EKG - aSgbookPHP v1.5

Download Report

Transcript EKG - aSgbookPHP v1.5

EKG
Dr. Bahri AKDENİZ
Standart EKG kaydı
Hız: 25 mm/s Amplitüd: 10 mm/mV
Standard calibration signal
Kalbin ileti sistemi
Aksiyon potansiyeli
Çeşitli hücrelerde aksiyon
potansiyeller
Miyokard hücresi
pacemaker hücresi
depolarizasyon
Polarize hücre
Depolarize hücre
Atrium depolarizasyonu
P dalgasının özellikleri
• D1 ve D2’de pozitif
• En iyi D2 ve V1’de görülür
•V1’de genllikle bifaziktir
•Genişlik < 3 küçük kare
•Amplitüd < 2.5 küçük kare
R dalgası
Depolarizasyon ve repolarizyon
normalde aynı yöndedir
R amplitüdünü belirleyen faktörler
•Miyokard kitlesi
•Depolarizasyonun net
vektörü
Obezite ve hipotiroidi
•Dokunun kalınlık ve
özellikleri
•Miyokard ile elektrod
arasındaki mesafe
LV Hipertrofi
Atrium ve ventrikül
Depolarizasyonu 1
Ventrikül Depolarizasyonu 2
Ventrikül Depolarizasyonu 3
Ventrikül Repolarizasyonu
QRS
şekilleri
Kalbin ortalama vektörü
Aks hesaplanması
Normal aks
Sağ aks
deviasyonu
Sol aks
deviasyonu
Repolarizasyon
Normal
EKG
Sinüzal bradikardi
Sinüzal taşikardi
Nodal ritm
Nodal ritm
Atrial dilatasyon
Atrial dilatasyonlar
Sol atrial genişleme
1- geniş p dalgası >0,11 ms
Sağ atrial
Sol atrial
2-P dalgasında çentik
3- V1 derivasyonunda p
dalgasının son kısmındaki
negatif defleksiyonun
derinlik ve genişliğinin > 1
mm
Sağ atrial genişleme
Bi-atrial
D2-3 aVF ‘de p
dalgasının yüksek olması
Sağ atrial dilatasyon
Sol atrial dilatasyon
Wandering pacemaker
Sol ventrikül hipertrofisi
Sol ventrikül hipertrofisi
Ölçüm tekniği
Kriterler
Cornell voltaj kriterleri*
SV3 + RaVL > 28 mm (♂) 20 mm (♀)
Cornell voltaj- süre
QRS süresi x cornell voltajı < 2346
ölçümü
QRS süresi x tüm derivayonlardaki voltajların toplamı > 17472
Framingham kriterleri**
RaVL > 11 mm, S aVF > 20 mm, R V4-V6 > 25 mm
SV1-3 > 25 mm, SV1 veya SV5+RV5-6> 35 mm
R1+S3 > 25 mm
Romhilt- Estes
skorlama
sistemi**
Her hangi bir derivasyonda R veya S dalgasının > 20 mm
veya
3
SV1 + SV2 > 30 mm veya
RV5 + RV6 > 30 mm.
ST-T dalga anomalileri
dijital almayan hasta
dijital alanlarda
Sol atrial dilatasyon bulguları
3
1
3
V1’de p terminal güç > 4 mVms
Sol aks sapması (> 30◦)
2
QRS süresi > 90 ms
1
V5 veya V6 da intrisoid defleksiyon > 50 ms
1
Sol ventrikül hipertrofisi
Sağ ventrikül hipertrofisi
Dal blokları
Sol dal bloğu
Sağ dal bloğu
Sağ dal bloğu
2. Derece tip 1 AV blok wenkebach
2. Derece tip 2 AV blok wenkebach
Total AB blok
Atrial fibrilasyon
Atrial flatter
Multifokal taşikardi
Sinoatrial çıkış bloğu
Total AB blok- kardiyak standstill
VEV
WPW
Ventriküler fibrilasyonu
Ventriküler taşikardi
T dalga alternansı
R on T
AF LBBB
AFlt LBBB
Pulmoner emboli
S1Q3T3
Capture
Füzyon
Ventriküler taşikardi AV disosiasyon bulguları
Nabızsız elektriksel aktivite
Ventriküler standstill AV blok
QT intervalinde
uzama
Escape ritm
Pacemaker
Sens kusuru
KORONER ARTER
HASTALIKLARINDA
EKG BULGUSU
KAH - terimler
• Koroner iskemi
• Koroner hasar (injury)
• Koroner infarkt
MI’da ST yükselmesinin
mekanizması
ST çökmesi-yükselmesi
Lezyon akımı
•Hasar gören miyokard alanı, hücre bütünlüğünü korur fakat
repolarize olamaz sürekli depolarize kalır.
•Patolojik olarak depolarize olanlar ile normal polarize kalanlar
arasında lezyon akımı oluşur.
EKG
Bazal
Akut MI’ın çeşitli dönemleri
ST
Yükselmesi
Q dalgasının
oluşması
akut MI
ST yükselmesi
devam ediyor
Subakut MI
ST ‘ler bazal
durumuna
çökmeye
başlamış,
t negatifleşmiş
subakut MI
Q dalgası
mevcut.
ST- T normal
Geçirilmiş MI
ST yükselmeli MI örnekleri
MI lokalizasyonu
• V1-V3
anteroseptal
• V1-V4
anterior
• V1-V6 D1 aVL
yaygın anterior
• D1 aVL V5-V6
anterolateral
• D2-D3 aVF
inferior
• D2-D3 aVF V5-V6 inferolateral
EKG anterior MI
EKG inferolateral MI
EKG inferolateral MI
Yaygın Ön Yüz MI
Anterior bölgede yaygın miyokard iskemisi
E=Subakut
anteroseptal MI
RBBB
zemininde
akut MI
Bruggada
sendromu
A= LVH
B=LBBB
C=perikardit
D= Hiperkalemi