4. Μορφές ενέργειας.

Download Report

Transcript 4. Μορφές ενέργειας.

3 η Ομάδα Project
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
«ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ: ΠΡΙΝ
ΚΑΙ ΤΩΡΑ»
Υπεύθυνοι καθηγητές :
ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΙΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΤΣΑΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΓΑΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΓΑΚΗΣ
 Η θέρμανση με ηλεκτρισμό είναι μία
αρκετά διαδεδομένη μέθοδος θέρμανσης,
εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Την έχουμε
γνωρίσει είτε με την μορφή των καλοριφέρ
λαδιού, μικρές σόμπες πυρακτώσεως,
αερόθερμα, θερμοσυσσωρευτές,
θερμοπομπούς, σόμπες αλογόνου,
κλιματιστικά και πάρα πολλά άλλα.
Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί τεχνολογίες
οι οποίες προσφέρουν την θέρμανση με ηλεκτρισμό
υπό μορφή λέβητα (ηλεκτρικοί λέβητες & αντλίες
θερμότητας) οι οποίοι μπορούν να εγκατασταθούν
στις περισσότερες των υδραυλικών εγκαταστάσεων,
τύπου καλοριφέρ, ενδοδαπέδιες, fan coil κ.α.
Για την θέρμανση με ηλεκτρισμό χρησιμοποιείται ως
«καύσιμο» ο ίδιος ο ηλεκτρισμός που φτάνει στα
κτίρια μέσω του δικτύου της ΔΕΗ, φωτοβολταϊκά
κ.α. και οι συσκευές που τον διαχειρίζονται τον
μετατρέπουν σε θέρμανση με βαθμό απόδοσης που
ξεκινάει από >99% έως και >400%.
 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ:
Ο ηλεκτρισμός, ως «καύσιμο» είναι ίσως η
μοναδική πηγή θέρμανσης με πραγματικά
μηδενικούς ρύπους, δεν χρειάζεται την
αποθήκευση της καύσιμης ύλης σε
δεξαμενές ή σιλό, καθώς επίσης και δεν
χρειάζεται την προμήθεια αυτής της ύλης
από κάποιον τρίτο.
Επειδή ο ηλεκτρισμός για την παραγωγή θέρμανσης,
όπως προαναφέραμε είναι ίσως ο μοναδικός τρόπος
θέρμανσης χωρίς ρύπους, τουλάχιστον στον τελικό
καταναλωτή, μπορεί να θεωρηθεί η πιο οικολογική
μέθοδος θέρμανσης. Επειδή όμως η παραγωγή του
ηλεκτρισμού γίνεται με διάφορα μέσα, όπως καύση
λιγνίτη, πετρελαίου, αερίου ή ΑΠΕ, το αν ο
ηλεκτρισμός είναι γενικά οικολογικό «καύσιμο»
εξαρτάται από την παραγωγή του στα εργοστάσια
παραγωγής της ΔΕΗ.
Η μεταφορά του ηλεκτρισμού στον χώρο σας
διασφαλίζεται αποκλειστικά από το δίκτυο
μεταφοράς της ΔΕΗ και αφού φτάσει σε αυτόν, από
την ηλεκτρολογική σας εγκατάσταση. Η συσκευές
δεν έχουν καύση με φλόγα, ούτε εύφλεκτα υγρά ή
αέρια οπότε και ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης
είναι μηδενικός. Ένας απλός διακόπτης διαφυγής
(ρελέ διαρροής) και οι απαραίτητες ασφάλειες στον
πίνακα σας είναι αρκετές για την ασφάλεια σας.
Στις περισσότερες των περιπτώσεων μία
εγκατάσταση για θέρμανση με ηλεκτρισμό είναι
από τις πιο οικονομικές λύσεις, αφού και οι
συσκευές είναι αρκετά οικονομικές αλλά και η ίδια
η εγκατάσταση έρχεται αρκετά οικονομικότερη σε
σχέση με άλλες. Στα παραπάνω συμβάλει και η
έλλειψη ανάγκης για καμινάδα και λεβητοστάσιο,
ενώ τα αναλώσιμα υλικά τις ηλεκτρικής
εγκατάσταση είναι πολύ οικονομικότερα από αυτά
μιας υδραυλικής.
Οι συσκευές θέρμανσης με ηλεκτρισμό, όπως
προαναφέραμε έχουν πάρα πολύ υψηλές αποδόσεις,
100-400%, που έχει σαν αποτέλεσμα την πλήρη
αξιοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας και την
μετατροπή της σε θερμότητα. Επίσης αναλόγως την
περίπτωση δεν υπάρχουν ούτε οι απώλειες
κυκλώματος, όπως στις υδραυλικές εγκαταστάσεις,
καθώς επίσης μπορεί να αξιοποιηθεί και το
νυχτερινό τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπου το χειμώνα είναι
και κατά τις μεσημεριανές ώρες.
Παρακάτω θα αναλύσουμε το ενεργειακό
κόστος των διαφόρων τρόπων θέρμανσης,
παίρνοντας σαν βάση το κόστος της
θέρμανσης με πετρέλαιο, μιας και οι
περισσότεροι
ως
και
σήμερα
αυτό
χρησιμοποιούσαμε. Για την ανάλυση μας θα
δεχθούμε τιμές που ισχύουν σήμερα:
1. Κόστος πετρελαίου θέρμανσης: 1,40 € / lt
2.Ακριβότερο κόστος ηλεκτρικού ρεύματος
Δ.Ε.Η. χωρίς νυχτερινό ρεύμα: 0,18 €
3. Κόστος υγραερίου περίπου: 0,89 €/ lt
4. Κόστος Pellets : 0,33 €/ Kg
ΘΕΡΜΑΣΤΡΕΣ
•Εκτός από το υψηλό κόστος
λειτουργίας χρειάζονται και
ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση
τους καθώς αποτελούν
κίνδυνο πρόκλησης
εγκαυμάτων και πυρκαγιάς.
•Επίσης το φως που
παράγουν είναι ενοχλητικό για
τον άνθρωπο.
•Τα πάνελ παράγουν υπέρυθρη ακτινοβολία
μακρού κύματος που θεωρείται η πιο υγιεινή
μορφή θερμότητας.
•Έχουν χαμηλότερο κόστος αγοράς και δεν
καταλαμβάνουν μεγάλο ωφέλιμο χώρο σε σχέση
με τη χρήση πετρελαίου ή φυσικού αερίου.
•Αποδίδουν ομοιόμορφα τη θερμότητα και έχουν
μειωμένη κατανάλωση σε σχέση με τα περισσότερα
ηλεκτρικά συστήματα θέρμανσης.
•Είναι απλά στην τοποθέτηση και δεν απαιτούν
συντήρηση.
•Το κύριο πρόβλημα τους είναι ότι παράγουν θερμό
και ξηρό αέρα που ανασηκώνει τη σκόνη στο χώρο,
δημιουργώντας προβληματικές συνθήκες άνεσης,
ιδιαίτερα για άτομα με αλλεργίες ή αναπνευστικά
προβλήματα (το ίδιο σημαντικό πρόβλημα
παρουσιάζουν και τα κεντρικά συστήματα
αεραγωγών)
Επίσης είναι θορυβώδη, θερμαίνουν
ανομοιόμορφα το χώρο (κρύο πάτωμα –
ζεστή οροφή) και ο χώρος κρυώνει
γρήγορα μετά τη διακοπή της
λειτουργίας τους (σε αντίθεση με τα
συμβατικά καλοριφέρ).
