η πληροφόρηση για αναπτυξιακά επενδυτικά κίνητρα γίνεται από
υπηρεσίες εκτός Νομού (Κοζάνη, Θεσσαλονίκη, κ.λ.π.)

Η ΦΛΩΡΙΝΑ: ΕΝΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΣΥΝΟΡΟ
Σε όλη την διάρκεια της οθωμανικής αυτοκρατορίας, ακολουθεί
αθόρυβη πορεία.
1913: Βόρειο ελληνικό σύνορο – αποκόβεται από την ενδοχώρα της
Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος: Γραμμή των χαρακωμάτων του
«Μακεδονικού Μετώπου»
Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος: Τρεις κατοχικές ζώνες
Εμφύλιος: Ακριβότερο τίμημα
Δεκαετία ’50: Το 52% του νομού μεταναστεύει
Δεκαετία ’90: Εμπάργκο προς την ΠΓΔΜ

Από το 1912 μέχρι και το 2005, πλήρωσαν πολύ ακριβά τις διαδοχικές
μορφές «του συνόρου».
2005: Χάνει την ιδιότητα του συνόρου, αποκτά την ενδοχώρα της και
κατακτά την ευρωπαϊκή της ταυτότητα.

Η ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
(1)
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΝΗ

90,00%
80,00%
70,00%
60,00%

Υφιστάμενες με ΠΓΔΜ
Υφ. Με Αλβανία

50,00%

Πρόθεση με ΠΓΔΜ
πρόθεση με Αλβανία

40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
1

2

Η ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (3)
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ

94,00%
92,00%
90,00%

Υφιστάμενες με ελληνική
ζώνη, υφιστάμενες με
πλευρά ΠΓΔΜ

88,00%

Πρόθεση προς την
ελληνική ζώνη, πρόθεση
προς την ΠΓΔΜ

86,00%
84,00%
82,00%
80,00%
1

2

Η ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (2)
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΠΓΔΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

100,00%
90,00%
80,00%
Υφιστάμενη με Ελλάδα
Υφιστάμενη με Αλβανία

70,00%
60,00%
50,00%

Πρόθεση με ελληνική
πλευρά Πρόθεση με
Αλβανική

40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
1

2

Η ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (4)
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
ΠΓΔΜ, ΑΛΒΑΝΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ, ΑΛΒΑΝΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ, ΠΓΔΜ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (5)


Πολλαπλές προσπάθειες συνεργασιών
Έντονη κινητικότητα
Ισχυρή τάση συνεργασίας και δικτύωσης
Προοπτική βιωσιμότητας και ανάπτυξη των επιχειρήσεων
Από κοινού προσπάθεια και στόχευση για βελτίωση
ανταγωνιστικότητας
• Υψηλή εκτίμηση ωφελειών από την διασυνοριακή
συνεργασία
• Η εξωτερική δικτύωση παλαιό φαινόμενο στη Νότια
Βαλκανική

Η ΤΟΠΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
• Οι εθνικές πολιτικές επηρρέασαν αρνητικά (84%) τις
τοπικές οικονομικές σχέσεις με τη περιοχή Bitola –
FYROM
• Το ελληνικό εμπάργκο προς τη FYROM είχε τοπικά
μόνο αρνητικές συνέπειες (100%)
• Η εθνική περιφερειακή πολιτική έχει μέτρια συμβολή
στην βελτίωση των οικονομικών διασυνοριακών
συναλλαγών
• Η περιφερειακή πολιτική της Ε.Ε. δεν έφερε σημαντική
αναβάθμιση στην τοπική οικονομία.

ΣΥΝΟΨΗ
• Οι παραμεθόριες διασυνοριακές περιοχές από «νεκρά
άκρα» αποκτούν στρατηγική θέση
• Ενισχύεται η περιφερειακή ταυτότητα
• Η περιοχή της Φλώρινας από το 1913 έως το 2005
πλήρωσε πολύ ακριβά την ιδιότητα του συνόρου
• Σήμερα, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές εξελίξεις, μπορεί να
γίνει «νέο όργανο γειτονίας»
• Το μέχρι σήμερα μειονέκτημα της διασυνοριακής θέσης
μπορεί να γίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα


