Az 1956-os forradalom

Download Report

Transcript Az 1956-os forradalom

Az 1956-os forradalom
A forradalom kirobbanása
• 1956.okt. 6-án újratemették Rajk Lászlót és társait
• Okt. 16-án szegedi egyetemisták a kommunistáktól független
ifjúsági szervezetet hoztak létre
• Példájukat az ország több egyetemén követték, pl. Műegyetem
• Fontosabb követelések: • Szovjet csapatok kivonása
• Szabad választások
• Szólás- és sajtószabadság, Kossuth címer
visszaállítása
• Beszolgáltatás eltörlése
• Rákosi felelősségre vonása, Nagy Imre miniszterelnöki
kinevezése
Főbb helyszínek
•
•
•
•
Március 15-e tér : diákok tömegdemonstrációja
Parlament : a tömeg követeli, hogy Nagy Imre beszédet mondjon
Városliget : okt. 23-án este ledöntik a Sztálin-szobrot
Magyar Rádió és környéke : a tüntetők követeléseik beolvasását
akarják, de az ávósok közéjük lőnek
a tömeg egy része fegyvert szerez : A fegyveres harc kirobban
A felkelés első napjai
• Okt. 23-án este a szovjet
páncélosok megjelentek
Budapesten
• Okt. 23-24-e éjszakáján Nagy
Imrét ismét miniszterelnökké
nevezték ki ( kijárási tilalom,
rögtön ítélő bíráskodás)
• Okt. 25-én Gerő Ernőt leváltották a
párt éléről, helyét Kádár János
foglalta el
• Okt. 25. : Kossuth téri vérengzés
Budapesten
A harc eszközei
•
•
•
•
Szurony
Tank
Lőfegyver
Molotov-koktél (benzinnel töltött palack)
A felkelés kiszélesedése
• A tüntések és harcok több vidéki városra átterjedtek
• A gyárakban munkástanácsok alakultak
• Az intézményekben forradalmi bizottságok jöttek létre
• A városokban forradalmi tanácsok vették át a hatalmat
• Az 1948-ban felszámolt pártok ismét szerveződni kezdtek
• Az MDP tágságának túlnyomó többsége is a forradalom mellé állt
A forradalom győzelme
• Nagy Imre elfogadta, hogy Magyarországon nemzeti
szabadságharc, forradalom zajlik
• Okt. 28 : • A kormány kihirdette a fegyverszünetet
• ÁVH feloszlatása
• Szovjet csapatok kivonása Magyarországról
• Okt. 30 :
• Az MDP feloszlik, létrejön az MSZMP reformkommunista vezetéssel
• Többpártrendszer visszaállítása
• Koalíciós kormány megalakítása
• Egyes forradalmi csoportok, megostromolták a budapesti
pártközpont Köztársaság téri székházát
A forradalom vége
• Nemzetőrség létrejön Király Béla vezetésével
• Nov. 1 : • Nagy Imre bejelenti Mo. kilépését a Varsói szerződésből
• Kinyilvánítja az ország semlegességét
• A harcok megszűnnek
Nemzetközi viszonyok
• Esetleges III. világháborútól való félelem
• Okt. 29 : szuezi válság
ha Anglia és Franciaország
beavatkozhat Egyiptomban, akkor a szovjetek ugyanúgy megtehetik
ezt Magyarországon!
•
A szovjet döntés: • Okt. 28 : fegyverszünet elfogadása
• Okt. 30 : Hruscsov visszautasítja a keményvonalasok
követelését a beavatkozásra
• Okt. 31 : fordulat, Hruscsov is a beavatkozás mellé áll
• Hozzájárulás az intervencióhoz: kínai, lengyel, jugoszláv
kommunisták támogatják a szovjeteket
• Nov. 4 : a világ legerősebb szárazföldi hadserege
megindul Mo. ellen