Τα κλιματιστικά τεχνολογίας inverter έχουν
μειωμένη
κατανάλωση
ρεύματος
και
μειωμένα επίπεδα θορύβου σε σχέση με τα
συμβατικά.
Πετρέλαιο-Φυσικό αέριο
Νίκος Γιαννόπουλος
Στέλλιος Θεοδωρόπουλος
Κωνσταντίνος Κολοβός
Bασίλης Κυριακούλιας
Βαγγέλης Πλαγάκης
 Το Φυσικό Αέριο είναι ένα μείγμα καυσίμων αερίων που
βρίσκεται σε κοιλότητες του υπεδάφους, συνήθως μαζί με
άλλα ορυκτά καύσιμα. Είναι μείγμα ενώσεων διαφόρων
στοιχείων, με το μεθάνιο κυρίαρχο συστατικό. Πριν διατεθεί
για χρήση υφίσταται μια επεξεργασία κατά την οποία
διαχωρίζονται και κατακρατούνται ποικίλα ανεπιθύμητα
συστατικά και ενώσεις από τη μάζα του. Το τελικό προϊόν το
οποίο συλλέγεται και μεταφέρεται με αγωγούς από τον τόπο
εξόρυξης προς την τελική κατανάλωση, είναι απαλλαγμένο
από υδρατμούς, από βαρύτερους του μεθανίου
υδρογονάνθρακες, και άλλα στοιχεία και ενώσεις
Tα πρώτα στοιχεία που έχουμε για την ύπαρξη φυσικού αερίου έχουν καταγραφεί
πολύ παλαιότερα από ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, το 6000 και το 2000 π.Χ.
στην περιοχή που σήμερα βρίσκεται το Ιράν.Υπάρχουν μελετητές που αναφέρουν
πως οι πρώτοι που έκαναν χρήση φυσικού αερίου οι Κινέζοι το 900 π.Χ. περίπου
και το μετέφεραν με αγωγούς από μπαμπού…Στην Ευρώπη αυτές οι επιτεύξεις
ήταν άγνωστες και το φυσικό αέριο δεν ανακαλύφθηκε παρά το 1659 στην
Αγγλία.Εντυπωσιακό είναι το γεγονός πως το 1821 η πόλη Fredonia στην
περιφέρεια της Νέας Υόρκης φωτιζόταν με φυσικό αέριο. Αλλά η χρησιμοποίηση
του φυσικού αερίου εξακολουθούσε να είναι περιορισμένη, γιατί δεν υπήρχε
τρόπος μεταφοράς του σε μεγάλες αποστάσεις και επί έναν αιώνα το φυσικό
αέριο παρέμεινε στο περιθώριο της βιομηχανικής εξέλιξης, που βασίστηκε στον
άνθρακα, το πετρέλαιο και τον ηλεκτρισμό.Η μέθοδος μεταφοράς φυσικού
αερίου με αγωγούς αναπτύχθηκε στη δεκαετία του 1920 και αποτέλεσε ένα
σημαντικό στάδιο στη χρήση του αερίου.Μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο
ακολούθησε μια περίοδος τεράστιας κατανάλωσης, που συνεχίζεται μέχρι
σήμερα.Το 1960 η παγκόσμια παραγωγή φυσικού αερίου ήταν 470
δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα και το 1979 ήταν 1,459 τρισεκατομμύρια κυβικά
μέτρα.Το 1950 το φυσικό αέριο αποτελούσε το 12% της καταναλισκόμενης
παγκοσμίως ενέργειας, ένα ποσοστό που αυξήθηκε σε 14,6% το 1960 και
σε 25% το 1980. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας
(ΔΟΕ) η κατανάλωση φυσικού αερίου θα υπερβεί την κατανάλωση
άνθρακα μετά το 2010 και περί το 2030 θα καλύπτει το 1/4 των παγκόσμιων
ενεργειακών αναγκών.
 Υπάρχουν τεράστια καταμετρημένα αποθέματα
Φυσικού Αερίου. Τα μεγαλύτερα είναι της Ρωσίας
τα οποία φθάνουν στο ένα τρίτο περίπου των
παγκόσμιων αποθεμάτων. Άλλες μεγάλες
ποσότητες βρίσκονται στο Ιράν, στο Κατάρ και στη
Σαουδική Αραβία. Είναι αέριο του οποίου η
σύσταση διαφέρει ανάλογα με το τόπο προέλευσής
του. Είναι ελαφρύτερο του αέρα και άοσμο, για
λόγους όμως ανίχνευσης σε περίπτωση διαρροής
προστίθεται σε αυτό ουσία η οποία του προσδίδει
χαρακτηριστική οσμή.
 Βρίσκει ευρύτατη εφαρμογή στο σπίτι για το
μαγείρεμα και τη θέρμανση νερού και χώρων, στον
κτιριακό τομέα για την κεντρική θέρμανση, στις
μεταφορές και στις συγκοινωνίες, στη βιοτεχνία,
στη βιομηχανία και στην ηλεκτροπαραγωγή. Ειδικά
στην ηλεκτροπαραγωγή τα τελευταία χρόνια
παρουσιάζεται μεγάλη διείσδυση του Φυσικού
Αερίου. Με δεδομένο το δίκτυο μεταφοράς και
διανομής εγκαθίστανται πολλές νέες μονάδες
παγκόσμια, παράλληλα δε προγραμματίζεται η
αντικατάσταση παλαιότερων ρυπογόνων μονάδων
άλλων τεχνολογιών με Φ/Α.
 Μελέτη για την επέκταση του φυσικού αερίου στην
Δυτική Ελλάδα, την οποία συνέταξαν το τμήμα
Δυτικής Ελλάδας του ΤΕΕ από κοινού με το τμήμα
Αιτωλοακαρνανίας του ΤΕΕ, παρέδωσε η
Περιφέρεια στο υπουργείο Περιβάλλοντος.
Αναφερόμενος στην αναγκαιότητα για την
επέκταση του φυσικού αερίου ο περιφερειάρχης
Απόστολος Κατσιφάρας τόνισε μεταξύ άλλων ότι
"η δυνατότητα για φθηνή ενέργεια αποτελεί βασική
προϋπόθεση για την ανάπτυξη της Δυτικής
Ελλάδας, για την προσέλκυση νέων επενδύσεων, για
την ελάφρυνση των μονάδων που ήδη λειτουργούν,
αλλά και για την οικονομική ελάφρυνση των
νοικοκυριών".
 Σύμφωνα με την Περιφέρεια, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος
Γιάννης Μανιάτης ανέφερε, από την πλευρά του, ότι αυτήν
τη στιγμή το δίκτυο φυσικού αερίου έχει φτάσει μέχρι τα
Εξαμίλια Κορινθίας, ενώ πρόσθεσε ότι προϋπόθεση για την
επέκταση του φυσικού αερίου στη Δυτική Ελλάδα, είναι η
ύπαρξη ενός μεγάλου καταναλωτή, όπως για παράδειγμα
ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από
φυσικό αέριο. Μάλιστα, όπως σημείωσε το όλο θέμα
συναρτάται με τη μονάδα της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη, ενώ
συμπλήρωσε ότι το όλο εγχείρημα συναρτάται με το
γενικότερο ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας.
