Ομάδα Γράμμος

Download Report

Transcript Ομάδα Γράμμος

ΘΕΜΑ : ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ : <<ΓΡΑΜΜΟΣ>>
ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ : ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ,
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ,
ΓΚΙΟΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ,
ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ,
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ .
Η περιπέτεια της κινητής
τηλεφωνίας ξεκίνησε αμέσως
μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο,
με τις πρώτες προσπάθειες των
Σουηδών, Φιλανδών και
Αμερικανών
Το
πρώτο
αυτοματοποιημένο δίκτυο
κινητής τηλεφωνίας
λειτούργησε στις αρχές
της δεκαετίας του '80 στη
Σκανδιναβία. Μέχρι τα
τέλη της δεκαετίας του '80
τα κινητά τηλέφωνα ήταν
ογκώδη για να
μεταφέρονται στην τσέπη.
Τα κινητά τηλέφωνα
έχουν εξελιχθεί
εκπληκτικά από το 1983,
τόσο στον τομέα της
σχεδίασης όσο και στον
τομέα της
λειτουργικότητας
Χιλιάδες μοντέλα κινητών
τηλεφώνων, βρέθηκαν
στα χέρια του
καταναλωτικού κοινού
από το 1983 έως τώρα.
 Στην
αρχή της δεκαετίας του '90 άρχισε η
απογείωση των κινητών τηλεφώνων, με την
ψηφιοποίηση δικτύων (GSM) και συσκευών.
Τα κινητά έγιναν μικρότερα (100-200
γραμμάρια) χωρούσαν στην παλάμη και
έμπαιναν έστω και με δυσκολία στην τσέπη
του χρήστη τους.Περάσαμε έτσι στα κινητά
της δεύτερης γενιάς (2G), που παρείχαν και
άλλες ευκολίες, όπως την αποστολή
σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS) και τη
λήψη φωτογραφιών.
 Στις
αρχές του 21ου αιώνα ήλθαν τα κινητά
τρίτης γενιάς (3G), με τις απεριόριστες
δυνατότητες των πολυμέσων. Σήμερα, η
διείσδυση του κινητού τηλεφώνου στον
πλανήτη ξεπερνά το 30%, με αλματώδη άνοδο
στις φτωχές χώρες του πλανήτη και κυρίως
στην Αφρική.
 Στην Ελλάδα η κινητή τηλεφωνία έκανε την
εμφάνισή της το 1992.
 Τα
SMS η ολογράφως SHORT MESSAGE
SERVICE είναι μια ανταλλαγή μηνυμάτων
κειμένου συνιστώσα των υπηρεσιών του
τηλεφώνου, web, ή τα συστήματα
κινητών επικοινωνιών,χρησιμοποιώντας τ
α τυποποιημένα
πρωτόκολλα επικοινωνίας που
επιτρέπουν την ανταλλαγή σύντομων
μηνυμάτων κειμένου μεταξύ των
σταθερών γραμμών ή κινητού
τηλεφώνου.

SMS μηνυμάτων κειμένου είναι η πιο
διαδεδομένη εφαρμογή των δεδομένων στον
κόσμο, με 2.400 εκατομμύρια ενεργούς
χρήστες, ή το 74% του συνόλου
των συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας
 Τα
ringtones είναι οι ήχοι με τους οποίους
κτυπάει το κινητό δίνοντας μας έτσι το σήμα
ότι κάποιος μας καλεί. Τα περισσότερα
κινητά έχουν αποθηκευμένους έτοιμους
ήχους αλλά σε αλλά κινητά έχουμε την
δυνατότητα να επιλέξουμε εμείς οι ίδιοι και
να βάλουμε τον ήχο της αρεσκείας μας.
 Τα
smartphones είναι
high-end κινητά
τηλέφωνα χτισμένα σε
μια
φορητή υπολογιστική
πλατφόρμα, με την πιο
προηγμένη υπολογιστικ
ή ικανότητα και δυνατότ
ητα σύνδεσης από
ένα σύγχρονο τηλέφωνο
χαρακτηριστικό.

Τα smartphones
συνήθως περιλαμβάνουν
υψηλής
ανάλυσης οθόνες
αφής, προγράμματα
περιήγησης στο
Web που μπορούν να
έχουν πρόσβαση και
σωστή εμφάνιση τυπικών
ιστοσελίδων και όχι
μόνο βελτιστοποιημένη
για κινητά χώρων,
καθώς και υψηλής
ταχύτητας πρόσβαση σε
δεδομένα μέσω Wi-Fi και
mobile broadband.

