Terapia e Grupit - Portali Psiko Social

Download Report

Transcript Terapia e Grupit - Portali Psiko Social

TERAPIA E GRUPIT
Msc.Armela Xhaho
CFARE ESHTE GRUPI?
Këndvështrmi sociobiologjik- Bowbly, 1958
Këndvështrmi konjitiv
Teoria e krahasimit social –Festinger, 1954
Teoria e identitetit social Tajafel dhe Turner, 1986
Teoria e vetë -kategorizimit
Teoria instrumentale
Teoria e shkëmbimit
qëllimi
kohëzgjatja
Ambjenti
Grupi si
një sistem
Përmasa
perberja
Grupet e PSIKOEDUKIMIT
aplikohen parimet
e instruktuara
materiali I
prezantuar duhet
të mësohet & të
mbahet mend
klasat me një
numër të madh
individësh
lideri është
eksperti ose
instruktori
Grupet e
PSIKOEDUKIMIT
Edukim
Aftesi
trainuese
Keshillim &
Psikoterapi
adoleshentët
grupet
psikoedukative
fëmijët
agjensi
qeveritare
sherbime sociale
universitete
biznese
spitale,,,,
Ku perdoren grupet
psikoedukative
ushtri
Perse sherbejne grupet psikoedukative?
1.
Grupe të tilla shërbejnë për të edukuar ata që perballen me kërcënime
të forta ose me ngjarje të rëndësishme të zhvillimit
2.
Për të mësuar aftësitë e bashkëpunimit për ata që përballen me një
krizë të menjëhershme jetësore
• Masa e GRUPIT- 5-100
• Zgjatja e nje sesioni- 1-2 ore
• Kategorite - të strukturuara dhe të pastrukturuara,
personale dhe abstrakte, zhvilluese dhe
përmirësuese, të hapura dhe të mbyllura.
Llojet e grupeve psikoedukative
Grupet e edukimit/detyrës
• Rritja e njohurive të anëtarëve për një temë të
caktuar
Grupet edukative/ të
drejtimit
• në sigurimin e informacionit për të drejtuar
pjesëmarrësit të kapërcejnë një krizë
Grupet e trainimit/punës
• sigurojnë informacione për proceset e punës
Grupet e trainimit/ lidhjes
Grupet e trainimit/ aftësitë
sociale
komunikimin dhe lidhjen ndërpersonale
• zhvillimin e aftësive sociale dhe parandaluese
ndryshimin e sjelljes në
gjëndje varësie
Probleme të rënda
fizike dhe mendore
Gupet vetendihmes
perkrahin kategori të
caktuara të popullsisë
ndihmë sociale për
personat qe
gjenden ne situate
të vështira
problemet e
përgjithshme
Ngjashmëria mes
anëtarëve
Mundësia
Praktita e
vetëndihmë
s në grup
Të aftë të ndihmojnë
vetveten
Ideologji
Terapia e grupit
• Një formë e re terapie që përshtatet shume kollaj me
problemet aktuale të shoqërisë.
•
Efikase për një game të gjërë problmesh dhe ndryshe nga ajo
individuale , përfitojnë shumë persona.
• Zgjidh relativisht shpejt problemet, pasi përfitimet nga
anëtarët e grupit janë të mëdha.
Karakteristikat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Universaliteti
Altruizmi
Vendosja e shpresës
Dhënia e informacionit
Përsëritja korigjuese e experiences familjare
Zhvillimi I teknikave të socializimit
Imitimi I sjelljes
Koheziviteti
Faktorët ekzistencialë
Katarsis
Të mësuarit ndërpersonal
Vetëkuptimi
Llojet e terapisë së grupit
•
•
•
•
•
Terapia psikodinamike
Psikodrama
Terapia me personin Në qëndër
Terapia geshtaliste
Terapia bihevioriste
Si janë të ndërtuara grupet e terapisë?
Grupet
homogjene
• anëtar me
përbërje te
ngjashme
diagnostikuese.
Grupet
heterogjenë
• anëtarë me
problem të
ndryshme
emocionale
Kush mund të përfitojë nga terapia e grupit?
Ne jetën
sociale
Aftesite
interpersonal
e
në cift
intimiteti
në
marrëdhëni
et intime
besimi
respekti
Detaje teknike
ANETAR
• 8-12
KOHEZGJATJA
• 1:30- 3
ORE
Shpeshtia
• 2 here ne
jave
Tranzicioni brenda grupit
1.
2.
3.
4.
5.
Formimi
Faza e betejes
Faza e normimit
Performanca
Shperberja
Fuqia brenda grupit mund të marrë disa forma
Fuqia e
informacionit
Fuqia e influences
Fuqia e e
autoritetit
Mekanizmat mbrojtës?
NGA NDRYSHON FRIKA NGA
ANKTHI?
Mekanizmat mbrojtës
Janë metoda për të përballur impulset personale , rreziqet
mjedisore dhe presionin e vetëdijes pasi kanë force
mbrojtje.
Rezistenca
Intelektuali
zimi
Pyetjet
Dhënia e
këshillave
Ndihmësi I
grupit
Varësia
Monopolizi
mi
Faza e perfundimtare e grupit
•
•
•
•
Arritjet
Synimet
Vazhdimesia
Progresi
• Komunikim I qarte
• Barazim
• Konfrontim
• Ceshtjet e
pazgjidhura
• Rikujtim
• Perjetim
• Vleresimi
Orientimi
Rishikimi
dhe
përmbajtja
Diskutimi
Ritakimi
• Projekti I te ardhmes
• Planifikim
strukturimi
drejtimi
Katarsis,
, kontrolli
marredheniet
Natyra e Kodeve të etikës
• Etika mund të përkufizohet si “ standarte të sugjeruara organizimi të
bazuara në nje bashkësi vlerash profesionale .
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Autonomia
Bamirësia
Shmangia e të bërit keq
Drejtësia
Besnikëria
Vërtetësia
Të drejtat e klientëve
1. Informimi rreth kualifikimit të këshillimit: edukimit, eksperienca dhe certifikimi
2. professional si këshllues , licensa e lëshuar nga shteti
3. Marrja e shpjegimeve rreth ofertave , kohëzgjatjen dhe qëllimine terapisë
4. Informimi rreth kufizimit të praktikës së këshilluesit rreth cështjeve specifike
5. Informimi për cdo ligj shtetëror që ka të bëjë me kufizimet mbi konfidencialitetin
6. Të bërit e pyetjeve rreth teknikave këshilluese dhe strategjive rreth progresit të anëtarëve
7. Pjesëmarrja në arritjen dhe vlerësimi I tyre
8. Informimi rreth mënyrës së kontaktimit të këshilluesit në një situate emergjente
9. Kërkesa për referim për një opinion të fytë në cdo kohë
10. Marrja e nje kopje të kodit etik në të cilët bazohet këshilluesi juaj
11. Kontaktimi I organizatës nëse klienti ka dyshime ose ankesa ndaj punës së këshilluesit
12. Ndarja nga grupi në cdo kohe që dëshiron