Slide 6

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΤΙΣ
ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ:
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δρ. ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΙΤΟΣΚΑ
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας –
Τμήμα Χρηματοικονομικών Εφαρμογών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (1)
• Γεωγραφικά απομονωμένος – μεγάλη απόσταση από αστικά κέντρα
• Δύσκολο οδικό δίκτυο σύνδεσης – μεγάλη απόσταση από κέντρα
λήψης αποφάσεων
• Σταθερά στις τελευταίες θέσεις πανελλαδικά σε όλους τους τομείς
• Σταθερά στις τελευταίες θέσεις σύμφωνα με τους οικονομικούς και
αναπτυξιακούς δείκτες
• Οικονομική υστέρηση - Επενδυτική τοπική διστακτικότητα
• Συγκριτικό μειονέκτημα/ πλεονέκτημα: η διασυνοριακή θέση
• Περιορισμένη δυνατότητα ενημέρωσης και πληροφόρησης σε τοπικό
επίπεδο
• Αποσπασματικότητα εφαρμογής κοινοτικών πρωτοβουλιών
ευαισθητοποίησης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (2)
• Έλλειψη κατάρτισης τοπικού δυναμικού
• Αγκυλώσεις και ανασφάλειες δεκαετιών
• Η οικονομία του Νομού στηρίζεται κατά κύριο λόγο στον
πρωτογενή τομέα
• Η Ανεργία (2002) ανέρχεται στο 16,01%
• Αυξημένο κόστος διαβίωσης (αυξημένο κόστος μεταφοράς)
• Οι κατά καιρούς ισχύοντες αναπτυξιακοί νόμοι δεν έχουν
προσφέρει ουσιαστικά κίνητρα (η περιοχή εντάσσεται στην ίδια
κατηγορία με το Κιλκίς).
• Το Interreg σχεδιάζεται και υλοποιείται από κεντρικές και
περιφερειακές υπηρεσίες και η υλοποίησή του καθυστερεί
• Η πληροφόρηση για αναπτυξιακά επενδυτικά κίνητρα γίνεται από
υπηρεσίες εκτός Νομού (Κοζάνη, Θεσσαλονίκη, κ.λ.π.)

Η ΦΛΩΡΙΝΑ: ΕΝΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΣΥΝΟΡΟ
Σε όλη την διάρκεια της οθωμανικής αυτοκρατορίας, ακολουθεί
αθόρυβη πορεία.
1913: Βόρειο ελληνικό σύνορο – αποκόβεται από την ενδοχώρα της
Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος: Γραμμή των χαρακωμάτων του
«Μακεδονικού Μετώπου»
Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος: Τρεις κατοχικές ζώνες
Εμφύλιος: Ακριβότερο τίμημα
Δεκαετία ’50: Το 52% του νομού μεταναστεύει
Δεκαετία ’90: Εμπάργκο προς την ΠΓΔΜ

Από το 1912 μέχρι και το 2005, πλήρωσαν πολύ ακριβά τις διαδοχικές
μορφές «του συνόρου».
2005: Χάνει την ιδιότητα του συνόρου, αποκτά την ενδοχώρα της και
κατακτά την ευρωπαϊκή της ταυτότητα.

Η ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
(1)
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΝΗ

90,00%
80,00%
70,00%
60,00%

Υφιστάμενες με ΠΓΔΜ
Υφ. Με Αλβανία

50,00%

Πρόθεση με ΠΓΔΜ
πρόθεση με Αλβανία

40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
1

2

Η ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (3)
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ

94,00%
92,00%
90,00%

Υφιστάμενες με ελληνική
ζώνη, υφιστάμενες με
πλευρά ΠΓΔΜ

88,00%

Πρόθεση προς την
ελληνική ζώνη, πρόθεση
προς την ΠΓΔΜ

86,00%
84,00%
82,00%
80,00%
1

2

Η ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (2)
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΠΓΔΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

100,00%
90,00%
80,00%
Υφιστάμενη με Ελλάδα
Υφιστάμενη με Αλβανία

70,00%
60,00%
50,00%

Πρόθεση με ελληνική
πλευρά Πρόθεση με
Αλβανική

40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
1

2

Η ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (4)
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
ΠΓΔΜ, ΑΛΒΑΝΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ, ΑΛΒΑΝΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ, ΠΓΔΜ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (5)


Πολλαπλές προσπάθειες συνεργασιών
Έντονη κινητικότητα
Ισχυρή τάση συνεργασίας και δικτύωσης
Προοπτική βιωσιμότητας και ανάπτυξη των επιχειρήσεων
Από κοινού προσπάθεια και στόχευση για βελτίωση
ανταγωνιστικότητας
• Υψηλή εκτίμηση ωφελειών από την διασυνοριακή
συνεργασία
• Η εξωτερική δικτύωση παλαιό φαινόμενο στη Νότια
Βαλκανική

Η ΤΟΠΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
• Οι εθνικές πολιτικές επηρρέασαν αρνητικά (84%) τις
τοπικές οικονομικές σχέσεις με τη περιοχή Bitola –
FYROM
• Το ελληνικό εμπάργκο προς τη FYROM είχε τοπικά
μόνο αρνητικές συνέπειες (100%)
• Η εθνική περιφερειακή πολιτική έχει μέτρια συμβολή
στην βελτίωση των οικονομικών διασυνοριακών
συναλλαγών
• Η περιφερειακή πολιτική της Ε.Ε. δεν έφερε σημαντική
αναβάθμιση στην τοπική οικονομία.

