Transcript File

Καλώς ήρθατε στην ερευνητική μας εργασία με θέμα
"Διάλογος (και Δημοκρατία)"
ΤΟ ΘΈΜΑ ΜΑΣ ΤΟ ΠΡΟΣΕΓΓΊΣΑΜΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΆ ΣΤΑ ΕΞΉΣ ΠΕΔΊΑ:






1.
2.
3.
4.
5.
Κοινωνιολογία
Φιλοσοφία
Κοινωνική ψυχολογία
Τέχνες (Θέατρο)
Τεχνολογία (Διαδίκτυο: κοινωνικά δίκτυα, ιστολόγια, ιστοσελίδες)
Πολιτική και Δίκαιο
ΟΡΊΣΑΜΕ ΩΣ ΕΝΌΤΗΤΕΣ (ΥΠΟ-ΘΈΜΑΤΑ), ΤΑ ΕΞΉΣ:
Ορισμός της έννοιας του Διαλόγου
Σκοπός Διαλόγου
Προϋποθέσεις (σωστών διαλόγων), (π.χ. αυτοσεβασμός, αλληλοσεβασμός)
Αιτίες αποτυχημένων διαλόγων, Αποτελέσματα σωστών διαλόγων
Είδη διαλόγων
ΔΙΆΛΟΓΟΣ
Ορισμός
Αίτια
επιτυχίας ή
αποτυχίας
Είδη
Προϋποθ
έσεις
Σκοπός
Πριν ξεκινήσουμε την έρευνά μας, στις πρώτες
συζητήσεις –σε ολομέλεια του τμήματοςσυγκεντρώσαμε εκ των προτέρων τις δικές μας
ιδέες για τις παραπάνω υποενότητες.
(Π.χ. στις «Αιτίες αποτυχημένων διαλόγων»)
Στην πορεία της έρευνας διαπιστώσαμε ότι οι ιδέες
μας ήταν σωστές!
Αλλά ας ξεκινήσουμε από τα βασικά:
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ
Από τα ερωτηματολόγια που μοιράσαμε σε μαθητές του 1ου Λυκείου Ζωγράφου, βγάλαμε
κάποια συμπεράσματα σχετικά με τη σημασία του διαλόγου στην ζωή των εφήβων.





Οι μαθητές πιστεύουν πως η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει μέχρι και την επικοινωνία των
ανθρώπων, διότι τα προβλήματα και οι υποχρεώσεις τους έχουν αυξηθεί.
Η ατμόσφαιρα στο σπίτι τους είναι γεμάτη εντάσεις, τις περισσότερες μέρες, καθώς οι γονείς του
έχουν μεγάλες οικονομικές δυσκολίες και συνεπώς δεν μπορούν να έχουν έναν υγιή διάλογο με
τα παιδιά τους.
Αν και πολλοί σήμερα θεωρούν πως τα κοινωνικά δίκτυα βοηθούν τους εφήβους να
κοινωνικοποιηθούν ή να βελτιώσουν το λόγο τους, η έρευνά μας απέδειξε το ακριβώς αντίθετο. Η
πλειοψηφία πιστεύει πως αυτά τα μέσα είναι πολύ χρήσιμα για την ενημέρωση και την
επικοινωνία, όμως ο διάλογος που διεξάγεται μέσω αυτών είναι ανούσιος και δεν έχει κάποια
ωφέλεια για τους μαθητές.
Γιατί υπάρχουν αποτυχημένοι διάλογοι: Για αυτό το πρόβλημα οι μαθητές πιστεύουν πως
ευθύνεται η έλλειψη σεβασμού μεταξύ των συνομιλητών. άρα οι συμμετέχοντες στο διάλογο
πρέπει να είναι ανοιχτοί και να μην προτρέχουν στην εξαγωγή συμπερασμάτων πριν ολοκληρώσει
ο συνομιλητής τους.
Κάτι ενδιαφέρον που παρατηρήσαμε από τις απαντήσεις, ήταν κάποιες διαφορές ανάλογα με
την ηλικία και το φύλο. Πιο πολύ αξία φαίνεται να δίνουν στο διάλογο τα κορίτσια, συγκριτικά με
τα αγόρια, και τα μεγαλύτερα παιδιά συγκριτικά με τα μικρότερα.
Κάποιες ενδεικτικές ερωτήσεις (από όλες τις ομάδες της Ερευνητικής Εργασίας)
Πιστεύετε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λειτουργούν ως υποκατάστατο του αυθεντικού και
ειλικρινούς διαλόγου;
Α) Ναι Β) Όχι

