Psikoterapia Bihevioriste

Download Report

Transcript Psikoterapia Bihevioriste

Themelues -John Braundus Watson
“Psikologjia duhet të konsiderohet si një
shkencë natyrore, njësoj si fizika ose kimia
dhe duhet të kufizohet në ngjarjet e
vëzhgueshme e të matshme, domethënë në
sjelljen”
A.Sjellja mund dhe duhet te studiohet
objektivisht.
B. Reagimet (sjelljet) jane nje
funksion; dmth, jane pasoje e gjerave
te tilla si psh, përforcimi dhe
ndeshkimi
 Ivan
Pavlov --Parimi ne refleksin e
kushtezuar
 Reagim
I kushtezuar (RK)- reagim ndaj nje
stimuli te bashkengjitur
 Reagim I pakushtezua(RP)- reagimi natyral I
salivacionit
 Ngacmuesi
natyral ( ushqimi)- stimul I
pakushtezuar (NP)
 Ngacmuesi te tjere (zilja, drita, zhurma)
Stimul I kushtezuar (NK)
 1.
Stadi para kushtezimit.
 2. Stadi i kushtezimit.
 3. Stadi pas kushtezimit.
 Perforcimi
pozitiv
 Shuarja
 Rifitimi
spontan
 Formesimi
 Dallimi i ngacmuesit
 Pergjithesimi i ngacmuesit
“
Psikologjia , sic e shohin bihevioristet ate,
eshte nje degezim I paster, eksperimentues,
objektiv I shkencave natyrale. Qellimi I saj
eshte parashikimi dhe kontrollimi I sjelljes”
Psikologjia duhet te zbulonte ligjet
mbi te cilat ndertohej sjellja
Nese studiohen sjellja reflektive
mund te arrihej ne zbulimin e ligjeve
te sjelljes
Qeniet njerezore kane mundesi t’u
modifikuar sipas pervojave
 “Me
jepni foshnja te shendetshme , dhe
ambjentin qe do te me duhej per t’I rritur
dhe une garantoj qe kedo te zgjidhnit ne
menyre te rastesishme ta edukoja ta beja
specialist I cfaredo profesioni qe do t’me
kerkonit- doktor, jurist, artist, tregtar, apo
lypes dhe hajdute, pavarsisht prej talentit,
kenaqesive, prirjeve, aftesive profesionit dhe
races se paraardhesve te tij”. ???
 Figura
kryesore e biheviorizmit modern
Organizmi mëson të sillet në një farë mënyre
sepse ai përforcohet ta bëjë atë.
Si parim: një sjellje njerëzore komplekse mund
të konsiderohet si rezultat i rasteve të të
nxënit nëpërmjet përforcimit.
 Të
mësuarit përmes provave dhe gabimeve
 Kushtëzimi
instrumental-individi shërben si
instrument në kryerjen e nje reagimi.
 Ligjin
e efektit- Thordnike
 Sjellje
Vepruese -Sjelljen që kontrollohet
nga pasojat ose efektet e saj
 Përforcim është ajo dukuri që rrit mundësinë
e përsëritjes së sjelljes që I paraprin.
 Të
mësuarit me anë të insajtit,
 Të mësuarit latent (i padukshëm)
 Të mësuarit përmes vëzhgimit
 Perceptimi
I papritur I marrdhënieve të
elementëve kognitivë, të domosdoshëm për
të zgjidhur një problem
 Kur
individi fiton dije për diçka, por nuk i
manifeston ato derisa të jetë i motivuar për
ta bërë këtë gjë
 Njerezit
mesojne gjithashtu nepermjet
vezhgimit te te tjereve
Modelit I
rolit.
Perforcimi I
sjelljes
Depozitimi
Të kujtojmë
ç’ka kemi
mësuar
1
2
3
• karakteristikat e modelit.
• karakteristikat e
vezhguesit
• Shperblimi dhe pasojat
vetekontraktimet
Vetekontrolli-
vetemonitorim
1
• 1.Desensibilizimi sistematik
2
• Relaksimi
3
• Hierarkia e ankthit
4
• Desensibilizimi
1.Teknika e shuarjes
2. Teknika neveritese
3. Trajnimi asertiv
4. Teknika e xhetoneve
5. Teknika e
modifikimit te sjelljes
6.Teknika modeluese
7.Teknika kognitive
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Natyre rigoroze shkencore
Kontributi I metodes se vezhgimit
Roli I mjedisit ne formimin e personalitetit
Marredheniet mes sjelljes dhe stimulit
mjedisor.
Rendesia qe ka pershtatja ndaj rrethanave
te ndryshme mjedisore.
Principe te aplikuara ne shume fusha te
jetes.
1.
2.
3.
4.
5.
Teori shume mekanike
Jane jokronologjike
Thjeshtezojne zhvillimin
E zhveshin ate nga cilesi te tilla si: nga
aftesia per te menduar, nga aftesia per te
imagjinuar dhe nga aftesia per te
kontrolluar sjelljen.
I kushtojne shume pak rendesi proceseve te
larta mendore