Launching the NEW BS 25999 Business Continuity

Download Report

Transcript Launching the NEW BS 25999 Business Continuity

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

“ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ THINK GREEN”

Περιβαλλοντική διαχείριση και επιχειρήσεις X ονδρικό εμπόριο (2) 3 η συνάντηση 4.4.2011

1

Ελληνική Νομοθεσία που διέπει την επιχειρηματική περιβαλλοντική πρακτική (1) • • • • Οι απαιτήσεις της βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στις Οδηγίες της ΕΕ Η επιλογή έγινε με γνώμονα τους κλάδους χονδρικό – λιανικό εμπόριο Η αναφορά περιλαμβάνει βασικά νομοθετήματα και δεν καλύπτει το σύνολο της νομοθεσίας Ο κατάλογος είναι «δυναμικός» δηλ. απαιτείται επικαιροποίηση κατά τακτά χρονικά διαστήματα 11

Ελληνική Νομοθεσία που διέπει την επιχειρηματική περιβαλλοντική πρακτική (2) • ΚΥΑ Η.Π. 15393/2332 (ΦΕΚ1022Β/2002) Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες Όλα τα έργα/δραστηριότητες για τα οποία απαιτείται περιβαλλοντικήγ αδειοδότηση, έχουν υπαχθεί σε ομάδες και έχουν καταταγεί σε κατηγορίες / υποκατηγορίες Ανάλογα με την κατηγορία / υποκατηγορία καθορίζεται και ο τύπος της προς αξιολόγηση μελέτης 12

Ελληνική Νομοθεσία που διέπει την επιχειρηματική περιβαλλοντική πρακτική (3) • • • • Νομοθεσία αδειοδότησης που μπορεί να επηρεάζει τη λειτουργία της επιχείρησης : ΠΔ1181/81 (ΦΕΚ293Α) Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανιών, βιοτεχνιών, η/μ εγκ/σεων και αποθηκών Ν1650/86 (ΦΕΚ160Α) Για την προστασία του περιβάλλοντος Ν3010/02 (ΦΕΚ91Α) Εναρμόνιση του Ν1650 με Οδηγίες της ΕΕ ΚΥΑ 11014/703/Φ104 (ΦΕΚ332Β/2003) Διαδικασία Προκαταρκτικής Περ/κής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ), Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) 13

Ελληνική Νομοθεσία που διέπει την επιχειρηματική περιβαλλοντική πρακτική (4) • ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Ν.2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/6.8.01) Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις 14

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Ν.2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/01) (5) Εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών : Νοούνται όλες οι εργασίες συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησης των αποβλήτων, ώστε να επιστρέφουν στο ρεύμα της αγοράς ή να ανακτάται η παραγόμενη ενέργεια εφόσον χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα 15

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Ν.2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/01) (6) Γενικές αρχές εναλλακτικής διαχείρισης : • πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων • επαναχρησιμοποίηση • αξιοποίηση (ανάκτηση υλικών και ενέργειας) • « ο ρυπαίνων πληρώνει » • ευθύνη των εμπλεκόμενων στη διαχείριση • μη διάκριση υλικών 16

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Ν.2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/01) (7) • Υποχρέωση των επιχειρήσεων που

εισάγουν ή παράγουν

συσκευασμένα προϊόντα και τα διαθέτουν στην ελληνική αγορά, να μεριμνήσουν για τη συλλογή και ανακύκλωση των συσκευασιών των προϊόντων τους.

• Η υποχρέωση αυτή εκπληρώνεται με τη συμμετοχή τους δηλ. με την

υπογραφή σύμβασης συμμετοχής

σε ένα Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) το οποίο αναλαμβάνει για λογαριασμό τους να συλλέγει και να αξιοποιεί τις συσκευασίες.

17

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Ν.2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/01) (8) • Με την υπογραφή της Σύμβασης συνεργασίας με ένα ΣΕΔΣ ο συμμετέχων έχει δικαίωμα χρήσης του «Πράσινου Σήματος» για σήμανση των συσκευασιών του • Τα εγκεκριμένα ΣΕΔΣ έχουν υποχρέωση να κοινοποιούν στο ΥΠΕΚΑ κατάλογο των μη συμβεβλημένων – υπόχρεων επιχειρήσεων, καθώς και των επιχειρήσεων που είναι ενταγμένες στο Σύστημα 18

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Ν.2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/01) (9)

Εγκεκριμένα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών

• ΣΣΕΔ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ της εταιρείας Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε. (ΦΕΚ391 Β/4.4.03) τηλ. 210 8010962/3, www.herrco.gr

• Κέντρο Εναλλακτικής Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Α.Ε * ( ΦΕΚ 391 Β/4.4.03) τηλ. 210 8093991/2, www.eltepe.gr

•ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΦΕΚ1108 Β/22.7.04) • Ανταποδοτική Ανακύκλωση Α.Ε. ( ΦΕΚ 2711 Β/31.12.2008 τηλ. 210 6856110/1, e mail : [email protected]