Τα κινητά τηλέφωνα
είναι χαμηλής ισχύος
πομποδέκτες
ραδιοκυμάτων, οι
οποίοι με τη βοήθεια
κατάλληλης
ενσωματωμένης
κεραίας και
ηλεκτρονικού
εξοπλισμού
μετατρέπουν τη φωνή
και τα ψηφιακά
δεδομένα σε
ραδιοκύματα και το
αντίστροφο

Για την αποστολή
αυτών των
ραδιοκυμάτων από
και προς το κινητό
τηλέφωνο,
χρησιμοποιούνται οι
σταθμοί βάσης
κινητών επικοινωνιών
που αποτελούνται
από κεραίες και
ηλεκτρονικό
εξοπλισμό. Όταν
κάποιος καλεί από το
κινητό του τηλέφωνο,
αυτό εκπέμπει ραδιοκύματα που διαδίδονται
στον αέρα μέχρι να συναντήσουν κάποιο
δέκτη στον πλησιέστερο σταθμό βάσης. Όταν
ο σταθμός βάσης λάβει τα ραδιοκύματα που
προέρχονται από το κινητό τηλέφωνο,
λειτουργεί ως διακόπτης μεταγωγής και
προωθεί την κλήση σε ένα άλλο σταθμό
βάσης.
 Έτσι,
η κλήση αποστέλλεται μέσω του
δικτύου κινητής τηλεφωνίας στο σταθμό
βάσης που βρίσκεται πλησιέστερα στον
καλούμενο χρήστη. Στη συνέχεια, ο σταθμός
βάσης εκπέμπει ραδιοκύματα που
λαμβάνονται από το δέκτη (κινητό τηλέφωνο)
του καλούμενου χρήστη, όπου τα
ραδιοκύματα μετατρέπονται ξανά σε ήχο
(φωνή).
 Σύμφωνα
με την Ελληνική Νομοθεσία στη
χώρα μας υπάρχουν όρια για την έκθεση του
κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Τα
όρια αυτά βασίστηκαν σε σχετική Σύσταση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα τα
Ελληνικά όρια είναι αυστηρότερα σε
σχέση με τα οριζόμενα στην προαναφερθείσα
Σύσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Κοινή Απόφαση υπ’
αριθ. 53571/3839 των
Υπουργών Ανάπτυξης,
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.,
Υγείας και Πρόνοιας,
Μεταφορών και
Επικοινωνιών (ΦΕΚ
1105/Β/6-9-2000) με
θέμα «Μέτρα
προφύλαξης του
κοινού από τη
λειτουργία κεραιών
εγκατεστημένων στη
ξηρά» με την οποία
εισάγονται στην
Ελληνική Νομοθεσία τα
όρια

της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την έκθεση
του κοινού σε
ηλεκτρομαγνητική
ακτινοβολία και
ορίζονται μηχανισμοί
ελέγχου για τα επίπεδα
της ηλεκτρομαγνητικής
ακτινοβολίας που
εκπέμπεται από τους
σταθμούς κεραιών όλων
των ειδών.
• Νόμος 3431 (ΦΕΚ
13/Α/3-2-2006) «Περί
Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών και
άλλες διατάξεις»,
άρθρο 31 «Ρυθμίσεις
σχετικά με την
εγκατάσταση
κεραιών». Σύμφωνα με
το άρθρο τα Ελληνικά
όρια για την έκθεση
του κοινού τίθενται στο
70% των ορίων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
για τους σταθμούς
κεραιών που
βρίσκονται σε
απόσταση μεγαλύτερη
των 300 μέτρων από
την περίμετρο των
κτιριακών
εγκαταστάσεων
σχολείων,
βρεφονηπιακών
σταθμών, νοσοκομείων
και γηροκομείων και
στο 60% των ορίων
της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για τους
σταθμούς κεραιών που
βρίσκονται σε
απόσταση μικρότερη
των 300 μέτρων από
τις εγκαταστάσεις
αυτές.
 Υπάρχει
ένα πρόγραμμα το όποιο μετρά
συστηματικά την ηλεκτρομαγνητική
ακτινοβολία σε διαφορές περιοχές τη χώρας
μας. Το πρόγραμμα αυτό ονομάζεται ΕΡΜΗΣ
και κάνει συνεχώς μετρήσεις και από το
λύκειο μας.

