13 Νοεμβρίου 2011

Download Report

Transcript 13 Νοεμβρίου 2011

Πρόληψη – Ανακύκλωση – Κομποστοποίηση:
H οικονομικότερη, φιλικότερη στο περιβάλλον και
κοινωνικά αποδεκτή επιλογή διαχείρισης απορριμμάτων
Κυρκίτσος Φίλιππος
Δρ. Περιβαλλοντολόγος
Πρόεδρος
Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης (ΟΕΑ)
Εκδήλωση
Θέατρο του Δημαρχιακού Μεγάλου Ηλιούπολης
Σοφοκλή Βενιζέλου 114 & Λεωφ. Πρωτόπαππα
Ηλιούπολη
13 Νοεμβρίου 2011
Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗ
ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΙΝΑΙ
ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΗΜΕΡΑ;
ΠΟΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ
ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ;
• Η ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ (ΚΑΥΣΗ –
ΠΥΡΟΛΥΣΗ - ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ);
• H ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
(ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ –
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ);
• Ή ΜΗΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΔΥΑΣΤΟΥΝ ΟΙ
ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΠΙΛΟΓΕΣ;
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ
•
•
•
•
ΕΚΠΟΜΠΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗ ΣΤΑΧΤΗ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΥΣΗΣ
• ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΟΥ
ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΥΣΗΣ
• Η ΚΑΥΣΗ ΣΠΑΤΑΛΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
• ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ,
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΟΤΑ ΓΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ)
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ
Η ΚΑΥΣΗ ΣΠΑΤΑΛΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Υλικό
Εξοικονομούμενη
ενέργεια από
υποκατάσταση
παρθένων υλικών με
ανακυκλωμένα
(MJ/τόνο)
Ενέργεια που
παράγεται από την
καύση των
απορριμμάτων
(MJ/τόνο)
Ενεργειακά οφέλη
ανακύκλωσης σε
σύγκριση με την
καύση
Χαρτί
εφημερίδας
22.398
8.4442
7:1
Χαρτόνι
22.887
7.388
3,1:1
Χαρτί γραφής
35.242
8.233
4,1:1
Πολυαιθυλένιο
(HDPE)
74.316
21.004
3,5:1
Γυάλινη
συσκευασία
3.212
106
30,3:1
Κουτιά
αλουμινίου
256.830
739
347,5:1
Λάστιχα
32.531
14.777
2,2:1
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Τρόπος Διαχείρισης
Θέσεις εργασίας ανά 10.000 τόνους
ετησίως
Επαναχρησιμοποίηση υπολογιστών
296
Διαχείριση ρουχισμού
85
Επαναχρησιμοποίηση διαφόρων υλικών
62
Επισκευή ξύλινων παλετών
28
Βιομηχανίες που βασίζονται στην
ανακύκλωση
25
Χαρτοβιομηχανίες
18
Υαλουργίες
26
Βιομηχανίες πλαστικών
93
Συμβατικά Κέντρα διαλογής υλικών
10
Μονάδες Κομποστοποίησης
4
Καύση
1
Ταφή
1
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
Τεχνολογία
διαχείρισης
Κόστος
€/t
Φορέας
διαχείρισης
Στοιχειομετρική Καύση
53-87
Δημόσιος
Στοιχειομετρική Καύση
100-168
Ιδιωτικός
Βιοξήρανση και
αεριοποίηση ή καύση
112-167
Δημόσιος
Βιοξήρανση και
αεριοποίηση ή καύση
198-290
Ιδιωτικός
0-80
Δημόσιος
Κομποστοποίηση (Οικ.