Ποιο είναι το συνηθέστερο θέμα των διαλόγων σας;
Πολιτικά / Αθλητικά / Κοινωνικά / Πολιτισμός / Σχολικά / Επίκαιρα / άλλο......

Τί αντιπροσωπεύει για εσάς ο διάλογος;
Δημοκρατία / Λήψη Γνώσεων / Διεύρυνση πνευματικών οριζόντων / Εξαντλητική
συζήτηση

Θεωρείτε πως η ελληνική κοινωνία προάγει το διάλογο;
Α ) Ναι Β) Όχι

Με τι ηλικίας άτομα προτιμάτε να κάνετε διάλογο;
6
4
2
0
Κατη…
Κατη…
Κατη…
Κατη…

Σειρά 1
Σειρά 2
Σειρά 3
Η ΈΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΛΌΓΟΥ
Τι σημαίνει αλήθεια, «διάλογος»;

Ο διάλογος είναι η συζήτηση που γίνεται ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα
άτομα με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων πάνω σε ένα θέμα.

Είναι και η αντιπαράθεση θέσεων πάνω σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα από
άτομα με ψυχική ωριμότητα και πνευματική υποδομή. Επιλύει προσωπικές
διαφορές και βοηθά στην προσέγγιση δύο ή περισσότερων ατόμων.

Η θέληση και η προσπάθεια του ανθρώπου να εξηγήσει, όσο γίνεται πιο
αντικειμενικά, το παράδοξο της ζωής, όπως και η έμφυτη ανάγκη του για
επικοινωνία γέννησε το διάλογο.

Επομένως, η «δια λόγου» ανταλλαγή γνώσεων, αντιλήψεων και
συναισθημάτων δίνει την ευκαιρία στους ανθρώπους να ερμηνεύσουν
τους νόμους της ζωής και να μοιραστούν το περιεχόμενό της με τους
συνανθρώπους τους.
Ο ΔΙΆΛΟΓΟΣ ΔΙΑΚΡΊΝΕΤΑΙ ΣΕ:

i) Εσωτερικό
ii) Διαπροσωπικό
iii) Κοινωνικό
iv) Εθνικό
v) Παγκόσμιο
ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΓΙΑ ΈΝΑΝ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΌ
ΔΙΆΛΟΓΟ






Σαφής γνώση του αντικειμένου
Πνευματική ευρύτητα ( απουσία δογματισμού,
φανατισμού, μισαλλοδοξίας, προκαταλήψεων κτλ)
Καλοπροαίρετη διάθεση
Ορθή χρήση του λεκτικού κώδικα
Αυτοπειθαρχία, υπομονή, αντικειμενική σκέψη,
αποφυγή γενικεύσεων
Ακριβολογία κ.ά.
ΑΊΤΙΑ ΕΚΦΥΛΙΣΜΟΎ ΤΟΥ ΔΙΑΛΌΓΟΥ.
Απομόνωση, ατομικισμός, περιθώρια χρόνου.
 Γενικότερη κοινωνική κρίση, φθορά της
γλώσσας, κυριαρχία των ΜΜΕ.
 Ο χαρακτήρας της εκπαίδευσης και η
ευρύτερη αγωγή συμβάλλουν στη δημιουργία
του φαινομένου.

ΠΑΡΆΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΣΥΜΒΆΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ
ΚΑΛΛΙΈΡΓΕΙΑ ΠΝΕΎΜΑΤΟΣ ΔΙΑΛΌΓΟΥ.






Η συνειδητοποίηση από μέρους του ατόμου της
αξίας του διαλόγου.
Η συμμετοχή του ατόμου σε συλλογικά σχήματα
δράσης.
Η οικογένεια.
Η εκπαίδευση.
Τα ΜΜΕ.
Το περιεχόμενο και η ποιότητα της πολιτικής ζωής.
Ο διάλογος συναντάται σε πολλές πτυχές και τομείς της καθημερινότητάς μας.
…
Ασχοληθήκαμε πιο ιδιαίτερα με τη σχέση που έχει με:
Δημοκρατία
Εκπαίδευση
Φιλοσοφία
Τέχνη
Τεχνολογία
ΔΙΆΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ
Ο ΔΙΆΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΎΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ.
Αυτό που διαχωρίζει τη δημοκρατία από άλλα πολιτικά συστήματα είναι η αρχή και η
πρακτική επίλυσης διαφορών κατά κύριο λόγο μέσω του διαλόγου.
Η δημοκρατία θεμελιώνεται πάνω στο δικαίωμα του καθενός να συμμετέχει στη
διαχείριση των δημοσίων ζητημάτων.
Η επίτευξη της δημοκρατίας προϋποθέτει μία γνήσια συνεργασία μεταξύ ανδρών και
γυναικών,
απαιτεί δημοκρατικό κλίμα και πολιτισμό διαρκώς τροφοδοτούμενο και ενισχυόμενο από
την εκπαίδευση και από άλλα έκδοχα πολιτισμού και πληροφορίας.
Το κοινοβούλιο είναι το σώμα όπου πρέπει να ακούγεται ποικιλία απόψεων..Δηλαδή να
περιλαμβάνει όλες τις φωνές του πολιτικού διαλόγου: άντρες-γυναίκες, νέουςηλικιωμένους, πλούσιους-φτωχούς, μειοψηφίες και γηγενείς πληθυσμούς
Μέσω του διαλόγου ελέγχεται η εξουσία, εξασφαλίζεται ο πλουραλισμός και
διασφαλίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως αυτό της ελευθερίας και της
ισοπολιτείας.
Όμως:
Στην ευρωπαϊκή εποχή μας απουσιάζει δραματικά στην ελληνική κοινωνία ο διάλογος και
η διαπάλη των ιδεών.
Η υπεράσπιση πολιτικών θέσεων δεν γίνεται με επιχειρήματα και τεκμήρια.
Στη θέση του πολιτικού λόγου που απευθύνεται στην κρίση των πολιτών και
επιχειρηματολογεί, ευρύτατα κυριαρχεί ένας λόγος που απευθύνεται στο συναίσθημα,
συνθηματολογεί, μετατρέπει τον πολιτικό συλλογισμό σε ηθική κατηγορία και
καταγγέλλει ηθικά τους πολιτικούς του αντιπάλους.
Η ηθική καταδίκη στη θέση της πολιτικής κριτικής είναι βασικό χαρακτηριστικό του λόγου
των φασισμών.
Η ναζιστική εξουσία έκανε τη μεγαλύτερη κατάχρηση αυτού του είδους λόγου,
συστηματικά μετατρέποντας την πολιτική κριτική σε ηθική αγανάκτηση.
Δεν άσκησε ποτέ κριτική στους πολιτικούς της αντιπάλους, αλλά χρησιμοποίησε εναντίον
τους τη συκοφαντία συνοδευόμενη από την ηθική καταγγελία, πράγμα που άνοιξε τον
δρόμο στη φυσική τους εξόντωση.
Τα πνευματικά προτερήματα των συνομιλητών, όσο σημαντικά κι αν είναι, πρέπει να
συνοδεύονται με ανάλογο ήθος.
Ο προκατειλημμένος εμμένει πεισματικά στις
απόψεις του και συχνά καταλήγει σε φανατισμό
και μισαλλοδοξία, φαινόμενα που όχι μόνο δε
συμβιβάζονται με την έρευνα, την αναζήτηση
της αλήθειας και το διάλογο, αλλά συχνά
αποδεικνύονται ολέθρια για την ομαλή
κοινωνική ζωή και την πρόοδο του πολιτισμού.
ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ





Η διδασκαλία γίνεται πιο ενδιαφέρουσα.
Ο μαθητής κοινωνικοποιείται και
διαμορφώνει σωστό χαρακτήρα.
Κατανοεί καλύτερα τις υποχρεώσεις του
ως πολίτη με την συμμετοχή του στα
κοινά.
Τον βοηθά να σκέπτεται, να
προβληματίζεται και να σέβεται τον
ομιλητή του ανεξαρτήτως ηλικίας.
Συμβάλλει στην εποικοδομητική
επικοινωνία μεταξύ των ατόμων.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ




Η ύπαρξη ενός κλίματος ισοτιμίας μεταξύ των
μαθητών.
Ο σεβασμός σε διαφορετικές απόψεις που θα
τίθενται.
Η ειλικρίνεια και η εμπιστοσύνη όχι μόνο μεταξύ των
μαθητών αλλά και μεταξύ των μαθητών με τον
εκπαιδευτικό.
Ο εκπαιδευτικός πρέπει να εκτιμά τους μαθητές του
ως αυτόνομες και ανεξάρτητες προσωπικότητες, να
μην ασκεί αρνητική κριτική και να μην προσπαθεί να
επιβάλλει την δική του άποψη.
ΔΙΆΛΕΙΜΜΑ … ΧΙΟΥΜΟΡΙΣΤΙΚΟ
ΔΙΑΛΟΓΟΣ
και
ΦΙΛΟΣΟΦΊΑ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ
ΣΩΚΡΑΤΗ…Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ
ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ…
Εκμαιεύοντας το διάλογο…
Το μυστικό της επιτυχίας του
Σωκράτη ήταν πως δεν παρίστανε το
δάσκαλο σε κανέναν.
Αντίθετα πλησίαζε το συνομιλητή του
και έδειχνε πως ήθελε να μάθει ο
ίδιος από εκείνον, δήλωνε μάλιστα
στην αρχή της συζήτησης ότι εκείνος
δεν ήξερε τίποτα!
Δε δίδασκε λοιπόν όπως οι
συνηθισμένοι δάσκαλοι . Όχι, εκείνος
συζητούσε.
ατά τη διάρκεια του διαλόγου έθετε ερωτήσεις στον
συνομιλητή του και έτσι τον οδηγούσε στο να διακρίνει μόνος
του τις ατέλειες και τις αδυναμίες των συλλογισμών του.
Λένε πως η μητέρα του Σωκράτη ήταν μαμή. Ο ίδιος
πάντως, παρομοίαζε την τέχνη του στη συζήτηση με την τέχνη
της μαμής .
Γιατί δεν είναι βέβαια η μαμή, αυτή που γεννάει το παιδί .
Το παιδί το γεννάει η μητέρα του .
Η μαμή, όμως, είναι δίπλα της και τη βοηθάει την ώρα της
γέννας.
Ο Σωκράτης, λοιπόν, θεωρούσε καθήκον του να βοηθάει το
συνομιλητή του να <γεννήσει> την ορθή γνώμη .
Διότι η αληθινή γνώση έρχεται πάντα από μέσα μας, κι όπως
το παιδί βγαίνει στον κόσμο με τη διαδικασία της γέννας
εκείνη έρχεται με τη διαδικασία του διαλόγου σε συνδυασμό
με την λογική
Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ
ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗΣ…
Διαλεκτική, από το ρήμα διαλέγομαι =
συνομιλώ και διαλέγω, ξεδιαλύνω,
στην αρχική σημασία είναι η τέχνη της
συνομιλίας, της συζήτησης.
Ο Πλάτων σε πλατύτερη έννοια
διαλεκτική λέγει τη φιλοσοφία και
διαλεκτικό το φιλόσοφο (φιληβ. 58α)..
Εφευρέτη της διαλεκτικής στην έννοια
αυτή οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν
τον ελεάτη Ζήνωνα.
υσιαστικός πατέρας της Διαλεκτικής είναι ο Πλάτων, ο οποίος επηρεάσθηκε
από τον μεγάλο δάσκαλό του Σωκράτη.
Όπως προκύπτει από τα Ξενοφώντος Απομνημονεύματα {ΙV, 5, 12}, ο Σωκράτης
είχε χρησιμοποιήσει πρώτος την διαλεκτική μέθοδο, την οποία ανέπτυξε
περαιτέρω ο Πλάτων στον "Σοφιστή", στηριζόμενος στο ρήμα «διαλέγω».
Όμως, ο όρος Διαλεκτική προκύπτει τόσο από το "διαλέγω", όσο και από το
«διαλέγομαι».
λογική αναδείχθηκε σε επιστήμη από τον Αριστοτέλη. Γι αυτό και ο
κορυφαίος Γερμανός φιλόσοφος Καντ είπε ότι «η λογική δεν μπόρεσε να κάνει
ούτε ένα βήμα μπροστά από τη λογική που ξέρουμε από την εποχή του
Αριστοτέλη».
Είναι η επιστήμη που μελετά την ουσία, δουλεύει εκτός άλλων και με την