ΣΥΝΟΨΗ
• Οι παραμεθόριες διασυνοριακές περιοχές από «νεκρά
άκρα» αποκτούν στρατηγική θέση
• Ενισχύεται η περιφερειακή ταυτότητα
• Η περιοχή της Φλώρινας από το 1913 έως το 2005
πλήρωσε πολύ ακριβά την ιδιότητα του συνόρου
• Σήμερα, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές εξελίξεις, μπορεί να
γίνει «νέο όργανο γειτονίας»
• Το μέχρι σήμερα μειονέκτημα της διασυνοριακής θέσης
μπορεί να γίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα


Slide 7

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΤΙΣ
ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ:
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δρ. ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΙΤΟΣΚΑ
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας –
Τμήμα Χρηματοικονομικών Εφαρμογών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (1)
• Γεωγραφικά απομονωμένος – μεγάλη απόσταση από αστικά κέντρα
• Δύσκολο οδικό δίκτυο σύνδεσης – μεγάλη απόσταση από κέντρα
λήψης αποφάσεων
• Σταθερά στις τελευταίες θέσεις πανελλαδικά σε όλους τους τομείς
• Σταθερά στις τελευταίες θέσεις σύμφωνα με τους οικονομικούς και
αναπτυξιακούς δείκτες
• Οικονομική υστέρηση - Επενδυτική τοπική διστακτικότητα
• Συγκριτικό μειονέκτημα/ πλεονέκτημα: η διασυνοριακή θέση
• Περιορισμένη δυνατότητα ενημέρωσης και πληροφόρησης σε τοπικό
επίπεδο
• Αποσπασματικότητα εφαρμογής κοινοτικών πρωτοβουλιών
ευαισθητοποίησης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (2)
• Έλλειψη κατάρτισης τοπικού δυναμικού
• Αγκυλώσεις και ανασφάλειες δεκαετιών
• Η οικονομία του Νομού στηρίζεται κατά κύριο λόγο στον
πρωτογενή τομέα
• Η Ανεργία (2002) ανέρχεται στο 16,01%
• Αυξημένο κόστος διαβίωσης (αυξημένο κόστος μεταφοράς)
• Οι κατά καιρούς ισχύοντες αναπτυξιακοί νόμοι δεν έχουν
προσφέρει ουσιαστικά κίνητρα (η περιοχή εντάσσεται στην ίδια
κατηγορία με το Κιλκίς).
• Το Interreg σχεδιάζεται και υλοποιείται από κεντρικές και
περιφερειακές υπηρεσίες και η υλοποίησή του καθυστερεί
• Η πληροφόρηση για αναπτυξιακά επενδυτικά κίνητρα γίνεται από
υπηρεσίες εκτός Νομού (Κοζάνη, Θεσσαλονίκη, κ.λ.π.)

Η ΦΛΩΡΙΝΑ: ΕΝΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΣΥΝΟΡΟ
Σε όλη την διάρκεια της οθωμανικής αυτοκρατορίας, ακολουθεί
αθόρυβη πορεία.
1913: Βόρειο ελληνικό σύνορο – αποκόβεται από την ενδοχώρα της
Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος: Γραμμή των χαρακωμάτων του
«Μακεδονικού Μετώπου»
Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος: Τρεις κατοχικές ζώνες
Εμφύλιος: Ακριβότερο τίμημα
Δεκαετία ’50: Το 52% του νομού μεταναστεύει
Δεκαετία ’90: Εμπάργκο προς την ΠΓΔΜ

Από το 1912 μέχρι και το 2005, πλήρωσαν πολύ ακριβά τις διαδοχικές
μορφές «του συνόρου».
2005: Χάνει την ιδιότητα του συνόρου, αποκτά την ενδοχώρα της και
κατακτά την ευρωπαϊκή της ταυτότητα.

Η ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
(1)
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΝΗ

90,00%
80,00%
70,00%
60,00%

Υφιστάμενες με ΠΓΔΜ
Υφ. Με Αλβανία

50,00%

Πρόθεση με ΠΓΔΜ
πρόθεση με Αλβανία

40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
1

2

Η ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (3)
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ

94,00%
92,00%
90,00%

Υφιστάμενες με ελληνική
ζώνη, υφιστάμενες με
πλευρά ΠΓΔΜ

88,00%

Πρόθεση προς την
ελληνική ζώνη, πρόθεση
προς την ΠΓΔΜ

86,00%
84,00%
82,00%
80,00%
1

2

Η ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (2)
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΠΓΔΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

100,00%
90,00%
80,00%
Υφιστάμενη με Ελλάδα
Υφιστάμενη με Αλβανία

70,00%
60,00%
50,00%

Πρόθεση με ελληνική
πλευρά Πρόθεση με
Αλβανική

40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
1

2

Η ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (4)
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
ΠΓΔΜ, ΑΛΒΑΝΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ, ΑΛΒΑΝΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ, ΠΓΔΜ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (5)


Πολλαπλές προσπάθειες συνεργασιών
Έντονη κινητικότητα
Ισχυρή τάση συνεργασίας και δικτύωσης
Προοπτική βιωσιμότητας και ανάπτυξη των επιχειρήσεων
Από κοινού προσπάθεια και στόχευση για βελτίωση
ανταγωνιστικότητας
• Υψηλή εκτίμηση ωφελειών από την διασυνοριακή
συνεργασία
• Η εξωτερική δικτύωση παλαιό φαινόμενο στη Νότια
Βαλκανική

Η ΤΟΠΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
• Οι εθνικές πολιτικές επηρρέασαν αρνητικά (84%) τις
τοπικές οικονομικές σχέσεις με τη περιοχή Bitola –
FYROM
• Το ελληνικό εμπάργκο προς τη FYROM είχε τοπικά
μόνο αρνητικές συνέπειες (100%)
• Η εθνική περιφερειακή πολιτική έχει μέτρια συμβολή
στην βελτίωση των οικονομικών διασυνοριακών
συναλλαγών
• Η περιφερειακή πολιτική της Ε.Ε. δεν έφερε σημαντική
αναβάθμιση στην τοπική οικονομία.