Στην παρακάτω
γραφική παράσταση
φαίνονται οι τιμές της
πυκνότητας ροής
ισχύος (για περιοχή
συχνοτήτων 100 kHz
έως 3 GHz) όπως
αυτές υπολογίστηκαν
για τον συγκεκριμένο
σταθμό μέτρησης στο
χρονικό διάστημα της
τελευταίας
εβδομάδας. Οι
διακεκομμένες
γραμμές αντιστοιχούν

στο χαμηλότερο
επίπεδο αναφοράς
του φάσματος των
ραδιοκυμάτων 1.2
W/m² (κόκκινη
γραμμή) και 2.7
W/m² (πράσινη
γραμμή) που
αντιστοιχεί στο όριο
της συχνότητας των
900 MHz της κινητής
τηλεφωνίας.
 Τα
κινητά τηλέφωνα εκπέμπουν
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, δηλαδή
ταλαντώσεις ηλεκτρικών και μαγνητικών
πεδίων που διαδίδονται στο χώρο υπό τη
μορφή κύματος και μεταφέρουν ενέργεια.
Αυτό γίνεται μόνο κατά την διάρκεια της
τηλεφωνικής μας επικοινωνίας.
 Επίσης,
όταν ένα κινητό βρίσκεται σε
κατάσταση αναμονής (stand by),εκπέμπει,
περίπου ανά κάποια λεπτά, ένα βραχύ παλμό
προς το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας με το
οποίο συνδέεται για να δηλώσει ότι βρίσκεται
στη συγκεκριμένη περιοχή κάλυψης και ότι
είναι διαθέσιμο για την λήψη εισερχομένων
κλήσεων.
Η
συνολική ισχύς της
ηλεκτρομαγνητικής
ακτινοβολίας που εκπέμπεται
από ένα κινητό τηλέφωνο είναι
σχετικά μικρή. Επιπλέον , τα
κινητά τηλέφωνα είναι
εφοδιασμένα με συστήματα
αυτομάτου ελέγχου της
εκπεμπόμενης ισχύος, ώστε
αυτή να περιορίζεται στην
ελάχιστη δυνατή για την
επικοινωνία με τον σταθμό
βάσης. Αλλά πάντα η
υπερβολική χρήση οδηγεί σε
προβλήματα.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Διαταραχές ύπνου.
Χρόνια κόπωση.
Πονοκέφαλοι.
Μείωση ικανότητας
συγκέντρωσης.
Υπερκινητικότητα
σε παιδιά.
Αρρυθμίες,
κυκλοφοριακά
προβλήματα.
Παθήσεις
ανοσοποιητικού.
Πρόωρος τοκετός.
Λευχαιμία κυρίως σε
παιδιά.
· Δυσπλασίες στο
έμβρυο.
· Αιφνίδιος θάνατος
βρεφών.
· Νευρολογικές
ασθένειες
(Altzheimer, άνοια,
Parkisson).
· Εγκεφαλικές βλάβες.
· Καρκίνος, ιδίως
εγκεφάλου και
στήθους στις
γυναίκες.
 “Όταν
ακτινοβολείται ολόκληρο το σώμα
μεγαλώνει ο κίνδυνος για λευχαιμία,
ενώ για τοπική μόνο έκθεση στην
ακτινοβολία (π.χ. στη μία πλευρά του
εγκεφάλου) προκύπτει αυξημένος
κίνδυνος καρκινικών όγκων”
Κ. Θ.
Λιολούσης, Επίκουρος Καθηγητής
Πανεπιστημίου Αθηνών
 “Αν
είσαι χρήστης κινητού τηλεφώνου
έχεις 40% μεγαλύτερο κίνδυνο
εμφάνισης καρκίνου του εγκεφάλου. Ο
κίνδυνος αυξάνεται κατά 500% αν έγινες
χρήστης πριν από την ηλικία των 20
ετών”
Dr. Lennart Hardell, Καθηγητής
ογκολογίας και επιδημιολογίας καρκίνου
στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του
Όρεβρο στη Σουηδία.
Η
πρώτη επιδημιολογική μελέτη για την
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία με βιολογικές
επιπτώσεις στην υγεία μας άρχισε το1974
από την Αμερικανίδα γιατρό Νάνσυ
Βέρτχαϊμερ, η οποία συσχέτισε την παιδική
λευχαιμία με την ηλεκτρομαγνητική
ακτινοβολία που προκαλούσαν οι γραμμές
μεταφοράς ρεύματος και οι μετασχηματιστές.
Η
εν λόγω μελέτη δημοσιεύτηκε το 1979
αλλά έγινε αποδεκτή μετά από δέκα
περίπου χρόνια.
 Έκτοτε
έχουν γίνει εκατοντάδες διεθνείς
έρευνες από ανεξάρτητα πανεπιστήμια και
δημόσιους φορείς. Η μεθοδολογία τους
ήταν διαφορετική σε κάθε περίπτωση
αλλά καταλήξανε όλες σε ιδιαίτερα
ανησυχητικά αποτελέσματα. Πλέον όμως
είναι όλο και λιγότεροι οι επιστήμονες οι
οποίοι πιστεύουν ότι δεν υπάρχουν
επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου από
την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.
Επιτρέπεται τα μικρά παιδιά να
χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα;