απαγωγή, από γενικές προτάσεις δηλαδή, φτάνει σε μερικά συμπεράσματα.
ΔΙΑΛΟΓΟΣ
Και Τέχνη
διάλογος παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μας. Χωρίς
αυτόν δε θα υπήρχε ζωντάνια, παραστατικότητα και αμεσότητα.
Αυτό όμως δεν ισχύει μονάχα ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα
άτομα αλλά και ανάμεσα σε ένα άτομο με κάτι άψυχο, όπως
έναν πίνακα ζωγραφικής.
Ο ζωγράφος με το έργο του προσπαθεί να δώσει την αίσθηση
της επικοινωνίας και του διαλόγου.
Πώς το πετυχαίνει όμως αυτό; Σ’ ένα έργο μπορεί κανείς να
«διαβάσει» πολλά πράγματα.
Η θέση του θέματος που παρουσιάζεται, ο τρόπος με τον οποίο
σχεδίασε ο καλλιτέχνης με το πινέλο, το φως και ακόμη
περισσότερο τα χρώματα είναι αυτά που δίνουν σε κάποιον που
«συν-ομιλεί» με το έργο τη δυνατότητα και την ευκαιρία να
προβληματιστεί.
Ο ζωγράφος συζητά με την εικόνα , τα χρώματα ,τα σχήματα.
Ο ποιητής με την μαγεία ,το νόημα και τον ήχο των λέξεων, ενώ ο
πεζογράφος μιλά μέσα από τους πλασματικούς χαρακτήρες που
πλάθει.
Ο συνθέτης κάνει αυτά που θέλει να πει νότες κι ο χορευτής
συνδιαλεγόμενος με τη μουσική μεταφέρει τα μηνύματά του μέσω
της εκφραστικής κίνησης.
Τότε έρχεται η σειρά μας να απαντήσουμε καλούμενοι να
ερμηνεύσουμε τα μηνύματα που δεχόμαστε και ίσως ο καλύτερη
απάντηση που μπορούμε να δώσουμε είναι τα συναισθήματα και τις
αλήθειες που εισπράξαμε.
Ο διάλογος στην Αρχαίο Αττικό Θέατρο
Εκείνο που εντυπωσιάζει όσους μελετούν την αρχαία
αθηναϊκή δημοκρατία είναι το γεγονός ότι το θέατρο ήταν
το μέσο για να διδαχθούν οι πολίτες τις αρετές της
και να γνωρίσουν τα οφέλη του διαλόγου.
Το αρχαίο αττικό θέατρο πιο ειδικά, συνδέθηκε νωρίς
με την πολιτική και ειδικότερα
με την αρχαία αθηναϊκή δημοκρατία.
Δια μέσου των παραστάσεων, οι ποιητές απεύθυναν στους συμπολίτες τους πολιτικά
μηνύματα διαφόρων μορφών, αντιλαμβανόμενοι την τεράστια επίδραση που ασκούσε
το θέατρο πάνω στους θεατές.
Άλλωστε είναι γνωστό ότι στην αρχαιότητα όχι μόνο δεν λογόκριναν τις παραστάσεις,
αλλά τις επιχορηγούσαν γενναία για να μπορέσουν να διαδραματίσουν ένα ηγετικό
ρόλο στην κοινωνία και να διαμορφώσουν την κοινή γνώμη.
Το αρχαίο Θέατρο υπήρξε σχολείο διαλόγου και δημοκρατίας, στο οποίο συμμετείχαν
όλοι οι πολίτες.
Σύγχρονες διαλογικές πρακτικές
Σήμερα;
Αντιμετωπίζοντας με απογοήτευση τη σημερινή κατάσταση και το έλλειμμα
διαλόγου και γνήσιων δημοκρατικών διαδικασιών, ψάχνουμε για κάποιο φως.
Αυτή είναι η απαισιόδοξη πλευρά, η οποία υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει αν ο λαός
δεν αποκτήσει δύναμη μέσω του λόγου του.
Οι ευκαιρίες είναι πολλές και όταν αξιοποιηθούν κατάλληλα θα αποκτήσουν τη δύναμη
της επιβολής, για την ανατροπή της νοσηρής πραγματικότητας απέναντι στο διάλογο και
την ελευθερία.
Σήμερα ευκαιρίες για γόνιμο διάλογο μπορεί να αναπτύξει ένας πολίτης μέσα από:
§ Τη συμμετοχική δημοκρατία,
§ Τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών
§ Τα νέα ψηφιακά μέσα επικοινωνίας
τα οποία αξιοποιούν το διαδίκτυο ως μέσο (π.χ. κοινωνικά δίκτυα, προσωπικά ιστολόγιαblogs κλπ) και προσφέρουν αμεσότητα συμμετοχής, θεμελίωση του διαλόγου, πολυφωνία.
Αυτό μας οδηγεί στο επόμενο θέμα μας, που είναι ……………….
ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
΄