Ανοικτή, κλειστή)
ΒΙΟΞΗΡΑΝΣΗ – ΚΑΥΣΗ & ΑΥΞΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ
Κατηγορία
κόστους
διαχείρισης
απορριμμάτων
Συλλογή Μεταφορά
Τελική διάθεση
σε ΧΥΤΑ
Σημερινά
κόστη
Διαχείρισης
απορριμμάτων
€/t
Διαχείριση
απορριμμάτων
με βιοξήρανση
καύση
€/t
120 – 170
120 – 170
Αύξηση
κόστους
%
Αύξηση
Δημοτικών
τελών*
%
Min
140
Min
67 – 88%
Min
60 – 80%
40
Τελική διάθεση
σε μονάδες
βιοξήρανσης
καύσης
Σύνολο
κόστους
Αύξηση
κόστους
€/t
Min 180
160 – 210
Min
300 – 350
Εργοστάσια καύσης απορριμμάτων στις ΗΠΑ
200
180
Α ριθμός μονάδων
160
140
120
100
80
60
40
20
0
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2002
Αποτεφρωτήρες νοσοκομειακών αποβλήτων στις ΗΠΑ
7 .0 0 0
Α ριθμός μονάδων
6 .0 0 0
6 .2 0 0
5 .0 0 0
5 .0 0 0
4 .0 0 0
3 .0 0 0
2 .3 7 3
2 .0 0 0
1 .0 0 0
115
0
1988
1994
1997
2003
ΠΡΙΝ ΦΘΑΣΟΥΜΕ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟ
ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΟΥΜΕ
ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΜΑΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.
ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Συσκευασίες - Αξιοποίηση κατά 50-65% κ.β. μέχρι το 2006 και min
60% μέχρι το 2012 με ανακύκλωση κατά 25-45% κ.β. μέχρι το 2006 και
Min 55% μέχρι το 2012. Επίσης, μέχρι το 2006 κατά τουλάχιστον 15%
ανακύκλωση ανά υλικό συσκευασίας και μέχρι μέχρι το 2012
ανακύκλωση 60% για χαρτί-γυαλί, 50% για μέταλλα, 22,5% για
πλαστικά και 15% για ξύλο.
Ορυκτέλαια – Συλλογή κατά 70% και αναγέννηση 80% εξ αυτών έως
το 2006.
Ηλεκτρικές στήλες & συσσωρευτές – Χωριστή συλλογή απορρύπανση
και ανακύκλωση.
Ηλεκτρικός & ηλεκτρονικός εξοπλισμός - Χωριστή συλλογή
αξιοποίηση και ανακύκλωση τουλάχιστον 4 κιλά ανά κάτοικο το έτος.
Παλαιά ελαστικά, Οχήματα Τέλους Ζωής– Χωριστή συλλογή,
απορρύπανση, αξιοποίηση, ανακύκλωση.
ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ
ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΑ (ΒΑ)
• Μείωση 25% μέχρι το 2010 σε σχέση με
τα ΒΑ του 1995
• Μείωση 50% μέχρι το 2013 σε σχέση με
τα ΒΑ του 1995
• Μείωση 65% μέχρι το 2020 σε σχέση με
τα ΒΑ του 1995
ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΟΔΗΓΙΑ 98/2008
• Υποχρεωτικά χωριστή συλλογή χαρτιού, γυαλιού, μετάλλων και
πλαστικών μέχρι το 2015.
• Επίτευξη ποσοτικού στόχου επαναχρησιμοποίησης και
ανακύκλωσης χαρτιού, γυαλιού, μετάλλων και πλαστικών κατά
τουλάχιστον 50% μέχρι το 2020.
• Πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για να ενθαρρυνθεί α)
η χωριστή συλλογή των βιολογικών αποβλήτων, με σκοπό την
κομποστοποίηση ή/και λιπασματοποίηση και τη χώνευση
(ζύμωση) των βιο-αποβλήτων, β) η επεξεργασία των βιολογικών
αποβλήτων κατά τρόπο που να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο
περιβαλλοντικής προστασίας, γ) η χρήση περιβαλλοντικά
ασφαλών υλικών, τα οποία παράγονται από βιολογικά
απόβλητα.
ΕΦΟΣΟΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ ΑΣ
ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΜΕ
• ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΛΗΨΗ
• ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗ –
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ –
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ
• Θεσμικές πρωτοβουλίες (δημοτικά τέλη, τελική
διάθεση) – Πρόγραμμα LIFE PAYT, Πρόγραμμα MEDZERO WASTE
• Αποφυγή παραγωγής αποβλήτων (π.χ. τέλος
εγγυοδοσίας, σακούλες πολλών χρήσεων)
• Υιοθέτηση οικονομικών εργαλείων (π.χ. επιδοτήσεις,
ύψος ΦΠΑ, κίνητρα για χρήση βιοδιασπώμενων
σακουλών και προϊόντων)
• Επαναχρησιμοποίηση
• Οικιακή κομποστοποίηση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ –
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Στον αστικό χώρο Διαλογή στην Πηγή με 4 κάδους (Χαρτί, άλλα
ανακυκλώσιμα, οργανικά, υπολείμματα) και ειδικά προγράμματα
συλλογής για εμπορικά απόβλητα, ειδικούς χώρους ή υλικά (π.χ. γυαλί)
Ελαχιστοποίηση υπολειμμάτων και βελτιστοποίηση υπάρχουσας
εναλλακτικής διαχείρισης
Δημιουργία νέων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης α) ΑΕΚΚ, β)
Έντυπο χαρτί, γ) Έπιπλα, δ) ρουχισμός – υποδήματα – στρώματα, ε)
Επικίνδυνα οικιακά, στ) Ογκώδη, ζ) λάδια κουζίνας, ζ) Φάρμακα κ.α.