ΣΥΝΟΨΗ
• Οι παραμεθόριες διασυνοριακές περιοχές από «νεκρά
άκρα» αποκτούν στρατηγική θέση
• Ενισχύεται η περιφερειακή ταυτότητα
• Η περιοχή της Φλώρινας από το 1913 έως το 2005
πλήρωσε πολύ ακριβά την ιδιότητα του συνόρου
• Σήμερα, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές εξελίξεις, μπορεί να
γίνει «νέο όργανο γειτονίας»
• Το μέχρι σήμερα μειονέκτημα της διασυνοριακής θέσης
μπορεί να γίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα


Slide 8

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΤΙΣ
ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ:
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δρ. ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΙΤΟΣΚΑ
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας –
Τμήμα Χρηματοικονομικών Εφαρμογών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (1)
• Γεωγραφικά απομονωμένος – μεγάλη απόσταση από αστικά κέντρα
• Δύσκολο οδικό δίκτυο σύνδεσης – μεγάλη απόσταση από κέντρα
λήψης αποφάσεων
• Σταθερά στις τελευταίες θέσεις πανελλαδικά σε όλους τους τομείς
• Σταθερά στις τελευταίες θέσεις σύμφωνα με τους οικονομικούς και
αναπτυξιακούς δείκτες
• Οικονομική υστέρηση - Επενδυτική τοπική διστακτικότητα
• Συγκριτικό μειονέκτημα/ πλεονέκτημα: η διασυνοριακή θέση
• Περιορισμένη δυνατότητα ενημέρωσης και πληροφόρησης σε τοπικό
επίπεδο
• Αποσπασματικότητα εφαρμογής κοινοτικών πρωτοβουλιών
ευαισθητοποίησης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (2)
• Έλλειψη κατάρτισης τοπικού δυναμικού
• Αγκυλώσεις και ανασφάλειες δεκαετιών
• Η οικονομία του Νομού στηρίζεται κατά κύριο λόγο στον
πρωτογενή τομέα
• Η Ανεργία (2002) ανέρχεται στο 16,01%
• Αυξημένο κόστος διαβίωσης (αυξημένο κόστος μεταφοράς)
• Οι κατά καιρούς ισχύοντες αναπτυξιακοί νόμοι δεν έχουν
προσφέρει ουσιαστικά κίνητρα (η περιοχή εντάσσεται στην ίδια
κατηγορία με το Κιλκίς).
• Το Interreg σχεδιάζεται και υλοποιείται από κεντρικές και
περιφερειακές υπηρεσίες και η υλοποίησή του καθυστερεί
• Η πληροφόρηση για αναπτυξιακά επενδυτικά κίνητρα γίνεται από
υπηρεσίες εκτός Νομού (Κοζάνη, Θεσσαλονίκη, κ.λ.π.)

Η ΦΛΩΡΙΝΑ: ΕΝΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΣΥΝΟΡΟ
Σε όλη την διάρκεια της οθωμανικής αυτοκρατορίας, ακολουθεί
αθόρυβη πορεία.
1913: Βόρειο ελληνικό σύνορο – αποκόβεται από την ενδοχώρα της
Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος: Γραμμή των χαρακωμάτων του
«Μακεδονικού Μετώπου»
Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος: Τρεις κατοχικές ζώνες
Εμφύλιος: Ακριβότερο τίμημα
Δεκαετία ’50: Το 52% του νομού μεταναστεύει
Δεκαετία ’90: Εμπάργκο προς την ΠΓΔΜ

Από το 1912 μέχρι και το 2005, πλήρωσαν πολύ ακριβά τις διαδοχικές
μορφές «του συνόρου».
2005: Χάνει την ιδιότητα του συνόρου, αποκτά την ενδοχώρα της και
κατακτά την ευρωπαϊκή της ταυτότητα.

Η ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
(1)
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΝΗ

90,00%
80,00%
70,00%
60,00%

Υφιστάμενες με ΠΓΔΜ
Υφ. Με Αλβανία

50,00%

Πρόθεση με ΠΓΔΜ
πρόθεση με Αλβανία

40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
1

2

Η ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (3)
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ

94,00%
92,00%
90,00%

Υφιστάμενες με ελληνική
ζώνη, υφιστάμενες με
πλευρά ΠΓΔΜ

88,00%

Πρόθεση προς την
ελληνική ζώνη, πρόθεση
προς την ΠΓΔΜ

86,00%
84,00%
82,00%
80,00%
1

2

Η ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (2)
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΠΓΔΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