Η τεχνολογία έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας.
Οι υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης (όπως π.χ.
Facebook, Twitter, κλπ.) τείνουν να κυριαρχήσουν
στον τρόπο ζωής και επικοινωνίας μας και να μας
αποξενώσουν από τις φυσικές σχέσεις παντός
είδους.
Όμως υπάρχουν και τα θετικά, όσον αφορά τη
λειτουργία της Δημοκρατίας. Π.χ. η Ηλεκτρονική
Δημοκρατία
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Το διαδίκτυο και η σύγχρονη πληροφορική τεχνολογία δίνουν τη δυνατότητα
στον πολίτη να δημιουργήσει το δικό του κίνημα διαμαρτυρίας και
παρέμβασης αυξάνοντας τις δυνατότητες παρέμβασης του. Μπορεί να
παρέμβει συμμετέχοντας σε οποιοδήποτε βήμα διαλόγου ή παρουσιάζοντας
τη δική του «εφημερίδα».

Οι δημοκρατίες μας βασίζονται στην παραδοχή ότι υπάρχει μια ελάχιστη
ποσότητα πληροφοριών στις οποίες όλοι διαθέτουμε πρόσβαση, ενώ απαιτεί
ενημερωμένο και ενασχολούμενο με τα κοινά σύνολο πολιτών.