Δημιουργία διαδημοτικών Κέντρων Ανακύκλωσης σε όλη την Ελλάδα
μέσα στον αστικό χώρο
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
• Συνεχή προγράμματα ενημέρωσης –
ευαισθητοποίησης των δημοτών
• Υιοθέτηση όλων των γνωστών τρόπων
και μεθόδων ενημέρωσης
• Έμφαση στην ενημέρωση στα σχολεία
και στην Πόρτα – Πόρτα ενημέρωση
ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΟΥ 3ΟΥ
ΚΑΔΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ)
1.
2.
3.
4.
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΚΑΥΣΗ, ΠΥΡΟΛΗΣΗ
Ή ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ SRF ΚΑΙ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ SRF
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΧΥΤΥ
Από τις παραπάνω επιλογές είναι σχεδόν αυτονόητο ότι τα
οργανικά υλικά του 3ου κάδου θα πρέπει να
κομποστοποιηθούν
ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΟΥ 4ΟΥ
ΚΑΔΟΥ (ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ)
1.
2.
3.
4.
5.
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΚΑΥΣΗ, ΠΥΡΟΛΗΣΗ
Ή ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ SRF ΚΑΙ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ SRF
ΕΜΑΚ
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΧΥΤΥ
Από τις παραπάνω επιλογές προτείνεται ότι για τα υλικά
του 4ου κάδου θα πρέπει επιλεγούν οι επιλογές 3-4-5
ανάλογα τα δεδομένα της περιοχής
ΕΑΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΛΑ ΤΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΤΙ ΜΕΝΕΙ;
• Τα υπολείμματα από τα ΚΔΑΥ, που μπορεί να
μειωθούν από 25-35% σε κάτω από 3%
(<90.000 t/y από όλη την Ελλάδα)
• Το RDF από εγκαταστάσεις τύπου ΕΜΑΚ, που
μπορεί να μειωθεί από 85.000 t/y σήμερα σε
λιγότερο από 10.000 t/y
• Τα υπολείμματα από την προδιαλογή στις
μονάδες κομποστοποίησης ή μη επιθυμητά
υλικά μετά την κομποστοποίηση.
ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ
1.
2.
3.
Εναλλακτικό καύσιμο σε τσιμεντάδικα ή μονάδες
παραγωγής ενέργειας, που τηρούν όλες τις
νόμιμες προδιαγραφές, που μας αποδεικνύουν ότι
θα δεσμεύσουν τον υδράργυρο και που δεν
δημιουργούν πρόσθετα περιβαλλοντικά και
κοινωνικά προβλήματα στην περιοχή τους
Ταφή για σταθεροποίηση των ΧΥΤΥ
Καύση σε νέα μονάδα
Από τις τρεις επιλογές προκρίνουμε σαν πρώτη
επιλογή την 1η και σαν δεύτερη επιλογή την 2η
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΑΝ ΒΑΣΙΚΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ
• Για τη διαχείριση οικιακών οργανικών, πράσινων υλικών,
υπολείμματα ελαιοτριβείων, σφαγείων, λάσπη από
βιολογικούς κ.α.
• Χρήση μηχανικών κομποστοποιητών για την κομποστοποίηση
οργανικών και πράσινων υλικών σε ξενοδοχεία, εστιατόρια,
νοσοκομεία, στρατόπεδα, κατασκηνώσεις κ.α.
