Vecāku līdzdalība izglītības politikā

Download Report

Transcript Vecāku līdzdalība izglītības politikā

Ģimenes un izglītības
iestādes sadarbība
Open parents Rīgas pilotcentrs
Atziņas prezentācijai:
• Pētījums "Skolu un pirmsskolu pašpārvalžu
darbības izvērtējums un ieteikumi
efektivitātes uzlabošanai“ (LVK)
• Buklets Skolas un ģimenes sadarbības
nepieciešamība un iespējas (LVK)
• Vecāku izglītošanās un sadarbības projekts
Open parents (www.openparents.lv)
• Projekts Pozitīvs skolas sākums
• Personīgā pieredze
Ģimenes un skolas
(pirmsskolas) sadarbība ir...
Ko tā sevī ietver, kas tur notiek?
Ko mēs katrs ar to saprotam?
Kāda “bilde” rādās?
Pozitīvs skolas sākums, atziņas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Trūkst informācijas, neesam pieraduši pie mūžizglītības (reaģējam tad, kad jau ir
problēmas) (Par labiem vecākiem nepiedzimst...)
Skolas izvēle- paziņu ieteikumi, prestižs- jo nezina, pēc kādiem vēl kritērijiem skatīties
Nepieciešami praktiski trenniņi, mazāk teorētisku lekciju, vecāki vēlas darboties.
Mēģināt, nākt kopā un regulāri dalīties pieredzē (speciālista moderētas diskusijas).
Neformālās izglītības metodes, līdzdalība, nevis pasīva klausīšanās.
Saprotam, ko mēs vēl nezinām, praktizējam darīt savādāk,, atbalstam viens otru arī tad,
ja neizdodas!
Mācamies vērot savu bērnu, izprotam ka sociālās un emocionālās prasmes ir būtiskākas,
kā akadēmiskās (cita veida dialogs ar pedagogu, nevis “cipari un burti”)
“Lāča pakalpojums” darot bērna vietā (sekas skolā!)
Veidojam vecāku kopienu, sekos tālākās aktivitātes. Vecāku pašiniciatīvas- cita
motivācija. No mutes mutē- līdz iesaistās aizvien vairāk.
Iesaistām arī vadību un pedagogus (citādi- “kas tiem vecākiem ir samācīts?”)
Nepieciešams ciešs kontakts ar pedagogiem. Bez kritikas, bez agresijas, pozitīva
komunikācija
Vecākiem būtiska ir drošības sajūta (uzticēšanās)- jautājam, lai saprastu, nevis lai
kritizētu. Mācāmies jautāt bez uzbrukuma.
Vecāku bažas- adaptācija skolā, bērnu skaits klasē, laika plānošana, skolotāju
profesionalitāte, “sēdēšana solos” pēc pierastajām rotaļām, stresa pārvarēšana, daudz
mājas darbu, drošība skolā., pārslodze; ko es varu darīt, lai palīdzētu savam bērnam?
Kādu sadarbību vēlas vecāki? (Pozitīvs skolas sākums grupas
dalībnieku atbildes)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
skaidras prasības-bērna zināšanas, prasmes (PII beidzot)
saprotams progress bērna attīstībā un dialogs par to
līdzīga attieksme pret visiem bērniem, individuāla pieeja
pirmsskola laicīgi ziņo par problēmām
svarīga drošības sajūta-es kā vecāks jūtos drošs par notiekošo, uzticu savu bērnu
dienas beigās izstāsta kā bērnam ir veicies
aktuālās informācijas aprite. Kopīga interneta vietne vecākiem, informācija par
aktualitātēm. Nodarbību plāns- nedēļa/mēnesis/gads- kas tiks darīts- elektroniski.
skaidras atbildības/pienākumi/loma- vecāki, pedagogi, bērni
divas reizes gadā nopietnas pārrunas ar vecākiem, stiprās un vājās puses, talanti
jauna, profesionāla audzinātāja
vecāki iepazīstas savā starpā, veido attiecības
vairāk nodarbību ārā
iespējami mazas grupas
pirmsskolā pieejams atbalsta personāls- psihologs, logopēds
ka pirmsskolā nav mājas darbu
pirmsskolas/audzinātāju ieteikumu par skolas izvēli
Open parents
Open parents
• Vecāki paši uzņemas iniciatīvu, organizē, ierosina,
ir atbalsts un resurss
• Vecāki mācās kopā ar pedagogiem, ieraugām
kopainu
• Skatāmies, ko dara citi, kas ir labi izdevies,
iedvesmojamies un rīkojamies