*

για συσκευασίες ορυκτελαίων

19

Ελληνική Νομοθεσία που διέπει την επιχειρηματική περιβαλλοντική πρακτική (10) ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ • ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22.12.03) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης» -

Μεταξύ των άλλων υποδεικνύει μέτρα που προωθούν:

Πρόληψη / μείωση παραγωγής αποβλήτων Αξιοποίηση αποβλήτων με ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση Περιβαλλοντική ασφαλή διαχείριση αποβλήτων Χρησιμοποίηση αποβλήτων ως πηγή ενέργειας Δημιουργία εθνικού δικτύου εγκ/σεων διάθεσης αποβλήτων 20

Ελληνική Νομοθεσία που διέπει την επιχειρηματική περιβαλλοντική πρακτική (11) • ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (1) ΚΥΑ 24944/2006 (ΦΕΚ 791Β/30.6.06) Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5Β της ΚΥΑ 13588/725 -

Μεταξύ των άλλων περιλαμβάνει :

Συλλογή, συσκευασία, σήμανση, μεταφορά, αποθήκευση Ε.Α.

Μελέτη οργάνωσης εγκ/σεων και εργασιών διαχείρισης Ε.Α.

Τήρηση μητρώου εγκ/σεων παραγωγής / διαχείρισης Ε.Α.

Ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων Κατάλογο εναλλακτικών μεθόδων επεξεργασίας Ε.Α. 21

22 Ελληνική Νομοθεσία που διέπει την επιχειρηματική περιβαλλοντική πρακτική (12) • ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (2) ΠΔ 115/2004 (ΦΕΚ80/Α) Αντικατάσταση της ΚΥΑ 73537/1438/95 (Διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και των συσσωρετών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες) -

Μεταξύ των άλλων περιλαμβάνει μέτρα για :

Μείωση της επικινδυνότητος των Η.Σ. (περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα) Μείωση των χρησιμοποιημένων Η.Σ. Στα οικιακά απόβλητα Προώθηση της αξιοποίησης ανακύκλωσης των χρησιμοποιημένων Η.Σ Ενημέρωση / ευαισθητοποίηση του καταναλωτή

23 Ελληνική Νομοθεσία που διέπει την επιχειρηματική περιβαλλοντική πρακτική (13) • ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (3) ΠΔ 117/2004 (ΦΕΚ82/Α) Μέτρα όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (AHHE) -

Μεταξύ των άλλων περιλαμβάνει μέτρα για :

Οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΗΗΕ Μείωση της επικινδυνότητος των ΗΗΕ και της ποσότητος ΑΗΗΕ στα οικιακά απόβλητα Προώθηση της επαναχρησιμοποίησης και την ενθάρρυνση της αξιοποίησης ανακύκλωσης των ΑΗΗΕ Ενημέρωση / ευαισθητοποίηση του καταναλωτή

Ελληνική Νομοθεσία που διέπει την επιχειρηματική περιβαλλοντική πρακτική (14) • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΑ 179182/656/79 (ΦΕΚ 582/Β/2.7.79) Περί διάθεσης υγρών αποβλήτων από τις παραγωγικές διαδικασίες των βιομηχανικών απορροών περιοχής Μείζονος πρωτευούσης, δια του δικτύου υπονόμων και των ρευμάτων που εκτρέπονται στον Κ.Α.Α.

Μεταξύ των άλλων ορίζει :

Όρια εκπομπών ρυπαντών Ουσίες / υλικά που δεν επιτρέπεται η διάθεσή τους στο δίκτυο υπονόμων Τήρηση βιβλίου παρακολούθησης ποιότητος υγρών αποβλήτων Τρόπο/είδος/συχνότητα δειγματοληψίας και παραμέτρους που μετρώνται σύμφωνα με την αρμόδια Υπηρεσία Υγιεινής 24

25 Ελληνική Νομοθεσία που διέπει την επιχειρηματική περιβαλλοντική πρακτική (15) • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (2) ΚΥΑ 26857/553/88 (ΦΕΚ 196Β/6.4.88) Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία των υπογείων νερών από απορρίψεις ορισμένων επικινδύνων ουσιών -

Μεταξύ των άλλων περιλαμβάνει :

Προϋποθέσεις και όρους για απόρριψη επικίνδυνων ουσιών στα υπογεια νερά Ορίζει ουσίες / κατηγορίες ουσιών που απαγορεύεται η άμεση απόρριψή τους Απαίτηση χορήγησης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητος από την οποία προέρχονται οι απορρίψεις αυτές

26 Ελληνική Νομοθεσία που διέπει την επιχειρηματική περιβαλλοντική πρακτική (16) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (3) ΠΔ 82/2004 (ΦΕΚ 64Α) Αντικατάσταση της ΚΥΑ 98012/2001/1996 Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων. Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (Α.Λ.Ε.)

