Κατεβάστε το επισυναπτόμενο αρχείο εδώ

Download Report

Transcript Κατεβάστε το επισυναπτόμενο αρχείο εδώ

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε.
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ
ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ORC –
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε.
1ο ΧΛΜ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τ.Θ. 301, Τ.Κ. 570 08, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ. 2310 785840, ΦΑΞ. 2310 785841
e-mail: [email protected], http://www.biomass.com.gr
Από το 1974
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ
Μελέτη, σχεδιασμός και κατασκευή
βιομηχανικών μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης
βιομάζας και στερεών αποβλήτων
< 100 εκτελεσθέντα έργα
→ Ενεργειακή αξιοποίηση:
ΤΕΜΑΧΙΑ ΞΥΛΟΥ - ΤΣΙΠΣ - ΠΛΑΝΙΔΙΑ
ΑΠΟΡΡΙΜMΑΤΑ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΩΝ
ΟΡΥΖΟΦΛΟΙΟ
ΑΠΟΡΡΙΜMΑΤΑ ΚΟΡΜΟΠΛΑΤΕΙΑΣ
ΠΥΡΗΝΕΣ ΡΟΔΑΚΙΝΩΝ
ΣΚΟΝΗ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ (ΞΥΛΟΥ)
Ποιοι είμαστε
ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΠΤΗΝΑΛΕΥΡΑ, ΛΑΣΠΗ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ)
→ 175.000 Τόνοι ισοδυνάμου πετρελαίου
εξοικονόμηση κάθε χρόνο
• Ηξηξκ
21.455.000
Τόνοι ισοδυνάμου πετρελαίου
ετήσια εθνική κατανάλωση
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ
→ 2.000.000 τόνοι ισοδυνάμου πετρελαίου
εξοικονομήθησαν από το σύνολο των
εκτελεσθέντων έργων μας μέχρι σήμερα
→ 0,8% ανά έτος της ετησίας εθνικής
κατανάλωσης
→ Δυνατότητα κάλυψης 20% των ενεργειακών
αναγκών μόνο από την αξιοποίηση της
βιομάζας
Η συνεισφορά μας
0,8%
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟ & ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
• Επιβολή αυστηρότερης περιβαλλοντικής νομοθεσίας
• Διοξείδιο του άνθρακα ως εμπορικό προϊόν και
δημιουργία χρηματιστηρίου ρύπων
• Οικονομικά κίνητρα σε επενδύσεις αξιοποίησης
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
+
ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ
ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΚΑΙ
ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
• Υιοθέτηση παραγωγικών διαδικασιών χαμηλού κόστους
λόγω ανταγωνισμού
• Αντικατάσταση καταναλισκόμενων ορυκτών καυσίμων
• Ανεξαρτησία στην προμήθεια της ενέργειας
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
ALFA WOOD ΠΙΝΔΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
Βιομηχανία παραγωγής Ινοσανίδας μέσης πυκνότητας (MDF)
Τοποθεσία: Μαυραναίοι Γρεβενών
Ενεργειακή αξιοποίηση υπολειμμάτων κορμοπλατείας
(φλούδες κλπ)
ALFA WOOD ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ Α.Ε.Β.Ε.
Βιομηχανία παραγωγής Pellets και βαμμένων ξυλοτεμαχιδίων
Τοποθεσία: Νευροκόπι Δράμας
Ενεργειακή αξιοποίηση υπολειμμάτων κορμοπλατείας
(φλούδες κλπ)
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ
ALFA WOOD ΠΙΝΔΟΣ ΑΕΒΕ
Τοποθεσία: Μαυραναίοι Γρεβενών
Προϊόν: Ινοσανίδα μέσης πυκνότητας (MDF)
Καύσιμη ύλη: Υπολείμματα ξυλείας (φλούδες κλπ)
Λέβητες: Διαθερμικού ελαίου 7,5 MWth και 10 MWth αντίστοιχα
Εναλλάκτης: Ελαίου–Ατμού ατμοπαραγωγής 12 tn/h στα 18 bar
Έναρξη λειτουργίας: Μάρτιος 2006
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ
ΛΕΒΗΤΩΝ ΔΙΑΘΕΡΜΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΥ :
10 + 7,5 = 17,5 MWth
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΕΛΑΙΟΥ :
270 °C
ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΠΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΜΑΖΟΥΤ) :
6.000 tn
ALFA WOOD ΠΙΝΔΟΣ ΑΕΒΕ
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΠΛΑΤΕΙΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ
Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά απορριμμάτων κορμοπλατείας
Ανώτερη θερμογόνος δύναμη [kJ/kg]
(σε ξηρή βάση)
18.500
Υγρασία
[% κ.β.] (σε υγρή βάση)
50 %