 Επίσης κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε και μια
κατ' αρχήν συζήτηση για εφαρμογή πιθανών
εναλλακτικών σχεδίων, ενώ τέθηκε και το θέμα της
ένταξης του έργου στο πρόγραμμα ανάπτυξης του
φυσικού αερίου, αλλά και της συμμετοχής που πρέπει
να έχουν στην όλη προσπάθεια, τόσο η ΔΕΗ, όσο και η
Ρυθμιστική Αρχή ενέργειας
 Μεθάνιο (CH4)
Min 85%
 Αιθάνιο (C2H6)
Max 8,6%
 Προπάνιο (C3H8)
Max 3%
 Βουτάνια
Max 2%
 Πεντάνια και άλλοι
Max 1%
υδρογονάνθρακες
 Άζωτο (N2)
 Διοξείδιο του άνθρακα (CO2)
Max 5%
Max 3%
 ΧΡΗΣΗ
 Θέρμανση χώρων
 Παραγωγή ζεστού νερού
 Παραγωγή ατμού
 Μαγείρεμα-Ψήσιμο
ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΑΜΕΝΟ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΥΣΙΜΟ
Πετρέλαιο Θέρμανσης &
Ηλεκτρισμός
Ηλεκτρισμός & Πετρέλαιο
Κίνησης
Πετρέλαιο Κίνησης & Μαζούτ
 Κλιματισμός (ψύξη-θέρμανση)
Ηλεκτρισμός, Υγραέριο &
Πετρέλαιο Κίνησης
 Βιομηχανικές χρήσεις
Ηλεκτρισμός
Μαζούτ, Πετρέλαιο Κίνησης &
Υγραέριο
 Το πετρέλαιο είναι διατηρημένο σε σταθερή ατμοσφαιρική
πίεση μέσω ενός βαθμολογημένου στομίου τα ψεκασμένα
σταγονίδια αναμιγνύονται με τον αέρα και αναφλέγουν,
συχνά με τη βοήθεια από έναν υψηλής τάσεως σπινθήρα. Το
πετρέλαιο θέρμανσης παράγει 19.500 btu ανά λίβρα και
ζυγίζει 7,21 λίβρες ανά γαλόνι, όποια είναι σχεδόν ίδια
θερμότητα ανά λίβρα όπως τα κάπως λιγότερο πυκνά
καύσιμα diesel. Το πετρέλαιο καυσίμων έχει ένα σημείο
ανάφλεξης 100F (38C). Η τιμή του πετρελαίου φέτος (201213) είναι γύρω στο 1,50 ευρώ/lt και για το φυσικό αέριο 1,2
ευρώ/κυβικό.
Θεοδωρόπουλος Ιωάννης
Νίκια Παναγιώτα
Ρηγάκος Μάριος
Τζανετέα Ζωή
Τσόπελα Αλεξάνδρα
 Πάει ο καιρός όπου το τζάκι και η ξυλόσομπα ήταν το μέσο
για να ζεσταίνονται οι κάτοικοι της επαρχίας. Η άνοδος του
πετρελαίου αλλά και η εμφάνιση του ενεργειακού τζακιού
και της ενεργειακής σόμπας έχουν κάνει τα καυσόξυλα
περιζήτητα και στην Αθήνα. Πέρα από την οικονομία μας
προσφέρουν γαλήνη, ηρεμία και ομορφαίνουν τον χώρο
μας. Ακόμα και το απλό τζάκι να έχουμε εάν προσέξουμε
μερικά πράγματα όπως το είδος του καυσόξυλου που
χρησιμοποιούμε τότε θα αποτελέσει πηγή θερμότητας
 Είναι όλα τα ξύλα
καταλληλα για τζάκι ή
σόμπα; Όλα τα ξύλα
εάν είναι ξερά
καίγονται! Να
θυμάστε την διαφορά
μεταξύ βρεγμένου και
φρεσκοκομμένου
ξύλου. Το φρέσκο
κομμένο ξύλο δεν
καίγεται, το
μουσκεμένο όμως
καίγεται.
 Η υγρασία του ξύλου είναι ο κυριότερος παράγοντας
της θερμογόνος δύναμης. Ένα ξύλο με 75% υγρασία
(περίπου φρεσκοκομμένο) αποδίδει 3 φορες χειρότερα
από ένα ξερό. Σαν ξερά ξύλα για τζάκι θεωρούμε τα
ξύλα που είναι περίπου ενός έτους η περισσότερο. Τα
ξύλα αυτά έχουν περίπου 25% υγρασία ή λιγότερο. Στο
σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι οι μπρικέτες έχουν
υγρασία γύρω στο 5% ενώ το πέλλετ σχεδόν μηδέν!
Αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας στα οικολογικά
καυσόξυλα.
 Τα πιο συνηθισμένα είδη ξύλων για καύση στην Ελλάδα
είναι η δρυς, η ελιά, η οξιά και το πεύκο ανάλογα με την
περιοχή και τη διαθεσιμότητα, φυσικά που υπάρχει.
 Δρυς: Το ξύλο της δρυός είναι από τα …αγαπημένα των
καταναλωτών, κυρίως για την ωραία φλόγα που δίνει
και τη διάρκεια καύσης. Ανήκει στα πλατύφυλλα
δέντρα και έχει μεγάλο βάρος. Είναι πυκνό, καίγεται με
ήρεμη και μακριά φλόγα και είναι πιο οικονομικό από
τα υπόλοιπα, άρα αποτελεί ιδανική επιλογή για
καυσοξυλο
 Οξιά και πεύκο: Η οξιά και το πεύκο ανήκουν στην
κατηγορία των λεγόμενων «μαλακών» ξύλων. Εκείνα
δηλαδή που έχουν μικρή πυκνότητα, ανάβουν εύκολα
και γρήγορα, δίνοντας δυνατή φλόγα, η οποία όμως δε
διαρκεί αρκετά. Με άλλα λόγια είναι περισσότερο
ιδανικά για προσάναμμα.
Ελιά: Η ελιά είναι από εκείνα τα καυσόξυλα, που δεν
πετούν τις επικίνδυνες σπίθες (όταν «σκάει» το ξύλο)
και καίγεται εύκολα, γεγονός που την χαρακτηρίζει
περισσότερο (αλλά όχι απόλυτα) ως προσάναμμα για
το τζάκι σας.
 «Οικολογικά καυσόξυλα»: Μία καλή εναλλακτική, με
περιβαλλοντικό ενδιαφέρον, είναι και η λύση των «οικολογικών»
καυσόξυλων (γνωστά ως μπρικέτες). Πρόκειται για καυσόξυλα με
συμπιεσμένη ξυλώδη ύλη, 100% αποτελούμενη από ξύλο ή
υπολείμματα κατεργασίας του ή και ξύλο ανακύκλωσης. Τα
πλεονεκτήματά τους έναντι των κλασικών καυσόξυλων είναι ότι
έχουν χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά την
καύση, καίγονται πολύ αργά και η καύση τους διαρκεί μέχρι 12
ώρες, ενώ δεν «σκάνε» και δεν πετάνε σπίθες. Διαθέτουν μεγάλη
θερμική απόδοση είναι εύκολα στην αποθήκευση, καθώς
καταλαμβάνουν μικρό όγκο, και έχουν σταθερή καύση (περίπου 1,5
ώρα η κάθε μπρικέτα). Με περιορισμένα τα ποσοστά υγρασίας τους
(περίπου στο 2%), παράγουν πολύ λιγότερο καπνό και δεν
περιέχουν χημικές ουσίες ή άλλα πρόσθετα. Τα οικολογικά
καυσόξυλα ενδείκνυνται για ενεργειακά τζάκια και σόμπες, αν και
για τα ενεργειακά τζάκια (κλειστού τύπου) συνίσταται επίσης η
δρυς, η οξιά και η ελιά. Αποφύγετε το πεύκο γιατί αναπτύσσει πολύ
γρήγορα υψηλές θερμοκρασίες και μαυρίζει πολύ γρήγορα το τζάμι.