Μεταξύ των άλλων περιλαμβάνει :

Υποχρέωση όσων κατέχουν Α.Λ.Ε. να τα διαθέτουν σε εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Απαγόρευση : απόρριψης Α.Λ.Ε. Σε επιφανεικά, υπόγεια ή θαλάσσια νερά και σε αποχετευτικά συστήματα εναπόθεσης/ απόρριψης Α.Λ.Ε. στο έδαφος επεξεργασίας Α.Λ.Ε. που προκαλεί ρύπανση της ατμόσφαιρας

Ελληνική Νομοθεσία που διέπει την επιχειρηματική περιβαλλοντική πρακτική (17) • • • ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ (1) ΚΥΑ 11294/93 ΦΕΚ678Β Όροι λειτουργίας –επιτρεπόμενα όρια εκπομπής αερίων αποβλήτων από λέβητες, ατμογεννήτριες, αερόθερμα ΚΥΑ 10315/93 ΦΕΚ369Β Λειτουργία σταθερών εστιών καύσης για θέρμανση κτιρίων και νερού ΠΔ 335/93 (ΦΕΚ143Α/30.6.06) Απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται με υγρα ή αέρια καύσιμα 27

Ελληνική Νομοθεσία που διέπει την επιχειρηματική περιβαλλοντική πρακτική (18) • ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ (2) ΥΑ 21475/4707 (ΦΕΚ880Β/19.8.98) Περιορισμός των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, με τον καθορισμό μέτρων και όρων για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Μεταξύ των άλλων ο ΚΟΧΕΕ (Κανονισμός για την Ορθολογική Χρήση και Εξοικονόμιση Ενέργειας) επιβάλλει

σε υφιστάμενα και σε νεοανεγειρόμενα κτιρια γραφείων, εμπορικά, βιομηχανικά κλπ : .

Εκπόνηση ενεργειακής μελέτης για διαπίστωση του βαθμού ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων Καθιέρωση του Δελτίου Ενεργειακής Ταυτότητας κάθε κτιρίου Διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης (εγκ/σης Κ.Θ., Κ.Ψ) 28

Ελληνική Νομοθεσία που διέπει την επιχειρηματική περιβαλλοντική πρακτική (19) ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ (3) • Ν.3855/2010 ΦΕΚ 95Α/10 Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις Μεταξύ των άλλων περιλαμβάνει Ρύθμιση αγοράς Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών Πλαίσιο εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημόσιο Τομέα Προώθηση Πράσινων Δημόσιων Προμηθειών 29

Ελληνική Νομοθεσία που διέπει την επιχειρηματική περιβαλλοντική πρακτική (19) ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ (3) Απ. Δ6/Β/οικ5825 ΦΕΚ 407Β/2010 Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) Μεταξύ των άλλων περιλαμβάνει Μεθοδολογία υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίων Ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης κτιρίων Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίων Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) κτιρίων 30

Ελληνική Νομοθεσία που διέπει την επιχειρηματική περιβαλλοντική πρακτική (19) • • • • Στην εποχή της κλιματικής αλλαγής, της ενεργειακής εξάρτησης, της περιβαλλοντικής και οικονομικής κρίσης, δείτε τί αρνητική εικόνα έχουμε εδώ στην Ελλάδα, στα κτίρια : Καταναλώνουν 34% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης 89% των κτιρίων έχουν κατασκευαστεί πριν το 1980 !

Υψηλό κόστος για θέρμανση και κλιματισμό Δαπανηρή συντήρηση 31

Ελληνική Νομοθεσία που διέπει την επιχειρηματική περιβαλλοντική πρακτική (20) • ΘΟΡΥΒΟΣ ΠΔ 1180/81 (ΦΕΚ293Α/6.10.81) Περί ρυθμίσεων θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκ/σεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει 32 περιοχή θεσμοθετημένη βιομηχανική περιοχή max. όριο θορύβου dB 70 περιοχές μικτής χρήσης 55 αστικές περιοχές 50 * * Η μέτρηση γίνεται στο όριο του οικοπέδου της βιομηχανίας

Ελληνική Νομοθεσία που διέπει την επιχειρηματική περιβαλλοντική πρακτική (21) Ειδικότερα για τα πετρελαιοειδή (ισχύουν επιπλέον) ΥΑ 102457/713/97 Ανάκτηση ατμών Ν.2801/2000 Ρυθμίσεις θεμάτων ΥΜΕΠ και άλλες διατάξεις ΥΑ 24841/1144/01 Επιθεωρήσεις και έλεγχοι σε πρατήρια και σταθμούς αυτοκινήτων ΠΔ 118/2006 Όροι και προϋποθέσεις εγκ/σης και λειτουργίας πρατηρίων υγρων καυσίμων ΥΑ 20155/1268/2009 Όροι και προϋποθέσεις για την προσαρμογή των προ του 2006 πρατηρίων υγρων καυσίμων 33

Ελληνική Νομοθεσία που διέπει την επιχειρηματική περιβαλλοντική πρακτική (22) Συνοπτική παρουσίαση όλης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, που επηρεάζει τη λειτουργία των ΜΜΕ στη χώρα μας θα βρείτε στο site του ΕΒΕΑ www.acci.gr

Πράσινη πύλη των ΜΜΕ Περιβαλλοντική Νομοθεσία • http://ermis.acci.gr/green/index.php?option=com_content&v iew=article&id=46&Itemid=27&lang=el 34