100,00%
90,00%
80,00%
Υφιστάμενη με Ελλάδα
Υφιστάμενη με Αλβανία

70,00%
60,00%
50,00%

Πρόθεση με ελληνική
πλευρά Πρόθεση με
Αλβανική

40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
1

2

Η ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (4)
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
ΠΓΔΜ, ΑΛΒΑΝΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ, ΑΛΒΑΝΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ, ΠΓΔΜ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (5)


Πολλαπλές προσπάθειες συνεργασιών
Έντονη κινητικότητα
Ισχυρή τάση συνεργασίας και δικτύωσης
Προοπτική βιωσιμότητας και ανάπτυξη των επιχειρήσεων
Από κοινού προσπάθεια και στόχευση για βελτίωση
ανταγωνιστικότητας
• Υψηλή εκτίμηση ωφελειών από την διασυνοριακή
συνεργασία
• Η εξωτερική δικτύωση παλαιό φαινόμενο στη Νότια
Βαλκανική

Η ΤΟΠΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
• Οι εθνικές πολιτικές επηρρέασαν αρνητικά (84%) τις
τοπικές οικονομικές σχέσεις με τη περιοχή Bitola –
FYROM
• Το ελληνικό εμπάργκο προς τη FYROM είχε τοπικά
μόνο αρνητικές συνέπειες (100%)
• Η εθνική περιφερειακή πολιτική έχει μέτρια συμβολή
στην βελτίωση των οικονομικών διασυνοριακών
συναλλαγών
• Η περιφερειακή πολιτική της Ε.Ε. δεν έφερε σημαντική
αναβάθμιση στην τοπική οικονομία.

ΣΥΝΟΨΗ
• Οι παραμεθόριες διασυνοριακές περιοχές από «νεκρά
άκρα» αποκτούν στρατηγική θέση
• Ενισχύεται η περιφερειακή ταυτότητα
• Η περιοχή της Φλώρινας από το 1913 έως το 2005
πλήρωσε πολύ ακριβά την ιδιότητα του συνόρου
• Σήμερα, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές εξελίξεις, μπορεί να
γίνει «νέο όργανο γειτονίας»
• Το μέχρι σήμερα μειονέκτημα της διασυνοριακής θέσης
μπορεί να γίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα


Slide 9

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΤΙΣ
ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ:
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δρ. ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΙΤΟΣΚΑ
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας –
Τμήμα Χρηματοικονομικών Εφαρμογών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (1)
• Γεωγραφικά απομονωμένος – μεγάλη απόσταση από αστικά κέντρα
• Δύσκολο οδικό δίκτυο σύνδεσης – μεγάλη απόσταση από κέντρα
λήψης αποφάσεων
• Σταθερά στις τελευταίες θέσεις πανελλαδικά σε όλους τους τομείς
• Σταθερά στις τελευταίες θέσεις σύμφωνα με τους οικονομικούς και
αναπτυξιακούς δείκτες
• Οικονομική υστέρηση - Επενδυτική τοπική διστακτικότητα
• Συγκριτικό μειονέκτημα/ πλεονέκτημα: η διασυνοριακή θέση
• Περιορισμένη δυνατότητα ενημέρωσης και πληροφόρησης σε τοπικό
επίπεδο
• Αποσπασματικότητα εφαρμογής κοινοτικών πρωτοβουλιών
ευαισθητοποίησης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (2)
• Έλλειψη κατάρτισης τοπικού δυναμικού
• Αγκυλώσεις και ανασφάλειες δεκαετιών
• Η οικονομία του Νομού στηρίζεται κατά κύριο λόγο στον
πρωτογενή τομέα
• Η Ανεργία (2002) ανέρχεται στο 16,01%
• Αυξημένο κόστος διαβίωσης (αυξημένο κόστος μεταφοράς)
• Οι κατά καιρούς ισχύοντες αναπτυξιακοί νόμοι δεν έχουν
προσφέρει ουσιαστικά κίνητρα (η περιοχή εντάσσεται στην ίδια
κατηγορία με το Κιλκίς).
• Το Interreg σχεδιάζεται και υλοποιείται από κεντρικές και
περιφερειακές υπηρεσίες και η υλοποίησή του καθυστερεί
• Η πληροφόρηση για αναπτυξιακά επενδυτικά κίνητρα γίνεται από
υπηρεσίες εκτός Νομού (Κοζάνη, Θεσσαλονίκη, κ.λ.π.)

Η ΦΛΩΡΙΝΑ: ΕΝΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΣΥΝΟΡΟ
Σε όλη την διάρκεια της οθωμανικής αυτοκρατορίας, ακολουθεί
αθόρυβη πορεία.
1913: Βόρειο ελληνικό σύνορο – αποκόβεται από την ενδοχώρα της
Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος: Γραμμή των χαρακωμάτων του
«Μακεδονικού Μετώπου»
Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος: Τρεις κατοχικές ζώνες
Εμφύλιος: Ακριβότερο τίμημα
Δεκαετία ’50: Το 52% του νομού μεταναστεύει
Δεκαετία ’90: Εμπάργκο προς την ΠΓΔΜ

Από το 1912 μέχρι και το 2005, πλήρωσαν πολύ ακριβά τις διαδοχικές
μορφές «του συνόρου».
2005: Χάνει την ιδιότητα του συνόρου, αποκτά την ενδοχώρα της και
κατακτά την ευρωπαϊκή της ταυτότητα.