• Η μονάδα μέτρησης κατά την αγορά των καυσόξυλων μπορεί να
διαφέρει ανάλογα με τον προμηθευτή.
Παλαιότερα ως μονάδα μέτρησης θεωρούνταν το "χωρικό", το
οποίο είναι μονάδα μέτρησης του όγκου των καυσόξυλων και
αντιστοιχεί σε 1(ένα) κυβικό μέτρο βάρους περίπου 500 κιλών.
Όμως, λόγω του ότι κατά την φόρτωση και την εκφόρτωσηπαραλαβή των καυσόξυλων από τον τελικό καταναλωτή, ήταν
αρκετά δύσκολη η ογκομέτρησή τους, σταδιακά καθιερώθηκε η
παράδοση με βάση το βάρος του ξύλου σε κιλά
ή συνήθως τόνους. Η πλειονότητα των εμπόρων καυσόξυλων
διαθέτει και κοστολογεί το προϊόν, με βάση το βάρος του. Αυτό
συνεπάγεται ότι εφόσον η ποσότητα παραγγελίας καυσόξυλων
για το τζάκι, τον λέβητα ή τη σόμπα σας, έχει συμφωνηθεί σε
κιλά ή τόνους, κατά την παραλαβή τους πρέπει να σας
επιδοθεί παραστατικό βάρους (ζυγολόγιο) που θα αφορά στην
παραγγελία σας, και η παράδοση να μην βασίζεται στο "έμπειρο
μάτι" του προμηθευτή σας.
 • Η χώρα προέλευσης του ξύλου
Τα τελευταία χρόνια η αγορά του καυσόξυλου έχει
κατακλειστεί από εισαγόμενα ξύλα προέλευσης Βουλγαρίας.
Το συγκεκριμένο είδος ξυλείας, πωλείται συνήθως σε
χαμηλότερες τιμές από τα εγχώρια. Στα μειονεκτήματά του
όμως εκτός των άλλων, περιλαμβάνονται τα παρακάτω:
 - Το συγκεκριμένο είδος ξυλείας, παρόλο που ποιοτικώς είναι
άριστης ποιότητας για βιομηχανική κατεργασία (παρκέτα,
κουζίνες, κα), συνήθως είναι ακατάλληλο για καύση στο
τζάκι διότι είναι πολύ "σκληρό" και ιδιαίτερα βαρύ (με μεγάλο
ειδικό βάρος). Αυτό έχει διπλό αρνητικό αποτέλεσμα: α. την
όχι σωστή λειτουργία του τζακιού, αφού η θερμική απόδοση
του ξύλου δεν είναι η ιδανική για τζάκι και β.
την επιπλέον οικονομική επιβάρυνση του καταναλωτή, αφού
ο ίδιος όγκος ξύλου είναι βαρύτερος από αντίστοιχο όγκο
καυσόξυλων, κατάλληλων για τζάκι.
 - Ο χρόνος που μεσολαβεί από την κοπή το δέντρου και τον
τεμαχισμό του για καυσόξυλα, έως και την παράδοση στον
τελικό καταναλωτή είναι συνήθως πέντε έως και δέκα ημέρες.
Αυτό σημαίνει ότι η υγρασία του ξύλου είναι συνήθως πολύ
μεγάλη (έως και 80%). Τα αρνητικά αποτελέσματα των
παραπάνω είναι: α. την όχι σωστή λειτουργία του τζακιού,
αφού λόγω της υψηλής υγρασίας δεν γίνεται σωστή καύση
μέσα στο θάλαμο καύσης και, β. την επιπλέον οικονομική
επιβάρυνση του καταναλωτή, αφού ο ίδιος όγκος ξύλου είναι
βαρύτερος από αντίστοιχο όγκο καυσόξυλων με την ιδανική
υγρασία για καύση.
• Η εποχή κοπής του ξύλου
Φροντίζουμε να προμηθευόμαστε την ξυλεία μας το
καλοκαίρι ή το πολύ μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου. Μεριμνούμε
ιδιαίτερα για την αποθήκευση των καυσόξυλων. Το ιδανικό
είναι τα ξύλα να τοποθετούνται σε στεγασμένο χώρο για
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δύο χρόνια, να έχουν
πλήρως ξηραθεί, και η περιεχόμενη υγρασία τους να είναι
κάτω από 15% - την οποία ελέγχουμε με υγρόμετρο (μπορείτε
να προμηθευτείτε ένα από το εμπόριο).Όμως λόγω του
ελάχιστου χώρου αποθήκευσης που διαθέτει ο τελικός
καταναλωτής, η παραγγελίες αφορούν συνήθως την κάλυψη
των αναγκών της τρέχουσας περιόδου.Γι' αυτό το λόγο η
χρονική περίοδος 3 ή 4 μηνών που θα μπορούσε να
μεσολαβεί από την κοπή έως και την καύση του ξύλου, είναι
αρκετή προκειμένου να εισπράξουμε την κατά το δυνατό
μεγαλύτερη θερμική απόδοση του ξύλου.
• Η κατασκευή του τζακιού είναι το πρώτο ζητούμενο,
καθώς η ποσότητα της θερμικής ενέργειας που δίνει
εξαρτάται σημαντικά από την εστία. Ένα τζάκι με
πυρότουβλα έχει απόδοση 10 - 15%, με μαντέμι 15 - 25%,
ενώ όταν είναι ενεργειακό 60 - 85%! Έτσι, παρότι ένα
ενεργειακό τζάκι είναι ακριβότερο από ένα συμβατικό, το
κόστος λειτουργίας του είναι χαμηλότερο, αφού είναι πιο
αποδοτικό - παρέχει μεγαλύτερη ζεστασιά και με
λιγότερα έξοδα για την αγορά ξυλείας.
• Αποφεύγουμε τη χρήση χημικών προσαναμμάτων, με
παράγωγα πετρελαίου και άλλες ανθυγιεινές ουσίες, αλλά
μόνο φυσικά, από λεπτά, ξερά κλαράκια ή δαδιά.
• Επιλέγουμε μόνο φυσικά ξύλα. Αποφεύγουμε ρητώς
βαμμένα και βερνικωμένα ξύλα, περασμένα από
λαδομπογιές, κομμάτια από έπιπλα και κάθε είδους
πλαστικό
• Δεν αγοράζουμε εμποτισμένη με χημικά ξυλεία.
•
Μονώνουμε εξωτερικά την καμινάδα για να μην παγώνει
ο καπνός και να τραβάει καλύτερα το τζάκι. Δεν
αμελούμε να την καθαρίζουμε (το πολύ κάθε δύο χρόνια).