Αν και δεν υπάρχουν
κάποια ιδιαίτερα
στοιχεία που να
δείχνουν ότι τα μικρά
παιδιά είναι πιο
ευαίσθητα από τους
ενήλικες σε ότι αφορά
την έκθεσή τους σε
ηλεκτρομαγνητικά
πεδία,
εντούτοις προτείνεται
από κάποιους διεθνείς
φορείς (NRPB - National
Radiological Protection
Board - Εθνικό
Συμβούλιο Ραδιολογικής
Προστασίας) τα παιδιά
κάτω των 16 ετών να
αποθαρρύνονται από
την χρήση των κινητών
τηλεφώνων. Αυτό
υποστηρίζεται διότι:
- Έως την ηλικία των 16 ετών
περίπου, το νευρικό σύστημα
του ανθρώπου αναπτύσσεται.
Συνεπώς, δεν αποκλείεται
(δεν έχουν ολοκληρωθεί
ακόμα οι σχετικές
επιστημονικές έρευνες) κατά
τις ηλικίες αυτές τα άτομα να
είναι πιο ευαίσθητα σε
κάποιους παράγοντες απ’ ότι
αργότερα.
- Τα άτομα μικρής ηλικίας έχουν
στατιστικά μεγαλύτερο χρόνο
ζωής μπροστά τους απ’ότι οι
μεγαλύτεροι και έτσι αν
υπάρχουν μακροχρόνιες
επιδράσεις από την χρήση
των κινητών τηλεφώνων
είναι πολύ πιο πιθανό να
εκδηλωθούν σε κάποιο που
ξεκινά την χρήση από νεαρή
ηλικία παρά σε κάποιο
μεγαλύτερο.
έτσι αν υπάρχουν
μακροχρόνιες επιδράσεις
από την χρήση των κινητών
τηλεφώνων είναι πολύ πιο
πιθανό να εκδηλωθούν σε
κάποιο που ξεκινά την
χρήση από νεαρή ηλικία
παρά σε κάποιο
μεγαλύτερο.
- Υπάρχει γενικά μεγαλύτερη
ευαισθησία για τις
ενδεχόμενες επιπτώσεις
στην υγεία των παιδιών απ’
ότι στους μεγαλύτερους.
Οι περιπτώσεις καρκίνων
παιδιών αυξάνουν όσο
μικραίνει η απόσταση των
κατοικιών τους από
γραμμές υψηλής τάσης
(ΔΕΗ) των 50 Hz (Nansy
Wertheimer— Ed Leeper)
Τα παιδιά που
κατοικούν σε απόσταση
0-150 μέτρα από
γραμμές υψηλής τάσης
(50Hz, 200KV),έχουν
διπλάσιο κίνδυνο να
αναπτύξουν καρκίνο σε
σχέση με παιδιά
απομακρυσμένων
περιοχών (Tomenius L,
1980)
Σε περιοχές όπου το μαγνητικό πεδίο υπερβαίνει
το 0,3 μΤ ο κίνδυνος βρέθηκε 2,7 φορές
μεγαλύτερος, ενώ για όσους κατοικούσαν στο
ίδιο σπίτι αφ’ ότου γεννηθήκανε ο κίνδυνος
βρέθηκε 5,6 φορές μεγαλύτερος.
Για τους ηλεκτρολόγους, μηχανικούς
τηλεπικοινωνιών και ραδιοερασιτέχνες, ο
κίνδυνος ανάπτυξης μυελώδους λευχαιμίας είναι
2,6 φορές μεγαλύτερος (Savitz, 1987)
Για τους ηλεκτρολόγους, ο κίνδυνος καρκίνου
του αίματος και της λέμφου είναι 7 φορές
μεγαλύτερος (Szmigielski, 1988)
5. Για τα παιδιά που κατοικούν
κοντά σε καλώδια υψηλής τάσης, ο
κίνδυνος καρκίνου είναι 5 φορές
μεγαλύτερος (Savitz, 1988)
6. Ο κίνδυνος ανάπτυξης όγκων του
εγκεφάλου στους τεχνικούς
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων είναι 13
φορές μεγαλύτερος (Speers, 1988)

