koroner arter hastalıklarında ekg örnekleri

Download Report

Transcript koroner arter hastalıklarında ekg örnekleri

KORONER ARTER
HASTALIKLARINDA
EKG BULGUSU
OLUŞ MEKANİZMASI
Dr. Bahri AKDENİZ
KAH - terimler
• Stabil (kararlı angina)
• Akut Koroner Sendromlar
– Anstabil (kararsız angina)
– Miyokard infarktüsü
• ST yükselmeli (STEMI)
• ST yükselmesiz (NSTEMI)
KAH - terimler
• Koroner iskemi
• Koroner hasar (injury)
• Koroner infarkt
Miyokard iskemisi
fizyopatoloji
Aksiyon potansiyeli
MI’da ST yükselmesinin
mekanizması
ST çökmesi-yükselmesi
Lezyon akımı
•Hasar gören miyokard alanı, hücre bütünlüğünü korur fakat
repolarize olamaz sürekli depolarize kalır.
•Patolojik olarak depolarize olanlar ile normal polarize kalanlar
arasında lezyon akımı oluşur.
MİYOKARD NEKROZU
Q dalgasının oluşması
Anterior derivasyonlarda Q dalgası
EKG
Bazal
Akut MI’ın çeşitli dönemleri
ST
Yükselmesi
Q dalgasının
oluşması
akut MI
ST yükselmesi
devam ediyor
Subakut MI
ST ‘ler bazal
durumuna
çökmeye
başlamış,
t negatifleşmiş
subakut MI
Q dalgası
mevcut.
ST- T normal
Geçirilmiş MI
ST yükselmeli MI örnekleri
Farklı ST çökme tipleri
MI lokalizasyonu
• V1-V3
anteroseptal
• V1-V4
anterior
• V1-V6 D1 aVL
yaygın anterior
• D1 aVL V5-V6
anterolateral
• D2-D3 aVF
inferior
• D2-D3 aVF V5-V6 inferolateral
EKG anterior MI
EKG Anterolateral MI
EKG inferolateral MI
EKG posterior MI
V2-V4’de ST yükselmesi
(anterior MI)
V1-V3 QS paterni,minimal ST
yüksekliği,t negatifliği
Subakut anterior MI
Yaygın Ön Yüz MI
Anterior bölgede yaygın miyokard iskemisi
E=Subakut
anteroseptal MI
RBBB
zemininde
akut MI
Bruggada
sendromu
A= LVH
B=LBBB
C=perikardit
D= Hiperkalemi
Yalancı normalizasyon
Erken repolarizasyon
Perikardit’de EKG değişiklikleri
Özet
• KAH tanısında EKG altın standarttır.
• Koroner iskemide repolarizasyon
bozukluğuna bağlı T değişiklikleri olur.
• Koroner injury’de ST değişiklikleri (çökme
– yükselme) olur.
• Koroner infarktüste