 Οι παραδοσιακές ξυλόσομπες ξαναέρχονται στο
προσκήνιο, καθώς η τιμή του πετρελαίου βρίσκεται
πλέον σε ύψη που το καθιστούν απαγορευτικό για
μια μεγάλη μερίδα Ελλήνων
 Ο περσινός χειμώνας έφερε μαζί του και ένα φίλο
από τα παλιά, την παραδοσιακή ξυλόσομπα. Η
ζήτηση για οικονομικές ξυλόσομπες με κόστος
μέχρι 500 ευρώ ξεπέρασε κάθε προσδοκία, καθώς η
τιμή του πετρελαίου είχε ήδη ξεπεράσει τα 900 ευρώ
/ 1000 λίτρα. Φέτος που η ίδια ποσότητα πετρελαίου
κοστίζει πλέον 1400 ευρώ, η ξυλόσομπα δείχνει
ακόμα πιο δελεαστική. Ωστόσο καλό είναι πριν γίνει
οποιαδήποτε αγορά να ληφθούν υπόψη μια σειρά
από παράγοντες, καθώς η ξυλόσομπα δεν μπορεί να
τοποθετηθεί οπουδήποτε. Ενώ δεν πρέπει κανείς να
ξεχνά ότι o παραδοσιακός αυτός τρόπος θέρμανσης
είναι συνυφασμένος με το παραδοσιακό… άσπρισμα
του σπιτιού την άνοιξη, καθώς η κάπνα που
συνοδεύει τη χρήση της σόμπας θα αφήσει
αναπόφευκτα, κάποια περισσότερα ή λιγότερο
έντονα σημάδια στους τοίχους.
 Προϋποθέσεις
Μια «βασική» σόμπα για ένα χώρο 30-40 τ.μ. μπορεί να
κοστίζει ακόμα και 140 ευρώ, ενώ για τα παρελκόμενα
(μπουριά, γωνίες κ.λπ.) στην καλύτερη περίπτωση θα
χρειαστούν 30 ευρώ. Πριν όμως φτάσει κανείς στο σημείο
να βάλει το χέρι στην τσέπη για να βγάλει τα φαινομενικά
λίγα 170 ευρώ –που είναι βέβαιο ότι δεν του περισσεύουν –
πρέπει να βεβαιωθεί ότι οι συνθήκες στο σπίτι του
επιτρέπουν την εγκατάσταση μιας σόμπας. Καθώς επίσης
και εξετάσει άλλους εναλλακτικούς τρόπους θέρμανσης,
που είτε λειτουργούν συμπληρωματικά ως προς την
κεντρική θέρμανση, είτε την υποκαθιστούν πλήρως.
 Πριν γίνει οποιαδήποτε κουβέντα για ξυλόσομπα, πρέπει
κανείς να βεβαιωθεί για την καταλληλότητα του χώρου που
σκοπεύει να την τοποθετήσει. Η δυνατότητα διάνοιξης τρύπας
για την καπνοδόχο σε κοντινό σημείο από τη θέση της σόμπας
είναι το πρώτο ζητούμενο. Επειδή τα καυσαέρια
απομακρύνονται με φυσικό τρόπο, δηλαδή λόγω της
θερμότητάς τους ανεβαίνουν προς τα πάνω, πρέπει να
σιγουρευτούμε ότι έχουμε δυνατότητα τοποθέτησης
εξωτερικής καπνοδόχου ύψους τουλάχιστον τριών μέτρων
(4,0 μ. από το ύψος της σόμπας) που η έξοδός της να είναι
μακριά από τοίχους, να ξεπερνά δηλαδή το ύψος του κτιρίου.
Αν υπάρχει στέγη η καμινάδα πρέπει να ξεπερνά τον κορφιά
κατά τουλάχιστον 20 εκατοστά. Σε περίπτωση που δεν γίνει
σωστή τοποθέτηση είναι πολύ πιθανό να έχουμε στο σπίτι μας
μια σόμπα που καπνίζει και που τελικά θα καταλήξουμε να
μην τη χρησιμοποιούμε, αν δεν θέλουμε να βάλουμε σε
κίνδυνο την υγεία μας.
 Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο χώρος γύρω από τη σόμπα πρέπει
να είναι ελεύθερος. Σε μια ακτίνα 60 εκ. δεν πρέπει να
υπάρχουν έπιπλα ή άλλα αντικείμενα τόσο για λόγους
ασφαλείας, όσο και γιατί θα εμπόδιζαν τη θερμική
ακτινοβολία να θερμάνει το χώρο. Πρέπει επίσης να έχουμε
υπόψη ότι στις ιδιαιτερότητες της ξυλόσομπας
περιλαμβάνεται και ανομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας.
Προφανώς η ζέστη στο χώρο που βρίσκεται η σόμπα θα είναι
παραπάνω από επαρκής, ενώ στα γειτονικά δωμάτια, ανάλογα
και με τη διαρρύθμιση θα έχουμε χαμηλότερη θερμοκρασία
 Οι ξυλόσομπες κατασκευάζονται από χάλυβα (ατσάλι) ή
χιτοσίδηρο (μαντέμι) ή από συνδυασμό των δύο αυτών υλικών,
ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ο χώρος καύσης καλύπτεται
από πυρότουβλα. Μπορεί να έχουν μονά η διπλά τοιχώματα
και να θερμαίνουν το χώρο είτε αποκλειστικά με ακτινοβολία
είτε με συνδυασμό ακτινοβολίας και κυκλοφορίας του ζεστού
αέρα. Μπορεί επίσης να διαθέτουν και φούρνο για το
μαγείρεμα, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη μείωση του
λογαριασμού της ΔΕΗ.
 Λιγότερο διαδεδομένες τέλος είναι οι ξυλόσομπες που διαθέτουν
και ένα μικρό μπόϊλερ και μπορούν να τροφοδοτήσουν και σώματα
καλοριφέρ. Αυτές όμως απαιτούν την προσθήκη πολύπλοκης
υδραυλικής και ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (UPS για την
περίπτωση που θα κοπεί το ρεύμα, ώστε να συνεχίσει να λειτουργεί
ο κυκλοφορητής και να μην προκληθεί υπερθέρμανση του νερού)
προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία τους.
 Οι τιμές στις ξυλόσομπες ελληνικής (ή δυτικοευρωπαϊκής)
κατασκευής ξεκινούν από περίπου 500 ευρώ, ωστόσο στην αγορά
θα βρείτε σημαντικά φθηνότερες ξυλόσομπες από Βουλγαρία,
Τουρκία και Κίνα που οι τιμές τους ξεκινούν από 140 €.