Αυτοί που
χρησιμοποιούν κινητό
τηλέφωνο κατά την
οδήγηση είναι
περισσότερο
επικίνδυνοι από τους
μεθυσμένους
οδηγούς.

Ο χρόνος αντίδρασης,
η τήρηση της
απόστασης από το
προπορευόμενο
αυτοκίνητο και ο
έλεγχος της
ταχύτητας του
αυτοκινήτου
επηρεάζονται
αρνητικά σε
σημαντικό βαθμό και
οδηγούν σε κακή
ποιότητα οδήγησης.
Επιπρόσθετα άλλα στοιχεία από το
Ηνωμένο Βασίλειο δείχνουν ότι
κατά το έτος 2000 σκοτώθηκαν σε
οδικά δυστυχήματα 52 άτομα λόγω
δυστυχημάτων που οφείλονται σε
αυξημένα επίπεδα αλκοόλης στο
αίμα των οδηγών.
Δεν έχουμε στοιχεία για το πόσοι
θάνατοι οφείλονται στην οδήγηση
λόγω κινητού τηλεφώνου. Όμως τα
αποτελέσματα ερευνών προκαλούν
έντονες ανησυχίες για τον
πραγματικό αριθμό των θανάτων
που προκαλούνται στους δρόμους
από τα κινητά τηλέφωνα.
Αποτελέσματα ερευνών
τεκμηριώνουν ότι η χρήση του
κινητού κατά την οδήγηση, με
το τηλέφωνο στο χέρι ή με τα
χέρια ελεύθερα, είναι πολύ
επικίνδυνη και ότι μπορεί να
σκοτώσει.
Η
χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την
οδήγηση μπορεί να σκοτώσει. Για αυτό
θα σας συνιστούσαμε να μην
χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνο
κατά την διάρκεια της
οδήγησης!!!!!!!!!!!
Η
ηλεκτρομαγνητική
ακτινοβολία του
κινητού θα
μπορούσε να
επηρεάσει την
λειτουργία ενός
καρδιακού
βηματοδότη αν
λειτουργεί πολύ
κοντά σε αυτόν. Για
τον λόγο αυτό
προτείνεται στα
άτομα που έχουν
βηματοδότη να
μην τοποθετούν
το κινητό
τηλέφωνο κοντά
στο βηματοδότη
όπως στις τσέπες
των πουκαμίσων
ή στις
εσωτερικές
τσέπες από το
σακάκι, πάνω
από αυτόν.
Χρήση κινητών στα πρατήρια καύσιμων.

Δεν αποκλείεται,
όμως, να μας πέσει η
συσκευή καθώς
μιλούμε, και από την
διακοπή του
κυκλώματος στους
πόλους της μπαταρίας
της, να δημιουργηθεί
σπινθήρας ο οποίος
στη συνέχεια να
προκαλέσει πυρκαγιά
ή έκρηξη

Η ηλεκτρομαγνητική
ακτινοβολία, αν είναι
πολύ ισχυρή, είναι
δυνατόν να
προκαλέσει την
ανάφλεξη καυσίμων.
Στην πράξη η
ακτινοβολία από τα
κινητά τηλέφωνα
είναι πολύ μικρή για
να προκαλέσει
τέτοιου είδους
επιδράσεις.