• Sadarbības tīkls- labā prakse, pieredzes braucieni,
savstarpējais atbalsts- Latvijā un Baltijā
• Var pievienoties ikviens, kurš vēlas aktīvi
darboties
• “Es negribu, lai man pāriet pirmklasnieka mammas
sindroms!”
KO no skolas un ģimenes sadarbības
IEGŪST SKOLA un SKOLOTĀJI?
• Jaukus vecākus - zinot visus „Kas, kā un kāpēc notiek skolā?”, var viegli
iegūt mierīgākus, mazāk agresīvus un patīkamus vecākus. Šeit var
noderēt speciālistu atziņa, ka „jāsāk ar to, ka vecākiem ir jautājumi,
nevis problēmas.” (Margaret Kernan, 2012)
• Sapratni – sadarbībā rodas izpratne, kurā katrs apzinās atbildību par
savu darbību vai bezdarbību un to rezultātu.
• Palīdzību – ja vecāki uzzinās KĀ palīdzēt un atbalstīt savu bērnu
mācībās un skolas ikdienā, viņi to nešaubīgi darīs.
• Vieglāku ikdienu – starp vecākiem ir profesionāļi un palīgi, kas pareizi
uzrunāti un motivēti, palīdzēs nodrošināt skolā drošu vidi un sniegs
atbalstu, kā arī palīdzēs ar idejām par citu vecāku iesaistīšanu.
• Motivētākus bērnus – ir pierādīts, ka bērni sasniedz labākus rezultātus
mācībās, ja vecāki vairāk iesaistās skolas dzīvē.
Avots: Buklets Skolas un ģimenes sadarbības nepieciešamība un iespējas
Ko vecāki sagaida no izglītības iestādes?
• Apmierinātu, zinātkāru, laimīgu bērnu
• Ka tiks uzklausīti un ņemti vērā (ko man darīt, ja ir idejas jeb
problēma, kam rakstīt, ar ko runāt? Kur vēl ir aktīvie vecāki? Kā viņus
var satikt?)
• Informāciju (ko vecāki vēlas zināt?) caur dažādiem kanāliem:
– Vienvirziena
– Divvirzienu
• Jēgpilnas sapulces (viedokļi, risinājumi, struktūra)
• Sadarbību (dialogu, domapmaiņas, rezultātu)
• Uzticēšanos
• Justies vajadzīgiem, atzinību
Jautājumi pārdomām:
-kāds ir sadarbības mērķis un rezultāts (kurā atbildības līmenī
ir rezultāts: skola/pilsēta/valsts)?
-kāpēc mums ir svarīgi līdzdarboties (vērtības)?
-vai ir vēl kāds, kurš domā tāpat kā es?
-kā mēs varam savas aktivitātes izvērst pozitīvāk?
-vai kopā ar problēmas aktualizēšanu es sniedzu savu
risinājumu KO un KĀ?
-ko no tā, ko es gribu, lai kāds cits dara, varu veikt es pats?
Aiz katras situācijas ir dzīvi cilvēki; pacietība, tolerance, draudzīga
attieksme, kompromiss! Ne viss ir tā, kā tas man izskatās pirmajā momentā.
Jautā, runā, lai noskaidrotu situāciju, mūsu “bildes” atšķiras.
Ceļam:
• Vērtības! Jautājam un atbildam vairākas reizes- kāpēc tas ir svarīgi, kāpēc
vēl?! Vērtības iztur visas vētras.
• Latvijā ir aktīvi, atbalstoši vecāki, kas gatavi nākt kopā un veidot aizvien
labākas skolas mūsu bērniem! Atrodam, atbalstam, novērtējam!
• No domāšanas pie darīšanas; nav tik svarīgi, kurš sper pirmo soli
• Mudinām kopā nākt visiem, lai mazinās Mēs te un Jūs tur
• Kļūdīties ir cilvēcīgi, piedodam to viens otram
• Neatmest ar roku pie pirmās neveiksmes. Iepriekšējie mēģinājumi nav
šodienas situācija! Uz jaunām iniciatīvām atsaucas aptuveni 5% vecāku!
• Jautājam pēc palīdzības- tā ir spēka, nevis vājuma pazīme!
• Praktiski, kas palīdz pie tikšanās- informācija-mērķis/vēstījums-bērnu labā,
tēja/kafija, praktiska darbošanās, cilvēcīgi personisks aicinājums; piedalās
visi- arī bērni/skolēni! Regulāri notiek, laicīgi saņemam informāciju.
• Informācijas laikmetā liela vērtība ir emocijām/sajūtām, esam noguruši noTavs pienākums, Tava vaina, Tā vajag, To nosaka likumi, atskaites,
slikts/labs... Atgriežamies tur, kur labi jutāmies.
• Attiecības ir visa pamatā, soli pa solim nometam bruņas...
Paldies par uzmanību!
VECĀKI
+
SKOLOTĀJI
=
LAIMĪGI
BĒRNI
Open parents Rīgas centrs
www.openparents.lv, www.latvijasvecaki.lv