Ο πολίτης/χρήστης, μπορεί να εκφράζει τη γνώμη του και να παίρνει μέρος σε
δημοσκοπήσεις, έρευνες, online ερωτηματολόγια ή και να προτείνει ο ίδιος
θέματα προς συζήτηση.
ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
ΈΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Ένα μεγάλο παράπονο των ανθρώπων σήμερα είναι πως δεν ακούγονται.
Ζούμε στην εποχή όπου υπάρχουν συμβουλές και οδηγίες για κάθε επιδίωξη. Τα
περιοδικά lifestyle δογματικά χαρακτηρίζουν προτιμήσεις και συμπεριφορές
ως αποδεκτές ή απαράδεκτες σύμφωνα με εφήμερες τάσεις.
Έτσι, ζούμε με την ψευδαίσθηση του απολύτως σωστού και του απολύτως
λάθους, και περιχαρακωνόμαστε σε αυτά που γνωρίζουμε για τον κόσμο και
τον εαυτό μας.
Ο αυτοσεβασμός μας γίνεται καθημερινά στόχος: χιλιάδες διαφημιστικά –και
άλλα-μηνύματα μας υποδεικνύουν πως για να αξίζουμε πραγματικά πρέπει να
υιοθετήσουμε τις χ,ψ καταναλωτικές συνήθειες.
Έτσι, σε ένα κλίμα ανασφάλειας και προσωπικής ανεπάρκειας όταν ακούμε το συνομιλητή
μας, δεν μπαίνουμε στον κόπο να προσπαθήσουμε να δούμε τον κόσμο μέσα από τα
μάτια του,
αλλά ανατρέχουμε σε δικές μας εμπειρίες και ανάγκες, βουτάμε στον δικό μας κόσμο.
Όταν ανταπαντούμε, δεν αποκρινόμαστε σε αυτό που ακούσαμε,
αλλά στην μνήμη, στην εμπειρία,
ή στο συναίσθημα που μας γεννήθηκε.
Έτσι, χάνεται το «εμείς» στο εδώ και τώρα,
μιας και δεν υπάρχει μοίρασμα,
κι αντικαθίσταται από το «εγώ» και το «εσύ».
Σαν δυο παράλληλες γραμμές που ταξιδεύουν μαζί
αλλά δε συναντιούνται.
Κατά αυτόν τον τρόπο, νιώθουμε πως δεν ακουγόμαστε και περιοριζόμαστε στο «εγώ» το
οποίο όμως ατροφεί, μιας και
το εγώ αναπτύσσεται και αποκτά υπόσταση μέσα από το «εσύ» και τη διαλεκτική σχέση.
ΈΝΑΣ ΦΑΎΛΟΣ ΚΎΚΛΟΣ ΔΗΛΑΔΉ…
Η ΑΠΟΥΣΊΑ ΤΟΥ ΔΙΑΛΌΓΟΥ ΣΤΙΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΕΣ ΣΧΈΣΕΙΣ, ΝΕΚΡΏΝΕΙ
ΤΗ ΣΚΈΨΗ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΎΣΣΕΙ ΤΗΝ ΚΑΧΥΠΟΨΊΑ,
ΤΗΝ ΑΥΘΑΙΡΕΣΊΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΔΟΓΜΑΤΙΣΜΌ.
ΕΠΊΛΟΓΟΣ

Έχοντας μελετήσει και διερευνήσει το θέμα από πολλές
οπτικές γωνίες καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι ο
πραγματικός και ουσιαστικός διάλογος σε οποιαδήποτε
επίπεδο αποτελεί είδος προς εξαφάνιση.

Η αυθεντική έννοια του διαλόγου έχει ξεθωριάσει και
λησμονηθεί. Δεν έχουμε μάθει να ακούμε και να
σεβόμαστε . Με απλά λόγια δεν ξέρουμε να
συνδιαλεγόμαστε σωστά.

Λοιπόν, εσείς τι λέτε;
Ομάδα 1η: Μπουρμπουλήθρες
Βαλές Χρήστος
Δημητρίου Λωρελάη
Κίτσιος Γιώργος
Μιχαλοπούλου Κων/να
Σαμαρά Μαρία
Ομάδα 2η: Dialog Makers
Βασιλείου Χάρης
Δημάκου Δέσποινα
Μεσχίνη Δανάη
Τζανέτου Ειρήνη
Χατζησμάλης Γιάννης
Ομάδα 3η: Άβαταρ
Διαμαντόπουλος Ηλίας
Καϊμάκης Άγγελος
Μπακούρος Δημήτρης
Ροδίτης Γιάννης
Ομάδα 4η: Μαρσουπιλαμί (χούμπα-χούμπα)
Αποστόλου Αχχιλέας
Μπούλιαρη Νεφέλη
Παπάς Παναγιώτης
Χριστιά Νεφέλη
Μουμούρης Μιχάλης
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΊΑ – ΠΗΓΈΣ
Στην έρευνά μας βρήκαμε χρήσιμες τις παρακάτω πηγές:













www.google.gr-υποενότητα: εικόνες
Περιοδικό ’Έψιλον‘-Οι σχέσεις στα χρόνια του Facebook (του Νίκου
Κυριακίδη)
Ο κόσμος της Σοφίας, (Βιβλίο) του Jostein Gaarder.
www.tetradio.gr
www.freehostia.com
Βικιπαίδεια
Pandora's Box, Ferdie Addis
http://siamantoura.blogspot.gr/2010/08/blog-post_06.html
www.ipu.org ( dialogue and inclusiveness )
users.sch.gr/alivathinos/Der%20Dialog%20im%20Unterricht.pdf
http://%20http//e-psychology.gr/relations-sexual-disorders/130-htehni-tou-dialogou
http://biographies.neaacropoli.gr/index.php?option=com_content&vi
ew=article&catid=10:psychologia-parapsychologia&id=64:--18701937-alfred-adler&Itemid=21
http://www.psychologynet.gr/psychologyTerms.php
Η Μουσική που ακούστηκε ήταν από το
Mirrors' acoustic instrumental
του Justin Timberlake.
Στο τέλος θα ακουστεί απόσπασμα από το τραγούδι
«Μάνα μου Ελλάς»
(Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα)
με μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου
και στίχους του Νίκου Γκάτσου.
Εδώ με ερμηνεία του Γιάννη Χαρούλη.
Το νόημα των στίχων έχει να κάνει με το θέμα μας.
Ελλάδα, δημοκρατία, λόγια, λόγια λόγια (...)
Τέλος, να σας πούμε ότι εργαστήκαμε και μέσω μιας ιστοσελίδας
“wiki”,
όπου έμπαινε όλο μας το υλικό
και από εκεί μας καθοδηγούσε η υπεύθυνη καθηγήτρια.
Η διεύθυνση είναι
http://kafrin.wikispaces.com
Αν σας κουράσαμε μας συγχωρείτε,
δεν γινόταν αλλιώς, -είχαμε πολύ υλικό-,
όμως φανταστείτε
αντί για διάλογο να είχαμε………
Και … κλείνουμε
με το σκετς
«Εκπαραθυρωμένοι»
των Π. Μεντή και Γ. Γαλίτη
Βιντεάκι με σκετς.
Σενάριο: Μάρω Σαμαρά
Παίζουν οι Χρήστος Βαλές και Γιώργος Κίτσιος
"ΔΙΆΛΟΓΟΣ- ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ- ΕΛΛΑΔΑ.
Ή ΑΛΛΙΏΣ,
"Μη μιλάτε όταν διακόπτω"
HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?FEATURE=PLAYER_DETAILPAGE&
V=CRI8VUOVHO4
Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα
μου τα ‘πες με το πρώτο σου το γάλα.
Μα τώρα που ξυπνήσανε τα φίδια
εσύ φοράς τα αρχαία σου στολίδια
και δε δακρύζεις ποτέ σου μάνα μου
Ελλάς
που τα παιδιά σου σκλάβους ξεπουλάς.