• Μικρές κλειστές ή ανοικτές αυτοματοποιημένες μονάδες
αερόβιας κομποστοποίησης στα μικρά νησιά και σε
απομακρυσμένα μέρη
• Μεσαίες ή μεγάλες κλειστές αυτοματοποιημένες μονάδες
αερόβιας ή αναερόβιας κομποστοποίησης στα μεγάλα νησιά
και στις περιφέρειες της χώρας.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ
Πρόγραμμα
Οικιακή Κομποστοποίηση (50% πληθυσμού)
Κόστος επένδυσης
Νέες θέσεις
εργασίας
Αριθμός
Μονάδων
171.362.354 €
366
58.419.079 €
37
404.460.000 €
1.603
131
Διαδημοτικά Κέντρα Ανακύκλωσης
84.100.000 €
742
158
Κέντρα Επαναχρησιμοποίησης ΑΗΗΕ
75.000.000 €
2.370
90
Κέντρα Εναλλακτικής Διαχείρισης Επίπλων
69.000.000 €
777
159
Κέντρα Εναλλακτικής Διαχείρισης Ρούχων –
υποδημάτων - στρωμάτων
66.400.000 €
1.221
159
238.200.000 €
1.615
110
Διαλογή Στην Πηγή
Μονάδες Κομποστοποίησης
Μονάδες Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ
Εναλλακτική Διαχείριση Επικίνδυνων Οικιακών
Εναλλακτική Διαχείριση Έντυπου Χαρτιού
Περαιτέρω ανάπτυξη Συστημάτων συσκευασιών
3.000.000 €
35
60.000.000 €
70
147.000.000 €
790
12
1.600
18
11.225
837
Υπάρχουσες θέσεις εργασίας στην Εναλλακτική
Διαχείριση
ΣΥΝΟΛΑ (68,6% ΕΕ-Δημόσιο, 31,4% Ιδιώτες –
συστήματα)
1.376.941.433 €
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ
Πρόγραμμα
Κόστος επένδυσης
Νέες θέσεις
εργασίας
Αριθμός
Μονάδων
Οικιακή Κομποστοποίηση (20% πληθυσμού) (100% δ.π.)
34.200.000 €
73
Διαλογή Στην Πηγή (Οργανικών) (100% δ.π.)
10.000.000 €
18
Μονάδες Κομποστοποίησης (3 μεγάλες + 10 μικρές +
πάρκα) (100% δημόσιοι πόροι)
66.000.000 €
190
13
Διαδημοτικά Κέντρα Ανακύκλωσης (50% δ.π.)
25.000.000 €
250
25
Κέντρα Επαναχρησιμοποίησης ΑΗΗΕ (0% δ.π)
37.500.000 €
875
25
Κέντρα Εναλλακτικής Διαχείρισης Επίπλων (0% δ.π)
23.700.000 €
285
25
Κέντρα Εναλλακτικής Διαχείρισης Ρούχων – υποδημάτων
– στρωμάτων (0% δ.π)
19.000.000 €
335
25
Μονάδες Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ (0% δ.π)
30.000.000 €
175
5
3.000.000 €
35
Εναλλακτική Διαχείριση Έντυπου Χαρτιού (0% δ.π)
25.000.000 €
30
Περαιτέρω ανάπτυξη υπαρχόντων ΣΕΔ & δημιουργία
νέων ΣΕΔ (0% δ.π)
50.000.000 €
282
2
~750
6
3.298
126
Εναλλακτική Διαχείριση Επικίνδυνων Οικιακών (0% δ.π)
Υπάρχουσες θέσεις εργασίας στην Εναλλακτική
Διαχείριση
ΣΥΝΟΛΑ (37,9% ΕΕ-Δημόσιο-ΟΤΑ, 62,1% Ιδιώτες –
ΣΕΔ)
323.400.000 €
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΣΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Προσθήκες στον ΠΕΣΔΑ Αττικής
•Υιοθέτηση στρατηγικής, πολιτικών και μέτρων πρόληψης παραγωγής αποβλήτων (π.χ. εγγυοδοσία, ΠΟΠ, ΦΠΑ)
•Επέκταση των ΣΕΔ σε νέα υλικά (π.χ. έντυπο χαρτί, οργανικά, τηγανέλαια, έπιπλα, φάρμακα, ρουχισμός, επικίνδυνα
οικιακά, ογκώδη, κ.α.)
•Δημιουργία 25 Κέντρων Ανακύκλωσης – Πράσινων Σημείων
•Να υιοθετηθεί εθελοντικά για τους δημότες η οικιακή κομποστοποίηση και να προταθεί ένα σχέδιο ανάπτυξης.
•Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) των οικιακών οργανικών με ξεχωριστό καφέ κάδο παντού.
•ΔσΠ του χαρτιού με ξεχωριστό κάδο παντού.
•Υποχρέωση χρήσης μηχανικών κομποστοποιητών από τους μεγάλους παραγωγούς αστικών οργανικών αποβλήτων
(στρατόπεδα, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, κατασκηνώσεις, χώροι εστίασης). Κίνητρα μέσω δημοτικών τελών.
•Οι ΟΤΑ να μπορούν και μόνοι τους να κατασκευάσουν κάποια μονάδα διαχείρισης.
Αναθεώρηση – βελτίωση των τεχνολογιών
•Να μη γίνει η ακριβή μονάδα της βιολογικής ξήρανσης και καύσης στη Φυλή (δυναμικότητας 700.000 t/y/) και το δεύτερο
EMAK στη Φυλή (δυναμικότητας 400.000 t/y/) έτσι απελευθερώνεται πολύτιμος χώρος για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ.
•Να γίνουν σε Φυλή, Κερατέα, Γραμματικό ή/και αλλού τρεις μονάδες κομποστοποίησης προδιαλεγμένων οικιακών
οργανικών δυναμικότητας 80.000 t/y, 40.000 t/y/ και 40.000 t/y/ αντίστοιχα (όπως προβλέπεται στον ΠΕΣΔΑ Αττικής) με
δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης επάνω στα αποκατεστημένα κύτταρα των Άνω Λιοσίων και Φυλής. Να γίνουν επίσης και
επιπλέον αντίστοιχες μονάδες και σε άλλες περιοχές της Αττικής (π.χ. Ελευσίνα. Αθήνα, κ.α.).
•Στο ΕΜΑΚ να γίνουν οι αναγκαίες τεχνικές τροποποιήσεις για αύξηση των καθαρώς ανακτώμενων υλικών και μείωσης του
παραγόμενου RDF και να αυξηθεί η λειτουργία του από τις 100.000 t/y στην πλήρη λειτουργία του στις 400.000 t/y.
•Να εξετασθεί η αναγκαιότητα για δημιουργία δύο μικρών μονάδων ΕΜΑΚ δυναμικότητας 200.000-250.000 t/y/ μόνο εάν
δεν επιτυγχάνονται οι σταδιακοί στόχοι εκτροπής με την Διαλογή στην Πηγή. Εάν επιλεγεί τελικά η δημιουργία τους θα
πρέπει να δοθεί έμφαση στην ανάκτηση υλικών και όχι στην παραγωγή RDF.
•Η υλοποίηση των παραπάνω καθιστούν μη αναγκαία οποιαδήποτε μονάδα θερμικής επεξεργασίας (καύσης, πυρόλυσης ή
αεριοποίησης).
Πράσινη Πρόταση vs ΠΕΣΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σύνολο Διαχείρισης
Υπάρχουσα
Κατάσταση
2010
Πράσινη Πράσινη Πράσινη
Πρόταση Πρόταση Πρόταση
2013
2020
2035-
ΠΕΣΔΑ
2017-
Πρόληψη – Ανακύκλωση –
Εναλλακτική Διαχείριση
17,7%
34,7%
40,0%
50,2%
33,9%
Κομποστοποίηση
1,2%
26,1%
31,3%
37,3%
18,1%
0%
3,6%
3,3%
2,8%
27,4%
ΧΥΤΥ
81,1%
45,4%
24,4%
9,7%
20,5%
ΣΥΝΟΛΑ
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Ενεργειακή αξιοποίηση ή
ΧΥΤΥ
ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ
Η Πράσινη Πρόταση, που βασίζεται σε «Πρόληψη
– Ανακύκλωση – Κομποστοποίηση» αποτελεί την
οικονομικότερη, την φιλικότερη στο περιβάλλον
και την κοινωνικά αποδεκτή λύση στο τεράστιο
και σύνθετο πρόβλημα της διαχείρισης των
απορριμμάτων στην Αττική και σε όλη την
Ελλάδα, και παράλληλα διευρύνει δυναμικά τις
προοπτικές της Πράσινης Ανάπτυξης και
Οικονομίας.
Η επιλογή είναι στο χέρι μας