40 m2 65 m2 80m2 110m2
Ισχύς (kW)
6,0
10,0 12,0
16,ο
Κατανάλωση (kg/h)
2,0
3,0 3,6
4,8
Κόστος λειτουργίας Αθήνα (€ /h) 0,36 0,54 0,65 0,86
Κόστος λειτ. Θεσ/κη (€ /h)
0,26 0,39 0,47 0,62
Κόστος λειτ. ύπαιθρ. (€ /h)
0,18 0,27 0,32 0,43
Τιμή
140 – 500 250 – 1200
400
 Θερμαντική ικανότητα
–
1400
400 – 1400
1400
400-1400
 Παρατηρήσεις: Τα παραπάνω στοιχεία είναι ενδεικτικά. Η
ισχύς που απαιτείται για την θέρμανση ενός χώρου εξαρτάται
από τη μόνωσή του αλλά και από το εσωτερικό ύψος. Η
αποδιδόμενη ισχύς μπορεί να επηρεαστεί σημαντικά από την
ποιότητα και την κατάσταση των καυσόξυλων. Το κόστος
λειτουργίας ανά ώρα έχει υπολογιστεί με βάση την λιανική τιμή
πώλησης των ξύλων στην Αθήνα (0,18 €/kg), τη Θεσσαλονίκη
(0,13 €/kg) και στα χωριά της Βορ. Ελλάδας (0,09 €/kg). Το
κόστος των παρελκόμενων ξεκινά από 30 ευρώ, αλλά η
εγκατάσταση σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να κοστίσει
συνολικά ακόμα και 300 ευρώ. Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
 Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν οι επιστήμονες ενόψει του
χειμώνα που έρχεται και αναμένεται βαρύς. Λόγω της
«τσουχτερής» τιμής του πετρελαίου ολοένα και περισσότεροι
είναι οι πολίτες που επιλέγουν την καύση ξύλου για την
θέρμανσή τους. Η εξέλιξη αυτή έχει οδηγήσει στη αλματώδη
αύξηση των ρύπων στην Αττική που αγγίζει και το 70%. Οι
επιστήμονες εντοπίζουν σημαντική επιβάρυνση του
περιβάλλοντος στην Αττική, που έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις
στην υγεία των πολιτών. Χαρακτηριστικό περιστατικό
αποτελεί το γεγονός ότι Δήμοι και σύλλογοι κατοίκων
καταγγέλλουν ότι άγνωστοι καταστρέφουν ακόμη και
παγκάκια σε πλατείες για να πάρουν τα ξύλα να ζεσταθούν ή
κόβουν δεντράκια και κλαδιά από πάρκα Eνα μόνιμο σύννεφο
καπνού έχει εγκατασταθεί πάνω από το Λεκανοπέδιο τις
τελευταίες μέρες, καθώς τζάκια και ξυλόσομπες καίνε αυτήν
τη εποχή στο φουλ. Η κατάσταση κυρίως τα βράδια είναι
αποπνικτική από το σύννεφο αιθαλομίχλης σε
πυκνοκατοικημένες περιοχές, όπως Κυψέλη, Γκύζη,
Παγκράτι, Αμπελόκηπους, αλλά και βορειανατολικά σε
Μαρούσι, Κηφισιά, Νέα Ερυθραία, Σπάτα και Αρτέμιδα
 Ο περιβαλλοντολόγος Σωτήρης Δημητρόπουλος μίλησε στην
εφημερίδα «Ε» και δήλωσε ότι τα αιωρούμενα σωματίδια ΡΜ
10 και ΡΜ 2,5, που προέρχονται από την καύση ξύλων, είναι
ρύποι που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία, κυρίως ανθρώπων με
αναπνευστικά προβλήματα και παιδιά. «Ο καπνός από τα
ξύλα είναι τοξικός και αποτελεί πηγή διοξειδίου του άνθρακα,
που επιφέρει αρνητικά αποτελέσματα στο ήδη βαρύ
περιβάλλον της Αθήνας. Πρόβλημα υγείας υπάρχει και από τα
χημικά προσανάμματα που πωλεί η αγορά», όπως αναφέρει ο
κ. Δημητρόπουλος.
 Η ατμοσφαιρική ρύπανση στο Λονδίνο που
κορυφώθηκε τη δεκαετία του 1950, οφειλόταν κυρίως
στην καύση γαιάνθρακα (κοκ) και χαρακτηριζόταν,
εκτός από τις υψηλές συγκεντρώσεις σωματιδίων, από
τα υψηλά επίπεδα διοξειδίου του θείου. Σε σταθερές
ατμοσφαιρικές συνθήκες και με υψηλά επίπεδα
υγρασίας, δημιουργούνταν μια όξινη αναγωγική
καπνομίχλη
 Ουδεμία σχέση έχει το φαινόμενο αυτό με αυτό που
παρατηρείται σήμερα στα ελληνικά αστικά κέντρα. Το
πρόβλημα αφορά στα αιωρούμενα σωματίδια και στην
ύπαρξη ερεθιστικών και τοξικών/πολικών ενώσεων. Επίσης, το
τι συμβαίνει σε αυτό το μείγμα ρύπων τις πρώτες ώρες
ηλιοφάνειας με την αλληλεπίδραση της φωτοχημικής
ρύπανσης στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη με την ρύπανση
από τις πηγές καύσης που έχουν συγκεντρωθεί από την
προηγούμενη νύχτα, είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, καθώς οι
πρωτογενείς ρύποι ενδεχομένως οξειδώνονται και
μετασχηματίζονται σε περισσότερο επικίνδυνα παράγωγα. Ο
δευτερογενής σχηματισμός ρύπων έχει μελετηθεί τα τελευταία
20 χρόνια τόσο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, όσο και σε
άλλα αστικά κέντρα στον κόσμο με μετεωρολογικές συνθήκες
ανάλογες των Ελληνικών πόλεων.
Σπυριδάκος Σταύρος
Στα υρόπουλος Δημήτριος
Τούμπλης Παναγιώτης
Χρυσικός Νίκος
Χιώτης Κωνσταντίνος
Όταν πάμε τις ελιές στο λιοτρίβι, παίρνουμε εμείς το λάδι και το λιοτρίβι όλα τα
υπόλοιπα.
Τα υπόλοιπα είναι : το ξύλο από το κουκούτσι της ελιάς, η φλούδα της ελιάς, το
νερό που περιέχει η ελιά, η σάρκα της, δηλ. το <<το ψωμί>> της, καθώς επίσης
και φύλα, ίσως και μικρά κλαδάκια που δεν μπόρεσε το μηχάνημα να
παρακρατήσει πριν γίνει η έκθλιψη, όπως επίσης και κάποια κιλά χώμα που
αναπόφευκτα υπάρχει μέσα στα τσουβάλια, η υπό μορφής σκόνης αν μαζέψουμε
τις ελιές με καλό καιρό, η υπό μορφής λάσπης όταν τις μαζεύουμε με βροχή, η
μετά από βροχή.
Τα <<υπόλοιπα>> λοιπόν, το ελαιοτριβείο τα πουλάει στο πυρηνελουργείο με μία
συμβολική τιμή και αυτό με την σειρά του τα επεξεργάζεται με χημικό τρόπο,
έτσι ώστε να γίνεται η παρακράτηση του ελάχιστου αυτού λαδιού που
εμπεριέχεται στα υπολείμματα. Στην συνέχεια αφού το εργοστάσιο πάρει το
πυρηνέλαιο, τα υπολείμματα τα πουλάει σε μας ως καύσιμο.
Η χαμηλότερη ποιότητα είναι τα υπολείμματα (εφ΄εξής προϊόν)που
βγαίνουν ως έχουν και τα φορτώνει ο φορτωτής χύμα στην
πλατφόρμα του τρακτέρ . Η τιμή του σήμερα είναι 80 ευρώ ο τόνος.
Μαζί με το Φ.Π.Α. 13% φθάνει τα 90,40 ευρώ ο τόνος.
Η αμέσως επόμενη καλύτερη ποιότητα είναι η εξής: Τα υπολείμματα
μέσω κοχλία σακιάζονται. Αμέσως η ποιότητα ανεβαίνει, καθώς
επίσης και η τιμή του στα 100 ευρώ + Φ.Π.Α., φθάνουμε λοιπόν στα
113,00 ευρώ ο τόνος.
Η τρίτη ποιότητα (και η καλύτερη)είναι το κοσκινισμένο πυρηνόξυλο.
