διαπροσωπικές σχέσεις

Download Report

Transcript διαπροσωπικές σχέσεις

Υπεύθυνοι καθηγητές:
Καρακούσης Δημήτρης
Σταθοπούλου Αθανασία
Α/Α
Το
πρόγραμμα
Αγωγής
Υγείας
"Διαπροσωπικές
σχέσεις
και
Εφηβεία"
πραγματοποιήθηκε το σχ.
έτος 2006-07 από τους
καθηγητές
Καρακούση
Δημήτρη και Σταθοπούλου
Αθανασία σε συνεργασία με
τα τμήματα

Α1 της πρώτης Τάξης του
2ου Επαγγελματικού Λυκείου
και της
Γ΄
τάξης
του
τομέα
Ηλεκτρονικών του 2ου ΤΕΕ
Λαμίας.
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ:
1
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3
ΒΑΒΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
4
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
5
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΗΝΑ
6
ΓΑΛΑΝΟΣ
ΗΛΙΑΣ
7
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ
8
ΓΙΑΝΟ
ΑΡΜΑΝΤ
9
ΓΟΥΙΓΟΥΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
10
ΔΡΑΚΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
11
ΔΡΟΥΓΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
12
ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
13
ΖΙΩΓΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
14
ΚΑΚΛΙΑ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
15
ΚΑΚΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
16
ΚΑΛΕΜΗ
ΜΑΡΙΝΕΛΑ
17
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
18
ΚΑΤΣΙΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
19
ΚΟΚΟΝΔΥΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
20
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
Οι στόχοι του προγράμματος είναι να μπορέσουν τα παιδιά:
 να σκέφτονται κριτικά
 να είναι αυτάρκη
 να μην παρασύρονται
 να επιβάλλονται στον εαυτό τους
 να κάνουν επιλογές με ηθικά κριτήρια
 να έχουν ξεκάθαρες αξίες και συμπεριφορές
 να δημιουργούν και να διατηρούν καλές σχέσεις
 να έχουν έναν υγιή τρόπο ζωής
 να επικοινωνούν επαρκώς και να συνεργάζονται αρμονικά
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Ενότητα 1η
Τι είναι οι διαπροσωπικές σχέσεις;
Ενότητα 2η
Αρχές καλής επικοινωνίας
Ενότητα 3η
Εφηβεία
Ενότητα 4η
Σχέσεις Μαθητών - Καθηγητών
ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1η
Τα
?
Παιχνίδι ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΑΣ
Δ
Ι
Α
Π
Ρ
Ο
Σ
Ω
Π
Ι
Κ
Ε
Σ
Δ-ΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Ι-ΣΟΤΗΤΑ
Α-ΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Π-ΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Ρ-ΑΤΣΙΣΜΟΣ
Ο-ΜΑΔΕΣ
Σ-ΥΖΗΤΗΣΗ
Ω-ΡΙΜΟΤΗΤΑ
Π-ΑΙΧΝΙΔΙ
Ι-ΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ
Κ-ΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
Ε-ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Σ-ΥΜΜΑΘΗΤΕΣ
Για διαπροσωπικές σχέσεις μιλούμε, όταν οι ενέργειες
και γενικότερα η συμπεριφορά ενός ατόμου επηρεάζει την
συμπεριφορά ενός ή άλλων ατόμων, έτσι ώστε να έχουμε
αλληλεπίδραση και αμοιβαία ρύθμιση της συμπεριφοράς.
Γενικότερα
Οι διαπροσωπικές σχέσεις είναι υπεύθυνες για την:
o Αλληλεπίδραση ερεθισμάτων.
o Δημιουργία συναισθημάτων.
o Διαπροσωπική επικοινωνία.
o Προώθηση της μάθησης και της ανάπτυξης.
o Καλή διάθεση λήψης και επεξεργασίας πληροφοριών
από το περιβάλλον και την μνήμη.