Τέφρα
[% κ.β.] (σε υγρή βάση)
10 %
Καύσιμη ύλη
[% κ.β.] (σε υγρή βάση)
40 %
(Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής, καθ. Ζήσης Σαμαράς)
Διάγραμμα Tanner
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ
ΣΧΗΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ
ΚΟΡΜΟΠΛΑΤΕΙΑ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ &
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΞΗΡΑΝΣΗ ΙΝΑΣ
ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΜΑ MDF,
ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ, ΚΑΠΛΑΜΑ
- ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ
ΚΟΡΜΟΠΛΑΤΕΙΑΣ
ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ –
ΑΤΜΟΣ –
ΔΙΑΘΕΡΜΙΚΟ ΛΑΔΙ
ΚΑΥΣΗ
ΕCONOMIZER
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ
ΛΕΒΗΤΕΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ
ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΑ
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ
ΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΛΕΓΧΟΥ
PLC – SCADA
ΛΕΒΗΤΑΣ 1 (7,5 MWth)
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ
ΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΛΕΓΧΟY
PLC - SCADA
ΛΕΒΗΤΑΣ 2 (10 MWth)
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ
ΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΛΕΓΧΟΥ
PLC – SCADA
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ &
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΔΙΑΘΕΡΜΙΚΟ
ΛΑΔΙ (ORC cycle)
Καθαρισμός Καυσαερίων
Θερμό Λάδι 305 °C
Λεβητοστάσιο
24% MWel
ORC unit
Νερό 35 – 90 °C
Βιομάζα
Θερμοκήπια
Ξηραντήρια
Απόρριψη
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
MONAΔΑΣ ORC 1 MWel
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ
Τιμή
Μονάδα Μέτρησης
Θερμοκρασία Εισόδου Ελαίου
305
0C
Θερμοκρασία Εξόδου Ελαίου
130
0C
Παροχή Ελαίου
78
m3/hr
1.069
kWth
Θερμοκρασία Εισόδου Νερού
25
0C
Θερμοκρασία Εξόδου Νερού
35
0C
Παροχή Νερού
266
m3/hr
Νετ ηλεκτρική ισχύς μονάδας ORC
999
kWel
Ετήσιος χρόνος λειτουργίας
8.000
hr
Ετήσια ηλεκτροπαραγωγή
7.992
MWhr/έτος
ORC 1 MW
Σύνολο απορροφούμενης θερμότητας μονάδας ORC
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Τοποθεσία: Νευροκόπι Δράμας
Προϊόν: Pellets και βαμμένα ξυλοτεμαχίδια
Καύσιμη ύλη: Υπολείμματα ξυλείας (φλούδες κλπ)
Θάλαμος καύσης: Ισχύς 10 MWth
Έναρξη λειτουργίας: Νοέμβριος 2010
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε
ΣΧΗΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ
ΚΟΡΜΟΠΛΑΤΕΙΑ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ &
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ
ΚΟΡΜΟΠΛΑΤΕΙΑΣ
ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ
320 0C
900 0C
ΚΑΥΣΗ
ΞΗΡΑΝΣΗ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
180 0C
ΠΑΡΑΓΩΓΗ PELLETS &
ΒΑΜΜΕΝΩΝ
ΞΥΛΟΤΕΜΑΧΙΔΙΩΝ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ORC
ECONOMIZER
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ
ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ
(ΦΛΟΥΔΕΣ ΚΟΡΜΩΝ)
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ
ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΥΣΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ
ΚΑΥΣΗ
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ
ΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΛΕΓΧΟΥ
PLC – SCADA
Τα πλεονεκτήματα που επιτεύχθηκαν:
→ Λύση του περιβαλλοντικού προβλήματος (κίνδυνος πυρκαγιάς, ρύπανση, δυσοσμία, σήψη κ.α.)
→ Ανεξαρτησία στην προμήθεια της ενέργειας
→ Οικονομικά και κοινωνικά οφέλη
→ Συμβολή στην διατήρηση της ισορροπίας του οικοσυστήματος
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε.
1ο ΧΛΜ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τ.Θ. 301,Τ.Κ. 570 08
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ευχαριστώ για την προσοχή σας
ΤΗΛ: 2310-785 840 FAX: 2310-785 841
www.nphilippopoulos.gr
email: [email protected]