Το προϊόν κοσκινίζεται σε κόσκινο και αμέσως μετά περνάει από
αεροκυκλώνα ώστε να μην περιέχει πετραδάκια, φύλα,
συσσωματώματα, σκόνη και οτιδήποτε άλλο εκτός από καθαρό ξύλο
κουκουτσιού ελιάς. Συσκευάζεται σε τσουβάλια των 25 κιλών περίπου
και η τιμή του βέβαια εκτοξεύεται στα 130 + Φ.Π.Α. δηλ. 146,90 ευρώ
ο τόνος.
Η αμέσως επόμενη ποιότητα είναι το pellet από πυρηνόξυλο. Το
προϊόν που βγαίνει αμέσως από το πυρηνελουργείο από την τρίτη
ποιότητα κατευθύνονται σε θηριώδη πρέσα (200 ίππων )όπου και
βγαίνει το <<απόλυτο>> προϊόν. Η τιμή του: 200 ευρώ +
Φ.Π.Α.=226,00 ευρώ ο τόνος.
Το πυρηνόξυλο λοιπόν είναι η φθηνότερη λύση, μακράν του δεύτερου
pellet η έστω και του ξύλου(αν το αγοράζεις).Όσο για το αν μυρίζει η
καύση του ... κατηγορηματικά ΟΧΙ ΔΕΝ ΜΥΡΙΖΕΙ. Το πετρέλαιο όταν
καίγεται μυρίζει, το ξύλο τα ίδια ... το πυρηνόξυλο ΟΧΙ.
Τα πέλλετ ή συσσωματώματα ξύλου είναι είδος
φιλικού προς το περιβάλλον καυσίμου που
προέρχεται από ξύλο ή από βιομάζα, γενικά.
Κατασκευάζονται κυρίως από πριονίδι ή άλλα
απόβλητα από πριστήρια και μονάδες επεξεργασίες
ξύλου (π.χ. θρύμματα ξύλου, ξακρίδια κ.λπ.). Σε
αρκετές περιπτώσεις παράγονται και από
εναλλακτικές πρώτες ύλες βιομάζας, όπως είναι το
[πυρηνόξυλο], οι ενεργειακές καλλιέργειες, τα
κλαδέματα δέντρων (π.χ. ελιάς και τα υπολείμματα
καλλιεργειών
Η διαδικασία παραγωγής των "πέλλετ ξύλου" περιλαμβάνει διαδοχικά τα
ακόλουθα στάδια: 1) την αποθήκευση των πρώτων υλών [βιομάζας/βιομάζα] σε
καθαρό και στεγνό χώρο 2) τη ξήρανση της ώστε να μειωθεί η περιεκτικότητά
της σε υγρασία 3) τον τεμαχισμό και άλεση της 4) τη συμπίεση της σε ειδικές
[πρέσες/πρέσα] 5) τη ψύξη και την κοσκίνιση του παραγόμενου πέλλετ 6) την
αποθήκευση του τελικού εναλλακτικού καυσίμου που παράγεται σε ασφαλές
μέρος. Βασική προϋπόθεση σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι η πρώτη ύλη να
αποτελείται αποκλειστικά από καθαρό ξύλο, χωρίς προσμίξεις από χημική ουσία
(π.χ. βαφές, βερνίκια, κ.λπ.) Παράλληλα, κατά την παραγωγή τους δεν
χρησιμοποιούνται καθόλου χημικά, καθώς η συγκολλητική ουσία που τους
χαρίζει τη συμπαγή τους μορφή, είναι η λιγνίνη, μια φυσική ουσία που περιέχεται
στο ξύλο. Η διαδικασία παραγωγής του πέλλετ συντελεί στην παραγωγή υψηλής
ποιότητας προϊόντος είναι απαραίτητο να ελέγχεται πλήρως η παραγωγική
διαδικασία. Οποιαδήποτε μεταβολή στις συνθήκες παραγωγής του πέλλετ (π.χ.
μη επαρκής ξήρανση) έχει ως συνέπεια την παραγωγή κατώτερης ποιότητας
προϊόντος, με χαμηλότερη ενεργειακή απόδοση.
Ως προς την μορφή τους, τα πέλλετ ξύλου έχουν μικρό, κυλινδρικό
σχήμα και λεία εξωτερική επιφάνεια. Αυτά τα χαρακτηριστικά τους
προσδίδουν ιδιότητες ρευστό (μεγάλη ευκολία στη ροή). Συνεπώς, η
αποθήκευση και μεταφορά της είναι πολύ πιο εύκολη και αποδοτική από
οποιαδήποτε άλλο είδος ξύλου. Βασικό χαρακτηριστικό του πέλλετ είναι
η πολύ χαμηλή υγρασία του, η χαμηλή του περιεκτικότητα σε τέφρα
(στάχτη) και η υψηλή ενεργειακή του πυκνότητα. Όλα αυτά τα
χαρακτηριστικά το καθιστούν εξαιρετικά ελκυστικό και αποδοτικό
καύσιμο. Οι παραπάνω ιδιότητες των πέλλετ ξύλου, έχουν αποτυπωθεί
και στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ποιότητας "ΕΝ 14961-2", που καθορίζει
αυστηρά όρια στις ιδιότητες των πέλλετ ξύλου. Σύμφωνα με το εν λόγω
πρότυπο, τα πέλλετ ξύλου διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: Α1, Α2 και
Β. Οι αυστηρότερες προδιαγραφές αντιστοιχούν στα ποιότητας Α1
πέλλετ ξύλου, τα οποία αποτελούν εξαιρετικής ποιότητας καύσιμο και
ιδανικό για οικιακή κατανάλωση.
 Το πυρηνόξυλο, ένα παραπροϊόν της επεξεργασίας της ελιάς,
είναι φιλικό προς το περιβάλλον και μπορεί να
αντικαταστήσει σε πολλές περιπτώσεις τη χρήση του
πετρελαίου. Η χρήση του είναι εύκολη και η τιμή του
ιδιαίτερα ελκυστική σε σχέση με την ενεργειακή του αξία.
 Το πυρηνόξυλο παράγεται από τα ελαιοτριβεία και για να
χρησιμοποιηθεί ξηραίνεται είτε σε μεγάλα περιστρεφόμενα
ξηραντήρια των πυρηνελαιουργείων, είτε σε μικρή κλίμακα
από το ίδιο το ελαιοτριβείο με Ξηραντήρια βιομάζας που
εξασφαλίζουν την ιδανική ξήρανσή του προκειμένου να
χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο.
Μετά τις εξελίξεις στην παγκόσμια αγορά του πετρελαίου, η αγορά
αναζητούσε οικονομικές λύσεις θέρμανσης αλλά και οικολογικές. Η
λέβητες πυρήνα αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη λύση στην φθηνή και
οικολογική θέρμανση. Δεν είναι τυχαίο που αποτελεί καύσιμη ύλη για την
παραγωγή ενέργειας σε εργοστάσια και βιομηχανίες και αγροτικές
καλλιέργειες, σκεφτείτε τι μπορεί να κάνει στο σπίτι σας.