Ενότητα 2η
ΠΟΜΠΟΣ
ΠΗΓΗ
ΔΕΚΤΗΣ
ΑΡΧΕΣ ΚΑΛΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΣΤΟΧΟΙ
• Να καταλάβουν τη σημασία της σωστής
επικοινωνίας
• Να ελέγχουν τις παρορμήσεις τους
• Να μάθουν να μπαίνουν στη θέση του άλλου
για να μπορούν να τον καταλάβουν καλύτερα.
ΑΡΧΕΣ ΚΑΛΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
1.
2.
3.
4.
5.
Χωρίσαμε τα παιδιά σε ομάδες των τριών ατόμων.
Τους είπαμε να σκεφτούν μια ιστορία σύντομη. Το ένα
παιδί διηγείται την μικρή ιστορία στο δεύτερο χωρίς
να ακούει το τρίτο. Στη συνέχεια το δεύτερο παιδί
αναπαριστά την ιστορία στο τρίτο παιδί – τα λόγια
απαγορεύονται αυστηρά – χρησιμοποιώντας την κίνηση
στο σώμα, εκφράσεις στο πρόσωπο κτλ. Αμέσως μετά
το τρίτο παιδί καλείται να εξιστορήσει την ιστορία
όπως την κατάλαβε.
ΑΡΧΕΣ ΚΑΛΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 Κοιτάζω τον άλλο στα μάτια όταν μιλάω
 Απευθύνομαι στο κατάλληλο πρόσωπο για το
κάθε θέμα
 Εκφράζω με σαφήνεια και ειλικρίνεια αυτό που
θέλω
 Ακούω τον άλλο και προσπαθώ να μπω στη
θέση του
 Διαλέγω την κατάλληλη στιγμή και τον
κατάλληλο χώρο
ΕΝΟΤΗΤΑ 3η - Εφηβεία
Συμπληρώνουμε τις προτάσεις:
 1. Αισθάνομαι ευχάριστα όταν:
 2. Στεναχωριέμαι με τους φίλους μου όταν:
 3. Με νευριάζουν οι άνθρωποι που:
 4. Ονειρεύομαι να:
 5. Δεν αντέχω:
 6 .Όταν κουράζομαι:
 7. Με τους γονείς μου:
 8. Το να παίρνω αποφάσεις:
 9. Οι σχέσεις με τους νέους του άλλου φίλου είναι:
 10. Δυσκολεύομαι να:
 11. Τον τελευταίο χρόνο νιώθω κυρίως:
 12. Στο σχολείο είμαι:
 13. Μ’ αρέσει να έχω πολλούς / πολλές / πολλά:
 14. Οι σχέσεις μου με τους νέους του ίδιου φίλου είναι;
 Οι μαθητές απάντησαν
στο ερωτηματολόγιο και
ακολούθησε συζήτηση
όπου μέσα από αυτή
μιλήσαμε για τις αλλαγές
στον έφηβο που μπορεί
να είναι είτε στην
συμπεριφορά του είτε
στην εξωτερική του
εμφάνιση.
Ενότητα 4η
01. Οι καθηγητές σάς αγαπούν ;
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Πολύ
Μέτρια
Λίγο
Καθόλου
Μαθητές
44%
44%
12%
0%
Καθηγητές
78%
22%
0%
0%
02. Οι καθηγητές σάς παρακολουθούν με προσοχή,
όταν μιλάτε ;
150%
100%
50%
0%
Πολύ
Μέτρια
Λίγο
Καθόλου
Μαθητές
51%
49%
0%
0
Καθηγητές
100%
0%
0%
0%
03. Οι καθηγητές σάς πλησιάζουν στα διαλείμματα
και στις εκδρομές;
60%
40%
20%
0%
Πολύ
Μέτρια
Λίγο
Καθόλου
Μαθητές
15%
25%
42,50%
17,50%
Καθηγητές
34%
11%
55%
0%
04. Οι καθηγητές σάς προσβάλλουν ;
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Πολύ
Μέτρια
Λίγο
Καθόλου
Μαθητές
0%
12%
43,50%
44,50%
Καθηγητές
0%
0%
44%
56%
05. Οι καθηγητές σάς ενθαρρύνουν ;
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Μαθητές
Καθηγητές
Πολύ
Μέτρια
Λίγο
Καθόλου
27%
78%
44%
22%
27%
0%
2%
0%
06. Οι καθηγητές σας ασχολούνται με τα
προσωπικά σας προβλήματα ;
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Μαθητές
Καθηγητές
Πολύ
Μέτρια
Λίγο
Καθόλου
10,50%
20,50%
35,50%
33,50%
11%
34%
55%
0%
 Αίσθηση
της εμπιστοσύνης.