Η ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
(1)
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΝΗ

90,00%
80,00%
70,00%
60,00%

Υφιστάμενες με ΠΓΔΜ
Υφ. Με Αλβανία

50,00%

Πρόθεση με ΠΓΔΜ
πρόθεση με Αλβανία

40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
1

2

Η ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (3)
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ

94,00%
92,00%
90,00%

Υφιστάμενες με ελληνική
ζώνη, υφιστάμενες με
πλευρά ΠΓΔΜ

88,00%

Πρόθεση προς την
ελληνική ζώνη, πρόθεση
προς την ΠΓΔΜ

86,00%
84,00%
82,00%
80,00%
1

2

Η ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (2)
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΠΓΔΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

100,00%
90,00%
80,00%
Υφιστάμενη με Ελλάδα
Υφιστάμενη με Αλβανία

70,00%
60,00%
50,00%

Πρόθεση με ελληνική
πλευρά Πρόθεση με
Αλβανική

40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
1

2

Η ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (4)
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
ΠΓΔΜ, ΑΛΒΑΝΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ, ΑΛΒΑΝΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ, ΠΓΔΜ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (5)


Πολλαπλές προσπάθειες συνεργασιών
Έντονη κινητικότητα
Ισχυρή τάση συνεργασίας και δικτύωσης
Προοπτική βιωσιμότητας και ανάπτυξη των επιχειρήσεων
Από κοινού προσπάθεια και στόχευση για βελτίωση
ανταγωνιστικότητας
• Υψηλή εκτίμηση ωφελειών από την διασυνοριακή
συνεργασία
• Η εξωτερική δικτύωση παλαιό φαινόμενο στη Νότια
Βαλκανική

Η ΤΟΠΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
• Οι εθνικές πολιτικές επηρρέασαν αρνητικά (84%) τις
τοπικές οικονομικές σχέσεις με τη περιοχή Bitola –
FYROM
• Το ελληνικό εμπάργκο προς τη FYROM είχε τοπικά
μόνο αρνητικές συνέπειες (100%)
• Η εθνική περιφερειακή πολιτική έχει μέτρια συμβολή
στην βελτίωση των οικονομικών διασυνοριακών
συναλλαγών
• Η περιφερειακή πολιτική της Ε.Ε. δεν έφερε σημαντική
αναβάθμιση στην τοπική οικονομία.

ΣΥΝΟΨΗ
• Οι παραμεθόριες διασυνοριακές περιοχές από «νεκρά
άκρα» αποκτούν στρατηγική θέση
• Ενισχύεται η περιφερειακή ταυτότητα
• Η περιοχή της Φλώρινας από το 1913 έως το 2005
πλήρωσε πολύ ακριβά την ιδιότητα του συνόρου
• Σήμερα, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές εξελίξεις, μπορεί να
γίνει «νέο όργανο γειτονίας»
• Το μέχρι σήμερα μειονέκτημα της διασυνοριακής θέσης
μπορεί να γίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα


Slide 10

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΤΙΣ
ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ:
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δρ. ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΙΤΟΣΚΑ
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας –
Τμήμα Χρηματοικονομικών Εφαρμογών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (1)
• Γεωγραφικά απομονωμένος – μεγάλη απόσταση από αστικά κέντρα
• Δύσκολο οδικό δίκτυο σύνδεσης – μεγάλη απόσταση από κέντρα
λήψης αποφάσεων
• Σταθερά στις τελευταίες θέσεις πανελλαδικά σε όλους τους τομείς
• Σταθερά στις τελευταίες θέσεις σύμφωνα με τους οικονομικούς και
αναπτυξιακούς δείκτες
• Οικονομική υστέρηση - Επενδυτική τοπική διστακτικότητα
• Συγκριτικό μειονέκτημα/ πλεονέκτημα: η διασυνοριακή θέση
• Περιορισμένη δυνατότητα ενημέρωσης και πληροφόρησης σε τοπικό
επίπεδο
• Αποσπασματικότητα εφαρμογής κοινοτικών πρωτοβουλιών
ευαισθητοποίησης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (2)
• Έλλειψη κατάρτισης τοπικού δυναμικού
• Αγκυλώσεις και ανασφάλειες δεκαετιών
• Η οικονομία του Νομού στηρίζεται κατά κύριο λόγο στον
πρωτογενή τομέα
• Η Ανεργία (2002) ανέρχεται στο 16,01%
• Αυξημένο κόστος διαβίωσης (αυξημένο κόστος μεταφοράς)
• Οι κατά καιρούς ισχύοντες αναπτυξιακοί νόμοι δεν έχουν
προσφέρει ουσιαστικά κίνητρα (η περιοχή εντάσσεται στην ίδια
κατηγορία με το Κιλκίς).
• Το Interreg σχεδιάζεται και υλοποιείται από κεντρικές και
περιφερειακές υπηρεσίες και η υλοποίησή του καθυστερεί
• Η πληροφόρηση για αναπτυξιακά επενδυτικά κίνητρα γίνεται από
υπηρεσίες εκτός Νομού (Κοζάνη, Θεσσαλονίκη, κ.λ.π.)