Ο λέβητας πυρήνα έχει πολλά πλεονεκτήματα, τα πιο
σημαντικά είναι :







Ανεξαρτησία από το πετρέλαιο
Συνδέεται στο καλοριφέρ
Έχετε άμεσα ζεστό νερό
Πολύ χαμηλό κόστος καύσιμης ύλης
Μεγάλη απόδοση
Είναι οικολογικό (φιλικό στο περιβάλλον)
Γρήγορο καθάρισμα
1. Πετρέλαιο θέρμανσηςΜε την τιμή του πετρελαίου στα 1,40 ευρώ η οικογένεια θα
χρειαστεί 1.680 ευρώ. Σημειώνεται ότι η ποιότητα της θέρμανσης με πετρέλαιο είναι η
ανώτερη και οι καυστήρες έχουν μεγάλη απόδοση.
2. Φυσικό αέριο.Για τις 12.630 kWh και με χρέωση στα 0,077 ευρώ ανά kWh το κόστος
είναι 972,51 ευρώ. Για όσους δεν είναι στο δίκτυο το κόστος για την εσωτερική
εγκατάσταση κυμαίνεται σε 3.500 – 4.500 ευρώ για μια μέση πολυκατοικία με 15
διαμερίσματα. Σε περίπτωση που απαιτείται και αλλαγή λέβητα, το κόστος ανέρχεται σε
6.500 – 7.000 ευρώ.
3. Κλιματιστικά.Μέτρια λύση. Όπως προαναφέρθηκε απαιτείται κατανάλωση ρεύματος
12.360 kWh, ωστόσο με τα κλιματιστικά ισχύει ο κανόνας πως για κάθε κιλοβατώρα που
δαπανούμε θερμαινόμαστε με διπλάσια ενέργεια, άρα δε θα χρειαστούμε 12.360
κιλοβατώρες το χειμώνα αλλά 7.270. Έτσι με 0,20 ευρώ την κιλοβατώρα θα χρειαστούμε
όλο το χειμώνα 1.454 ευρώ.
4. Θερμαντικά σώματα (ηλεκτρικά καλοριφέρ, αερόθερμα).Πολύ πιο ακριβά, αφού
καίνε περισσότερο. Για τις 12.360 κιλοβατώρες η χρέωση των νοικοκυριών θα μεταπηδήσει
στην υψηλότερη κλίμακα των 2.000 kWh. Το νοικοκυριό θα χρεωθεί με περίπου 0,20 ευρώ
ανά κιλοβατώρα άρα το κόστος θέρμανσης θα φτάσει τα 2.472 ευρώ.
5. Σόμπες πέλετ.Το κόστος τους κυμαίνεται από 900 έως 2.000 ευρώ. Για τον χειμώνα
χρειάζονται 4.000 με 5.000 κιλά πέλετ. Η μέση τιμή είναι στα 0,28 ευρώ το κιλό. Οπότε
χρειάζονται 1.120 με 1.400 ευρώ το χρόνο.
6. Καυστήρας βιομάζας.Μεγαλύτερη απόδοση από τη σόμπα. Χρειάζονται περίπου 3.000
με 4.000 κιλά το χρόνο. Με μέση τιμή τα 0,28 ευρώ το κιλό, το κόστος θέρμανσης
κυμαίνεται από 840 μέχρι 1.120 ευρώ. Οι δαπάνες αγοράς είναι από 2.500 έως 5.000 ευρώ.
7. Ενεργειακό τζάκι.Έχει απόδοση 75%, καταναλώνει λιγότερα ξύλα και θερμαίνει πολύ
περισσότερο, όμως χρειάζονται μετατροπές στην κατοικία με μέσο κόστος τις 3.000 ευρώ.
Σε ξύλα απαιτούνται περίπου 7.000 κιλά. Με 0,20 ευρώ το κιλό η συνολική δαπάνη είναι
1.400 ευρώ.
8. Πάνελ υπέρυθρης ακτινοβολίας.Τα πάνελ μπορούν να τοποθετηθούν στους τοίχους ή
στις οροφές και με την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος εκπέμπεται ακτινοβολία στα
αντικείμενα και τα σώματα. Το κόστος ανά πάνελ ανάλογα με τα watt που καταναλώνει
κυμαίνεται από 300 έως και πάνω από 500 ευρώ. Οι εταιρίες διαφημίζουν θέρμανση με
400 ευρώ το χρόνο, ωστόσο υπολογίζουν με την τιμή της κιλοβατώρας στα 0,09 ευρώ
(καθαρή τιμή). Με συνυπολογισμό των υπολοίπων η χρέωση κυμαίνεται από 810 έως 1.110
ευρώ το χρόνο.
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ ΜΕ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ:
Το μονοξείδιο του άνθρακα (CO) αποτελεί προϊόν ατελούς καύσης οργανικών ουσιών. Η
δηλητηρίαση με μονοξείδιο του άνθρακα είναι μια ύπουλη κατάσταση, καθώς αυτό είναι
άοσμο και δεν διακρίνεται στην ατμόσφαιρα όπως ο καπνός (αιθάλη). Τα πιο συνηθισμένα
ατυχήματα αφορούν ανθρακωρύχους, οδηγούς οχημάτων που κοιμούνται μέσα σε αυτά με
αναμμένη μηχανή, επισκευές οχημάτων που γίνονται μέσα σε κλειστά γκαράζ, συσκευές
οικιακής θέρμανσης όπως μαγκάλι, τζάκι η σόμπα σε χώρους που δεν αερίζονται επαρκώς,
πυρκαγιές, αλλά και απόπειρες αυτοκτονίας.
Η τοξική δράση του μονοξειδίου του άνθρακα οφείλεται στην ικανότητά του να εκτοπίζει
το οξυγόνο από τις θέσεις δέσμευσής του με την αιμοσφαιρίνη. Αυτό οφείλεται στην πολύ
μεγαλύτερη χημική συγγένεια που έχει το μονοξείδιο του άνθρακα με την αιμοσφαιρίνη, σε
σχέση με το οξυγόνο. Με τον τρόπο αυτό εμποδίζεται η ανταλλαγή των αερίων στο επίπεδο
των ιστών και γρήγορα εμφανίζεται υποξία. Καθώς αυξάνει η συγκέντρωση του
μονοξειδίου του άνθρακα στο αίμα, εμφανίζεται ναυτία, κόπωση και πονοκέφαλος. Πολύ
χαρακτηριστικό είναι το βαθύ κόκκινο χρώμα που αποκτά το θύμα (σαν κεράσι), που είναι
εμφανές και στο πρόσωπο. Στη συνέχεια το θύμα πέφτει σε κώμα και επέρχεται ο θάνατος.
Οι ηλικιωμένοι, τα μικρά παιδιά και οι πάσχοντες από καρδιοαναπνευστικές παθήσεις
είναι πολύ πιο ευάλωτοι στις τοξικές επιδράσεις του μονοξειδίου του άνθρακα.
 http://www.pirinolevites.gr/pleonektimata.php
 http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%C
F%81%CE%B7%CE%BD%CF%8C%CE%BE%CF%8
5%CE%BB%CE%BF
 http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AD%
CE%BB%CE%BB%CE%B5%CF%84_%CE%BE%CF
%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85
 http://himaira.blogspot.com/2012/10/blogpost_8949.html
 http://magazine.apopsi.com.cy/2009/07/%CE%A
E-%CE%AD/
HTTP://www.greenpeace.org/greece/thermansi/
http://koinonikopolitikos-diaulos.blogspot.gr
/2012/09/2014.html
http://www.sedh.gr/newsflashes/general-news
/elleniko-phusiko-aerio.html
 Βικιπαίδια
 skai.gr