 Αίσθηση της ασφάλειας.
 Ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης.
 Μείωση της επιφυλακτικότητας.
 Μείωση του ανταγωνισμού.
 Επιδίωξη της συνεργασίας και της αλληλοβοήθειας.
 Δημιουργία μιας τάξης «ομάδας».
 Παιδαγωγική κατάρτιση – επιμόρφωση.
 Ενθουσιασμό για την δουλειά του.
 Θετική στάση απέναντι στους μαθητές.
 Να αναγνωρίζει την ιδιαίτερη προσωπικότητα του κάθε
μαθητή.
 Να είναι διαθέσιμος στους μαθητές και να δείχνει
πραγματικό ενδιαφέρον για αυτούς.
 Να καλλιεργεί αισθήματα ασφάλειας και εμπιστοσύνης.
 Να είναι ευγενικός και να μην προσβάλει πρόσωπα και
προσπάθειες.
 Να αναγνωρίζει και να ενισχύει τα θετικά στοιχεία των
μαθητών του
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος φάνηκε ότι τα παιδιά:
1. συμμετείχαν με μεγάλη προθυμία στις περισσότερες δραστηριότητες
ατομικά ή ανά ζεύγη
2. ενισχύθηκε η αυτοεκτίμησή τους, καθώς διαπίστωσαν πόσο
μοναδικά και ξεχωριστά άτομα είναι
3. αναπτύχθηκε μεταξύ τους πνεύμα συνεργασίας μέσα σε κλίμα
εμπιστοσύνης και ασφάλειας
4. βελτιώθηκαν οι διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των μαθητών/τριών,
αλλά και μεταξύ των καθηγητών και των μαθητών/τριών
5. μπορούν ως ένα βαθμό να αναγνωρίζουν τα συναισθήματά τους και
να αντιμετωπίζουν τις συγκρούσεις τους με σύμπνοια και κατανόηση,
με τεχνικές επίλυσης διαφωνιών που ανακάλυψαν
6. μπορούν να αποδέχονται τη διαφορετικότητα ως ένα βαθμό και ότι
είναι έτοιμα να στηρίξουν, όσο μπορούν, άτομα που χρειάζονται
βοήθεια.
Παρατηρήσεις
 Το εκπαιδευτικό υλικό αποδείχθηκε πολύτιμο εργαλείο στα χέρια
των καθηγητών.
 Οι δραστηριότητες είναι πολλές σε κάθε διδακτική κάρτα δίνοντας
μεγαλύτερη ελευθερία επιλογής των καταλληλότερων.
 Οι φορείς με τους οποίους συνεργαστήκαμε (Γραφείο Αγωγής
Υγείας) στήριξαν σημαντικά την προσπάθειά μας στην αντιμετώπιση
των προβλημάτων.
 Τα παιδιά βρήκαν το πρόγραμμα εξαιρετικά ενδιαφέρον.
 Κατά την άποψή μας, θα είναι πολύ σημαντικό να εφαρμόζεται το
πρόγραμμα αυτό σε όλα τα σχολεία και σε όλες τις τάξεις, γιατί
αναπτύσσει την αυτοεκτίμηση, τη συναισθηματική ασφάλεια, την
επικοινωνία, τη συνεργασία, την ανοχή. Όλα αυτά δημιουργούν τις
προϋποθέσεις για την πολυπόθητη ισορροπία και αρμονία στη σχέση
με τον εαυτό τους και τους άλλους, πράγματα που αποτελούν
απαραίτητες προϋποθέσεις για τη σωστή και έγκαιρη πρόληψη κατά
των οποιωνδήποτε εξαρτήσεων