Συνίσταται όπου
υποδεικνύεται η
απενεργοποίηση του
κινητού μας
τηλεφώνου να
υπακούμε ακόμα και
αν δεν γνωρίζουμε ή
δεν καταλαβαίνουμε
τον λόγο.

Είναι σχετικά πρόσφατη η 
αποκάλυψη μιας
δυσάρεστης
πραγματικότητας, αυτή
«της ανάγκης
θεραπευτικής προσέγγισης
παιδιών και εφήβων με
συμπτώματα εξάρτησης
από νεοεμφανιζόμενες
ψυχικές νόσους, που
συσχετίζονται με την
τεχνολογία και το
μοντέρνο τρόπο
διαχείρισης της
καθημερινής ζωής», όπως
αναφέρει ο κ. Νικόλαος Γ.
Πόρτολας, ψυχολόγοςMsc,
Υπ. δρ Κοινωνικής
Ψυχολογίας.
Η «εξάρτηση από τα
κινητά» ανήκει στην
κατηγορία των
«εξαρτήσεων
συμπεριφοράς», όπως
γενικά αποκαλείται ο
εθισμός σε συγκεκριμένες
δραστηριότητες π.χ.
φαγητό, κ.λπ. που
ενεργοποιούν
συναισθήματα όπως η
χαρά ή η ευφορία

Ετσι, μια απλή δραστηριότητα
στην προκειμένη περίπτωση η
χρήση κινητού αποκτά ζωτική
σημασία και η επανάληψή της
αποτελεί επιδίωξη και εμμονή
ως κάτι το αναγκαίο. Το
πρόβλημα εντείνεται όταν το
άτομο επικεντρώνει και κατευθύνει μεγάλο μέρος της
συνολικής του ενέργειας,
προσοχής και σκέψης στο
κινητό.
Χρήση του κινητού
σε καθημερινή
βάση και σταδιακή
αύξηση των ωρών
της ενασχόλησης
μας με αυτό.
Εξάρτηση
από το
κινητό
τηλέφωνο.
Σταδιακή αύξηση
της ανάγκης μας
για χρήση του
κινητού ,γιατί μας
δίνει ένα αίσθημα
ευφορίας.

Κινητά τηλέφωνα και Social Media είναι τα μέσα όπου
κυρίως χρησιμοποιούνται τα greeklish. «Η ευκολία
σκοτώνει τη γλώσσα». Αυτό θα μπορούσε να είναι το
απόσταγμα της διαδικτυακής έρευνας της “To the
Point” που πραγματοποιήθηκε από 15 Σεπτεμβρίου
έως 8 Οκτωβρίου ανάμεσα στα μέλη της
ηλεκτρονικής....

Το 84% δηλώνει πως η
χρήση των λεγόμενων
greeklish αλλοιώνει
την ελληνική γλώσσα
(μόλις το 8% πιστεύει
το αντίθετο), το 46% τα
χρησιμοποιεί σε ένα
τουλάχιστον μέσο. Το
52% πάντως,
αποφεύγει να το
χρησιμοποιήσει είτε
στον υπολογιστή του
είτε στα κινητά
τηλέφωνα είτε τέλος
σε smartphone.