Η ΦΛΩΡΙΝΑ: ΕΝΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΣΥΝΟΡΟ
Σε όλη την διάρκεια της οθωμανικής αυτοκρατορίας, ακολουθεί
αθόρυβη πορεία.
1913: Βόρειο ελληνικό σύνορο – αποκόβεται από την ενδοχώρα της
Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος: Γραμμή των χαρακωμάτων του
«Μακεδονικού Μετώπου»
Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος: Τρεις κατοχικές ζώνες
Εμφύλιος: Ακριβότερο τίμημα
Δεκαετία ’50: Το 52% του νομού μεταναστεύει
Δεκαετία ’90: Εμπάργκο προς την ΠΓΔΜ

Από το 1912 μέχρι και το 2005, πλήρωσαν πολύ ακριβά τις διαδοχικές
μορφές «του συνόρου».
2005: Χάνει την ιδιότητα του συνόρου, αποκτά την ενδοχώρα της και
κατακτά την ευρωπαϊκή της ταυτότητα.

Η ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
(1)
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΝΗ

90,00%
80,00%
70,00%
60,00%

Υφιστάμενες με ΠΓΔΜ
Υφ. Με Αλβανία

50,00%

Πρόθεση με ΠΓΔΜ
πρόθεση με Αλβανία

40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
1

2

Η ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (3)
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ

94,00%
92,00%
90,00%

Υφιστάμενες με ελληνική
ζώνη, υφιστάμενες με
πλευρά ΠΓΔΜ

88,00%

Πρόθεση προς την
ελληνική ζώνη, πρόθεση
προς την ΠΓΔΜ

86,00%
84,00%
82,00%
80,00%
1

2

Η ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (2)
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΠΓΔΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

100,00%
90,00%
80,00%
Υφιστάμενη με Ελλάδα
Υφιστάμενη με Αλβανία

70,00%
60,00%
50,00%

Πρόθεση με ελληνική
πλευρά Πρόθεση με
Αλβανική

40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
1

2

Η ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (4)
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
ΠΓΔΜ, ΑΛΒΑΝΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ, ΑΛΒΑΝΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ, ΠΓΔΜ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (5)


Πολλαπλές προσπάθειες συνεργασιών
Έντονη κινητικότητα
Ισχυρή τάση συνεργασίας και δικτύωσης
Προοπτική βιωσιμότητας και ανάπτυξη των επιχειρήσεων
Από κοινού προσπάθεια και στόχευση για βελτίωση
ανταγωνιστικότητας
• Υψηλή εκτίμηση ωφελειών από την διασυνοριακή
συνεργασία
• Η εξωτερική δικτύωση παλαιό φαινόμενο στη Νότια
Βαλκανική

Η ΤΟΠΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
• Οι εθνικές πολιτικές επηρρέασαν αρνητικά (84%) τις
τοπικές οικονομικές σχέσεις με τη περιοχή Bitola –
FYROM
• Το ελληνικό εμπάργκο προς τη FYROM είχε τοπικά
μόνο αρνητικές συνέπειες (100%)
• Η εθνική περιφερειακή πολιτική έχει μέτρια συμβολή
στην βελτίωση των οικονομικών διασυνοριακών
συναλλαγών
• Η περιφερειακή πολιτική της Ε.Ε. δεν έφερε σημαντική
αναβάθμιση στην τοπική οικονομία.

ΣΥΝΟΨΗ
• Οι παραμεθόριες διασυνοριακές περιοχές από «νεκρά
άκρα» αποκτούν στρατηγική θέση
• Ενισχύεται η περιφερειακή ταυτότητα
• Η περιοχή της Φλώρινας από το 1913 έως το 2005
πλήρωσε πολύ ακριβά την ιδιότητα του συνόρου
• Σήμερα, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές εξελίξεις, μπορεί να
γίνει «νέο όργανο γειτονίας»
• Το μέχρι σήμερα μειονέκτημα της διασυνοριακής θέσης
μπορεί να γίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα


Slide 11

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΤΙΣ
ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ:
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δρ. ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΙΤΟΣΚΑ
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας –
Τμήμα Χρηματοικονομικών Εφαρμογών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (1)
• Γεωγραφικά απομονωμένος – μεγάλη απόσταση από αστικά κέντρα
• Δύσκολο οδικό δίκτυο σύνδεσης – μεγάλη απόσταση από κέντρα
λήψης αποφάσεων
• Σταθερά στις τελευταίες θέσεις πανελλαδικά σε όλους τους τομείς
• Σταθερά στις τελευταίες θέσεις σύμφωνα με τους οικονομικούς και
αναπτυξιακούς δείκτες
• Οικονομική υστέρηση - Επενδυτική τοπική διστακτικότητα
• Συγκριτικό μειονέκτημα/ πλεονέκτημα: η διασυνοριακή θέση
• Περιορισμένη δυνατότητα ενημέρωσης και πληροφόρησης σε τοπικό
επίπεδο
• Αποσπασματικότητα εφαρμογής κοινοτικών πρωτοβουλιών
ευαισθητοποίησης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (2)
• Έλλειψη κατάρτισης τοπικού δυναμικού
• Αγκυλώσεις και ανασφάλειες δεκαετιών
• Η οικονομία του Νομού στηρίζεται κατά κύριο λόγο στον
πρωτογενή τομέα
• Η Ανεργία (2002) ανέρχεται στο 16,01%
• Αυξημένο κόστος διαβίωσης (αυξημένο κόστος μεταφοράς)
• Οι κατά καιρούς ισχύοντες αναπτυξιακοί νόμοι δεν έχουν
προσφέρει ουσιαστικά κίνητρα (η περιοχή εντάσσεται στην ίδια
κατηγορία με το Κιλκίς).
• Το Interreg σχεδιάζεται και υλοποιείται από κεντρικές και
περιφερειακές υπηρεσίες και η υλοποίησή του καθυστερεί
• Η πληροφόρηση για αναπτυξιακά επενδυτικά κίνητρα γίνεται από
υπηρεσίες εκτός Νομού (Κοζάνη, Θεσσαλονίκη, κ.λ.π.)

Η ΦΛΩΡΙΝΑ: ΕΝΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΣΥΝΟΡΟ
Σε όλη την διάρκεια της οθωμανικής αυτοκρατορίας, ακολουθεί
αθόρυβη πορεία.
1913: Βόρειο ελληνικό σύνορο – αποκόβεται από την ενδοχώρα της
Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος: Γραμμή των χαρακωμάτων του
«Μακεδονικού Μετώπου»
Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος: Τρεις κατοχικές ζώνες
Εμφύλιος: Ακριβότερο τίμημα
Δεκαετία ’50: Το 52% του νομού μεταναστεύει
Δεκαετία ’90: Εμπάργκο προς την ΠΓΔΜ

Από το 1912 μέχρι και το 2005, πλήρωσαν πολύ ακριβά τις διαδοχικές
μορφές «του συνόρου».
2005: Χάνει την ιδιότητα του συνόρου, αποκτά την ενδοχώρα της και
κατακτά την ευρωπαϊκή της ταυτότητα.

Η ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
(1)
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΝΗ

90,00%
80,00%
70,00%
60,00%

Υφιστάμενες με ΠΓΔΜ
Υφ. Με Αλβανία

50,00%

Πρόθεση με ΠΓΔΜ
πρόθεση με Αλβανία

40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
1

2

Η ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (3)
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ

94,00%
92,00%
90,00%

Υφιστάμενες με ελληνική
ζώνη, υφιστάμενες με
πλευρά ΠΓΔΜ

88,00%

Πρόθεση προς την
ελληνική ζώνη, πρόθεση
προς την ΠΓΔΜ

86,00%
84,00%
82,00%
80,00%
1

2

Η ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (2)
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΠΓΔΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

100,00%
90,00%
80,00%
Υφιστάμενη με Ελλάδα
Υφιστάμενη με Αλβανία

70,00%
60,00%
50,00%

Πρόθεση με ελληνική
πλευρά Πρόθεση με
Αλβανική

40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
1

2

Η ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (4)
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
ΠΓΔΜ, ΑΛΒΑΝΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ, ΑΛΒΑΝΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ, ΠΓΔΜ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (5)


Πολλαπλές προσπάθειες συνεργασιών
Έντονη κινητικότητα
Ισχυρή τάση συνεργασίας και δικτύωσης
Προοπτική βιωσιμότητας και ανάπτυξη των επιχειρήσεων
Από κοινού προσπάθεια και στόχευση για βελτίωση
ανταγωνιστικότητας
• Υψηλή εκτίμηση ωφελειών από την διασυνοριακή
συνεργασία
• Η εξωτερική δικτύωση παλαιό φαινόμενο στη Νότια
Βαλκανική

Η ΤΟΠΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
• Οι εθνικές πολιτικές επηρρέασαν αρνητικά (84%) τις
τοπικές οικονομικές σχέσεις με τη περιοχή Bitola –
FYROM
• Το ελληνικό εμπάργκο προς τη FYROM είχε τοπικά
μόνο αρνητικές συνέπειες (100%)
• Η εθνική περιφερειακή πολιτική έχει μέτρια συμβολή
στην βελτίωση των οικονομικών διασυνοριακών
συναλλαγών
• Η περιφερειακή πολιτική της Ε.Ε. δεν έφερε σημαντική
αναβάθμιση στην τοπική οικονομία.

ΣΥΝΟΨΗ
• Οι παραμεθόριες διασυνοριακές περιοχές από «νεκρά
άκρα» αποκτούν στρατηγική θέση
• Ενισχύεται η περιφερειακή ταυτότητα
• Η περιοχή της Φλώρινας από το 1913 έως το 2005
πλήρωσε πολύ ακριβά την ιδιότητα του συνόρου
• Σήμερα, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές εξελίξεις, μπορεί να
γίνει «νέο όργανο γειτονίας»
• Το μέχρι σήμερα μειονέκτημα της διασυνοριακής θέσης
μπορεί να γίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα