lütfen tıklayınız.

Download Report

Transcript lütfen tıklayınız.

LİDERLER: 5 Yıllık Takip
Biyolojik olarak parçalanabilir Polimerli randomize
denemeli Biolimus A9-eluting Stentleri vs. Dayanıklı
Polimerli Sirolimus-eluting Stentleri karşılaştırması
prospektifinde:
LİDERLER çalışmasının Nihai Raporu
P. Serruys tarafından TCT 2012’de LİDERLER araştırmacıları adına
sunulmuştur.
11139-000-EN
Biolimus-A9™ Eluting Stent
• Biolimus, yarı-sentetik sirolumus olarak
benzer etkili diğer sirolimuslara oranla 10 kat
daha yüksek lipofilisite sunar.
• Biolimus biyolojik olarak parçalanabilen
polimer içine 15.6 g/mm'lik bir
konsantrasyonda batırılır, polilaktik asit, ve
tam otomatik bir süreç tarafından abluminal
stent yüzeyine tamamen uygulanır.
• Biolimus polilaktik asit ile birlikte çıkarılır ve
tamamen 6-9 aylık süre sonrasında
karbondioksit ve su içerisinde erir.
• Paslanmaz çelik stent platformu çeyrek
bağlantı tasarımı ile 120 m strut kalınlığa
sahiptir.
LİDERLER ‘tüm katılanlar’ Deneme
Tasarımı
PCI Uygulanan Stabil ve ACS hastalar
Değerlendirici
1:1 Randomizasyon
BioMatrix Flex™ (BES)
N=850
N=1700 Hasta
10 Avrupa merkezi
Cypher® Select™ (SES)
N=850
1:3 Randomizasyon
Clinical F/U
N=640
1o endpoint:
2o endpoints:
Anjiografik çalışma:
12 aylık DAPT önerildi.
Angio F/U
N=210
Clinical F/U
N=640
Angio F/U
N=210
MACE: Kardiyak Ölümler, MI, klinik olarak gösterilir
TVR (9 ay)
Ölüm, CV ölüm, MI, TLR, TVR
ARC’ye göre Stent Trombozları
Stentde % darlık (9 ay)
Geç kayıp, ikili restenoz.
Hasta Demografik Özellikleri
Yıl olarak yaş
Erkek cinsiyeti
Arteriyel hipertansiyon
Diyabet mellitus hastalarında
- İinsülin bağımlılığı
Hiperkolesterolemi
KAH aile öyküsü
Smoking
Önceki MI
Önceki PCI
- ilaç salınımlı stent ile
Önceki CABG
BES
857 Hasta
65  11
75%
74%
26%
10%
65%
40%
24%
32%
36%
12%
11%
SES
850 Hasta
65  11
75%
73%
23%
9%
68%
44%
25%
33%
37%
14%
13%
Hasta Karakteristikleri
BES
Kronik stabil angina
Akut koroner sendrom
• Kararsız angina
• Non-ST-yükselmeli MI
• ST-yükselmeli MI
Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu
Hasta başına lezyonların sayısı
857 Hasta
45%
55%
22%
17%
16%
56  11%
1.5  0.7
SES
850 Hasta
44%
56%
21%
18%
17%
55  12%
1.4  0.7
Hasta başına lezyonlar
• 1 lezyon
• 2 lezyon
• 3 lezyon
• > 4 lezyon
Tekrar lezyonu
Uzun lezyonlar (>20 mm)
Küçük Damarlar (RVD ≤2.75 mm)
Etiket dışı kullanım
63%
29%
7%
1%
92%
31%
68%
81%
69%
22%
8%
2%
91%
27%
67%
78%
Patient Flow - Clinical
BES (N=857)
BES (N=839)
BES (N=832)
BES (N=819)
BES (N=838)
BES (N=833)
Randomize
(N=1,707)
SES (N=850)
1-yıl takibi
(N=1,669; 97.8%)
SES (N=830)
2-yıl takibi
(N=1,657; 97.1%)
SES (N=825)
3-yıl takibi
(N=1,636; 95.8%)
SES (N=817)
4-yıl takibi
(N=1,663; 97.4%)
SES (N=825)
5-yıl takibi
(N=1,647; 96.5%)
13 kayıp FU
2 kayıp FU ve sağ.
11 kayıp FU ve hayati durumu bilinmiyor
11 geri çekildi
SES (N=814)
24 kayıp FU
8 kayıp FU ve sağ
16 kayıp FU ve hayati durumu bilinmiyor
12 geri çekildi
Serruys et al., oral abstract presentation, TCT 2012
MACE (Kardiyak Ölümleri, MI ve ci-TVR)
Risk sayısı
SES
850
774
738
718
701
676
655
640
616
589
572
BES
857
780
749
733
723
710
697
675
657
635
618
MACE = cardiac death, MI, or clinically-indicated TVR
* p-value for superiority
Serruys et al., oral abstract presentation, TCT 2012
Cardiac Death
Risk sayısı
SES
850
829
814
802
793
776
767
753
742
721
704
BES
857
832
817
806
801
794
788
770
760
744
731
* p-value for superiority
Serruys et al., oral abstract presentation, TCT 2012
MI
Risk sayısı
SES
BES
850
857
796
791
781
779
767
768
752
761
733
752
717
744
* p-value for superiority
Serruys et al., oral abstract presentation, TCT 2012
700
721
684
710
661
687
644
675
QW-MI
Risk sayısı
SES
BES
850
857
823
828
808
813
795
802
786
798
768
791
759
786
745
767
* p-value for superiority
Serruys et al., oral abstract presentation, TCT 2012
733
756
710
739
694
726
QW-MI olmayan
Risk sayısı
SES
850
802
787
774
759
739
724
707
692
670
653
BES
857
795
783
772
764
755
746
724
714
692
680
* p-value for superiority
Serruys et al., oral abstract presentation, TCT 2012
Klinik olarak belirtilen TVR
Risk sayısı
SES
850
797
760
741
727
704
685
668
646
620
600
BES
857
809
776
758
748
736
725
706
687
668
650
* p-value for superiority
Serruys et al., oral abstract presentation, TCT 2012
Hasta Odaklı Kompozit Bitiş Noktası
(Tüm nedenlere bağlı ölüm, herhangi MI, tüm Revaskülarizasyon)
Risk sayısı
SES
BES
850
857
729
749
661
689
637
672
618
654
594
639
569
619
551
597
530
579
504
557
POCE = all death, MI, any revascularization (includes adjudicated and non-adjudicated events)
* p-value for superiority
Serruys et al., oral abstract presentation, TCT 2012
491
540
Kesin Stent Trombozu (ARC)
Risk sayısı
SES
BES
850
857
816
819
801
804
787
792
776
787
759
780
749
775
732
757
* p-value for superiority
Serruys et al., oral abstract presentation, TCT 2012
717
747
696
730
678
717
DAPT kesilmesinin etkileri
d/c DAPT Hastası
BES
Genel Nüfus
5.0
P = 0.062*
4.5
P = 0.030*
4.2
4.0
SES
P = 0.020*
3.6
%
3.5
3.0
2.6
2.5
2.0
1.8
1.5
1.0
0.0
0.5
0.0
N=22/857N=36/850
N=0/160 N=6/165
5 Y definite ST in
LEADERS
definite ST after DAPT
d/c < 12 M
* p-value for superiority (Fisher Exact Test)
Serruys et al., oral abstract presentation, TCT 2012
0.3
N=2/595 N=10/572
definite ST after DAPT
d/c > 12 M
Kesin ST (ARC)
Landmark Analizi 1 yıl
P for interaction=0.022
* p-value for superiority
Serruys et al., oral abstract presentation, TCT 2012
Cumulative
Cumulative
Cumulativeinc
inc
in
20
0
Biyolojik olarak parçalanabilir / Dayanıklı Polimer DES
Klinik Olaylar (Düzeltilmiş KM Tahminleri) ARC Tanımı ST ile
ilişkili
15
15
bable) or
or triangle
triangle (possible)
(possible)
bable)
ed: MACE
MACE
ed:
15
5
10
10
10
0
55
Definite ST
Probable ST
Possible
ST600
200
300
400
500
600
200
300
400
500
55
00
Leaders 5Y: SES
Event incidence curves, showing events related to ST as circle (definite), square (probable) or triangle (possible)
Censoring events related to definite,
possible1000
ST
700 probable
800 and900
900
1000
1100 1200
1200
700
800
1100
Black: Cardiac Death, Green: Composite of Cardiac Death and MI, Red: MACE
00
00
Kardiyak Ölüm/MI/Ci TVR
Kardiyak Ölüm/MI
Kardiyak
Ölüm
700
800
900
1000 1100 1200 1300 1400
100
100
1300
1300
1400
1400
1500
1500
Days since
since Procedure
Procedure
Days
35
400
400
Cumulative incidence events (%)
25
600
600
200
200
500
500
300
300
600
600
400
400
700
700
500
500
800
800
600
600
900
900
700
700
1000
1000
1700
1700
35
900 1000
1200 1300
1300 1400
1400 1500
1500 1600
1600 1700
1700
1000 1100
1100 1200
900
1200 1300
1300 1400
1400 1500
1500 1600
1600 1700
1700 1800
1800 1900
1900 2000
2000
1200
Days
since
Procedure
Procedure
500
600
700
800
900 1000
1000 1100
1100 1200
1200 1300
1400 since
1500
1600 1700
1700 1800
1800 1900
1900 2000
2000
1300 Days
500
600
700
800
900
1400
1500
1600
30
30
Days since
since Procedure
Procedure
Days
500
600
700
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
800
500
600
700
800
900 Days
1000
1100
1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
since
Procedure
Days since Procedure
00
100
100
400
400
800
800
1100
1100
Dayanıklı Polimer(SES)
500
500
700
700
600
600
800
800
Days since
since Procedure
Procedure
Days
700
800
900
700
900
900
800
1000
1000
900
1100
1100
1000
1000
1100
1100
Days since
since Procedure
Procedure
Days
1200
1200
1300
1300
1400
1400
1200
1200
1500
1500
1300
1300
1600
1600
1400
1400
1700
1700
1500
1500
1800
1800
1600
1600
1700
1700
1800
1800
2000
2000
Δ 8.2%
1900
1900
Days since
since Procedure
Procedure
Days
20
15
Δ 8.7%
10
2000
2000
25
1800
1800
1900
1900
2000
2000
Biyolojik olarak parçalanabilir
Polimer (BES)
Δ 6.4%
20
15
Δ 7.4%
10
Δ 6.4%
5
1400
1400
1900
1900
Cumulative incidence events (%)
00
300
300
Leaders 5Y: BES
Event incidence curves, showing events related to ST as circle (definite), square (probable) or triangle (possible)
1800 1900
1900 Censoring
2000 events related to definite, probable and possible ST
1800
2000
Black: Cardiac Death, Green: Composite of Cardiac Death and MI, Red: MACE
1600
1600
1500
1500
1600
1600
1700
1700
1800
1800
1900
1900
Δ 6.5%
5
2000
2000
0
0
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
0
100
200
300
400
500
Days since Procedure
600
700
800
900
1000
1100
Days since Procedure
Serruys et al., oral abstract presentation, TCT 2012
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
MACE katmanlaştırılmış analizi 5 Yıllık
BES
Genel
186 (21.7)
SES RR (95%CI)
216 (25.4)
Favors BES
Favors SES
P*
0.069
0.83 (0.68 to 1.02)
P for
interaction
ns
Diyabet mellitus
Evet
66 (29.6)
56 (29.3)
1.02 (0.71 to 1.46)
Hayır
94 (14.8)
136 (20.6)
0.70 (0.54 to 0.91)
0.91
0.007
ns
ACS
Evet
83 (17.7)
106 (22.4)
0.77 (0.58 to 1.03)
Hayır
77 (19.9)
86 (22.8)
0.86 (0.63 to 1.18)
Evet
15 (11.1)
32 (22.9)
0.45 (0.24 to 0.83)
Hayır
145 (20.1)
160 (22.5)
0.89 (0.71 to 1.11)
Evet
74 (18.2)
85 (20.4)
0.88 (0.64 to 1.20)
Hayır
86 (19.2)
107 (24.8)
0.76 (0.57 to 1.01)
0.073
0.35
0.040
ST yükselmeli MI
0.009
0.29
ns
Sol ön inen arterde
0.41
0.056
Çokludamar Hastalığı
ns
Evet
44 (21.1)
48 (27.3)
0.75 (0.49 to 1.13)
Hayır
116 (17.9)
144 (21.4)
0.83 (0.65 to 1.06)
0.16
0.13
Tekrar Lezyonları
ns
Evet
139 (17.6)
165 (21.3)
0.81 (0.65 to 1.02)
Hayır
21 (30.9)
27 (36.5)
0.82 (0.46 to 1.45)
0.076
0.49
Küçük damar hastalığı
ns
Evet
120 (20.5)
131 (23.1)
0.88 (0.69 to 1.13)
Hayır
40 (14.8)
61 (21.8)
0.65 (0.44 to 0.97)
0.33
0.033
ns
Uzun lezyonlar
Evet
54 (20.6)
63 (28.0)
0.72 (0.50 to 1.03)
Hayır
106 (17.8)
129 (20.7)
0.85 (0.66 to 1.10)
0.071
0.21
.25
All p-values are for superiority
* Mantel Cox p-value
.5
1
2
4
Sonuçlar
• Biyolojik olarak parçalanabilir polimer BES, 5 yıl boyunca
SES’e kıyasla daha az olmayan ve geliştirilmiş uzun vadeli
klinik sonuçlarla korunur. (Psup = 0.071)
• Biyolojik olarak parçalanabilir polimer BES çok geç kesin
stent trombozu bir% 74 Nisbi risk azalması göstermiştir.
(VLST)
• Biyolojik olarak parçalanabilen polimer BES’in yararı çok
geç evrede ortaya çıkan ve çoğunlukla kesin VLST ile
MACE ilişkili düşük bir riskten kaynaklanmıştır.
Biolimus A9 , BA9, and BioMatrix Flex are trademarks or registered trademarks of Biosensors International group, Ltd.
All cited trademarks are the property of their respective owners
Not available for sale in the United States and certain other countries.
© 2012 Biosensors International Group, Ltd. All rights reserved
Tüm Ölümler
Risk sayısı
SES
BES
850
857
829
832
814
817
802
806
793
801
776
794
767
788
753
770
* p-value for superiority
Serruys et al., oral abstract presentation, TCT 2012
742
760
721
744
704
731
MACE @ 5 Yıl Median SYNTAX puanına göre ayrım (12)
SYNTAX puanı BES ve SES arasındaki birincil son nokta üzerinde
önemli bir etkisi yoktur.
* p-value for superiority
Serruys et al., oral abstract presentation, TCT 2012
Kesin ST @ 5 Yıl Median SYNTAX puanına
göre ayrım (12)
BES yüksek SYNTAX skorlarında kesin ST’de önemli bir düşüş ile
ilişkilendirilmiştir.
* p-value for superiority
Serruys et al., oral abstract presentation, TCT 2012