Οι λόγοι «ευκολίας» είναι
αυτοί που οδηγούν όσους
χρησιμοποιούν τα
greeklish, να ενδίδουν
στην εγκατάλειψη του
ελληνικού αλφάβητου: Η
ευκολία και η ταχύτητα με
78% σε συνδυασμό με τη
διευκόλυνση πως δεν
μπορείς να κριθείς για την
ορθογραφία σου (60%) είναι
αυτά που επικαλούνται οι
ερωτώμενοι ως βασικές
αιτίες για την αρκετά
εκτεταμένη χρήση των, κατά
τα άλλα, μη αποδεκτών
λατινικών χαρακτήρων στις
ελληνικές λέξεις.
 Τα
μηνύματα στα κινητά τηλέφωνα (63%) και
η επικοινωνία μέσω των Social Media με
χρήση πληκτρολογίου υπολογιστή (61%) είναι
οι «πρωταθλητές» των μέσων, όπου
χρησιμοποιούνται τα greeklish.
ευκολία
ταχύτητα
διευκόλυνση
Μόλις το
16%
θεωρει το
αντίθετο.
Το 84% πιστεύει
πως τα greeklish
μπορούν να
οδηγήσουν σε
αλλοίωση της
ελληνικής μας
γλώσσας.
Χρήση
κινητών στα αεροπλάνα.
Η ακτινοβολία των κινητών τηλεφώνων
μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές σε
ευαίσθητες ηλεκτρονικές συσκευές.
Επειδή τα αεροπλάνα και οι εντατικές
μονάδες των νοσοκομείων έχουν τέτοιες
συσκευές και επειδή κάποια παρεμβολή
σε αυτές θα μπορούσε να έχει ολέθρια
αποτελέσματα, συστήνεται η
απενεργοποίηση των κινητών τηλεφώνων
σε αυτούς τους χώρους.
 Απαγορεύεται
κάθε ενέργεια των
δημοσίων αρχών προς λήψη γνώσης ή
κοινοποίηση σε τρίτους του
περιεχομένου/στοιχείων επικοινωνίας .
 Και οι ιδιώτες αποδέκτες της ισχύος του
δικαιώματος .
 Εγγύηση της ελευθερίας και του
απορρήτου έναντι πάντων .
Ν. 2774/99: Οποιαδήποτε χρήση των
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών προστατεύεται
από τις ρυθμίσεις για το απόρρητο
 Π.Δ. 47/2005: Αναλυτική απαρίθμηση στοιχείων
επικοινωνίας ανά είδος επικοινωνίας
 ΣχΝ για ενσωμάτωση Οδηγίας 2002/58:
Οποιαδήποτε χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών (από συνδρομητή/χρήστη) και των
συναφών δεδομένων κίνησης και θέσης
προστατεύεται από το απόρρητο

 Αυτοτελές
συνταγματικό δικαίωμα
(Άρθρο 9 Α Σ – Άρθρο 8 Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)
 Δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων:
εάν και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι νόμιμη
η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, δηλ.
των πληροφοριών που αναφέρονται/
σχετίζονται με ένα άτομο.
Αυτό το ερωτηματολόγιο
μοιράστηκε σε 57 γυναίκες και
43 άντρες από ηλικίες 15 έως 70
με οικογένειες 2 έως 6 ατόμων.
Απάντηση
Γ)4 ΚΑΙ ΑΝΩ
40%
Β)2-3
60%
Α)1 0%
0%
20%
40%
60%
80%
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
40%
30%
20%
10%
0%
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Γ)ΛΙΓΟ
15%
Β)ΑΡΚΕΤΑ
46%
A)ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
39%
Απάντηση
Axis Title
ΩΡΑ
60%
40%
20%
0%
Α)1 ΩΡΑ
ΩΡΑ
Β)2-3 ΩΡΕΣ
ΩΡΑ
Γ)4 ΚΑΙ
ΑΝΩ
ΛΙΓΟΤΕΡΟ
ΑΠΌ ΜΙΑ
Α)1 ΩΡΑ
Β)2-3 ΩΡΕΣ
Γ)4 ΚΑΙ ΑΝΩ
24%
12%
7%
ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΌ
ΜΙΑ
57%
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Α)1-6 ΜΗΝΕΣ
Γ)12-24 ΜΗΝΕΣ
β)6-12 ΜΗΝΕΣ
MONO AN XAΛΑΣΕΙ
Απάντηση
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Α)ΝΑΙ ΠΑΝΤΑ
Β) ΌΧΙ ΠΟΤΕ
Γ)ΜΕΡΙΚΕΣ
ΦΟΡΕΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
AΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Α)ΠΑΝΤΑ
6%
Β)ΤΙΣ
ΠΟΙΟ
ΠΟΛΛΕΣ
ΦΟΡΕΣ
45%
Γ)ΜΕΡΙΚΕΣ
ΦΟΡΕΣ
Δ)ΚΑΘΟΛΟ
Υ
45%
4%
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
46%
54%
A)NAI
B)OXI
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
10%
Β)ΌΧΙ
A)ΝΑΙ
90%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
A)NAI
B)OXI
16%
84%
 Συνοψίζοντας,
στις μέρες μας, το κινητό
είναι μια από τις πιο χρήσιμες και
εύχρηστες συσκευές της καθημερινής μας
ζωής , η ποια αν δεν προσέξουμε μπορεί να
εγκυμονεί πολλούς κινδύνους οι όποιοι
βλάπτουν την υγεία μας!!!